www.wimjongman.nl

(homepagina)


Jezus is Komende

Door Daymond Duck op November 22

()

Onlangs hoorde ik een dominee zeggen: "Te midden van alle ellendige dingen die er in de wereld gebeuren, komt Jezus."

Ik ben het ermee eens, en hier zijn enkele redenen waarom.

Eén, betreffende de Slag van Gog en Magog: op 9 november 2021 zei het hoofd van Israëls Defensie Strijdkrachten (IDF) dat Israël zijn plannen en voorbereidingen aan het versnellen is om af te rekenen met het nucleaire wapenprogramma van Iran.

  • Het IDF begon ongeveer 9 maanden geleden te werken aan een plan.
  • Kort daarna heeft Israël geld begroot voor een aanval.
  • Kort daarna begon het IDF met de training voor een aanval.

Israël is van planning naar financiering naar training gegaan om de voorbereidingen te versnellen, omdat Israël gelooft dat de VN, de EU of de VS niet kunnen worden vertrouwd om Iran ervan te weerhouden kernwapens te krijgen.

Twee, betreffende pogingen om Israël te vernietigen: op 12 november 2021 meldde Gary Bauer (Campaign for Working Families) dat de Algemene Vergadering van de VN een resolutie heeft aangenomen die het recht van miljoenen Moslims onderschrijft om naar het Beloofde Land te verhuizen.

Door miljoenen Moslims toe te staan naar het Beloofde Land te verhuizen zouden de Joden een minderheid in hun eigen land worden.

Helaas heeft het Witte Huis de ambassadeur van de VS bij de VN opgedragen zich van stemming te onthouden.

Biden zegt dat hij de veiligheid van Israël steunt, maar hij wilde niet dat de ambassadeur van de VS bij de VN tegen een resolutie stemde die Israël zou vernietigen.

Drie, betreffende de Covid-vaccinaties: naar verluidt heeft Bill Gates op 5 november 2021 toegegeven dat de vaccinaties de overdracht van Covid slechts "in geringe mate" verminderen.

Als de gevaccineerden nog steeds bijna evenveel Covid overdragen als voordat ze werden gevaccineerd, waarom zijn de niet-gevaccineerden dan de enigen die niet mogen vliegen, geen baan mogen hebben, geen grote evenementen mogen bijwonen, etc.?

Het lijkt erop dat de globalisten een andere reden moeten hebben om iedereen te dwingen zich te laten vaccineren.

Ten vierde, wat betreft de wereldregering: op 11 november 2021 sprak paus Franciscus op het Forum van Parijs over de Vrede en riep alle naties op om in te stemmen met ontwapening.

Dit is interessant omdat de Tien Koningen hun autoriteit en militairen zullen overgeven aan de Antichrist tijdens de Verdrukkingsperiode (Openb. 17:13).

Vijf, betreffende de wereldregering (geen grenzen): op 16 november 2021 werd gemeld dat Pres. Biden's Build Back Better Act geen geld bevat voor de bescherming van de Amerikaanse grens met Mexico of de bouw van een muur, maar wel geld om te beginnen met het afbreken van de bestaande muur.

Als de Build Back Better Act wordt aangenomen, zal het voor terroristen, drugshandelaars, mensenhandelaars, MS-13 bendes en anderen gemakkelijker zal worden om de VS binnen te komen.

Zes, over het bijhouden van alle kopen en verkopen: er wordt gemeld dat Pres. Biden's genomineerde voor Comptroller of the Currency een vrouw is die er ooit voor pleitte dat de Federal Reserve alle particuliere bankrekeningen zou overnemen en controleren.

Zeven, over een vorm van godsvrucht in de laatste dagen (II Tim. 3:1-5): op 9 november 2021 beschuldigde de rooms-katholieke aartsbisschop Salvatore Cordileone van San Francisco president Biden ervan de leer van de kerk te hebben verlaten en zijn overtuigingen te hebben veranderd "in overeenstemming met het platform van de Democratische Partij".

Het Woord van God verandert niet, en een "goede katholiek" zou de leer van de Kerk steunen en zijn opvattingen niet veranderen omdat zijn politieke partij veranderd is.

Acht, betreffende hongersnood en natuurrampen: op 12 november 2021 werd gemeld dat een zware koudegolf in het noordoosten van China 6,4 miljoen stuks vee heeft gedood, en miljoenen mensen zijn zonder stroom, water en gas komen te zitten.

Negen, betreffende liegen, bedrog en corruptie: er zijn e-mails opgedoken die lijken te bewijzen dat procureur-generaal Merrick Garland meineed pleegde toen hij op 27 oktober 2021 voor de Judiciary Committee van de Senaat verscheen en ontkende dat de FBI ouders opspoort als binnenlandse terroristen omdat ze hun mening hebben geuit op vergaderingen van schoolbesturen.

Dit is meer bewijs dat de FBI en DOJ niet langer te vertrouwen zijn.

Tot slot, bent u klaar voor de opname?

Als u klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet u opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus uit een maagd is geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: Jesus is Coming :: By Daymond Duck - Rapture Ready