www.wimjongman.nl

(homepagina)


Libanon - Laat de Palestijnen ons land niet vernietigen

door Khaled Abu Toameh - 29 december 2021

  • Een groeiend aantal mensen in Libanon vreest dat Hamas Libanon zou kunnen meeslepen in een nieuwe oorlog met Israël - zoals Libanons terreurmilitie Hezbollah, gesteund door Iran, de afgelopen drie decennia heeft gedaan.

  • De vrees van de Libanezen is in de realiteit gegrond.

  • Sinds 2007 heeft Hamas vanuit de Gazastrook duizenden raketten op Israël afgevuurd en militaire confrontaties uitgelokt die het leven van de Palestijnen die er wonen, hebben verwoest.

  • De Libanezen maken duidelijk dat zij niet willen dat Hamas - of een andere Palestijnse groepering - hen meesleept in een nieuwe oorlog met Israël. Zij zeggen dat zij klaar zijn met de al tientallen jaren durende Palestijnse pogingen om Libanon in een oorlogsgebied te veranderen.

  • Met al deze duidelijkheid van de kant van de Libanezen is het nog maar de vraag of internationale instanties zich zelf zullen uitspreken om een nieuwe catastrofe in Libanon, uitgevoerd door een Palestijnse terroristische groepering, te voorkomen.
 

Een groeiend aantal mensen in Libanon vreest dat Hamas Libanon in een nieuwe oorlog met Israël zou kunnen meeslepen. De vrees van de Libanezen is in realiteit gegrond. Op 10 december ontplofte een Hamas-opslagplaats vol munitie in het Palestijnse vluchtelingenkamp Burj Shemali in Libanon. Op de foto: De verbrijzelde ramen en zwartgeblakerde muren van een moskee die beschadigd is door de explosie in het kamp Burj Shemali. (Foto door Mahmoud Zayyat/AFP via Getty Images)

Het lijkt erop dat de Palestijnen vastbesloten zijn om hun strijd tegen Israël tot de laatste Arabier voort te zetten. Decennialang hebben de Palestijnen de buurlanden van Israël, met name Jordanië en Libanon, gebruikt als lanceerplatform voor verschillende soorten aanvallen tegen Israël.

In de jaren '60, '70 en '80 hebben verschillende Palestijnse groeperingen, waaronder Fatah en het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), militaire trainingsbases opgezet in Jordanië en Libanon om aanvallen op Israël te lanceren.

De Jordaniërs en Libanezen betaalden uiteindelijk een zware prijs voor het ontvangen van deze groepen en het toestaan dat zij hun grondgebied gebruikten om aanslagen tegen Israël te plannen en uit te voeren.

In 1970 verdreven de Jordaniërs, na hevige schermutselingen, de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) uit het koninkrijk. De gewelddadige confrontaties, die "Zwarte September" werden genoemd, kwamen nadat de PLO militaire bases had opgezet en in feite een staat binnen de staat in het koninkrijk had gecreëerd.

Toen de PFLP vervolgens in september 1970 drie burgervliegtuigen kaapte en deze dwong te landen in de Jordaanse stad Zarqa, waar zij buitenlanders gijzelden en later de vliegtuigen voor de ogen van de internationale pers opbliezen, gaf wijlen koning Hoessein van Jordanië zijn leger opdracht de PLO uit het koninkrijk te verdrijven.

Vervolgens verhuisden zij naar Beiroet, waar de PLO-leiders en hun strijdkrachten ook rampspoed brachten onder het Libanese volk, vooral tijdens de Libanese burgeroorlog.

In 1982, toen het Israëlische leger Zuid-Libanon binnenviel om de militaire infrastructuur van de PLO te vernietigen en terroristische aanslagen tegen Israël te stoppen, werd ook de PLO uit Libanon verdreven.

"Grote delen van de eens zo mooie en welvarende stad [Beiroet] zijn tot puin gereduceerd door zeven jaar onrust en burgeroorlog, aangewakkerd door de aanwezigheid van de heer Arafat," meldde een BBC-bericht.

Een groeiend aantal mensen in Libanon vreest dat de geschiedenis zich zal herhalen. Zij vrezen dat Hamas Libanon in een nieuwe oorlog met Israël zou kunnen slepen -- zoals de terreurmilitie Hezbollah, gesteund door Iran, de afgelopen drie decennia heeft gedaan.

Hun angst komt tegen de achtergrond van berichten dat de door Iran gesteunde Palestijnse Hamas-groep een nieuwe militaire eenheid heeft opgezet in Libanon voor het lanceren van aanvallen tegen Israël. Volgens de berichten lanceerde de eenheid haar eerste raketaanval op Israël tijdens de oorlog tussen Israël en Hamas in mei 2021.

De geheime opbouw van de troepen van Hamas in Libanon is in de loop der jaren gegroeid tot honderden agenten die werken voor hun "Construction Bureau," verantwoordelijk voor het bouwen en ontwikkelen van militaire capaciteiten aan de noordelijke grens van Israël, volgens een rapport van het ALMA Research Center, gewijd aan het onderzoek naar de veiligheidsuitdagingen aan de noordelijke grens van Israël.

Het "Construction Bureau", zo blijkt uit het rapport, heeft verschillende afdelingen: de productieafdeling, militaire inlichtingendienst, instructie en training, communicatie, financiën, planning, logistiek, veiligheid, en buitenlandse betrekkingen. Het "Construction Bureau" heeft ook twee eenheden met honderden agenten in Libanon. De eenheden houden zich bezig met het rekruteren van agenten, het geven van opleidingen en speciale cursussen (sluipschutters, anti-tanks, aanvalsdrones, enz.). De eenheden ontwikkelen en vervaardigen ook wapens (raketten, aanvalsdrones, miniatuuronderzeeërs), zetten operationele squads op en bereiden operationele programma's voor.

Op 10 december bleek de vrees van de Libanezen gerechtvaardigd toen een Hamas-opslagplaats vol munitie ontplofte in het Palestijnse vluchtelingenkamp Burj Shemali in Libanon.

Het door de staat gecontroleerde National News Agency meldde een niet nader genoemd aantal doden. De explosie werd naar verluidt veroorzaakt door een brand die uitbrak in de buurt van een moskee en zich later uitbreidde naar een wapendepot dat toebehoort aan Hamas. Volgens sommige berichten raakten bij de explosie tientallen mensen gewond en kwam een hooggeplaatst lid van Hamas, Hamza Chahine om het leven, die verantwoordelijk was voor de rekrutering van de lokale tak van de groep.

Verscheidene Libanezen uitten hun diepe bezorgdheid over de explosie en waarschuwden dat de aanwezigheid van gewapende Palestijnse groepen in Libanon verwoestende gevolgen voor het land zou hebben. De vooraanstaande Libanese journalist Rafik Khoury schreef:

"Palestijnse wapens hebben niet langer een rol in Libanon in de zin van de jaren zestig van de vorige eeuw: in de praktijk van een gewapende strijd om Palestina te bevrijden vanuit Zuid-Libanon. Het was een rol die leidde tot de verwoestende Libanon [burgeroorlog] en de opschepperij van Yasser Arafat dat hij Libanon "regeerde". Het leidde ook tot de Israëlische invasie en de verbanning van de PLO en haar leiders naar Tunesië en andere hoofdsteden onder Amerikaans en Frans toezicht."

Khoury wees erop dat de Palestijnen plachten te zeggen dat "de weg naar Palestina loopt via alle Arabische hoofdsteden en het omverwerpen van hun regimes."

Het is geen geheim, zei hij, dat Hamas werkt aan het beërven van de rol van de PLO in Libanon als een dominante gewapende groep. "Na meer dan een halve eeuw, herhaalt Hamas de ervaring van Fatah [de grootste PLO-factie] en de fouten en de rampen in Jordanië en Libanon," voegde Khoury eraan toe.

De Libanese expert in internationale betrekkingen Khaled El-Ezzi zei dat Hamas een krachtige aanwezigheid heeft in Palestijnse vluchtelingenkampen in Zuid-Libanon, dat onder controle staat van Hezbollah.

El-Ezzi merkte op dat Hamas "rechtstreeks gelieerd" is aan Iran en dat de leiders van Hamas sterke banden hebben met Hezbollah.

Hoge Hamas-functionarissen, zo onthulde hij, hebben kantoren en woningen in de zuidelijke buitenwijk van Beiroet, die bekend staat als een bolwerk van Hezbollah. Volgens El-Ezzi:

"De explosie [in de opslagplaats van Hamas] vormde een flagrante schending van Resolutie 1701 die door de Verenigde Naties werd uitgevaardigd na de oorlog van 2006, omdat het vluchtelingenkamp zich bevindt onder het gezag van UNIFIL [United Nations Interim Force in Lebanon], en de opslag van wapens in het kamp betekent dat er een Libanese partij is die Hamas daarbij heeft geholpen."

Het hoofd van de Libanese Change Movement partij, Elie Mahfoud, zei dat Hamas schutters heeft in verschillende vluchtelingenkampen in Libanon en dat zij "orders krijgen van Hezbollah om sabotagedaden uit te voeren buiten de kampen."

De Libanese schrijver Khairallah Khairallah zei dat de explosie in het wapendepot aantoont dat Hamas het op zich heeft genomen "om het beeld van het Palestijnse volk te verdraaien."

De explosie, zo wees Khairallah erop, vond plaats enkele uren na het bezoek van de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid aan Caïro, waar hij met hoge Egyptische ambtenaren de kwestie van de wederopbouw van de door Hamas geregeerde Gazastrook besprak.

"Egypte speelt een positieve en prijzenswaardige rol van humanitaire aard waardoor ze de bevolking van Gaza meer lijden, ellende en vernietiging besparen," schreef Khairallah.

"Overal waar Hamas is, is er verwoesting. Waarom slaat het wapens en explosieven op in Libanon... Het is verbazingwekkend dat Hamas erop staat wapens en munitie op te slaan in Zuid-Libanon, profiterend van de afwezigheid van de Libanese staat in de Palestijnse kampen.... Maar wat kan men doen met een beweging die behoort tot de Moslim Broederschap die zich niet bekommert om wat er met de Palestijnen in Gaza is gebeurd... Hamas heeft het Palestijnse nationale project geëlimineerd. Het elimineerde praktisch de onafhankelijke Palestijnse beslissing en veranderde Gaza in een Iraanse raketbasis... Hamas wil de geschiedenis van Palestina herschrijven en het koppelen aan de Iraanse belangen. Het doet dit door haar praktijken in Libanon. Het negeert zelfs het feit dat Libanon zich in een staat van bankroet bevindt en lijdt onder de chaos van de wapens."

De Libanese krantenredacteur Bechara Charbel zei dat de Palestijnen een moreel argument hebben verloren door aan te dringen op hun eigen gewapende aanwezigheid in de kampen en hun veiligheid niet toe te vertrouwen aan het Libanese leger.

Volgens Bechara dient de militaire aanwezigheid van Hamas in Libanon niet ter ondersteuning van het recente besluit van de minister van Arbeid Mustafa Bayram om Palestijnen toe te staan beroepen uit te oefenen die voor hen verboden waren. Het besluit versoepelt de beperkingen voor Palestijnen, waardoor zij kunnen werken in vakbondsgereguleerde beroepen, waaronder rechten, techniek en geneeskunde. Deze beroepen waren alleen voorbehouden aan Libanese onderdanen.

"Degenen die sympathiseren met de zaak van de Palestijnen en hun humanitaire situatie zullen niet overtuigd zijn van de noodzaak om hun leven in Libanon te vergemakkelijken", benadrukte hij.

"Het is betreurenswaardig dat Hamas de fouten van de PLO herhaalt door Libanon als platform te gebruiken. Het is onaanvaardbaar dat Hamas militair actief is in Libanon, elementen traint en munitie opslaat, en zichzelf boven elke overweging van de Libanese staat plaatst, alleen omdat het een bondgenoot van Hezbollah is en deel uitmaakt van de Iraanse as. De Palestijnse organisaties hebben geen lering getrokken uit de bittere lessen die zij hebben ontvangen, hetzij tijdens hun rampzalige betrokkenheid bij de Libanon-oorlogen, hetzij toen de vluchtelingenkampen de ontberingen moesten doorstaan van de belegering die hun door het Syrische regime was opgelegd."

De vrees van de Libanezen is in realiteit gegrond.

Sinds 2007 heeft Hamas vanuit de Gazastrook duizenden raketten op Israël afgevuurd en militaire confrontaties uitgelokt die het leven van de Palestijnen die er wonen, hebben verwoest.

De Libanezen maken duidelijk dat zij niet willen dat Hamas - of een andere Palestijnse groepering - hen meesleept in een nieuwe oorlog met Israël. Zij zeggen dat zij klaar zijn met de al tientallen jaren durende Palestijnse pogingen om Libanon in een oorlogsgebied te veranderen.

Met al deze duidelijkheid van de kant van de Libanezen is het nog maar de vraag of internationale instanties zich zelf zullen uitspreken om een nieuwe catastrofe in Libanon, uitgevoerd door een Palestijnse terroristische groepering, te voorkomen.

Khaled Abu Toameh is een bekroond journalist, gevestigd in Jeruzalem.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Lebanon: Do Not Let the Palestinians Destroy Our Country :: Gatestone Institute