www.wimjongman.nl

(homepagina)


Waarom mondkapjes niet werken en sommige mensen ze toch willen

Door Em. Prof. Dr. Pierre Capel (immunoloog) op 19 april 2021

Pagina's met grafieken en berekeningen over de werking van mondkapjes kunnen hier probleemloos worden aangesleept. Al die gegevens zullen rond hetzelfde resultaat uitkomen: de mondkapjes die we mogen gebruiken hebben geen effect. Vandaar ook dat zelfs het RIVM het gebruik niet kan aanbevelen. Als er ook gekeken wordt hoe men deze zou moeten gebruiken, en wat er in werkelijkheid gebeurt, dan kunnen ze juist een bron van besmetting worden. De aanzwellende roep vanuit de politiek om die benauwende dingen dan toch te gebruiken is dan oo niet op logica gebaseerd, maar op het gevoel van angst dat van buiten af steeds heftiger wordt aangewakkerd.

Om de angst voor een onzichtbaar gevaar te bestrijden werden, door alle eeuwen heen, de meest drastische rituelen ontwikkeld. Om de Minotaurus rustig te houden werd op Kreta het kinderoffer niet geschuwd. Tot op de dag van vandaag vraagt angst om zware offers. De corona maatregelen, die allang niet meer de volksgezondheid dienen en die onze hele leefwereld vernietigen, zijn niets anders dan het offer voor de steeds verder opgezweepte angst. Alle mondiale gegevens, grafieken en berekeningen van het laatste half jaar tonen de nutteloosheid van de maatregelen aan. Een voorbeeld is de heropening begin juli van de pubs in het Verenigd Koninkrijk. Dit zijn er 47.600 waarvan de ventilatie vaak slecht is, waar geen mondkapjes worden gedragen en het met de anderhalve meter niet bepaald nauw wordt genomen. Gemiddeld heeft iedere pub ongeveer duizend contacten per week waardoor het aantal ‘foute contacten’ inmiddels is opgelopen tot 620 miljoen. Deze meer dan een half miljard ‘foute contacten’ hadden geen enkel effect op het verloop van de zgn. epidemie. De zeer duidelijke grafieken en berekeningen zijn gebaseerd op logica, maar logica heeft nu eenmaal geen enkele greep op angst.

Angst is niet een vaag onprettig gevoel,maar een door de amygdala in de hersenen gevormde reactie, die onze hele hormoonhuishouding stuurt. De, als gevolg hiervan, chronische productie van stresshormonen, ontregelt niet alleen de slaap en het immuunsysteem, maar staat aan de basis van een grote reeks lichamelijke aandoeningen, zelfs de levensduur wordt hierdoor bekort.

Mondkapjes worden gebruikt om zichtbaar en tastbaar iets te doen tegen die onzichtbare dreiging. Maar in plaats van dat de angst hierdoor vermindert, wordt deze juist vergroot en wordt een noodsituatie gesuggereerd die in werkelijkheid niet bestaat. Deze muilkorfjes zijn niet alleen maar emotioneel zeer beschadigend, ze blokkeren ook onze adem. Zo zijn zij het symbool geworden van het politieke gekonkel en verhullen datgene wat we nu juist zo hard nodig hebben: openheid van zaken en een reële blik op de werkelijkheid.«

Overgenomen uit Gezond Verstand, werd op Linkedin gezet en door Likedin verwijderd.

Only you can see this post. It's been removed because it goes against our Professional Community Policies.