www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het late ontwaken van de generaals

Het begint de Israëli's te dagen dat de Joodse staat er alleen voor staat als het gaat om het nucleaire programma van Iran.

Door Caroline B. Glick - 10 december 2021

 

Een vrijgegeven foto, beschikbaar gesteld door de Atomic Energy Organization (AEOI) van Iran, toont centrifugemachines in de uraniumverrijkingsfaciliteit van Natanz in het centrum in november 2019 | File photo: EPA/AEOI Handout

Er is iets aan het veranderen in de beoordeling van Israëls militaire kopstukken over de Iraanse nucleaire dreiging. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat leden van de generale staf van de IDF en de Mossad zich beginnen te realiseren dat de VS Israëls doel niet deelt om te voorkomen dat Iran een kernmacht wordt. Vorige week, bijvoorbeeld, publiceerde Michael Makovsky, hoofd van het Jewish Institute for National Security of America, (JINSA) een in Washington gevestigde groep die banden cultiveert tussen Israëlische en Amerikaanse generaals, een artikel in de New York Post waarin hij hun ruw ontwaken beschreef.

Makovsky schreef: "Recente ontmoetingen met hoge defensiefunctionarissen van onze meest nabije bondgenoot in het Midden-Oosten, Israël, waren de meest pessimistische die ik me kan herinneren. Zij zien Amerika als uitgecheckt, stuurloos, kleinmoedig. ongevreest en wanhopig om een militaire confrontatie te vermijden, en Iran als aangemoedigd en de nucleaire wapendrempel naderend."

Makovsky zei dat al zijn gesprekspartners dezelfde drie punten naar voren hadden gebracht: De terugtrekking van de VS uit Afghanistan toonde aan dat de regering Biden zich comfortabel voelt bij het verraden van Amerikaanse bondgenoten. Het besluit van de regering om niet te reageren op de Iraanse aanval van 20 oktober op haar luchtmachtbasis in Tanf, Syrië, toonde aan dat de VS bereid is Iran ongestraft aan te laten vallen. En de bereidheid van de regering om zich door de Iraniërs te laten vernederen tijdens de nucleaire besprekingen in Wenen toont aan dat het enige wat de regering wil is een overeenkomst - welke overeenkomst dan ook - met Iran.

Volgens Makovsky zijn de Israëli's verdeeld over wat de Iraniërs willen en hebben ze nog steeds niet helemaal de hoop opgegeven dat de Amerikanen het op de een of andere manier zullen redden. Hij eindigde zijn artikel met het argument dat de VS Israël de uitrusting en de wapenplatforms zouden moeten verschaffen die het nodig heeft om de nucleaire installaties van Iran zonder de VS met succes aan te vallen. Maar uit zijn beschrijving van de houding van de Israëlische veiligheidschefs bleek duidelijk dat hun vertrouwen in de VS om hun belofte om Iran te beletten een kernmacht te worden, na te komen, aanzienlijk is afgenomen. Het begint tot hen door te dringen dat Israël in de strijd tegen Iran alleen staat.

Hoewel de frustratie van het Israëlische veiligheidsapparaat over de regering-Biden en hun ogenschijnlijke, schoorvoetende aanvaarding van de realiteit begrijpelijk is, is er in beide gevallen iets zeer verontrustends.

Waar zijn de generaals de afgelopen 13 jaar geweest?

Sinds het aantreden van voormalig president Barack Obama in januari 2009 heeft de VS twee beleidslijnen voor de aanpak van het Iraanse nucleaire programma. Het eerste is het Obama-Biden beleid. Het tweede is het beleid van Donald Trump.

Het Obama-Biden-beleid bestaat erin om met de steun van de VN-Veiligheidsraad een diplomatieke dialoog met Iran te voeren die Iran in staat zal stellen kernwapens te verwerven. En dan de uitkomst "vrede" te noemen.

Obama's nucleaire deal uit 2015 met Iran - het zogeheten Joint Comprehensive Plan of Action - dat Biden nu wanhopig op de een of andere manier weer in ere probeert te herstellen, garandeerde dat Iran uiterlijk in 2030 een nucleaire drempelstaat zou zijn. Zoals Makovsky's algemene vrienden al aangaven, blijkt uit Bidens diplomatieke machinaties duidelijk dat wat Biden en zijn team betreft, elke deal voor hen in orde is - zelfs een die Iran internationale goedkeuring geeft voor zijn kernwapenprogramma en alle sancties tegen Iran onmiddellijk opheft.

Het beleid van Trump ten aanzien van het Iraanse nucleaire programma was een welkome afwisseling van het beleid van Obama en Biden. Het beleid van Trump hield niet in dat de bondgenoten van Amerika in het Midden-Oosten in de steek werden gelaten. Het ging erom hen te versterken. Het beleid van Trump was erop gericht de diplomatieke, economische en militaire voorwaarden te scheppen die Israël in staat zouden stellen de nucleaire installaties van Iran met succes aan te vallen.

Ondanks alle onderlinge verschillen hebben het Obama-Biden-beleid enerzijds en het Trump-beleid anderzijds een gemeenschappelijke noemer: Beiden sloten een militaire aanval van de VS op de nucleaire installaties van Iran uit.

Deze gemeenschappelijke realiteit was nooit moeilijk om te zien. Iedereen die bereid was echt te luisteren naar wat de Amerikanen zeiden en te kijken naar wat ze deden, had kunnen bedenken dat de VS niet van plan waren de nucleaire installaties van Iran aan te vallen. De enige partij waarvan verwacht kon worden dat zij de Iraanse nucleaire installaties zou aanvallen - als dat al zou gebeuren - was Israël.

Degenen die de realiteit niet onder ogen wilden zien, hebben zich vastgeklampt aan bepaalde populaire, maar onjuiste verhalen. Het populairste, dat verscheidene vrienden van Makovsky met hem deelden, is de volstrekt onjuiste bewering dat Obama's deal van 2015 de nucleaire vooruitgang van Iran afremde, en daarom een positieve ontwikkeling was. Vandaag de dag beweren vooraanstaande Israëlische militaire leiders in de dominante Amerika-centrische kliek en hun collega's aan politiek links dat de deal van 2015 diende om de nucleaire opmars van Iran te vertragen en dat het plan van Biden om de deal opnieuw in te voeren hetzelfde zal doen. Dit is een goede zaak, zeggen ze, omdat het Israël tijd geeft om de militaire middelen te ontwikkelen om de nucleaire sites van Iran aan te vallen.

Helaas is dit standpunt gebaseerd op het negeren, in plaats van het accepteren van de realiteit. Zoals de Amerikaanse strategisch expert Dr. David Wurmser onlangs uitlegde aan Israel Hayom, hebben de Iraniërs hun uraniumverrijking niet vertraagd omdat zij akkoord gingen met het JCPOA. Wurmser, die zowel in de nationale veiligheidsraad van Bush als in die van Trump diende, legde uit dat de Iraniërs het akkoord zo hebben getimed dat het in overeenstemming is met hun nucleaire schema. In 2014-2015 begonnen de Iraniërs te werken aan geavanceerde centrifuges waarmee uranium tot militaire zuiverheidsniveaus kan worden verrijkt. In de loop van de onderhandelingen over het nucleaire akkoord drongen de Iraniërs erop aan dat zij in het kader van het akkoord hun nucleaire onderzoek en ontwikkeling van de geavanceerde centrifuges mochten voortzetten. Obama en zijn team aanvaardden hun eis. In 2016 en 2017 doken berichten op dat Iran met succes de capaciteit had verworven om geavanceerde centrifuges te gebruiken.

Zoals Wurmser uitlegt, begon Iran hun geavanceerde centrifuges te gebruiken om uranium te verrijken tot 60% zuiverheid zodra ze er klaar voor waren. De populaire bewering dat het besluit van Trump om het JCPOA in 2018 op te geven, de acties van Iran heeft bespoedigd, is niets meer dan een waanidee. Iran zou dit hebben gedaan ongeacht de acties van Trump. De echte sprong in de uraniumverrijking van Iran kwam na de inauguratie van Biden. Zijn komst gaf de Iraniërs het vertrouwen dat ze geen tegenstand zouden krijgen van Washington toen ze naar de nucleaire eindstreep sprintten.

De enige die vanaf het begin van de Obama-regering de realiteit begreep en daarnaar handelde, was toenmalig premier Benjamin Netanyahu. Netanyahu zag dat Iran zo snel mogelijk vooruit galoppeerde met zijn nucleaire programma en dat de VS niet van plan waren geweld te gebruiken om hun opmars te blokkeren. Toen het koor eenstemmig begon te scanderen dat het JCPOA de nucleaire vooruitgang van Iran afremde, wees Netanyahu hun bewering terecht af als absurd.

In het besef dat de Amerikanen de nucleaire installaties van Iran niet zouden aanvallen, werkte Netanyahu aan de ontwikkeling, uitbreiding en het gebruik van Israëls diplomatieke, militaire, inlichtingen-, cyber- en sabotagemogelijkheden om het nucleaire programma van Iran schade toe te brengen. Netanyahu was bereid voor Israël om het alleen te doen en gretig op zoek te gaan naar en samen te werken met iedereen die bereid was om met Israël samen te werken om zich tegen Iran te verzetten.

Netanyahu drong onder andere aan op economische sancties tegen Iran om te voorkomen dat de ayatollahs over de economische middelen zouden beschikken om hun nucleaire programma te financieren. Sancties werkten ook om het regime te destabiliseren en het nucleaire programma te delegitimeren in de ogen van het verarmde Iraanse volk.

Om het vermogen van Obama en Biden te ondermijnen om hun pro-Iraanse beleid aan het Congres te verkopen als non-proliferatie, of vrede, werkte Netanyahu in de diplomatieke arena om het gevaar te benadrukken dat het nucleaire programma van Iran vormt voor Israël, het Midden-Oosten, de veiligheid in de wereld en de veiligheid van de VS.

