www.wimjongman.nl

(homepagina)


GODDELOOS BEDROG EN DE ONTHULLING VAN DE ANTICHRIST

1 december 2021 - door Jonathan Brentner

()

Ik geloof dat het Gods manier is om ons te waarschuwen; Hij vertelt ons, en de wereld, dat de dag van Zijn toorn snel nadert.

Waarom zeg ik dat? Omdat ik geloof dat de Heer voorproefjes geeft van deze komende tijd van groot oordeel over de aarde, zodat Zijn heiligen begrijpen dat hun tijd van vertrek zo dichtbij is, en zij die buiten Christus zijn worden gewaarschuwd dat hun resterende tijd op aarde kort is.

Bovendien laat God zien dat Zijn profetieën over de toekomst van deze wereld precies zullen gebeuren zoals voorspeld. Wij zien reeds vele tekenen van een wereld die op weg is naar de toestanden die in de hoofdstukken 6 en 13 van de Openbaring worden beschreven.

2 Thessalonicenzen 2:9-10 trok onlangs mijn aandacht in dit verband, met name de woorden "goddeloos bedrog".

"De komst van de wetteloze is door de werkzaamheid van Satan met alle macht en valse tekenen en wonderen, en met alle verderfelijke misleiding voor hen die verloren gaan, omdat zij weigerden de waarheid lief te hebben en zo behouden te worden."

Hoewel deze verzen spreken over wat er zal gebeuren na de Opname, is dergelijk kwaadaardig bedrog nu al in overvloed aanwezig in onze wereld. Het waarschuwt degenen die opletten dat er een veel grotere tijd van misleiding in het verschiet ligt als deze "wetteloze" op het wereldtoneel verschijnt. De "goddeloze misleiding" die er nu al is, zal groeien en op een dag de onthulling van de antichrist verlichten.

Wat volgt zijn enkele van de meer prominente leugens die vandaag de dag nog steeds aan kracht winnen en daarmee een teken zijn van het late tijdstip van de dag waarin wij leven.

DE ELITE ZOEKT ONS WELZIJN

Het grootste obstakel dat mensen, zelfs veel gelovigen, ervan weerhoudt om de laattijdigheid van de tijd waarin wij leven te erkennen, is dat zo velen van hen welwillende motieven toeschrijven aan degenen die aansturen op een nieuwe wereldorde. De suggestie dat COVID-19 het resultaat is van de zorgvuldige planning van de elite leidt meestal tot spot en de beschuldiging dat men een samenzweringstheoreticus is.

Hoe durft iemand te denken dat iets dat zoveel lijden en dood heeft veroorzaakt opzettelijk en vooraf gepland was?

Het bewijs bevestigt echter dat de globalisten dit virus niet alleen opzettelijk hebben vrijgelaten, maar dat ze het ook nog eens besmettelijker en dodelijker hebben gemaakt voordat ze dat deden.

In mijn berichten over transhumanisme geef ik veel bewijs voor de kwade motieven achter de vrijlating van het virus. In Transhumanisme en de nabijheid van de Verdrukking, verwijs ik naar een filmfragment van oktober 2019 waarin Dr. Fauci en anderen bij de NIH de noodzaak bespreken van een wereldwijd virus, misschien uit China, dat hen in staat zal stellen om hun vaccin, blijkbaar al ver in ontwikkeling, meteen te implementeren in plaats van een decennium van testen te doorlopen om de veiligheid en effectiviteit ervan te verifiëren.

Paus Franciscus, Klaus Schwab van het Wereld Economisch Forum en andere globalisten schetsen een idyllisch beeld van de toekomst die zij voor ons in petto hebben. Het is een toekomst waarin iedereen gelukkig is omdat de overheid in al hun behoeften voorziet.

Hun doel is echter om de hele mensheid tot slaaf te maken van een marxistische tirannie, waarin zij niet alleen het gedrag van iedereen op de planeet controleren, maar het ook beheersen. Hun plannen komen griezelig overeen met de woorden van Openbaring 13:16-18 en nu hebben zij zowel de technologie als de middelen om het te laten gebeuren.

WE MOETEN BANG ZIJN VOOR COVID-19 EN HET NIEUWE VARIANT, OMICRON

De nieuwsmedia, parallel met de globalisten, creëerden een klimaat van angst over de hele wereld toen het coronavirus voor het eerst op het toneel verscheen en blijven alles doen wat ze kunnen om mensen gemaskerd en bang te houden. De elite houdt kwaadaardige leugens in stand om het publiek verslaafd te houden aan hun vaccins en toekomstige opkikkers, waarmee ze miljarden dollars verdienen.

Afgelopen zomer is Stéphane Bancel, CEO van Moderna, in de lijst van miljardairs gesprongen met een vermogen van meer dan 4 miljard dollar. Moderna zelf zal naar verwachting in 2021 een omzet hebben van meer dan 13 miljard dollar, niet slecht voor het allereerste product van een bedrijf dat op de markt wordt gebracht.

Als de mensen Moderna konden aanklagen voor de doden, de blijvende handicaps en de ernstige hartkwalen veroorzaakt door haar vaccin, zouden zowel Moderna als haar CEO vandaag failliet zijn in plaats van te drijven in een zee van geld van een grootte die de meesten zich niet kunnen voorstellen.

De bedrieglijke hype is al aan de gang met betrekking tot de nieuwe variant, Omicron. Ondanks verschillende berichten dat de symptomen mild zijn, heeft President Biden reeds een reisverbod uitgevaardigd voor Zuid-Afrika, waar de ziekte voor het eerst opdook, en heeft Israël onlangs het toerisme verboden vanwege de ziekte.

Een artikel over Omicron op de website van het World Economic Forum (WEF) toont het bedrog aan achter de hype over deze variant. Let op de onheilspellende bewoordingen van de alinea onder de kop, "Waarom zijn wetenschappers zo bezorgd over Omicron?"

De beslissing om Omicron in te delen als een variant die zorgen baart, was gebaseerd op bewijsmateriaal dat werd voorgelegd aan de technische adviesgroep van de WHO inzake virusevolutie. Dit bewijs suggereerde dat de nieuwe variant verschillende mutaties heeft die van invloed zouden kunnen zijn op hoe gemakkelijk het zich verspreidt, de ernst van de ziekte die het kan veroorzaken en, van cruciaal belang, de effectiviteit van bestaande COVID-19 vaccins.[i]

Het artikel gaat verder met het opsommen van vele potentiële gevaren met betrekking tot Omicron, maar altijd met het voorbehoud dat "meer onderzoek" nodig is of dat "het waarschijnlijk weken zal duren om vast te stellen of Omicron meer ernstige ziekte veroorzaakt onder de algemene bevolking."[ii] Met andere woorden, ze hebben geen idee hoe deze nieuwe variant mensen zal beïnvloeden, maar ondertussen voelen ze zich gedwongen om ons te waarschuwen voor de verschrikkelijke gevolgen. Het heet "boosaardig bedrog" met een andere naam.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) doet ook haar best om wijdverspreide angst te zaaien over deze nieuwe variant, Omicron, die tot nu toe de mildste symptomen vertoont die worden omschreven als spierpijn, vermoeidheid, en misschien een hoest die een paar dagen duurt.

Kijk eens naar de volgende formulering uit een Newsmax artikel over de WHO reactie:

Het zwaar gemuteerde Omicron coronavirus zal zich waarschijnlijk internationaal verspreiden en vormt een zeer hoog risico op infecties die op sommige plaatsen "ernstige gevolgen" kunnen hebben, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op maandag. [mijn nadruk].

Er waren nog geen sterfgevallen gemeld die verband hielden met Omicron, hoewel verder onderzoek nodig was om het potentieel ervan te beoordelen om vaccins en immuniteit geïnduceerd door eerdere infecties te weerstaan, voegde zij eraan toe.[iii]

Herkent u de "gemene misleiding" in deze waarschuwingen? Zelfs met milde symptomen en zonder solide gegevens, bereidt de elite ons al voor op de dag dat ze Omicron zullen gebruiken als een excuus voor meer vaccins en boosters. Het klinkt ook alsof het de reden zal worden voor het vaccineren van mensen met natuurlijke immuniteit voor COVID-19.

MENSEN HEBBEN DE COVID-19 INJECTIES NODIG OM VEILIG TE ZIJN

Wat is het motief achter de frauduleuze waarschuwingen met betrekking tot de Omicron variant? Het is om meer mensen gevaccineerd te krijgen. Het bevordert de doelen van de globalisten om mensen in een voortdurende paniek te houden en ze zo te motiveren om de nieuwste vaccins en boosters te krijgen.

En ondanks de ongefundeerde vrees dat deze variant de huidige vaccins ineffectief zal maken (hint: dat zijn ze al), houdt de elite de leugen in stand dat deze injecties niet alleen noodzakelijk zijn, maar ook "veilig en effectief."

Het aantal sterfgevallen als gevolg van de COVID-19 injecties zal binnenkort de grens van 20.000 bereiken, volgens de cijfers die aan de Amerikaanse CDC zijn gerapporteerd. Het aantal blijvende invaliden in Amerika als gevolg van deze injecties heeft reeds de 31.000 bereikt en het aantal ziekenhuisopnames nadert snel de 100.000.

De CDC heeft in totaal 913.266 meldingen ontvangen van bijwerkingen van de COVID-19 injecties. En normaal gesproken wordt hooguit tien procent van de werkelijke bijwerkingen van een vaccin aan de CDC gemeld. Deze injecties zijn allesbehalve "veilig en effectief."

"VigiBase, de wereldwijde database van de Wereldgezondheidsorganisatie over bijwerkingen van medicijnen, vermeldt 121.559 meldingen van psychiatrische stoornissen na toediening van een COVID vaccin. Deze kwalen omvatten ernstige slapeloosheid, angst, acute stress stoornis, hallucinaties, paniekaanvallen en in zevenenvijftig gevallen, zelfmoord.

ALS JE DOET WAT WIJ ZEGGEN, ZAL HET LEVEN WEER NORMAAL WORDEN

Een andere grote leugen die vandaag de dag overheerst is deze: als iedereen de COVID-19 injecties krijgt, zal het leven weer normaal worden. De eerste reactie van President Biden op Omicron bootste precies dit sentiment na. Hij zei: "als iedereen zich laat vaccineren, zullen er geen lockdowns meer nodig zijn." (Opmerking: de eerste persoon in de V.S. bij wie Omicron werd vastgesteld was volledig gevaccineerd).

Een lid van de regering-Biden zei onlangs dat de crisis in de toeleveringsketen zou eindigen als iedereen zich zou laten vaccineren, hoewel het verband tussen de twee helemaal niet duidelijk is.

Afgezien van een drastische verandering van leiderschap in vele regeringen over de hele wereld en bij de meeste reusachtige wereldwijde bedrijven, zal het leven niet meer normaal worden. Zonder radicale veranderingen over de hele planeet met betrekking tot het virus en de vaccinatiemandaten, zal de wereld haar snelle weg vervolgen naar de plotselinge vernietiging van de dag des Heren (1 Thessalonicenzen 5:1-3).

Ik zeg dit ondanks de groeiende oppositie tegen vaccin-mandaten over de hele wereld. Miljoenen mensen in vele landen gaan de straat op om te protesteren tegen deze mandaten die door hun regeringen worden afgedwongen. In Amerika zeggen op zijn minst tientallen miljoenen dat zij de vaccinaties nooit zullen accepteren, ongeacht de gevolgen. Ik ken zowel christenen als niet-christenen die een dergelijk standpunt innemen.

Ondanks het groeiende verzet tegen de vaccinatie-mandaten, zal het "verderfelijke bedrog" van onze dagen toenemen tot de tijd van de onthulling van de antichrist aan de wereld.

Ik geloof dat verschillende factoren later de huidige opstanden in de wereld en het verzet in Amerika zullen overwinnen:

  1. De opname zal een deel van deze tegenstand wegnemen en veel van hen die op aarde blijven, choqueren.
  2. De erbarmelijke omstandigheden en het enorme verlies van levens na ons vertrek zullen de deur openen voor een charismatische leider, vooral één die aanvankelijk vrede biedt en bereid is problemen op internationale schaal op te lossen.
  3. De komende misleiding zal veel, veel erger zijn, en aanzienlijk effectiever vanwege Satans activiteit direct werkend via de antichrist met "tekenen en wonderen" (2 Thessalonicenzen 2:9). Na de Opname en de verwijdering van de Weerhouder zal de duivel nog vrijer zijn in het misleiden van mensen dan hij nu al is.

Ik kan niet met zekerheid zeggen dat de Heer deze maand of zelfs volgend jaar voor ons komt, maar ik geloof dat Zijn verschijning heel dichtbij is. Zou het zelfs voor Kerstmis kunnen gebeuren? Ja, maar het is heel goed mogelijk dat we het nieuwe jaar inluiden terwijl we nog steeds uitkijken naar Jezus' verschijning.

Hoewel we de dag of het uur van Jezus' spoedige wederkomst niet kunnen weten, herinnert wat we zien ons eraan dat we onze greep op de dingen van deze wereld moeten blijven ontspannen en dat we als nooit tevoren moeten uitkijken naar ons vertrek naar de plaats die onze Heiland voor ons bereidt.

Voetnoten:

[i] Simon Torkington, Alles wat we tot nu toe weten over de Omicron COVID-19 variant, 29 november 2021, op de website van het World Economic Forum: https://www.weforum.org/agenda/2021/11/omicron-covid-19-variant-everything-we-know-so-far/

[ii] Ibid.

[iii] WHO: Omicron vormt zeer hoog wereldwijd risico, wereld moet zich voorbereiden, 29 november 2021, https://www.newsmax.com/newsfront/who-omicron-covid-risk/2021/11/29/id/1046494/?ns_mail_uid=05f07d0a-cc18-45cd-aac4-45d17f65fdf1&ns_mail_job=DM278649_11292021&s=acs&dkt_nbr=010102a7ul44

[iv] Celeste McGovern, Meer dan 100.000 meldingen van psychiatrische stoornissen na COVID-vaccinatie, 29 november 2021, op: https://www.lifesitenews.com/news/over-100000-reports-psychiatric-disorders-after-covid-vaccination/?utm_source=featured

Bron: Wicked Deception and the Unveiling of the Antichrist — Jonathan Brentner