www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een kwestie van tijd

Door Daymond Duck - 25 april 2021

()

Het is de mening van deze schrijver dat het slechts een kwestie van tijd is totdat verschillende eindtijdprofetieën in vervulling zullen gaan.

Hier zijn enkele recente gerelateerde gebeurtenissen die deze mening lijken te verifiëren.

Eén, betreffende de terugkeer van Israël aan het einde van het tijdperk - op 14 april 2021, Israëls 73e herdenkingsdag op de Hebreeuwse kalender, ging Israëls stafchef, Gen. Kokhavi, naar de Westelijke Muur en vertelde het Joodse volk dat Israëls terugkeer naar het Beloofde Land een profetie in het Boek Jeremia (Jer. 31:15-16) vervult.

Hij zei: "Wij zijn de generaties van zonen die naar hun grenzen zijn teruggekeerd. Wij zijn teruggekeerd. Deze keer voorgoed."

Volgens de Bijbel zou Israël aan het eind van de tijd terugkeren naar het Beloofde Land, en zij zullen niet meer worden verwijderd (Amos 9:15).

Twee, wat de wereldregering betreft, heeft een groep conservatieve Republikeinen op 16 april 2021 plannen aangekondigd om een "America First" caucus op te richten in het Huis van Afgevaardigden van de V.S..

Een Democraat heeft de groep al een "White Supremacist Caucus" genoemd, een ander zei dat hun perspectief "het land schaadt", enz.

Globalisten haten patriottisme, soevereiniteit van naties, muren aan grenzen, enz.

Volgens de Bijbel zal er een wereldregering komen aan het einde van de eeuw (Openb. 13:7).

Drie, wat betreft een wereldregering, of een wereld zonder grenzen, werd op 14 april 2021 gemeld dat er een toename van 380% is van criminele vreemdelingen die de grens van de Rio Grande Valley oversteken.

Volgens de Bijbel zal de goddeloosheid toenemen aan het einde van het tijdperk (de dagen van Noach, Matt. 24:37).

Vier, op 12 april 2021 sprak voormalig Amerikaans Congreslid Tulsi Gabbard over de controverse tussen Rusland en Oekraïne toen ze zei: "Het gaat in een zeer gevaarlijke richting."

Gabbard zei: "Honderden miljoenen mensen die sterven en lijden; die zien hoe hun vlees van hun botten wordt verbrand. Dat kun je je niet eens voorstellen."

Een Joodse schrijver, Adam Berkowitz, denkt dat dit verwees naar Zach. 14:12 en de slag van Gog en Magog in de laatste dagen en laatste jaren, maar het citaat verwijst naar iets ergers dan Gog en Magog (de slag van Armageddon).

Desondanks heeft Rusland ergens tussen de 90.000 en 150.000 troepen, meer dan 300 vliegtuigen, honderden tanks, veel helikopters en raketwerpers bij de grens van Oekraïne verzameld; en meer troepen en wapens zijn onderweg.

Een Russische functionaris zei dat de naties "één stap verwijderd zijn van oorlog".

Ongeveer 2 weken geleden kondigde de VS plannen aan om twee oorlogsschepen naar het gebied te sturen; Rusland waarschuwde de VS om weg te blijven, en Biden trok de schepen terug.

Rond diezelfde tijd kondigde het Witte Huis "onwrikbare steun voor Oekraïne" aan, Rusland waarschuwde de VS om "voor zijn eigen bestwil" buiten het conflict te blijven, en Biden leek verward over wat te doen.

Op 15 april 2021 werd bekend dat Rusland Oekraïne een zeeblokkade heeft opgelegd, en dat Russische troepen zich voorbereiden op een invasie in het land.

Het zijn gevaarlijke tijden, en er kan van alles gebeuren.

Vijf, op 19 april 2021 werd gemeld dat de VS onderhandelingen is begonnen met Ruslands bondgenoot Iran over het opheffen van de Amerikaanse sancties tegen Iran en het hervatten door de VS van de besprekingen over de Iraanse nucleaire overeenkomst.

De VS sprak haar "ongenoegen" uit over Israël over enkele van haar recente aanvallen op Iran (maar zei niets over Iraanse proxy-aanvallen op Israël).

Het conflict tussen de twee naties wordt steeds erger, en Israël blijft de wereld laten weten dat het niet zal toestaan dat Iran kernwapens krijgt.

Ondanks wat de regering Biden zegt, blijft zij doen alsof zij pro-Iran en anti-Israël is (herstelde miljoenen dollars van de Amerikaanse hulp aan de Palestijnen; sprak zijn steun uit voor de tweestatenoplossing, etc.).

Het is gemakkelijk te geloven dat de VS Israël niet zal verdedigen als de slag van Gog en Magog uitbreekt (en dat is precies wat God wil, zodat de glorie aan Hem zal zijn).

Zes, betreffende Covid - op 15 april 2021 rapporteerde de CDC de volgende feiten over mensen in Amerika die al meer dan 2 weken volledig gevaccineerd zijn voor Covid (de gevallen in de eerste 2 weken na vaccinatie niet meegeteld).

  • Meer dan 78 miljoen mensen gevaccineerd vanaf 15 april 2021.
  • Ondanks volledig gevaccineerd te zijn, kregen ongeveer 5800 Amerikanen meer dan 2 weken later Covid-19 (ongeveer 1 op 172).
  • Ongeveer 400 moesten worden behandeld in een ziekenhuis (ongeveer 1 op de 2500).
  • 74 overleden (ongeveer 1 op een miljoen).
  • CDC-functionarissen zeggen dat deze aantallen laag zijn, en dat ze zich geen zorgen maken.
  • Critici zeggen dat niet alle bijwerkingen worden gemeld.

Ook zei de CEO van Pfizer op 15 april 2021 dat volledig gevaccineerde mensen waarschijnlijk binnen 12 maanden, en daarna elk jaar, een booster-prik nodig zullen hebben.

Ook werd op 15 april 2021 gemeld dat de CDC zegt dat het aantal gevallen van Covid in Michigan toeneemt, en dat een nieuwe lockdown nodig is.

De burgers moeten begrijpen dat deze vaccins niet zijn "goedgekeurd" door de FDA; zij worden "toegestaan" omdat er sprake is van een volksgezondheidscrisis (of omdat er mogelijk een hoax wordt gepleegd op het publiek).

Er werd niets gezegd over berichten dat met Covid besmette mensen de grens van de VS met Mexico oversteken en dat de regering-Biden hen naar vele bestemmingen in de VS vliegt zonder hen te isoleren, te behandelen of te volgen.

Zeven, over de ondergang van Amerika, de wederkomst, en de vestiging van het Duizendjarig Rijk op aarde - op 15 april 2021 zei Franklin Graham dat wat in de laatste Amerikaanse verkiezingen plaatsvond verkeerd was; hij riep christenen op om te bidden tot God om in te grijpen en de VS te redden, hij veroordeelde de poging van de Democraten om het Amerikaanse Hooggerechtshof te vermeerderen, en hij riep de mensen op om naar God te luisteren en Zijn aangezicht te zoeken, omdat de VS in grote problemen verkeert.

Graham voegde eraan toe: "We zien de hele wereld, natie na natie, zich afsluiten, en het is gewoon beangstigend als je ziet wat er gebeurt, maar tegelijkertijd heb ik de laatste bladzijden van de geschiedenis gelezen. Ik weet wat God gaat doen, en Zijn Zoon komt terug, en Hij gaat Zijn koninkrijk hier op aarde vestigen."

Acht, betreffende vaccinpaspoorten en het volgen van mensen - op 20 april 2021 werd gemeld dat gouverneurs in 5 staten (Fla, Idaho, Mont, Tex en Utah) Executive Orders hebben getekend die verplichte vaccinpaspoorten verbieden.

Negen, betreffende de Covid Crisis en De Grote Reset - een Opinie in de Activist Post van 15 april 2021, waarin Brandon Smith enkele interessante gedachten uitte.

Smith gelooft:

  • De Covid Crisis en The Great Reset beginnen te sputteren (het sterftecijfer van Covid is lager dan verwacht; miljoenen Amerikanen weigeren zich te laten vaccineren; staatswetgevers weigeren de handhaving van vaccinatiemandaten, etc.).
  • Conservatieve Amerikanen zijn een obstakel geworden, en misschien wel het enige obstakel, voor de agenda van de globalisten.
  • De globalisten zijn geobsedeerd; ze kunnen geen mislukking accepteren. Ze zullen deze crisis niet verloren laten gaan, dus zullen ze waarschijnlijk proberen de Covid Crisis te verergeren, misschien een alternatieve crisis te creëren, een oorlog te beginnen, de rellen in door Democraten bestuurde steden opnieuw te beginnen, of wat dan ook.

Smith dringt er bij conservatieve Amerikanen op aan om op te letten dat de globalisten met iets anders komen om hun agenda door te drukken, en hij dringt er bij conservatieve Amerikanen op aan om zich te blijven verzetten tegen het wereldbestuur.

Het is interessant dat Smith gelooft dat de globalistische agenda aan het sputteren is, want de meeste Bijbelprofetie-studenten zijn het erover eens dat de Antichrist en zijn wereldregering in bedwang zullen worden gehouden totdat de Kerk is Opgenomen.

Deze schrijver weet niet wat er aan de hand is, maar het kan zijn dat de globalisten proberen Gods vastgestelde tijd voor te zijn; dat God gebeden verhoort om dingen te beteugelen; dat Hij mensen meer tijd geeft om gered te worden, enz.

Tenslotte, als je naar de hemel wilt gaan, moet je opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren, zondeloze Zoon van God is, die voor de zonden van de wereld is gestorven, is begraven en uit de dood is opgewekt; vraag Hem uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; bedank Hem daarvoor en zeg dan tegen iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: Just a Matter of Time :: By Daymond Duck - Rapture Ready