www.wimjongman.nl

(homepagina)

DE BOODSCHAPPER - Deel 33: Convergerende technologieën voor het verbeteren van menselijke prestaties... OF HERSCHEPPING VAN NEPHILIM?

2 februari 2021 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11 - Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21 - Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31 - Deel 32 - Deel 33

Directeur Mihail Roco schreef in het rapport van de Amerikaanse regering, 'Converging Technologies for Improving Human Performance', over hoe wat gaat komen griezelig veel lijkt op de Bijbelse beschrijving van het leven geven aan het beeld van het beest.

De mensheid zou worden als één enkel, gedistribueerd en onderling verbonden "brein," gebaseerd op nieuwe leidraden in de samenleving. Een genetwerkte samenleving van miljarden mensen zou in vergelijking met een individueel wezen even complex kunnen zijn als een mens met een enkele zenuwcel. Van lokale groepen van verbonden en verbeterde individuen tot een wereldwijde collectieve intelligentie, zouden er belangrijke nieuwe capaciteiten voortkomen uit relaties die voortkomen uit NBIC-technologieën. Verre van onnatuurlijk kan een dergelijk collectief sociaal systeem worden vergeleken met een grotere vorm van biologisch organisme. Wij stellen ons een verband voor van een mensheid die wordt aangedreven door een onderling verbonden virtueel brein van gemeenschappen over de aarde die zoeken naar intellectueel begrip en verovering van de natuur."[30]

Een andere door technologie gedreven kwestie, die verband houdt met religieuze types die de "zielloze" legers van het Beest zullen vormen, betreft een meer exotisch concept (zij het een die volgens mij niet zonder historisch precedent is) betreffende de bijna-toekomstige genetische verandering van mensen.

Dit is een griezelige gedachte, maar wel één die steeds meer aandacht krijgt van nadenkende profetie-uitleggers die vermoeden dat de reden waarom de vernietigers van de wedergeboren gelovigen in de laatste dagen zo onmenselijk zullen handelen, is dat zij misschien niet helemaal menselijk meer zijn.

Omdat ik in sommige van mijn boeken, zoals Forbidden Gates en The Milieu, veel tijd heb besteed aan het schetsen van de historische activiteiten van de oude Wachters (gevallen engelen) en hun genetische schepping die bekend staat als Nephilim (en ook de gelijkenis van hun activiteiten met moderne transhumanistische doelen waarbij genetische modificatie van soorten een rol speelt), zal ik die informatie hier niet herhalen. Maar wat ik wel wil vermelden is dat moderne wetenschappers steeds meer geloven dat genetica een grotere rol speelt in menselijk en dierlijk gedrag dan vroeger werd aangenomen, en dat dit een soort "kwaadaardige genetische combinatie" kan omvatten die leidt tot minder remmingen met betrekking tot criminele activiteiten en moorden.

In een artikel voor de Florida State University, getiteld "The Evil Gene", beschouwt Frank Stephenson het onderzoek van zijn universiteit en van de Universiteit van Connecticut, waar wetenschappers het DNA van huurmoordenaars analyseren. De eerste regel in Stephensons artikel suggereert waar de professoren naar op zoek zijn als ze vragen: "Zou er een monster in de menselijke genenpoel rondzwemmen?" De goede onderzoeker benadert zijn studie vanuit een Darwinistische basis, niettemin stelt hij:

Bij het bestijgen van de evolutionaire ladder is de mens er kennelijk niet in geslaagd remmingen te erven van zijn behaarde voorouders tegen het gebruik van dodelijk geweld tegen leden van het eigen soort. Afgezien van de bizarre "ghoul factor" van sadistische psychopaten als [Ted] Bundy, biedt de historische bereidheid van mensen om elkaar op grote schaal af te slachten in oorlog en genocide, voor sommige wetenschappers overtuigend bewijs dat in het genoom van sommige mensen een volledig bewapende biochemische code ligt voor het scala van agressie, van het schoppen naar een hond tot het vermoorden van een vrouw.[35]

Samen met Stephensons alternatieve wereldbeeld-speculatie over een kwaadaardige "biochemische code", is de laatste jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt in DNA onderzoek, met als een van de meer populaire nieuwe gebieden de gedragsmatige epigenetica. Dit is de "lieveling van de genetische studies", vertelt mijn bevriende biologe Sharon Gilbert me. Het doel is om de rol te onderzoeken en te begrijpen die genetica speelt bij het vormen van dierlijk en menselijk gedrag, cognitie, persoonlijkheid en geestelijke gezondheid. Epigenetica kan tijdens het leven optreden of in de baarmoeder beginnen, wanneer chemische veranderingen die door de activiteit van de moeder worden teweeggebracht, de genetica - en dus misschien het toekomstige gedrag - van het kind beïnvloeden. Dat deze wijzigingen erfelijk kunnen worden en van de ene generatie op de andere kunnen worden doorgegeven, doet sommige wetenschappers zich afvragen of "kwaadaardige genetica" of toxische combinaties van specifieke genen in verband kunnen worden gebracht met agressie en antisociaal gedrag in de opeenvolgende generaties van sommige families. Als dat zo is, roept dat een intrigerende vraag op die ik hier niet verder zal uitwerken en die te maken heeft met bloedlijnen, en een tweede vraag die ik wel zal stellen over de mogelijkheid van een blauwdruk of "speciale" genetische combinatie die zou kunnen bestaan waarin individuen kunnen worden geprogrammeerd of geherprogrammeerd om te handelen in weerwil van het normale menselijke bewustzijn (het hebben van een ziel). Dit lijkt de nalatenschap te zijn geweest van de Nephilim die ik al noemde, en die in oude verslagen worden afgeschilderd als bloeddorstige, gewelddadige vijanden van Gods volk, die nooit een bewustzijnsconflict hebben gehad of vergiffenis hebben gezocht voor hun wreedheid. Genetisch gemanipuleerd met een specifieke cellulaire combinatie door machtige gevallen engelen (die de Bijbel Wachters noemt en de Soemeriërs "vliegende genieën" noemden), waren deze opmerkelijke levende constructies, niet gemaakt naar het beeld van God, maar speciaal ontworpen voor demonische bewoning.

Maar vertegenwoordigden de Nephilim ook een reproduceerbaar, duister, moleculair model?

Gegeven het feit dat Jezus in Matt. 24:37 zei dat de eindtijd getuige zou zijn van een terugkeer naar de activiteit die plaatsvond toen de Nephilim voor het eerst op aarde rondliepen, en vandaag de dag voor het eerst sinds die dagen mensen zich opzettelijk hebben toegelegd op het genetisch modificeren van planten, dieren en mensen, is het dan mogelijk dat we zijn beland in een herhaling van de "dagen van Noach" waarin een genetisch gevaar zou kunnen worden ontketend dat zou kunnen resulteren in een wereldwijde pandemie, een Nephilim-virus!

Er zijn talloze scenario's - allemaal gebaseerd op echte wetenschap - die een "gebeurtenis" voorzien die in feite wereldwijd de epigenetica zou kunnen veranderen en daarmee hypothetisch het verstand en de make-up van iedereen, behalve dan van hen die door God beschermd worden. In theorie zou dit plotseling en effectief het vermogen van de lijders kunnen verminderen om empathie voor anderen te voelen. Als je nu denkt dat ik te veel zombiefilms heb gezien, dan moet ik denken aan de Hollywoodfilm I Am Legend met Will Smith in de hoofdrol. Die film begon met een wetenschapper die het geneesmiddel tegen kanker aankondigde met behulp van een genetisch gemanipuleerd "hersenschimmig" vaccin dat dierlijke en menselijke genetica vermengde. Als je de film hebt gezien, weet je dat het "geneesmiddel" resulteert in een menselijke vorm van hondsdolheid die de hersenen van mensen infecteert en overneemt, waardoor ze snel veranderen in zombie-achtige monsters die het meeste leven op aarde uitroeien - een epidemiologische mogelijkheid, gezien het scenario.

Jonathan D. Dinman, PhD, professor aan de afdeling Celbiologie en Moleculaire Genetica aan de Universiteit van Maryland, zegt dat zo'n zombievirus "nu al bijna bestaat" en dat het gemaakt zou kunnen worden om volledig in te zetten met behulp van het element uit Will Smiths epos - hondsdolheid.

"De infectie is bijna 100 procent dodelijk, d.w.z. het verandert je in de wandelende dood (voor een tijdje tenminste)," zegt hij, "en het zorgt ervoor dat je je gedrag verandert door je te herprogrammeren om andere mensen te bijten om de infectie te verspreiden."[36]

Hondsdolheid zoals het nu bekend is zou slechts licht gemuteerd hoeven te worden, iets dat gemanipuleerd zou kunnen worden of op natuurlijke wijze zou kunnen ontstaan, om een eindtijdleger van zielloze moordenaars mogelijk te maken, en het is eigenlijk "het meest waarschijnlijk om te muteren in iets dat zou lijken op een 'zombie virus'," zegt Dr. Samantha Price, een Health and Care Professions Council-geregistreerde biomedische wetenschapper en onderzoeksinformatie coördinator voor de UK Motor Neurone Disease Association.[37]

New York Times Bestseller Auteur Joel Richardson deelt verbazingwekkende SINAI TOT ZION OPENBARING!

Naast een zombie/Nephilim-virusscenario hebben beleidsadviseurs op topniveau van de Amerikaanse inlichtingen- en militaire gemeenschappen - waaronder de JASON's (de gevierde wetenschappers in het meest prestigieuze wetenschappelijke adviespanel van het Pentagon) - de afgelopen jaren gewaarschuwd dat menselijke verbetering waarbij genetische verandering optreedt, hetzij door ontwerp, ongeval of biowapen, een uitdagend zo niet existentieel risico inhoudt.

In een rapport aan het ministerie van Defensie, getiteld "The $100 Genome: Implications for the DoD", geven de JASON's aan dat de snelle vooruitgang op het gebied van DNA-sequencing en aanverwante technologieën niet alleen een tijdperk inluidt van onvoorspelbare genomica-informatie en -wetenschappen, maar ook een tijdperk waarin zowel "genotypen" als "fenotypen" onvoorspelbare afwijkingen kunnen vertonen. Het genotype van een organisme is het geheel van genen of de "genetische blauwdruk" die het van zijn ouders meekrijgt, terwijl het fenotype de waarneembare kenmerken betreft - de manier waarop het eruit ziet, loopt, praat en zich gedraagt. De beleidsadviseurs van hoge ambtenaren in Washington waarschuwen dus dat, wanneer wij het genetisch evenwicht in de natuur (met inbegrip van dieren en mensen) wijzigen, wij moeten verwachten dat zij ook in hun fenotypische uitingen herzieningen zullen gaan vertonen. Ze kunnen anders gaan lopen, anders gaan denken en zich gaan gedragen op een manier die niet langer atypisch is voor de bekende schepping.

Dat dergelijke ongekende realiteiten kunnen ontstaan is reeds geïllustreerd in dier-tot-dier experimenten, waaronder die uitgevoerd door Evan Balaban aan de McGill Universiteit in Montreal, Canada, waar delen van de hersenen van embryonale kwartels werden getransplanteerd in de hersenen van kippen, en de resulterende kippen vertoonden hoofdstoten en vocale trillers die uniek zijn voor kwartels. [38] De implicatie van dit studiegebied alleen al bewijst dat complexe gedragspatronen van de ene soort op de andere kunnen worden overgedragen, hetgeen er sterk op wijst dat genetisch veranderde mensen waarschijnlijk onbedoelde gedrags- en eetluststoornissen zullen vertonen die letterlijk moderne "Nephilim"-eigenschappen zouden kunnen voortbrengen. Sterker nog, sommigen in de regering en de wetenschap geloven dat één-op-één, interpersoonlijke kwaadwilligheid door zulke veranderde mensen uiteindelijk zou kunnen leiden tot een wereldwijd Lucifer Effect en tot 'zwerm'-geweld. De ernst hiervan is zo groot dat een commissie voor Buitenlandse Zaken van het Huis (HFA), voorgezeten door de Californische Democraat Brad Sherman, vooral bekend om zijn expertise over de verspreiding van kernwapens en terrorisme, de implicaties van genetische modificatie en mens-transformerende technologieën met betrekking tot toekomstig terrorisme bestudeerde. De bevindingen van de HFA waren voor Congressional Quarterly columnist Mark Stencel aanleiding om in zijn artikel "Futurist: Genen zonder grenzen", dat de conferentie "meer klonk als een Hollywood pitch voor een science fiction thriller dan als een nuchtere discussie over de wetenschappelijke realiteit... met gepraat over het potentieel van biotech voor het creëren van supersoldaten, superintelligentie, en superdieren [die] agenten zouden kunnen worden van een ongekend dodelijke leger. "George Annas, Lori Andrews, en Rosario Isasi waren zelfs nog apocalyptischer in hun artikel in het American Journal of Law and Medicine, "Protecting the Endangered Human: Toward an International Treaty Prohibiting Cloning and Inheritable Alterations," toen zij concludeerden: "De nieuwe soort, oftewel de 'postmens', zal de oude 'normale' mensen waarschijnlijk als inferieur beschouwen, zelfs als wilden, en geschikt voor slavernij of afslachtin... Het is uiteindelijk dit voorspelbare genocidepotentieel dat van soortveranderende experimenten potentiële massavernietigingswapens maakt, en van de onberekenbare genetische ingenieur een potentiële bioterrorist."[40]

Klinken deze situaties voor iemand anders dan voor mij als formules voor de komende legers van de Antichrist? Op zijn minst zijn ze zeer suggestief dat genetische veranderingen een rol zouden kunnen spelen in de komende oorlog tegen ware gelovigen.

Een licht aan het einde van het Lucifer Effect?

Maar laat me afsluiten met misschien goed nieuws.

