www.wimjongman.nl

(homepagina)


Ontmoet de Draak

Gary - 17 augustus 2021

We hebben net de officiële Unsealed Facebook Groep gelanceerd vorige week. Al onze lezers zijn welkom om mee te doen en gemeenschap met ons te hebben daar of op het Unsealed Discussiebord.

()

De wereld is gek geworden. Ik bedoel compleet doorgedraaid. Romeinen 1 gedoe. Dagen van Noach en dagen van Lot dingen. Wat 73+ jaar van profetische opbouw is geweest sinds de heroprichting van Israël is nu een stortvloed die de dam overspoelt. De dam zal breken. De vloed komt. Elk profetisch thema resoneert in voortdurende, perfecte overeenstemming. We zijn letterlijk getuige van de ineenstorting van de wereldorde terwijl de massa's zichzelf in brand steken uit angst voor een virus - wreed als het is - met een 98%+ genezingspercentage. Ik heb velen gekend die ziek zijn geworden door het virus. Ik wil er niet lichtzinnig over doen, ik heb zelfs via via gehoord dat er een aantal zijn overleden. Maar het antwoord van de wereld op de pandemie is veel, veel erger: een tirannieke, wereldwijde politiestaat die alleen door God omver geworpen zal worden. Denk geen seconde dat de wereld op het punt staat om de hoek om te gaan naar een betere toekomst. Dit is alles waar de profetische waarheid van God voor heeft gewaarschuwd.

Denkt u werkelijk dat een wereldwijde politiestaat, met "wij" (gevaccineerden) tegen "zij" (niet-gevaccineerden) en massale internering en democide, op de een of andere manier een beter alternatief is? Denkt u echt dat een wereld waarin je niet kunt werken, kopen en verkopen, reizen of samenkomen zonder maskers en papieren, een betere wereld is? Het zal ook op jou terugslaan. Openbaring 13:16-17 komt eraan. Het is praktisch al hier.

()

Maar het is niet alleen een virus dat de wereld gek maakt. Het is de volstrekte wetteloosheid en ontembare immoraliteit die in stand wordt gehouden door een goddeloze generatie die volledig losstaat van enige religieuze of morele ethiek behalve Thelema van Aleister Crowley en Disney: "doe wat je wilt" en "volg je hart."

Het hart is bedrieglijk boven alles, en het is ongeneeslijk, wie kent het? (Jer. 17:9, LSV)

U doet niet wat wij hier vandaag doen - ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. . . . (Deut. 12:8, LSV)

Er is een weg die een mens goed lijkt, maar het einde ervan is de weg naar de dood. (Spr. 14:12, ESV)

We betreden de dappere nieuwe wereld van het beest en het is nog gekker dan wat werd afgebeeld in de film Idiocracy uit 2006. Deze dappere nieuwe wereld combineert de waanzin van Idiocracy met de bloeddorst van de Nazi's.

Het Witte Huis heeft weer een influencer ingehuurd om vaccins te promoten pic.twitter.com/LK7JOOcGz
- Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) 9 augustus 2021

...en vanwege de overvloed van de wetteloosheid, zal de liefde van de velen verkillen. . . (Mat. 24:12, LSV)

En weet dit, dat er in de laatste dagen gevaarlijke tijden zullen aanbreken, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, liefhebbers van geld, opscheppers, hoogmoedigen, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar, onvriendelijk, zonder natuurlijke genegenheid, onverbiddelijk, valse beschuldigers, zonder beheersing, barbaars, geen liefhebbers van hen die goed zijn, verraders, roekeloos, hooghartig, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God, die een gedaante van vroomheid hebben, maar de kracht ervan verloochend hebben. . . (2 Tim. 3:1-5, LSV)

Alle religieuze, politieke en morele debatten waar we aan gewend zijn geraakt staan op het punt beslecht te worden. De wereld staat op het punt om uit te vinden wie waar is en wie een leugenaar is. Ik zet alles op Gods perfecte vooruitziende blik. Jezus' dood en opstanding waren het beginpunt van de genade, Pinksteren was het lanceerplatform voor de Kerk, mei 1948 was het begin van de laatste generatie, en september 2017 was het geluid van de naderende voetstappen van de Messias. Hij staat voor de deur.

Onder degenen die bereid waren om de astronomische uitlijning in september 2017 een eerlijk gehoor te geven, was er een wijdverspreide consensus dat het inderdaad de vervulling was van Openbaring 12:1-2. Het was het Grote Teken dat voorspeld was. Maar wat ons allemaal verbaasde, en sindsdien is blijven verbazen, is wat daarna komt: het teken van de draak, de vallende sterren, en de draak die klaar staat om het kind te verslinden. Het is volkomen aannemelijk dat het tweede astronomische teken in oktober 2018 of december 2020 in vervulling is gegaan, maar hoe zit het met het materiële aspect hiervan op de aarde? Hoe zit het met de draak die klaar staat om te verslinden?

God heeft Zijn kinderen toegestaan om de afgelopen bijna vier jaar op aarde te blijven om dit uit te zoeken. Het beestenrijk is aan het opkomen, hoewel het beest zelf nog verborgen is. De draak stelt zich op, ook al is hij nog niet op aarde gevallen. De reactie van de wereld op de pandemie is alles geweest wat nodig was om de val op te zetten. Niet alleen de christenen in Afghanistan lopen gevaar, maar ook de slapende Kerk over de hele wereld, die zich grotendeels niet bewust is van de muren die dichterbij komen. Meer en meer landen, regio's en steden gaan opnieuw op slot, maar vergeleken met 2020 zal het deze keer veel erger zijn. Deze keer zullen mensen zich in een echte politiestaat bevinden, zonder de mogelijkheid om te werken, te kopen en verkopen, te reizen of samen te komen.

Daarom is het des te interessanter dat voor dit korte moment de economie bloeit en het huwelijkscijfer een hoge vlucht neemt. Dit is de stilte voor de storm. Misschien past geen enkel moment in de geschiedenis beter bij Jezus' woorden in Mattheüs 24:

...en gelijk de dagen van Noach, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn; want gelijk zij in de dagen vóór de zondvloed aten en dronken, huwden en ten huwelijk gaven, tot op de dag dat Noach in de ark ging, en zij het niet wisten totdat de zondvloed kwam en alles wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen twee [mannen] op het veld zijn: één wordt ontvangen en één blijft over; twee [vrouwen] zullen in de molen malen: één wordt ontvangen en één blijft over. Waakt dan, want gij weet niet op welk uur uw Heer komt... (Mat. 24:37-42, LSV)

Terwijl ik naar de tragische gebeurtenissen in Afghanistan keek, kon ik het niet helpen dat ik een griezelige gelijkenis zag tussen het vliegtuigdebacle op de asfaltbaan in Kabul - wanhopige Afghanen die tegen de zijkanten van het vliegtuig opdrongen - en het tafereel van de mensenmassa's die de ark van Noach omringden nadat de zondvloed was begonnen. Ik merkte toen dat verschillende andere vrienden op sociale media al hetzelfde hadden opgemerkt. Het is een beeld. Een waarschuwing voor wat komen gaat. Afghanistan is een microkosmos. De ark tilde Noach en zijn gezin boven het vloedwater, maar net als het vliegtuig zal Christus, de ware ark, Gods kinderen in de lucht tillen (1 Thess. 4:16-18).

()
()

Het is ironisch dat het specifieke vliegtuig dat op vrijwel elke mediasite en elk nieuwsnetwerk staat afgebeeld, nummer 1109 is. 9/11/2001 was de aanleiding voor de invasie van Afghanistan. Deze tragedie in Afghanistan vond plaats 19 jaar, 11 maanden en 5 dagen na 9/11/2001. En we spreken routinematig over de profetie van Bileam - dat Gods soevereine stem voortdurend door de hele schepping galmt. Gods vijanden Bileam en Kajafas voorspelden beiden de waarheid. Is het dan een wonder dat Bileam, alfabetisch, het 109e Hebreeuwse woord in de Bijbel is? Wil je dat echt als toeval bestempelen? De soevereiniteit van God is wat de mensen zonder excuus laat, omdat Zijn waarheid elk moment van elke dag wordt geopenbaard.

... want de onzichtbare dingen van Hem vanaf de schepping van de wereld, door de dingen die gemaakt zijn, worden duidelijk gezien, zowel Zijn eeuwige kracht als Zijn Godheid - dat zij niet te verontschuldigen zijn. . . (Rom. 1:20, LSV; vgl. Ps. 19:1-4; Hand. 17:26-28)

We kunnen zelfs zien hoe de groet die Paulus in al zijn brieven geeft op dit moment speelt met de tropische stormen Grace [Genade], Fred ("vrede"), en Henri ("heer" of "heerser") die tegelijkertijd land en zee doorkruisen:

Genade en vrede van God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus

De schepping getuigt voortdurend van de waarheid van God en verifieert de woorden die Hij reeds gesproken heeft.

Als we kijken naar de draak die klaar staat om te verslinden, lijkt de Kerk volgens Openbaring 12:4-5 grotendeels in slaap te zijn gevallen, want een ongeboren kind weet niets van de wereld buiten de baarmoeder. Dit is vergelijkbaar met waar Paulus over sprak in 1 Tessalonicenzen 5, dat de opname zowel de wakkeren als de slapers zou meenemen, zolang zij inderdaad Gods kinderen waren. De draak hurkt om aan te vallen, maar het onwetende kind wordt gered om in veiligheid te worden gebracht - gedragen in de hemel voordat Israël de pijn van de Verdrukking binnengaat (Jes. 66:7-9), voordat de kaken van de draak dichtklappen.

Hoewel degenen onder ons die profetie bestuderen hebben gezien hoe de draak zich opstelt om aan te vallen en zich er zeer van bewust zijn dat de Gemeente op het punt staat de Rode Zee te bereiken, hebben de meeste van Gods kinderen zitten slapen en zich afzijdig gehouden. De tragedie in Afghanistan heeft velen van hen plotseling doen ontwaken. Zij zijn zich er misschien niet van bewust dat de hele Gemeente in gevaar is, maar zij zitten nu op handen en knieën te bidden voor de spoedige redding van onze broeders en zusters die in gevaar verkeren door de Taliban. Terwijl wij allen beproefd worden in dit leven omwille van Zijn Naam, mogen wij allen gered worden van de komende verdrukking. Maranatha.

Ander nieuws...

Vanaf het moment dat de aardbeving met een kracht van 8.1 vorige week de Zuidelijke Sandwich Eilanden trof, ongeveer twee weken na een aardbeving met een kracht van 8.2 in Alaska, is 2021 het op één na slechtste jaar geworden wat aardbevingen betreft sinds de tijd voordat Israël een natie werd. Alleen 2007 overtrof 2021 in het aantal aardbevingen boven 8,0 (vier vs. drie). Bijna de helft van de jaren heeft zelfs geen enkele aardbeving van meer dan 8.0. Het gemiddelde is ongeveer één per jaar. Je moet teruggaan tot 1946 om iets te vinden dat vergelijkbaar is met 2007 of 2021. De laatste tijd zijn er ook een aantal grote bevingen geweest in de orde van grootte van 7,0+, waaronder een 7,5 op de Zuid-Sandwicheilanden, een 7,1 op de Filipijnen en de tragische 7,2 in Haïti, waarbij bijna tweeduizend mensen om het leven kwamen.

De Zuid-Sandwicheilanden lijken op een sikkel met zeven stippen. Technisch gezien zijn er negen eilanden (twee van de zeven zijn dubbelgangers), maar het lijken er zeven op gelijke afstand geplaatst. De aardbeving met een kracht van 7,5 sloeg toe vlak naast het 8,8 km lange middelste eiland (#4 hieronder) waarop Mount Michael ligt, een van de slechts 8 lavameer-vulkanen ter wereld. Is Michael klaar om op te staan? Zijn de zeven sterren klaar om gegrepen te worden?

En denk aan het thema dat zo velen van ons de afgelopen maanden hebben opgemerkt: het is een Rode Zee-moment. Zoals de Israëlieten ingeklemd zaten tussen de zee en het leger van Farao, zo zit de Gemeente ingeklemd tussen de gapende kaken van de draak en de schijnbaar onoverkomelijke hoogte van de hemelen (de spreekwoordelijke "wateren" boven de aarde). De draak staat klaar om te verslinden. De machthebbers hebben een autoritaire machtsovername gepland en beraamd, met de pandemie als middel. Openbaring waarschuwt vier keer voor pharmakeia/pharmakos (Openb. 9:21; 18:23; 21:8; 22:15). Job 3:8 heeft een toespeling op het beest uit de zee (leviathan; vgl. Openb. 13) dat wordt opgewekt door hen die doorboren/boren/penetreren/prikken. Zoveel valt op zijn plaats.

()

Tenslotte komen de thema's van buitenaards bedrog weer op. De Hegeliaanse dialectiek is in volle kracht:

1. Vanaf Links heb je JJ Abrams' vierdelige docu-serie die net uitkwam op Showtime over UFO's.

()

2. Van Rechts komt Tucker Carlson donderdag met een aflevering waarin hij uitlegt hoe het UAP-rapport van het Pentagon in feite buitenaardse wezens erkent.

()

3. Er is een litanie van nieuwe UFO meldingen geweest, waaronder die boven Londen, en een obscure New Age vrouw met een aanzienlijke aanhang op Reddit, genaamd Añjali, heeft zojuist een persconferentie gegeven bij het Lincoln Memorial over de regering die contact maakt met buitenaardse wezens. Hier is het persbericht.

Tussen hernieuwde lockdowns over de hele wereld (in Australië en Nieuw Zeeland vertellen ze de bewoners om zelfs niet met de buren te praten) en de komende buitenaardse misleiding, is er een massale inspanning aan de gang ter voorbereiding van massale misleiding en een coverup na de opname. Je wilt hier niet zijn voor wat hierna komt.

()

BENT U KLAAR VOOR WAT KOMEN GAAT? Geloof in Jezus en wat Hij voor u heeft volbracht is het enige dat u zal redden van wat komen gaat. Draagt u nog steeds uw zonden, of hebt u aanvaard dat Hij stierf voor uw zonden en weer opstond? Vandaag is de dag van verlossing. Morgen is u niet beloofd. Stap in de ark, want de zondvloed komt.

 A  dmit that you're a sinner. - Geef toe dat je een zondaar bent.

 B  elieve that Jesus Christ died for your sins and rose again. - Geloof dat Jezus Christus voor je zonden is gestorven en is opgestaan

 C  all on the Lord Jesus Christ to save you. - Vertrouw op de Heer Jezus Christus om je te redden.


Bron: Enter The Dragon - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates