www.wimjongman.nl

(homepagina)


Nucleaire afpersing: Mullahs willen meer concessies van Biden

door Majid Rafizadeh - 19 januari 2021

  • Iran... is met volledige legitimiteit opnieuw toegetreden tot het wereldwijde financiële systeem - plus miljarden aan dollars die in de schatkist van de IRGC en naar haar uitbreidende milities in het Midden-Oosten gaan vloeien. Je zou dus denken dat het regime graag terug zou keren naar dezelfde nucleaire overeenkomst, toch? Dat klopt niet. De mullahs willen een nog zoeter akkoord.

  • Biden liet zijn kaarten al zien door te zeggen dat hij de deal wil. Het regime weet nu dat Biden wanhopig een deal lijkt te willen, en ziet dit ongetwijfeld als een verrukkelijke zwakte.

  • De heersende mullahs veronderstellen waarschijnlijk ook dat ze nog meer concessies kunnen afdwingen van een Democratisch beleid, in het bijzonder dat van Biden, omdat ze dat met succes hebben gedaan in het verleden.....

  • De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, vertelde een forum... dat hij een nieuwe deal wil. "Een teken van goede trouw is niet om te proberen opnieuw te onderhandelen over wat al onderhandeld is," zei hij, en voegde er in dezelfde toespraak aan toe dat de VS "ons moet compenseren voor onze verliezen". Irans hoogste gerechtelijke instantie had al geëist dat de VS $130 miljard aan "schadevergoedingen" zou betalen.

  • Het regime speelt bovendien een ander gevaarlijk spel, zoals het ook deed met de Obama-regering, om grotere concessies van de Biden-regering af te dwingen: Het is nucleaire dreigingen aan het aanwakkeren.
 

De heersende mullahs van Iran veronderstellen waarschijnlijk dat zij nog meer concessies van het beleid van Biden kunnen afpersen, omdat zij dit met succes onder het beleid Obama hebben gedaan. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif zei onlangs op een forum dat hij een nieuwe overeenkomst wil. "Een teken van goede trouw is niet om te proberen opnieuw te onderhandelen over wat al onderhandeld is," zei hij, en voegde er later aan toe dat de VS "ons zal moeten compenseren voor onze verliezen". Afbeelding: De toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry schudt de de hand van Zarif tijdens de onderhandelingen in Wenen, Oostenrijk, 14 juli 2014. (Beeldbron: US State Department)

Het Iraanse regime heeft van de regering-Obama een gevaarlijk en ongekend niveau van concessies ontvangen voor de "nucleaire overeenkomst" van Iran in 2015, die bekend staat als het JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) - welke overigens nooit ondertekend is door Teheran. De belangrijkste concessie was dat de overeenkomst de weg vrijmaakte voor Iran om legaal een volwaardige nucleaire staat te worden.

De sunset-clausules, waarin die toezegging werd vastgelegd, hadden een vaste vervaldatum vastgesteld voor het beperken van het Iraanse kernprogramma. Het Obama-beleid hielp ook snel alle vier de rondes van de VN-sancties tegen Iran op te heffen - sancties die tientallen jaren hadden geduurd om ze in te voeren. Bovendien waren de militaire locaties van Iran vrijgesteld van inspectie door de Internationale Organisatie voor Atoomenergie; en andere inspecties zouden alleen plaatsvinden op de tijden en plaatsen die Iran zelf had gekozen - als dat ooit het geval zou zijn. Iran sloot zich toen weer aan bij het wereldwijde financiële systeem met volledige legitimiteit - plus miljarden dollars die in de schatkist van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) en zijn uitbreidende milities in het Midden-Oosten vloeiden.

Je zou dan denken dat het regime graag terug zou keren naar dezelfde nucleaire overeenkomst, toch? Dat klopt niet. De mullahs willen een nog zoeter akkoord. Waarom? Gedeeltelijk omdat Joe Biden zijn kaarten al liet zien door te zeggen dat hij de deal wil. "Ik zal Teheran een geloofwaardige weg terug naar de diplomatie aanbieden," verklaarde Biden in een CNN-opinie-artikel.

"Als Iran zich weer strikt aan de nucleaire overeenkomst houdt, zullen de Verenigde Staten zich weer bij de overeenkomst aansluiten als uitgangspunt voor de vervolgonderhandelingen. Met onze bondgenoten zullen we werken aan het versterken en uitbreiden van de bepalingen van het nucleaire akkoord, terwijl we ook andere punten van zorg zullen aanpakken".

Het regime weet nu dat Biden wanhopig op zoek lijkt naar een overeenkomst, en ziet dit ongetwijfeld als een verrukkelijke zwakte.

Net als het verleiden van de mullahs, heeft Biden Wendy Sherman benoemd - een belangrijke onderhandelaar in de besprekingen die tot de nucleaire overeenkomst in 2015 tijdens het Obama-beleid hebben geleid - om de Vice-Minister van de Afvaardiging te zijn. Biden wees eigenlijk al op deze gedane prestatie:

"Zij [Sherman] heeft met succes de wereld bijeengebracht om de democratie te versterken en enkele van de grootste nationale veiligheidsuitdagingen van onze tijd aan te gaan, inclusief het leiden van het Amerikaanse onderhandelingsteam voor de Irandeal.

Dat stuurde een ander sterk signaal naar Iran, dat de regering van Biden wanhopig terug wilde keren naar de nucleaire overeenkomst.

Ondertussen kan het Iraanse regime zich alleen maar gesterkt voelen door het standpunt van de Europese Unie. De EU lobbyt om terug te keren naar de JCPOA en de sancties tegen Iran op te heffen - ondanks het feit, zoals de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean Yves Le Drian onlangs heeft erkend, dat Teheran in hoog tempo kernwapen-capaciteit verwerft. De EU kondigde vorige week haar "sterke betrokkenheid" bij het Iraanse nucleaire akkoord aan en drong er bij Biden op aan zich snel weer bij het akkoord aan te sluiten:

"De EU herhaalt dat zij zich sterk inzet voor en steun blijft verlenen aan het gezamenlijke alomvattende actieplan. Het GCPoA is een sleutelelement van de mondiale nucleaire non-proliferatiestructuur en een resultaat van de multilaterale diplomatie, die door de VN-Veiligheidsraad met eenparigheid van stemmen is bekrachtigd in Resolutie 2231."

De heersende mullahs van Iran gaan er ook zeer waarschijnlijk van uit dat zij nog meer concessies kunnen afdwingen van een Democratische regering, met name die van Biden, omdat zij dat in het verleden met succes hebben gedaan met de regering Obama, toen Biden als vicepresident fungeerde.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif heeft niettemin in een forum verteld, georganiseerd door de New York's Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, dat hij een nieuwe overeenkomst wil. "Een teken van goede trouw is niet te proberen opnieuw te onderhandelen over wat al onderhandeld is," zei hij, en voegde er in dezelfde toespraak aan toe dat de VS "ons zal moeten compenseren voor onze verliezen". Irans hoogste gerechtelijke instantie had al geëist dat de VS $130 miljard aan "schadevergoedingen" zou betalen.

Irans regime speelt bovendien een ander gevaarlijk spel, zoals het deed met de Obama-regering, om grotere concessies van de Biden-regering af te dwingen: Het is nucleaire dreigingen aan het aanwakkeren.

Ali Akbar Salehi, het hoofd van de civiele Iraanse Organisatie voor Atoomenergie, verklaarde op 1 januari 2021 dat Teheran uranium zal verrijken op een hoger niveau, een korte technische stap verwijderd van het niveau van de wapens. Het IAEA bevestigde het plan:

"Iran heeft het agentschap meegedeeld dat de Iraanse Organisatie voor Atoomenergie van plan is laagverrijkt uranium (LEU) tot 20 procent te produceren in de Fordow Fuel Enrichment Plant, om te voldoen aan een wet die onlangs door het parlement van het land is aangenomen. In de brief van Iran aan het agentschap [gedateerd 31 december 2020] werd niet gezegd wanneer deze verrijkingsactiviteit zou plaatsvinden".

Welnu, in een ondergrondse faciliteit, verrijkt de Iraanse theocratische elite het uranium met 20 procent.

Bovendien heeft de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) op 4 januari in de Golf een onder de Zuid-Koreaanse vlag varend schip met duizenden tonnen ethanol in beslag genomen, volgens Fars News. De stap alarmeerde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Een woordvoerder merkte op:

"Het (Iraanse) regime blijft de navigatierechten en vrijheden in de Perzische Golf bedreigen als onderdeel van een duidelijke poging om de internationale gemeenschap af te persen om de druk van de sancties te verlichten. Wij sluiten ons aan bij de oproep van de Republiek Korea aan Iran om de tanker onmiddellijk vrij te geven".

Ondertussen heeft generaal Hossein Salami, opperbevelhebber van de IRGC, onlangs de VS en het Verenigd Koninkrijk bedreigd. "Als u onze rode lijn overschrijdt," kondigde hij aan, "zullen we u vernietigen. We zullen geen enkele stap onbeantwoord laten. De vijand zal nergens veiligheid hebben. Hij voegde eraan toe dat het geduld van het regime een grens heeft.

Het Iraanse parlement heeft onlangs ook een andere wet aangenomen, die de regering verplicht om de nucleaire inspecteurs van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) te verdrijven.

Al deze maatregelen - met behulp van bedreigingen en nucleaire schendingen - zijn alleen maar gericht op het verkrijgen van een nog zoeter akkoord van het Biden-bestuur.

Dr. Majid Rafizadeh is een bedrijfsstrateeg en -adviseur, een Harvard-opgeleid wetenschapper, politicoloog, bestuurslid van Harvard International Review, en voorzitter van de International American Council on the Middle East. Hij is auteur van verschillende boeken over de Islam en het buitenlands beleid van de VS. Hij is te bereiken op Dr.Rafizadeh@Post.Harvard.Edu

Bron: Nuclear Extortion: Mullahs Want More Concessions from Biden