www.wimjongman.nl

(homepagina)


BEWIJS VAN ALIENS ZAL LEIDEN TOT NIEUWE (VALSE) RELIGIES

Juni 2021

()

Wat een opmerkelijke uitspraak van de voormalige President van de Verenigde Staten; Dat het bewijs van Buitenaardse wezens tot nieuwe religies zal leiden, en enorme militaire uitgaven (zie het artikel). Is dit wat er zal gebeuren zeer binnenkort nadat alle Christus gelovigen en volgelingen zijn weggerukt in de gebeurtenis bekend als de Opname? Zullen buitenaardse wezens (demonische entiteiten) uit de schaduw te voorschijn komen met een slinkse verklaring van wat er precies gebeurd is met al die vermiste mensen (de sterke misleiding)?

Daarom zendt God hun een sterke misleiding, zodat zij de leugen zullen geloven 2 Tessalonicenzen 2:11 NIV

Kunt u zich voorstellen hoe snel en hoe doordringend de wereldorde van dingen zou veranderen als zogenaamde Buitenaardsen zouden worden geopenbaard en zij aan zij zouden staan met regeringsleiders? Je zou de wereld in zeer korte tijd niet meer herkennen. Alles, van religies tot wereldbestuur, zou worden veranderd, precies zoals de voormalige president van de V.S. voorspelt, (om nog maar te zwijgen van de profetieën van de bijbel)

Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen. Mattheüs 24:37 NIV

De Nephilim waren op de aarde in die dagen - en ook daarna - toen de zonen van God naar de dochters van de mensen gingen en kinderen bij hen kregen. Zij waren de helden van weleer, mannen van faam. Genesis 6:4 NIV

Wij geloven dat deze recente ophef over UFO's en buitenaardse onthullingen misschien één van de laatste tekenen is die nodig zijn om opgebouwd te worden in gereedheid voor zowel de wederkomst van Jezus Christus voor zijn Gemeente en de daarop volgende gebeurtenissen, inclusief de grote leugen.

In ander nieuws lijkt het erop dat Israël klaar is om een nieuwe regering te installeren met een nieuwe premier, die Benjamin Netanyahu vervangt. Zoals wij (en andere profetie-watchers) over deze wisseling hebben gezegd, zou het wel eens kunnen leiden tot een situatie waarin de nieuwe regering bereid zal zijn bijna alles op te geven voor de illusie van vrede:

U pocht: "Wij hebben een verbond gesloten met de dood, met het rijk van de doden hebben wij een overeenkomst gesloten. Wanneer een overweldigende plaag voorbijtrekt, kan die ons niet raken, want wij hebben van de leugen ons toevluchtsoord gemaakt en van de leugen onze schuilplaats." Jesaja 28:15 NIV

Daarnaast hebben we de pandemie, die de wereld in de richting drijft van het toekomstige "Merkteken van het Beest" identificatiesysteem. De hele wereld wordt meer en meer geïndoctrineerd met het idee dat je een vaccinatie moet krijgen en dat het daaropvolgende paspoort misschien je enige manier is om terug te keren naar een normaal leven. Je kunt zien hoe de wereld geprogrammeerd zal worden om het toekomstige merkteken te accepteren dat hetzelfde doet; het stelt de drager in staat om terug te keren naar een leven van kopen en verkopen, (Openbaring 13:16-17).

Alle tekenen komen samen en vertellen ons dat de tijd zeer kort is. Jezus Christus is klaar om naar de aarde terug te keren om zijn bruid, de Gemeente, op te eisen. De bazuin zal klinken en wij zullen opgenomen worden. Wij bidden dat u deel zult uitmaken van die wonderbaarlijke gebeurtenis.

Want de Heer zelf zal neerdalen uit de hemel, met een luid bevel, met de stem van de aartsengel en met de roep van de bazuin van God, en de doden in Christus zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, die nog leven en overgebleven zijn, samen met hen in de wolken worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten. En zo zullen wij voor altijd bij de Heer zijn. 1 Tessalonicenzen 4:16-17 NIV

Bron: Proof of aliens will lead to new (false) religions