www.wimjongman.nl

(homepagina)


Lopen op het water

Door Hal Lindsey - 29 januari 2021

()

Verwar de planeet aarde nooit met de hemel. Dit is niet het einde en het al van ons bestaan. Het is slechts het begin. Maar denk tegelijkertijd niet dat de aarde door God verlaten is. God is niet alleen geïnteresseerd in onze levens, Hij is er actief in. Hij verlangt ernaar dat wij ons in geloof naar Hem uitstrekken, ongeacht de omstandigheden waarin we verkeren.

Je hebt waarschijnlijk het verhaal gehoord van Jezus die de vijfduizend voedde. Er heerste een feestelijke sfeer toen het brood en de vis steeds weer werden gebroken en uitgedeeld aan iedereen die er was. Het was zo'n glorieuze dag, dat sommige mensen Hem toen meteen koning wilden maken. De Bijbel zegt dat Jezus "onmiddellijk" Zijn discipelen opdroeg om in een boot te stappen en naar de andere kant van het Meer van Galilea te gaan. Hij bleef achter om de menigte naar huis te sturen en wat tijd alleen door te brengen in gebed.

Het Meer van Galilea staat bekend om het plotseling opsteken van hevige stormen. Die nacht blies een krachtige wind de golven omhoog rond de boot van de discipelen. Zij vochten voor hun leven. Toen, iets na 3 uur 's nachts, gebeurde er iets nog engers met hen. Zij zagen een verschijning die zich door de mist over het water bewoog. Een van hen riep: "Het is een spook!"

Maar het was geen geest. Het was Jezus die over het stuivende water van de stormachtige zee liep. Hij riep hen toe: "Heb moed, ik ben het, wees niet bang."

Petrus zei: "Heer, als U het echt bent, zeg dan dat ik op het water naar U toe moet komen." Jezus antwoordde: "Kom."

Petrus deed het. Hij stapte uit de boot en op het water, op weg naar Jezus. Maar toen veranderde Petrus' focus. Matthe├╝s 14:30-32 zegt: "Maar toen hij de wind zag, werd hij bang, en toen hij begon te zinken, riep hij uit: 'Heer, red mij! En terstond strekte Jezus zijn hand uit, greep hem en zei tot hem: O, gij kleingelovige, waarom hebt gij getwijfeld? En toen ze in de boot waren, hield de wind op."

Je zou kunnen denken dat Petrus het goed deed. Hij ging niet ver, maar voor een moment, liep hij echt op water. Dat is meer dan de anderen. Zij waren in de boot gebleven. Waarom berispte Jezus hem?

Het antwoord is dat Jezus daar op het water stond en iets wist wat voor ons moeilijk te doorgronden is - "Bij God zijn alle dingen mogelijk" (Marcus 10:27).

Jezus verlangt ernaar dat ieder van ons naar Hem kijkt en gelooft. Misschien steekt er een storm op. En misschien heb je niet eens het gevoel dat je een boot hebt. Maar in Marcus 9:23 zei Jezus: "Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft."

Dit zijn moeilijke dagen voor velen. Maar ongeacht de omstandigheden, God is nog steeds God. Houd je ogen op Hem gericht.

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey