www.wimjongman.nl

(homepagina)


Schokkend (NIEUW) bewijs: Dit is de laatste generatie

Jeff - 5 maart 2021

()

Herinnert u zich nog de eerste keer (of was het in deze tijd van plandemische lockdown misschien wel de laatste keer) dat u een film zag in een bioscoop? Was u een van die weinigen die op uw stoel bleef zitten toen de film afgelopen was en de aftiteling begon af te rollen? Waarschijnlijk, als u het nieuwsgierige type "kijker" bent dat blijft zitten tot de aftiteling afgelopen is, werd u beloond met bonusbeelden, of een verrassend einde. Toen, en alleen toen, gingen de lichten aan, kwam de schoonmaakploeg binnen, en dus - uw teken om te vertrekken.

Na de climax hype en de daaropvolgende schipbreuk tijdens Amerika's inaugurele maand januari 2021, voelt het aan alsof een vreselijke, low-budget-film lukraak is afgelopen, en nu zitten we verstrikt in de aftiteling. Veel oprechte gelovigen die uitkeken naar nog een paar jaar veiligheid onder de schaduw van het presidentschap van Trump, kunnen het gevoel hebben dat de film is ingekort en halverwege is geëindigd - het plotbreuk is afgebroken. Anderen die aardsgezind zijn, houden zich nu gedeisd, houden hun adem in, zoeken de prik op, en hopen dat de populistische koorts dooft en samen met het coronavirus wegebt.

Maar wat u betreft, mijn medebroeders en -zusters, ik hoop dat u een van de weinigen bent die op uw plaats bent gebleven, en in Hem blijft, standvastig en wachtend op het verrassende einde... nog een beetje langer... de aftiteling nadert zijn einde!

Hoewel sommigen op dit punt misschien hebben afgehaakt en zelfs de geldigheid van de reeds vervulde eindtijd-tekenen in twijfel hebben getrokken, verlaat uw post nog niet. De echte show staat op het punt te beginnen, en wat je ook ontvangen hebt, houd het vast, want er komt meer (Matt. 13:12).

Op dit moment spreekt de Geest luid en duidelijk onder de toekijkende gemeenschap over de betekenis en betrouwbaarheid van het belangrijkste en ter plaatse waarneembare teken van het einde van dit huidige tijdperk: de Vijgenboomprofetie (Matt. 24:32-35; Mc. 13:28-31; Lc. 21:29-33). Onder degenen die de Vijgenboom verdedigen en ervoor strijden, kan ik denken aan Barry Scarbrough; Generatie 2434 (Tyler); Dr. Barry Awe; Bro Chooch en Bro Keegs van TOL, onder vele anderen.

Terwijl ik Tyler's recente video over de Vijgenboom-generatie bekeek, ervoer ik een ander "aha" moment toen de Heer een ander facet van het beeld in mijn geest downloadde (meer hierover later). De volgende dag bekeek ik Barry's recente video (02/28/2021) over zijn droom betreffende de ficus benjamina (ficus: Latijn voor "vijgen/vijgenboom" + de Bijbelse naam "benjamin"). De ficus benjamina is een wetenschappelijke naam voor wat algemeen bekend staat als de "huilende vijgenboom" (denk aan: Rachel die weent om haar kinderen, b.v. Benjamin, tijdens de komende Verdrukking; cf. Matt. 2:17-18). In de droom merkte Barry op dat hij en zijn vrouw verwachtten dat er een kerstboom zou worden geleverd aan hun huis, maar in plaats daarvan kregen ze een gigantische treurvijg (ficus benjamina).

Toen werd ik eraan herinnerd dat in januari van dit jaar, mijn vrouw besloten om te zoeken naar een nep-plant om in ons huis te zetten, en er was iemand in onze buurt die een nep-vijgenboom weggaf. En hij was versierd met lichtjes als een kerstboom. Voor ik het wist, had mijn vrouw onze kerstboom weggehaald en vervangen door de verlichte vijgenboom. Verder had ik, op dezelfde dag dat broeder Barry zijn video postte (28/02/2021), een korte droom, vlak voordat ik wakker werd, waarin ik mezelf een kop zag typen voor een Unsealed artikel, en het was ongeveer als volgt:

Bonus eindigt:

En onder de kop schreef ik over iemand of iets dat betrouwbaar en goed is. En dat is alles wat ik me kan herinneren.

In antwoord op mijn droom en de aansporing van de Heer, deel ik nu met jullie dat wat ik geloof een verdere bevestiging is van de duurzaamheid en betrouwbaarheid van Jezus' vijgenboom-profetie. Dit belangrijke profetische teken is een betrouwbare en goede barometer voor hoe dicht we zijn bij het worden als een boom en het verlaten van deze aarde die bestemd is voor oordeel en slachting.

Zonder verder oponthoud, hier is de grote onthulling van dit artikel: Als het gaat om de Vijgenboom-profetie die zich in real time uitspeelt, zijn er in wezen twee kritieke tijdsperioden die ik de "Decennia's van Besluit" zal noemen. Deze twee decennia vormen een boekensteun en sluiten in wezen "het boek" en verzegelen de visie en profetie voorgoed (Dan. 9:24; 1 Kor. 13:8). Het eerste decennium legt het fundament en dient als type en schaduw, en het laatste decennium bevat alle gebeurtenissen van de Verdrukking: d.w.z. de dingen waarvan Jezus zei dat ze zouden gebeuren voordat de Vijgenboomgeneratie 80 jaar oud zou worden; Matth. 24:34; vgl. Ps. 90:10).

Kortom, de twee Decennia van Besluit van de Vijgenboomgeneratie zijn:

De jaren 1940 (het plant-decennium)

De jaren 2020 (het oogst-decennium)

De scharniergebeurtenissen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog met betrekking tot de Joden en Israël zijn een type en schaduw van wat binnenkort op het wereldtoneel zal plaatsvinden. Verbazingwekkend genoeg lijkt de HEER op karakteristieke wijze een climax-achtig chiasme/kruispunt te orkestreren dat zich concentreert op het thema van "de geboorte van een natie op één dag" (vgl. Jes. 66:8).

*Voor een korte definitie is hier een artikel van 'Got Questions': Wat is een chiasme?

De ontdekking van deze chiastische ordening versterkt en verstevigt de chronologische volgorde van belangrijke gebeurtenissen in de Bijbelprofetie van de eindtijd. Bovendien is dit Vijgenboom Chiasme gebaseerd op een ABCDEEDCBA patroon (daarom worden de twee E's in het midden de belangrijkste focus).

Laten we eerst, in chronologische volgorde, het eerste Decennium van het Besluit behandelen: In de overkoepelende chiastische structuur zijn deze ABCDE "schaduw"-gebeurtenissen reeds geschied, resulterend in de wedergeboorte van Gods Vijgenboom natie (Israël) in de 20e eeuw:

A: Vals Millennium/Derde Rijk gevestigd - januari 1933

()

B: Adolph Hitler/Wereldoorlog/ Holocaust - maart 1938 (invasie in Oostenrijk) tot april/mei 1945 (dood van Hitler en overgave van de Nazi's) - ZEVEN JAAR!

()

C: Wereldregering komt op / De Verenigde Naties opgericht - oktober 1945

()

D: Roswell-incident; "Buitenaardse wezens" storten neer - juli 1947

()

E: Israël verklaart zich onafhankelijk / "Natie op één dag geboren" - mei 1948

()

En nu, voor de grote finale, hier is het EDCBA patroon dat zich spiegelt en overeenkomt met het eerste decennium. Door de Psalm 90:10-vijgenboomparameters, zullen deze gebeurtenissen zeer binnenkort en ook in snelle opeenvolging vervuld worden gedurende de jaren 2020, het laatste Decennium van Beslissing:

E: De opstanding/opname van de Gemeente / de "Op één dag geboren natie" - TBD

()

D: Satan en zijn engelen worden op aarde neergeworpen / Bedrog met buitenaardsen ontvouwt zich - TBD

()

C: Wereldregering van het Beest vormt zich / Openbaring 13 - TBD

()

B: De Antichrist / Wereldoorlog / de uiteindelijke Holocaust - TBD

()

A: Waarachtig Millennium / Christus' Davidische Heerschappij gevestigd - TBD

()

Tenslotte volgt hier een rangschikking van dit climaxachtige chiastische patroon dat elke overeenkomstige gebeurtenis uitlijnt om in vogelvlucht te kunnen zien wat God aan het doen is in deze eindtijd Vijgenboom Generatie:

A: Vals Millennium / Derde Rijk gevestigd B: Adolph Hitler / Wereld Oorlog / Holocaust C: Wereldregering komt op (U.N. opgericht) D: Roswell-incident; "Buitenaardse wezens" storten neer E: Israël verklaart zich onafhankelijk / "Fysieke natie op één dag geboren"

E: De opstanding/opname van de Gemeente / "Geestelijke natie, op één dag geboren" D: Satan en zijn engelen worden op aarde geworpen / Alien bedrog C: Wereldregering van het Beest in wording, Openbaring 13 B: De Antichrist / Wereldoorlog / de Definitieve Holocaust A: Waarachtig Millennium / Christus' Davidische Heerschappij gevestigd

Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. Zou Ík ontsluiting geven en niet doen baren? zegt de HEERE. Of zou Ik, Die doe baren, toesluiten? zegt uw God. (Jes. 66:7-9, HSV).

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. (1 Kor. 15:51-52, HSV)

Bron: Shocking (NEW) Proof This Is The Final Generation - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates