www.wimjongman.nl

(homepagina)


Stroom van uw liefelijkheden (adaneka)

Door Hal Lindsey - 11 juni 2021

()

De Westminster Korte Catechismus begint met de primaire vraag van het menselijk bestaan. "Wat is het voornaamste doel van de mens?" En dan komt het glorieuze antwoord. "Het voornaamste doel van de mens is God te verheerlijken en eeuwig van Hem te genieten."

Nehemia 8:10 zegt: "De vreugde van de Heer is uw kracht." Het leven stelt ons voor uitdagingen die niet leuk zijn. We ervaren allemaal stress, verdriet en vermoeidheid. In Gethsemane wist de Heer dat Hij op het punt stond de lange nacht van beproevingen, verraad en afranselingen door te maken, die zou leiden tot Zijn kruisiging en dood. Hij ging een tijd van buitengewone stress tegemoet. Lucas 22:44 zegt: "Omdat Hij in doodsangst verkeerde, bad Hij nog ernstiger. Toen werd zijn zweet als grote druppels bloed die op de grond vielen."

Maar het verhaal van Jezus eindigt niet met Zijn dood. Het gaat vandaag verder aan de rechterhand van God de Vader. Hebree├źn 12:1-2 vertelt ons om naar Jezus te kijken als ons voorbeeld. "Laten wij de wedloop die ons wacht volhardend lopen en onze ogen richten op Jezus, de auteur en voleinder van het geloof, die om de vreugde die Hem is bereid, het kruis heeft moeten doorstaan, de schande verachtend, en is gaan zitten aan de rechterhand van de troon van God."

Er gebeuren dingen in het leven. We ervaren verdriet. Maar voor hen die in Christus zijn, duren zelfs de diepste smarten niet lang. Psalm 30:5 zegt: "Huilen kan een nacht duren, maar vreugde komt in de morgen."

Vreugde wacht op ons in de hemel, maar kan ook hier voor ons zijn. In feite is een van de beste manieren om God nu te verheerlijken, nu van Hem te genieten. Psalm 16:11 zegt: "In uw nabijheid is blijdschap in overvloed, aan uw rechterhand zijn eeuwige genoegens." Psalm 144:15 zegt: "Hoe gezegend is het volk, welks God de Here is!"

Wat ons ook te wachten staat, Romeinen 8:31 blijft waar. "Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?" Jesaja 12:2 zegt: "Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen, want de Here God is mijn kracht en lied."

Hij is ons lied! Dit spreekt over onze vreugde in Hem. Filippenzen 4:4 zegt: "Verblijdt u altijd in de Heer; nogmaals zeg ik: verheugt u!" Waarom verheugt u zich? Omdat Christus de Heer in de wereld is gekomen, en Hij komt weer. Enge omstandigheden hoeven ons niet bang te maken. En hoop doordringt zelfs ons ergste verdriet.

Psalm 36:7-9 zegt: "Hoe kostbaar is uw goedertierenheid, o God! En de mensenkinderen schuilen in de schaduw van uw vleugels. Zij drinken van de overvloed van Uw huis, en Gij geeft hun te drinken uit de rivier van Uw liefelijkheden."

Denk na over de uitdrukking "Rivier van Uw liefelijkheden." C. S. Lewis noemde het: "De vreugde die David deed dansen."

Ben je verontrust of moe? Heb je hartzeer over iets dat jou is overkomen, of iemand die je dierbaar is, of het land waar je van houdt? Dat is niet erg. God is met u in uw pijn. Maar voor de christen heeft pijn een vervaldatum.

En zelfs tijdens de pijn - inclusief het ergste verdriet, rouw of droefheid - blijft de rivier van Zijn zegen stromen. Je hoeft niet op de hemel te wachten om het te ervaren. Je kunt nu naar die rivier gaan. Ook jij kunt de "vreugde kennen die David deed dansen".

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey