www.wimjongman.nl

(homepagina)


Profetische Perspectieven: Ontmaskering van de Grote Reset

21 februari 2021 - door Nathan Jones

Wat is de Grote Reset? En, wat zal het voor jou betekenen?

()

Sinds de COVID-19 pandemie in 2020 kwam en zich over de wereld verspreidde, dood en draconische beperkingen in het kielzog achterlatend, hebben vermoeide mensen uitgekeken naar het einde ervan. Regeringen en wereldleiders wijzen naar dit einde als een nieuw begin, en noemen dit komende nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis - de Grote Reset. Wat is er precies betrokken bij de Grote Reset en wat zal het betekenen voor de wereld?

Om enig licht te werpen op deze vragen, wendde ik mij tot Jan Markell, oprichster van Olive Tree Ministries en de gastvrouw van het "Understanding the Times" radioprogramma. Samen met Dr. David Reagan en mijzelf heeft Jan ook een hoofdstuk bijgedragen aan Terry James' laatste boek getiteld Wetteloosheid: Eindtijdoorlog tegen de geest van de Antichrist. Jan is een deskundig commentator die er vaak in haar radioprogramma over heeft gesproken en heeft onthuld waar het in de Grote Reset allemaal om draait.

Leiders van de Grote Reset

Nathan Jones: Jan, de Grote Reset lijkt een onderwerp te zijn waar mensen de laatste tijd vaak over horen. Mijn eerste gedachte was dat dit iets te maken had met het resetten van onze TV's ter voorbereiding van een nieuwe lockdown-geïnduceerde Netflix honger. Aangezien dat niet waar is, kunt u dan uitleggen waarom de Grote Reset veel duivelser is dan alleen het resetten van de televisie? Immers, de implicaties van de Grote Reset zijn enorm, correct?

Jan Markell: Oh, het is enorm! Het is de gebeurtenis van het uur. De Grote Reset heeft ook andere namen. Misschien heb je gehoord van Agenda 21, Agenda 2030, en zelfs de Green New Deal? Deze maken allemaal deel uit van de Grote Reset.

Deze agenda is opgesteld door het Wereld Economisch Forum. Het bestaat al zo'n 50 jaar. Klaus Schwab staat aan het hoofd ervan. Het Wereld Economisch Forum vertegenwoordigt de ultieme globalistische bende. Ga gewoon naar hun website op weforum.org om hun plannen te lezen, die verbluffend zijn. Gewoonweg verbluffend! Zij omhelzen globaal socialisme, marxisme, en een gecentraliseerde wereldregering. En het is een goddeloze vorm van een wereldregering, want er is niemand onder hen die gelooft in iets anders dan een grote regering, socialisme, en zelfs communisme.

Voordat het Wereld Economisch Forum echt vooruitgang kon boeken, moesten ze eerst één persoon uit de weg ruimen - president Donald Trump. Trump verklaarde publiekelijk gehecht te zijn aan nationalisme en geen interesse te hebben in globalisme. En dus moesten de globalisten hem uit de weg ruimen.

De leiders van deze beweging zijn talrijk: Klaus Schwab, Prins Charles, Bill Gates, George Soros, Dr. Anthony Fauci, en waarschijnlijk nog twee dozijn andere wereldleiders. Zij zijn allen betrokken bij de planning en uitvoering van een zeer, zeer duistere agenda.

Agenda van de Grote Reset

Nathan Jones: Wat is het einddoel van deze duistere agenda?

Jan Markell: Het creëren van een één-wereld systeem. Een goddeloze, wereldwijde regering is wat zij nastreven. De Bijbel voorspelt precies dit eindtijdsysteem in Openbaring 13. Het is het wereldrijk van de Antichrist, uiteindelijk geregeerd door Satan zelf.

Voordat de globalisten dit één-wereld systeem kunnen invoeren, moeten ze eerst bepaalde obstakels uit de weg ruimen. Ze moeten zich ontdoen van iedereen die, ik zeg het ronduit, van zijn land houdt. Je kunt niet van je land houden, je moet van de wereld houden. Je moet van elk ander land op aarde houden. Je moet bereid zijn om bijna je ziel te verkopen aan deze wereldomvattende kliek. En dat is wat de voorstanders van de Grote Reset zijn - een wereldwijde cabal (kliek). Als je het woord "cabal" ziet, begrijp dan dat het kwaad aan de macht komt.

Nathan Jones: Ik weet niet veel over de Bilderberg groep of de Illuminati. Mensen gooien de namen van deze groepen rond als zouden ze achter deze globalistische cabal staan. Is dat waar we het hier over hebben? Zijn deze groepen echt, over de grenzen van landen heen, met het doel om samen te werken aan de invoering van een wereldregering?

Jan Markell: Ja, en er zijn waarschijnlijk honderd kleinere organisaties betrokken bij de uitvoering van de Grote Reset. Mensen wijzen op de Illuminati, maar veel meer bekend is de Verenigde Naties. Zelfs oude organisaties, waarvan men denkt dat ze van het toneel verdwenen zijn, duiken weer op. Ze zijn nu allemaal samengevoegd onder het Wereld Economisch Forum.

Als je naar de website van het World Economic Forum gaat, weforum.org, omdat je je wilt inlezen over de Great Reset, zou je er minstens twee weken aan moeten besteden, omdat hun plannen zo uitgebreid zijn. Je zult snel leren dat, nogmaals, niemand een nationalist kan zijn en deel uitmaken van deze beweging. Ze zijn hier in januari 2021 bijeengekomen, en ze zijn van plan om in mei 2021 weer bijeen te komen. Tijdens deze twee bijeenkomsten, zal het Wereld Economisch Forum zijn plan uiteenzetten. Van daaruit zullen zij met gepaste spoed hun ambitie verwezenlijken om een één-wereld regering te implementeren.

Nathan Jones: Jan, je hebt van die website opgesomd wat ze proberen te bereiken. Zij willen nationale soevereiniteit en onafhankelijkheid elimineren. Zij zijn van plan het vrije economische systeem te vernietigen en te vervangen, wat betekent dat privébezit wordt afgeschaft. We worden verondersteld niets te bezitten, maar toch gelukkig te zijn. Ze verlangen naar de afschaffing van het christendom. Ze haasten de overgang naar een cashloze maatschappij en het instellen van een universeel inkomen.

De Kerk en de Grote Reset

Nathan Jones: Een citaat op de website van het Forum luidt: "Iedereen zal gelijk zijn. Iedereen zal veilig zijn voor de verwoestingen van concurrentie. En als resultaat zal de hele wereld gelukkig zijn en in vrede leven." Jan, zijn ze werkelijk in staat om zoiets schijnbaar onmogelijks te bereiken als wat ze voorstellen?

Jan Markell: Ja, in zekere zin wel, maar uiteindelijk zal het niet werken. Ik geloof, en het is mijn mening, dat de zevenjarige Verdrukking zoals voorspeld in de Bijbel het resultaat zal zijn van de Grote Reset.

Merk op dat voordat dit alles daadwerkelijk kan gebeuren, er eerst iets anders moet gebeuren. De Kerk moet verdwijnen. Ik geloof dat de Grote Reset voor de Christen de Opname van de Kerk is. Die glorieuze gebeurtenis is onze reset. Maar, voor de wereld die achterblijft, geloof ik dat zij door een aardse reset zal gaan, dat is de Grote Verdrukking.

Openbaring profeteert hoe massa's van de mensheid zullen worden weggevaagd, levend in zo'n catastrofale tijd. Aan het einde van die zeven jaar zullen Jezus Christus en de Kerk terugkomen bij de wederkomst, want als Christus dan niet zou terugkeren, zou geen vlees behouden worden.

Gods oordeel in de Verdrukking is waar deze mensen die pleiten voor de Grote Opstanding werkelijk op afstevenen. Weten zij dat het zal eindigen in de dood van miljarden? - Ik weet het niet, want ik ga niet om met Klaus Schwab en Prins Charles. Maar als ik het hen kon vragen, denk ik dat ze zouden toegeven dat ze weten dat ze de wereld sturen in de richting van een globaal systeem dat slecht is, dat goddeloos is, en dat geen christenen kent. En voor een deel hebben ze gelijk, want de Kerk zal verdwenen zijn bij de Opname. Er zullen mensen tot geloof komen tijdens de Verdrukking, maar de Kerk zal al eerder verdwenen zijn bij de Opname. Zodra Christus Zijn Kerk van deze planeet heeft verwijderd, dan kan de Grote Reset snel en ongehinderd doorgaan, en kan de Verdrukking plaatsvinden.

Nu, hier is de vraag: Zal de Kerk een tijd van de enscenering meemaken? - Ik denk van wel. Eigenlijk denk ik dat we de fase-instelling op dit moment zien. We zouden zelfs nog een paar stappen in het plan van de globalisten kunnen zien uitspelen. Maar nee, ik geloof niet dat wedergeboren gelovigen in Jezus Christus iets zullen zien dat te maken heeft met de Verdrukking. We zullen weg zijn, meegenomen door Christus, en zullen die zeven jaar doorbrengen met het genieten van de hemel.

Reageren op de Grote Reset

Nathan Jones: Amen! Voor degenen die zich zorgen maken over deze Grote Reset, vraag jezelf eerst af: "Waar liggen mijn loyaliteiten?" Heb je Jezus Christus aanvaard als je Verlosser, zodat je weet dat je deel zult hebben aan de Opname van de Kerk? Of zul je in opstand tegen God blijven en zo de Grote Reset tot stand zien komen en daardoor de Verdrukking moeten doorstaan? De keuze is aan jou. Ga naar de Bijbel, lees Johannes 3:16, neem dat vers ter harte, en aanvaard Jezus Christus vandaag nog als je Heer en Verlosser.

Nathan Jones
Lam en Leeuw bediening

Bron: Prophetic Perspectives: Unmasking the Great Reset :: By Nathan Jones - Rapture Ready