Netanyahu's machtigste en scherpste tegenstanders in eigen land waren de Israëlische nationale veiligheidsofficieren. Onder leiding van de stafchefs Gabi Ashkenazi, Benny Gantz en Gadi Eisenkot, en de Mossad-directeuren Meir Dagan en Tamir Pardo, omarmden Israëls veiligheidsleiders een beleid dat niet op de realiteit, maar op geloof was gebaseerd. Ondanks alle bewijzen van het tegendeel hielden de generaals vol dat de VS uiteindelijk zouden doorzetten en de nucleaire installaties van Iran zouden aanvallen.

Zij erkenden dat Israël het enige land is dat Iran dreigt te vernietigen. Maar zij drongen erop aan dat, aangezien het nucleaire programma van Iran een bedreiging vormt voor de hele regio en ook voor Europa en de VS, het uitschakelen van de nucleaire installaties van Iran de verantwoordelijkheid is van Amerika, niet van Israël. En zelfs toen Obama erkende dat aan het eind van het JCPOA in 2030, de doorbraaktijd van Iran naar onafhankelijke nucleaire capaciteiten "nul" zou zijn, hielden de generaals vol dat Amerika te vertrouwen was toen het beloofde dat het niet zou toestaan dat Iran een nucleaire macht zou worden.

Gezien hun ambitieuze, in plaats van op realiteit gebaseerde, beleidsbeoordeling van de bedoelingen van de VS, voerden Israëls veiligheidsleiders aan dat het Israëls taak was om met de Amerikanen samen te werken en dat het onder geen enkele omstandigheid publiekelijk iets mocht betwisten wat de Amerikanen zeiden. De Israëlische veiligheidsleiders zeiden dat zij door een goede coördinatie in staat zouden zijn Washington ervan te overtuigen het juiste te doen wanneer de dag zou aanbreken om Iran aan te vallen.

Op basis van deze inschatting hebben de hoofden van het Israëlische nationale veiligheidsapparaat zich verzet tegen Netanyahu's diplomatieke campagne tegen de nucleaire overeenkomst en hebben zij hem scherp bekritiseerd voor zijn acties in deze arena. Zij steunden Obama tegen Netanyahu en prezen de deal.

In 2010 weigerden Ashkenazi en Dagan Netanyahu's directe bevel om de Israëlische strijdkrachten voor te bereiden op een aanval op de nucleaire installaties van Iran. Alsof dat nog niet erg genoeg was, onthulde Dagan Netanyahu's bevel aan zijn Amerikaanse tegenhanger, toenmalig CIA-chef Leon Panetta.

Premier Naftali Bennett heeft geen duidelijk beleid inzake Iran, hoewel zijn weigering om Robert Malley, Bidens gezant voor de onderhandelingen, te ontmoeten toen deze twee weken geleden naar Israël reisde, erop wees dat Bennett op één lijn zit met het standpunt van Netanyahu. In elk geval is Bennett, met een schamele steun in de publieke opinie en in zijn eigen regering, niet de belangrijkste besluitvormer inzake Iran. Die macht berust vandaag bij minister van Defensie Benny Gantz. Gantz is het meest prominente en machtige lid van het Amerika-afhankelijke kamp. En zelfs nu de regering-Biden gefixeerd blijft op het bereiken van een deal - welke deal dan ook - met de mullahs, vloog Gantz deze week naar Washington om te coördineren. Om de groeiende bezorgdheid in Israëls veiligheidsinstellingen te neutraliseren, besloot de regering om er een paar stekkers uit te trekken.

In de aanloop naar Gantz' aankomst in Washington vertelde een hoge ambtenaar van de regering aan Reuters dat Gantz met zijn ambtgenoot, minister van Defensie Lloyd Austin, zou spreken over het houden van een gezamenlijke Amerikaans-Israëlische trainingsoefening om te oefenen in aanvallen op de nucleaire installaties van Iran. Hoewel dit geruststellend is, is het moeilijk om deze verklaring te geloven om verschillende redenen. Ten eerste, als de VS werkelijk van plan waren om samen met Israël de Iraanse nucleaire installaties aan te vallen, zouden hoge ambtenaren Reuters niet bellen om deze hoogst geheime stand van zaken bekend te maken.

Ten tweede, terwijl de naamloze functionaris ogenschijnlijk top-geheime operationele plannen onthulde aan Reuters, was Malley in de Perzische Golf om Amerika's bondgenoten te vertellen dat de VS vastbesloten is om een deal te sluiten.

Tenslotte weigert Malley's baas, minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, nadrukkelijk om zelfs maar lippendienst te bewijzen aan het idee om Irans nucleaire installaties militair aan te vallen.

Uiteraard geloven Israëls goedgelovige generaals liever Reuters dan Malley. Maar de realiteit houdt zich niet echt bezig met hun voorkeuren. Als we willen voorkomen dat Iran een nucleair bewapende staat wordt, moet het late ontwaken van de generaals in hoog tempo doorgaan. Ze moeten niet alleen erkennen dat Netanyahu al die tijd gelijk had. Ze moeten zijn beleid overnemen om het Iraanse regime over de hele linie te verzwakken en hun weg naar de bom te blokkeren.

Bron: The generals' belated awakening - www.israelhayom.com