www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het wonder voor ons

()

Door Hal Lindsey - 22 februari 2021

De staat Israël, het lijkt misschien normaal. Maar dat is het niet. Het is niet normaler dan het herstel van een verlamde hand of de scheiding van een uitgestrekte zee. Israël is niet normaal. Israël is een wonder!

Het bestaan van de natie voelt voor de meeste mensen vandaag de dag normaal, deels omdat het er al 73 jaar is. Zij vergeten dat de Joden eens twee millennia lang over de hele wereld verspreid waren en nergens hun thuis konden noemen. In al die tijd bleven zij de wet van Mozes eerbiedigen. Ze bleven Pesach vieren. Hun cultuur verdween niet in de overheersende culturen van de plaatsen waar zij aankwamen. Zij pasten zich aan aan een verscheidenheid van beschavingen, maar in hun kern bleven zij dezelfde. Dit is uniek in de geschiedenis van de mensheid.

Zij hebben dit niet bereikt vanwege hun deugdzaamheid of moed. We kunnen bewondering hebben voor generaties dappere Joden die standhielden tegen pesterijen, vervolging en zelfs massamoord. Maar zij bleven een uniek volk, omdat God had beloofd dat zij dat zouden worden. Door Mozes en de andere profeten had Hij hen gewaarschuwd dat bepaalde gedragingen ertoe zouden leiden dat zij over de aarde zouden worden verspreid. Maar zelfs in Zijn waarschuwingen beloofde Hij hen terug te brengen naar het land dat Hij hun gegeven had.

Hij bracht hen terug om Zijn woord en de eer van Zijn naam hoog te houden. In Ezechiël 36:22 zegt God tegen het volk: "Ik doe dit niet om uwentwil, o huis Israëls, maar omwille van Mijn heilige naam." In de verzen 24-25 van dat hoofdstuk zegt God: "Ik zal u uit de volken halen, u uit alle landen verzamelen en u in uw eigen land brengen. Dan zal Ik rein water over u sprenkelen, en gij zult rein zijn; Ik zal u reinigen van al uw vuilheid en van al uw afgoden."

Let op het woord aan het begin van vers 25 - "dán". Hij beloofde hen eerst terug te brengen naar het land, DAN hen te reinigen van alle vuiligheid. Hij heeft hen de laatste honderd jaar teruggebracht en dat proces gaat door. Tijdens de verdrukkingsperiode zal er een ontwaken plaatsvinden onder het volk van Israël. Zij zullen zich plotseling en in overweldigende aantallen tot Jezus wenden.

Vandaag de dag lijkt Israël misschien op andere naties. Het wordt met allerlei problemen geconfronteerd - van alledaagse problemen tot existentiële bedreigingen. De leiders maken fouten. Als natie omarmt het vaak politieke correctheid in plaats van de moraliteit die in Gods woord staat beschreven. Er zijn plekken waar corruptie heerst. Zoals zovele andere democratische landen in de wereld op dit ogenblik, proberen sommigen de rechtbanken te gebruiken om politieke tegenstanders uit de weg te ruimen, die zij in de stembus niet kunnen verslaan.

Israël doet het beter dan enig ander land in de wereld om zijn bevolking te laten vaccineren. Maar, net als in andere landen, heeft Covid-19 Israël een zware tijd bezorgd. De natie heeft bondgenoten en vijanden. In de tweede helft van de Trump-regering zijn veel oude vijanden van koers veranderd en vrienden geworden. Tegen alle verwachtingen in hebben ze een bloeiende economie en onder hun hoede hebben we de woestijn zien opbloeien, precies zoals God zei dat het zou gebeuren.

Maar dat is niet het grootste wonder. Het grootste wonder is dat Israël bestaat! En het bestaat in het oude land dat God het Israëlische volk bijna vierduizend jaar geleden via Abraham gaf. God zei dat Hij het zou doen en - tegen alle menselijke wijsheid in - Hij deed het. Israël bestaat vandaag de dag als een levend getuigenis dat God alles zal doen wat Hij heeft voorspeld. Israël bewijst de Bijbel! Dat is de reden waarom zoveel naties en mensen tot op de dag van vandaag tegen Israël tekeer gaan.

Dus, wanneer u leest over de processen op hoog niveau tegen de Joodse staat, over haar verkiezingen, economie, en strijd tegen de pandemie - bedenk dan dat het bestaan van Israël niet normaal is. Het is een wonder!

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey