www.wimjongman.nl

(homepagina)


Palestijnen: Meer corruptie nu Biden de financiële hulp hervat

door Bassam Tawil - 12 februari 2021

  • De veronderstelling dat hernieuwde financiële hulp de Palestijnse leiding ertoe zou brengen "concessies" te doen, is in de afgelopen drie decennia volkomen ongegrond gebleken. Iedereen in de regering Biden die denkt dat het Palestijnse leiderschap echte "concessies" aan Israël zou doen in ruil voor honderden miljoenen dollars, leeft in een illusie.

  • Vorig jaar verwierpen de Palestijnen Trumps 50 miljard dollar economisch plan voor het Midden-Oosten dat een wereldwijd investeringsfonds zou creëren om de Palestijnse en Arabische staatseconomieën op te krikken. De Palestijnen noemden het een "poging tot omkoping".

  • De "onschuldige Palestijnen" waar de regering-Biden het over heeft, zouden ongetwijfeld blij zijn met financiële hulp van de VS of de Europese Unie. Deze Palestijnen vrezen echter dat hun leiders hen de financiële hulp zullen blijven onthouden, en dat het geld, dat altijd gewoon verdwijnt, en zoals gewoonlijk in de zakken van de Palestijnse leiders zal belanden, zal ook dienen als stimulans voor moord door de "pay-for-slay"-terroristen.

  • Uit een recente opiniepeiling blijkt dat een meerderheid van de Palestijnen zich nog steeds zorgen maakt over de corruptie van hun leiders, met name van de Palestijnse Autoriteit.

  • De meerderheid van de Palestijnen is van mening dat de corruptie geconcentreerd is onder hoge ambtenaren, met name in de uitvoerende overheidsinstellingen (de ministeries, het presidentschap en de veiligheidsdiensten). De Palestijnen zijn nog steeds van mening dat de hoogste ambtenaren de meest corrupte personen onder de Palestijnen zijn.

  • Dit alles betekent dat, indien en wanneer er algemene verkiezingen plaatsvinden, Hamas goed op weg is om opnieuw een gemakkelijke overwinning te behalen.

  • De boodschap die deze bevindingen sturen naar de regering Biden en andere westerse donoren: Het geld dat u naar de Palestijnse leiders stuurt, wordt gestolen. Als u geld wilt sturen, moet u ervoor zorgen dat het geld niet terechtkomt op de privé-bankrekeningen van Palestijnse leiders.

  • Als, zoals uit de opiniepeiling blijkt, een meerderheid van de Palestijnen hun leiders als corrupt blijft beschouwen, betekent dit dat de rivalen van Abbas in Hamas opnieuw kans maken om de stemming te winnen.

( )

Uit een recente opiniepeiling bleek dat een meerderheid van de Palestijnen zich nog steeds zorgen maakt over de corruptie van hun leiders. Deze bevindingen sturen een boodschap aan de regering Biden en andere westerse donoren: Het geld dat u naar de Palestijnse leiders stuurt, wordt gestolen. Als u geld wilt sturen, moet u ervoor zorgen dat het geld niet terechtkomt op de privé-bankrekeningen van Palestijnse leiders. Afbeelding: President van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas spreekt in Ramallah op 19 mei 2020. (Foto: Alaa Badarneh/Pool/AFP via Getty Images)

De welig tierende corruptie in de Palestijnse Autoriteit (PA) negerend, zegt de Amerikaanse regering van president Joe Biden dat het zich voorbereidt om de onvoorwaardelijke financiële hulp aan de Palestijnen te hervatten.

"De opschorting van de hulp aan het Palestijnse volk heeft noch politieke vooruitgang opgeleverd, noch concessies van het Palestijnse leiderschap afgedwongen," zei Ned Price, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, eerder deze maand tijdens een persbriefing. "Het heeft alleen onschuldige Palestijnen geschaad."

In 2018 kondigde de regering van president Donald Trump aan dat het niet meer dan 200 miljoen dollar zou uitgeven die was gereserveerd voor Palestijnse hulp op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook.

De veronderstelling dat hernieuwde financiële hulp de Palestijnse leiding ertoe zou brengen "concessies" te doen, is in de afgelopen drie decennia volstrekt ongegrond gebleken. Iedereen in de regering-Biden die denkt dat de Palestijnse leiders echte "concessies" aan Israël zouden doen in ruil voor honderden miljoenen dollars, leeft in een illusie.

Sinds de ondertekening van het Oslo-akkoord tussen Israël en de PLO in 1993 hebben de Palestijnen miljarden dollars aan internationale hulp ontvangen, onder meer van de VS en vele westerse donoren.

Heeft dit geld het standpunt van de Palestijnen over cruciale kwesties zoals de status van Jeruzalem of het "recht op terugkeer" voor miljoenen vluchtelingen en hun nakomelingen naar hun vroegere huizen in Israël veranderd? Nee.

Het "recht op terugkeer" zou betekenen dat Israël wordt overspoeld met miljoenen Palestijnen in de hoop dat de Joden in hun eigen staat een minderheid zullen vormen. Voor veel Palestijnen betekent de zogenaamde tweestatenoplossing de oprichting van twee Palestijnse staten: een op de Westelijke Jordaanoever, in de Gazastrook en in Oost-Jeruzalem, en een andere die Israël zou vervangen.

Heeft het geld een einde gemaakt aan de Palestijnse opruiing tegen Israël? Nee.

Heeft het geld Abbas van gedachten doen veranderen over zijn afwijzing van Israël als Joodse staat? Nee.

Heeft het geld ervoor gezorgd dat Hamas en andere Palestijnen het bestaansrecht van Israël erkennen? Nee.

Vorig jaar verwierpen de Palestijnen Trumps economisch plan voor het Midden-Oosten ter waarde van 50 miljard dollar, waarmee een wereldwijd investeringsfonds zou worden opgericht om de Palestijnse en Arabische staatseconomieën te verbeteren. De Palestijnen noemden het een "poging tot omkoping".

In 2019 boycotten de Palestijnen de door de VS geleide workshop "Peace to Prosperity" in Bahrein, die tot doel had "besprekingen te vergemakkelijken over een ambitieuze, haalbare visie en kader voor een welvarende toekomst voor het Palestijnse volk en de regio."

Nabil Sha'ath, een senior adviseur van PA-president Mahmoud Abbas, beweerde dat de workshop gericht was op het "omkopen" van de Palestijnen. "Wij zullen onze zaak niet verkopen," verklaarde hij.

Een andere hoge Palestijnse functionaris, Monir Aljaghoub, zei: "De Palestijnse zaak is een politieke kwestie en geen economische. We hebben geen geld nodig."

De "onschuldige Palestijnen", waar de regering Biden het over heeft, zouden ongetwijfeld blij zijn met financiële hulp van de VS of de Europese Unie. Deze Palestijnen vrezen echter dat hun leiders hen de financiële hulp zullen blijven onthouden, en dat het geld, dat altijd vervangbaar is, zoals gewoonlijk in de zakken van de Palestijnse leiders zou belanden, en ook om moorden te stimuleren voor de "pay-for-slay"-terroristen.

Uit een recente opiniepeiling blijkt dat een meerderheid van de Palestijnen zich nog steeds zorgen maakt over de corruptie van hun leiders, met name de Palestijnse Autoriteit.

Volgens de opiniepeiling verwachten de Palestijnen zelfs een toename van de corruptie in 2021.

De bevindingen van de opiniepeiling, uitgevoerd door de Palestijnse Coalitie voor Verantwoording en Integriteit (AMAN), zouden alarmbellen moeten doen rinkelen in Washington en andere Westerse landen die onvoorwaardelijke financiële hulp blijven verlenen aan de Palestijnen.

De resultaten van de opiniepeiling moeten ook onder de aandacht worden gebracht van de Westerse belastingbetalers, wier dollars en euro's in de vetgemeste schatkist van het PA-leiderschap zullen blijven vloeien.

Volgens de opiniepeiling is 58% van de Palestijnen van mening dat de omvang van de corruptie in de instellingen van de Palestijnse Autoriteit nog steeds groot is. Dit jaar is het percentage Palestijnen dat van mening is dat de corruptie groot is, met vijf punten gedaald (58%) ten opzichte van 2019 (63%). Het percentage is het hoogst in de dorpen (73%), vergeleken met 59% in de vluchtelingenkampen en 50% in de steden. Het percentage is 63% onder werknemers in de particuliere sector, en 61% onder werknemers in de publieke sector.

De meerderheid van de Palestijnen is van mening dat corruptie geconcentreerd is onder hooggeplaatste werknemers in de publieke sector, met name in de uitvoerende overheidsinstellingen (de ministeries, het presidentschap en de veiligheidsdiensten). De Palestijnen blijven van mening dat hoge ambtenaren de meest corrupte personen onder de Palestijnen zijn.

Volgens 27% van de Palestijnen zijn de ministeries en overheidsinstellingen het meest corrupt (35% op de Westelijke Jordaanoever en 15% in Gaza), gevolgd door het presidentschap van de PA met 23%.

De Palestijnse veiligheidsdiensten komen op de derde plaats (19%) als meest corruptiegevoelige diensten.

"De misdrijven van nepotisme [familie baantjes geven], verduistering van overheidsgelden, misbruik van positie, omkoping en witwassen van geld waren de meest voorkomende vormen van corruptie", aldus AMAN in haar enquête.

Negenenzestig procent van de Palestijnen klaagt ook over corruptie in de Palestijnse rechterlijke macht.

Volgens de peiling is 53% van de Palestijnen van mening dat de corruptie in 2020 is toegenomen. Nog eens 55% zei dat ze denken dat de corruptie in 2021 verder zal toenemen.

Uit de peiling bleek ook dat veel Palestijnen geen vertrouwen hebben in de inspanningen om corruptie te bestrijden. De Palestijnen twijfelen ook aan de onafhankelijkheid van de Palestijnse anticorruptiecommissie (PACC) en menen dat deze onder invloed staat van het Palestijnse leiderschap.

"Een hoog percentage burgers is ontevreden over de anticorruptie-inspanningen en heeft geen vertrouwen in de onafhankelijkheid van de PACC vanwege de inmenging van de Uitvoerende Autoriteit in en hun invloed op haar werk," aldus AMAN.

"Vijfentachtig procent van de burgers van de Westelijke Jordaanoever vond de doeltreffendheid van de PACC bij de bestrijding van corruptie matig of slecht. Tweeëndertig procent zei dat de belangrijkste reden voor de ineffectiviteit van de PACC is dat de burgers niet hebben gezien dat corrupte personen op hoog niveau serieus ter verantwoording worden geroepen, terwijl dertig procent zei dat de PACC niet serieus is in het ter verantwoording roepen van de corrupten."

De resultaten van de opiniepeiling zijn om twee redenen belangrijk.

Ten eerste viel de opiniepeiling samen met de aankondiging van de regering-Biden dat zij voornemens is de financiële hulp aan de Palestijnen te hervatten. De boodschap die deze bevindingen aan de regering Biden en andere westerse donoren zenden is: Het geld dat u naar de Palestijnse leiders stuurt, wordt gestolen. Als u geld wilt sturen, moet u ervoor zorgen dat het geld niet terechtkomt op de privé-bankrekeningen van Palestijnse leiders.

Ten tweede werden de resultaten van de opiniepeiling openbaar gemaakt op het moment dat de Palestijnen zich voorbereiden op nieuwe algemene verkiezingen in de komende maanden. Als, zoals uit de opiniepeiling blijkt, een meerderheid van de Palestijnen hun leiders als corrupt blijft beschouwen, betekent dit dat de rivalen van Abbas in Hamas waarschijnlijk opnieuw de stemming zullen winnen.

In 2006 namen Hamaskandidaten deel aan de parlementsverkiezingen onder een lijst met de naam Verandering en Hervorming.

De lijst beloofde een einde te maken aan de massale corruptie bij de Palestijnse Autoriteit; dat was een van de twee belangrijkste redenen waarom Hamas de parlementsverkiezingen won. De lijst beloofde ook het "gewapend verzet" tegen Israël voort te zetten. Dat was de andere reden, en dat zou nog steeds zo zijn.

Dit alles betekent dat, indien en wanneer de algemene verkiezingen plaatsvinden, Hamas goed op weg is om opnieuw een gemakkelijke overwinning te behalen.

Om een dergelijk scenario te vermijden, moeten de regering Biden en de westerse donoren de financiële hulp afhankelijk maken van hervormingen en een einde maken aan de financiële en administratieve corruptie in de PA. Doet men dat niet, dan zal Hamas zich verheugen en verzekerd zijn van een zege bij de komende parlementsverkiezingen.

Bassam Tawil, een Arabische moslim, is gevestigd in het Midden-Oosten.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinians: More Corruption as Biden Resumes Financial Aid :: Gatestone Institute