Dr. Chuck Missler was een goede vriend van mij - een vertrouweling en rolmodel voor mij en tienduizenden anderen wereldwijd, die me op een dag vertelde dat er iets heel goeds zou kunnen voortkomen uit de aanloop naar die periode in de geschiedenis waarin ware gelovigen grondig vervolgd zullen worden. Dr. Missler beschreef mij die dag hoe vele echte gelovigen al begonnen zijn met hun uittocht uit het institutionele christendom en weer opduiken in huisgroepen, net zoals de gemeente begon in het boek Handelingen. Hij ging verder met het beschrijven van een levendig christendom dat al buiten de muren van de westerse religieuze centra groeit, wat hij zag als hoopgevend dat het ware lichaam van Christus altijd heeft overleefd, en zelfs zal triomferen in tijden van vervolging. Natuurlijk had hij gelijk, en het zevende hoofdstuk van het boek Openbaring is gewijd aan de beschrijving van een groot aantal mensen die verlost zullen worden tijdens de komende oorlog tussen religieuzen en heiligen. Er wordt gesproken over:

...een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natiën, en geslachten, en volken, en tongen....

die uit de grote verdrukking gekomen zijn, en hun gewaden gewassen hebben, en ze wit gemaakt hebben in het bloed van het Lam....

Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, noch zal de zon op hen schijnen, noch enige hitte.

Want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden, en zal hen leiden naar waterbronnen, die leven geven; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. (Openb. 7: 9-17)

Ook de apostel Petrus sprak in het boek Handelingen dat:

Het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat Ik van Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen visioenen zien, en uw ouden zullen dromen....

En het zal geschieden, dat een ieder, die de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. (Handelingen 2:17-18, 21, schuin toegevoegd)

Impliceren deze verzen, zoals sommigen geloven, dat de toename van vervolging van ware gelovigen over de hele wereld vandaag de dag eenvoudigweg een voorbode kan zijn van een op handen zijnde, hedendaags ontwaken... een opwekking in de zuiverste zin van het woord? Ik hoop het zeker. Bid er maar voor. Maar van één ding ben ik zeker: Groeiende vijandigheid tegen de kinderen van God is een reëel en aanwezig gevaar dat alleen maar zal verergeren in de komende dagen.

In feite hebben Terry James en ik onlangs ons meest belangrijke en gerelateerde werk ooit uitgebracht - Antichrist en de Endlösung, waarin wordt uiteengezet hoe dit alles zeer spoedig komt en hoe de dominostenen spoedig zullen beginnen te vallen.

Tussen nu en die climax-ontmoeting, wanneer de bovennatuurlijke strijd waarover in de Bijbelse profetieboeken wordt gesproken in alle ernst begint, kunnen we verwachten dat de kloof tussen religieus en authentiek christendom zich zal verdiepen. Het is voor ons moeilijk voor te stellen dat in plaatsen als de Verenigde Staten ware gelovigen op een dag levend zouden kunnen worden verbrand in kerken, maar het gebeurt nu in Nigeria. Het is voor ons moeilijk voor te stellen dat sommigen onthoofd zouden kunnen worden, maar in Syrië is dit vandaag een realiteit. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen dat goede mensen levend worden gekruisigd, maar Pakistaanse christenen leven nu al met deze nachtmerrie. En in de Verenigde Staten, in die stad op een heuvel die ooit te boek stond als een van de veiligste plaatsen op aarde voor christenen, heeft in een vloedgolf van anti-christelijke sentimenten dit land in slechts de laatste paar jaar in een categorie geduwd die recentelijk alleen was voorbehouden aan regeringen die de uitingen van echt christendom beperken en criminaliseren.

Je kunt zien dat er steeds meer op de muur geschreven staat.

In tegenstelling tot het Amerika van mijn grootvader wordt een Amerikaanse prediker die vandaag de dag op televisie zegt dat Jezus de enige weg naar de hemel is, door de media bespot en door megakerken genegeerd.

Als een christen zich negatief uitlaat over het islamisme, wordt hij in talkshows gebrandmerkt als "homofoob" of "islamafoob".

En verbazingwekkend genoeg blijkt uit een recente opiniepeiling van het Pew Research Center dat 75% van de evangelische christenen het ermee eens is dat huizen voor erediensten in deze tijd moeten worden onderworpen aan overheidsbeperkingen voor het bijeenkomen voor erediensten. Hoeveel jaar zal ik nog in staat zijn om een artikel als dit te presenteren voordat het verboden wordt? Eén ding is zeker: het tij tegen het nieuwtestamentische geloof zal alleen maar erger worden, vooral nu we de periode naderen die Grote Verdrukking wordt genoemd. Ik vertrouw erop dat u zorgvuldig zult overwegen wat ik heb gezegd en misschien deze feiten zult gebruiken om uw eigen lijn in het zand te trekken voor de komende oorlog tegen het ware Christendom.

Bron: THE MESSENGER—PART 33: Converging Technologies for Improving Human Performance… OR RECREATING NEPHILIM? » SkyWatchTV