www.wimjongman.nl

(homepagina)


De komende 'Grote Reset'

Door Rob Pue - 28 februari 2021

()

Nou, het is nu iets meer dan een maand geleden, en Joe Biden is erg druk met het schrijven van zijn naam. Misschien is hij over een paar weken klaar om vormen en kleuren te leren. Tot nu toe heeft hij meer dan veertig Uitvoerende Orders ondertekend — veel meer dan enige president in de geschiedenis. Maar dat waren pas zijn eerste twee weken. Het lijkt erop dat hij erg bedreven is in het omzeilen van het Congres door presidentiële edicten uit te vaardigen met het ondertekenen met zijn naam,.

Op zijn eerste dag tekende hij een order tot vaststelling van de positie van een "Covid-19 Response Coordinator". Hij tekende een bevel voor de VS om zich weer bij de Wereldgezondheidsorganisatie [WHO] aan te sluiten, waarvan we nu weten dat ze medeplichtig zijn aan het gebruik van hun eigen uitgevonden virus om de hele wereld op te sluiten. Dan was er de order die federale agentschappen meer flexibiliteit biedt bij de uitvoering van federale vereisten om COVID-19 te bestrijden.

Hij tekende ook een order om de Verenigde Staten weer aan te sluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs. Dit zal zeker de Amerikaanse industrieën verstikken en meer federale beperkingen opleggen aan alle burgers onder het mom van werken om de klimaatverandering te stoppen. "Hij stopte ook de olie - en gasboringen in de VS en stopte het Keystone-pijpleidingproject, waardoor duizenden mensen met één pennenstreek werkloos werden.

Ook op zijn eerste dag, herstelde hij federale financiering voor de zogenaamde "sanctuary cities" voor illegale immigranten. Vreemdelingen uit zeven islamitische terroristische naties mogen nu weer vrij het land binnenkomen, zonder vragen te stellen. Trouwens, hij heeft ook de bouw van onze Zuidelijke grensmuur tot een gillend einde gebracht. Op zijn eerste dag!

Biden ondertekende ook een Executive Order om een voorkeursbehandeling te garanderen voor degenen die zich identificeren als LGBTQP+ binnen de federale overheid en ons leger.

Hij heeft ook opdracht gegeven dat alle federale agentschappen "seks" herdefiniëren om "seksuele geaardheid" en "genderidentiteit" op te nemen.”

Dit bevel heeft niet alleen gevolgen voor de overheid. werkgevers, openbare scholen, universiteiten, hogescholen, zorgverzekeraars, zorgprofessionals als de verhuurders zijn gewaarschuwd dat ze hun beleid beter kunnen herzien om te voldoen aan Joe's magische pen. Dit opent ook de deur weer voor mannen verkleed als vrouwen om te concurreren in vrouwelijke sporten en 'transgenders' om zelf badkamer en kluisjes te kiezen in openbare scholen, en alle openbare accommodaties te gebruiken. Kerken zijn nog niet specifiek genoemd — maar we weten allemaal dat ze op de lijst staan om te worden vervolgd als ze niet voldoen aan de linkse definitie van "gender" of "gelijkheid”.

De volgende dag tekende hij een order om de gegevensverzameling voor COVID te verbeteren. Hij richtte ook een Covid-Testraad op om de federale covid-testinspanningen te coördineren. Om nog maar te zwijgen van die ene die nieuwe OSHA mandaten vereist voor mensen op de werkplek. Ongetwijfeld zal dit het binnenkort moeilijker maken voor mensen om hun baan te behouden als ze weigeren een masker te dragen of de vaccins te krijgen.

Hij had het erg druk op zijn tweede dag. Hij tekende een executive order met betrekking tot onze kinderen — en het verzamelen van hun gezondheidsgegevens in openbare en particuliere scholen. Op 22 januari tekende hij een order voor een minimumloon van $15 per uur voor alle federale werknemers en aannemers.

Op 28 januari richtte hij een National Climate Task Force op. Nogmaals, dit zal een einde maken aan de productie van onze eigen energiebronnen in de VS, waardoor we weer olie en gas uit het buitenland moeten kopen.

Op dezelfde dag herstelde hij het zogenaamde "Mexico City-beleid", waarmee hij de Amerikaanse belastingbetaler de financiering laat betalen voor abortussen in andere landen.

Let wel, dit zijn slechts een paar van de orders die hij tekende in zijn eerste twee weken. Sindsdien zijn er veel meer geweest. Maar het volstaat om te zeggen dat ze allemaal meer federale regelgeving geven, een grotere overheid, veel hogere belastingen, meer lasten voor particuliere bedrijven, en meer overheidsingrijpen in al onze persoonlijke informatie, gegevens en privacy. Om nog maar te zwijgen van het opnieuw uitrollen van de rode loper naar illegale vreemdelingen, en de verzorging aan hen in de zogenaamde "Sanctuary Cities," met weinig tot geen "legale" processen die nog nodig zijn voor het binnenkomen in de Verenigde Staten.

We hebben het niet alleen over arme immigranten uit Mexico die op zoek zijn naar een beter leven voor hun families. We hebben het over terroristen en buitenlandse vijanden die ons land binnenstromen, compleet met wapens en drugs, en hen te ondersteunen met voedsel, onderdak, kleding en immuniteit voor vervolging wanneer ze misdaden plegen. We hebben het ook over het uitbreiden van de kindersekshandel op internationale schaal, en het zal allemaal worden gedaan met behulp van onze belastingdollars.

We hebben al aanzienlijke pieken gezien in de gasprijzen bij de pompen, en het is nog maar een maand tot nu toe. Maar de prijs van gas bij uw lokale supermarkt zal de minste zijn van uw problemen dit jaar. Het is twijfelachtig, velen zullen een groot deel van waar dan ook reizen, gezien de komende federale-gemandateerde lockdowns, masker en vaccin mandaten. Ik weet dat veel mensen zeiden: "De dag na de verkiezingen zal COVID gewoon verdwijnen." Ik had je kunnen vertellen dat dat niet zou gebeuren, ongeacht wie de verkiezing "won".

COVID blijft hier. Verplichte maskering en maskerschaamte en "maskerpolitie" - dat alles is om te blijven. Het gaat niet weg. Daarnaast is er nu serieus gepraat over luchtvaartmaatschappijen die "vaccinatiecertificaten" nodig hebben om te reizen, en hetzelfde voor iedereen die een publiek evenement zoals een concert of conferentie zou willen bijwonen.

Ondertussen blijft ons Capitool omringd door een hek van 2 meter hoog, bedekt met prikkeldraad.

Degenen die nu de leiding hebben willen dat die prikkeldraad barricade daar voor onbepaalde tijd blijft ... samen met minimaal 5.000 Nationale Garde troepen. Klinkt als een volkomen legitieme regering die daar nu de leiding heeft, na een volkomen legitieme verkiezing, nietwaar? Nee ... eigenlijk klinkt het meer als een land geregeerd door een communistische dictatuur. We zijn Castro's Cuba geworden. We zijn nu Venezuela. We weten het alleen nog niet.

Maar als je in het openbaar rondloopt, zie je gemakkelijk de vergelijking tussen de Verenigde Staten van vandaag en communistisch China. Waarom? Omdat meer dan 90% van de mensen plichtsgetrouw hun gezicht blijft bedekken met maskers.

Zoals ik al zei, de maskers gaan niet weg.

In een vorige boodschap vertelde ik jullie dit interessante feit: meer dan 2300 jaar geleden, lang voor de tijd van de Islam, toen ontdekten de Arabieren al dat het dwingen van mensen om hun neus en mond te bedekken hun wil en individualiteit brak en hen depersonaliseerde. Het maakte hen onderdanig en meegaand. Daarom legden ze elke vrouw het verplichte gebruik van een lap stof over haar gezicht op. Toen de Islam het veranderde in het symbool van de vrouw van onderwerping aan allah, de mannelijke eigenaar van zijn vrouwelijke harem, en de koning. Besef je dat de Chinezen maskers dragen sinds 2002? Zoek het op. De maskers gaan niet weg. Nooit.

Als je je gezicht nu niet bedekt, ben je een verschoppeling. Je bent "onrein!" Wen er maar aan.

Gezond verstand en echte wetenschap hebben er niets mee te maken. Het draait allemaal om conformeren. Ik kan het niet helpen, maar ik denk terug aan de dagen toen ik een kind was — en kinderen vroegen hun ouders om toestemming om iets te doen dat onverstandig maar populair was.

"Maar Mam, iedereen doet het!" Of: "Maar pap, iedereen kleedt zich zo!" En wat zou de reactie van slimme ouders zijn? "Als iedereen besloot om van een klif te springen, zou jij dan ook van een klif springen?" Het trieste is, dat vandaag, het antwoord daarop zou zijn: "Natuurlijk! Je wilt geen verschoppeling zijn!”

Mensen willen weten wat er in 2021 zal gebeuren. Ik ben geen profeet en ik heb geen kristallen bol. "Maar ik kan je vertellen dat de manier waarop de dingen zich ontwikkelen, we binnenkort zullen verlangen naar de "goede oude tijd" toen alles waar we mee hadden om te gaan, was toiletpapiertekorten, sluitingen, quarantaine, avondklok, rellen, faillissementen en zelfmoorden. Dus ik wou dat ik beter nieuws voor je had, en misschien door een wonder, zal het niet zo erg worden als het lijkt. Maar van waar ik sta, zie ik een totale marionet in het Oval Office, meer gecontroleerd door de Deep State dan wie dan ook voor hem, niet in staat om zijn eigen beslissingen te nemen, zelfs als hij daartoe in staat zou zijn.

Amerika moet instorten. Biden gebruikt zijn pen om zoveel mogelijk puzzelstukjes bij elkaar te krijgen om zo snel mogelijk het land te vernietigen, chaos te veroorzaken, en over alle Amerikanen te heersen met een ijzeren vuist. Het is niet zijn vuist. Hij heeft alleen een pen. Het is de vuist van de Deep State — de vuist van de globalisten. Hij werkt alleen voor hen.

Mensen vragen me wat volgens mij de belangrijkste gebeurtenis in 2021 zal zijn. Ik verwacht dat het de "Grote Reset" zal zijn. De "Grote financiële Reset." We hebben nu bewijs van de plannen van de globalisten om deze "Reset" op te leggen — wereldwijd in 2021. Dit betekent een wereldwijde economische ineenstorting - met opzet georkestreerd, net zo zeker als COVID werd georkestreerd en gepland tijdens Event 201. Ik geloof dat wat er dit jaar gaat komen, de Grote Depressie van de jaren 1930 zal laten lijken op niets meer dan een luie dag in Sam's Club.

Mensen zullen om hulp smeken. Geen hulp van God Almachtig, onze Schepper, degene die de Tien Geboden met zijn eigen vinger schreef — twee keer! Nee, ze zullen om hulp smeken van hun "kleine god" - de grote regering.

"Build Back Better - Beter Achteruit Opbouwen", zoals ze zeggen, vereist eerst dat dingen vernietigd worden. Je kunt niet "opbouwen" totdat je eerst vernietigd hebt. Het geweld, de rellen, en de haat die we zagen in onze straten toen onze steden brandden en onze wetshandhaving werd bevolen om "alles te laten branden" zal niets zijn in vergelijking met wat er gaat komen.

En als mensen smeken om hulp van de grote overheid als hun banen weg zijn, hun huizen in beslag zijn genomen, hun bedrijven in faillissement, hun auto's in beslag genomen ... dan zal de overheid — die nu de crisis veroorzaakt terwijl we spreken — komen met de redding... met een plan. Het plan hangt samen met het vaccin. Je denkt misschien dat ik gek ben... maar als ik je vorig jaar rond deze tijd zou vertellen dat we zouden zijn waar we nu zijn... ???

Kijk maar en zie.

"COVID" is een middel om een doel te bereiken. Het zal nooit verdwijnen, totdat het niet langer nuttig is voor het plan van de Globalisten. Dus om de planetaire Grote Reset uit te voeren, zullen alle mensen op de planeet Aarde verplicht worden om "ingeënt" te worden, zogenaamd voor "COVID", en waarschijnlijk meerdere keren. In het begin zullen er niet zo veel sterven door de vaccins, maar uiteindelijk zullen er VEEL sterven.

En elk volgend vaccin zal sterker en indringender zijn dan het vorige.

Ik denk dat we tegen de zomer of het begin van de herfst verplicht zullen worden een vaccin te nemen met een digitaal implantaat... om onze fysieke locaties en onze daden en bewegingen te volgen, maar het zal vooral gebruikt worden voor al onze financiële transacties. De regering zal iedereen een "universeel standaard inkomen", een bedrag aan "credits" geven, gebaseerd op hoe goed we ons gedragen en de regels volgen.

We zullen deze digitale tegoeden gebruiken om aan eerste levensbehoeften te komen als we in de rij staan voor "brood".

Plannen voor deze "Grote Reset" zijn openlijk besproken in parlementsgebouwen in andere landen, en het is duidelijk gemaakt dat dit gaat gebeuren, of mensen het willen of niet. Degenen die dit vaccin weigeren - dit digitale implantaat "merkteken" - zullen geen baan meer kunnen krijgen of kunnen kopen of verkopen. Privé-eigendom zal worden geëlimineerd. Geen hypotheek meer betalen, maar ook geen huiseigenaar meer. Waarschijnlijk zal je worden toegewezen waar je zult wonen, en persoonlijke privacy zal voor altijd verdwenen zijn, samen met de mogelijkheid om welke vorm van eigendom dan ook te bezitten.

In overeenstemming met de radicale "klimaatverandering"-agenda en de "Green New Deal," zullen we ook overstappen op openbaar vervoer, bussen, treinen, metro's. Geen bezit van auto's meer.

Dus als je de mainstream nieuwsmedia hoort duizelen van opwinding over "Building Back Better" en "The Great Reset," begrijp dan wat dat betekent. Oh, en doe geen moeite om uw congreslid te schrijven. Hij geeft er niet om. Hij weet dit allemaal al, en hij is er mee bezig! Onze "goede Republikeinen" hadden vier jaar om Amerika te helpen herbouwen na het terrorisme en de vernietiging veroorzaakt door Obama. En alles wat ze deden was hun eigen president elke dag bevechten gedurende vier jaren achter elkaar - én daarna. Nu ik erover nadenk, ik kan niets bedenken wat het Congres de afgelopen vier jaar heeft gedaan dat enige positieve betekenis had. Jij wel?

Dus nogmaals, ik ben GEEN profeet, maar ik krijg nieuws en informatie uit een heleboel bronnen, 24 uur per dag, elke dag. Ik ken ook Gods Woord, en ik heb een verstand, en ik kan kritisch denken. Wat ik hier heb gedeeld is wat het meest waarschijnlijk lijkt voor het jaar 2021. Maar de tijd zal het leren. Hopelijk hebt u nu in ieder geval een paar dingen waar u op moet letten, zodat u weet wat er gebeurt.

Laat me jullie achterlaten met enkele wijze woorden uit Kolossenzen 3 die op dit moment zeer actueel en relevant lijken. Hier is wat "Dé Grote Reset" zou moeten zijn:

"Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. De oude en de nieuwe mens Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu, legt ook u dit alles af."

Richt uw gedachten opnieuw op de dingen die boven zijn! Maar ondertussen, blijf waken en bidden - en wees goede WACHTERS en wees BEZIG, totdat Hij voor je komt.

Bron: The Coming 'Great Reset' :: By Rob Pue - Rapture Ready