www.wimjongman.nl

(homepagina)


EEN KLAAGZANG VOOR DE NATIE

Door Steve Schmutzer - 8 juni 2021

Het is erg ongelukkig wat er hier is gebeurd.

Het is de situatie geworden dat wat juist is, fout is, en wat goed is, slecht is. Niets van wat er op dit moment gebeurt, komt voort uit gezond verstand.

Een groot deel van het probleem is dat vele duizenden mensen die geen echte aanspraak hebben op deze plek, doen alsof ze dat wel hebben. En de open grenzen en gemotiveerde globalisten helpen daar niet bij. Bovendien doen veel mensen er alles aan om ervoor te zorgen dat de legitieme rechten van anderen worden afgepakt.

Conflicten woeden binnen de grenzen van deze plaats. Ondanks veel duidelijk bewijs van het tegendeel schreeuwen gewelddadige menigten van emotioneel geladen en intellectueel uitgedaagde jongeren hun kortzichtige waanideeën over racisme en onderdrukking. Hun angst wordt afgekaderd tegen een achtergrond van brandende banden, ingeslagen ruiten, vernielde bedrijven, bebloede omstanders en vermoeide handhavers.

Bewezen en stabiel leiderschap is verdreven van deze plek. Het is vervangen door chaos, incompetentie, dwaasheid, en een schaamteloze afkeer van degenen die het meest hebben gedaan om voor veiligheid en algemeen welzijn te zorgen.

Deze ongerechtvaardigde haat heeft zelfs degenen verenigd die ooit felle politieke tegenstanders waren. Wat hen heeft verenigd is hun eigen gebrek aan deugdzaamheid en rede. Aangezien hun passies niet de meerderheid vertegenwoordigen, hebben zij zich moeten inlaten met duistere achterkamertjes om hun achterbakse doelen te bereiken.

De architecten van deze revolutie doen alles wat ze kunnen om hun macht te verstevigen. Het is niet genoeg voor hen dat het goede leiderschap weg is. Nu willen ze wetten uitvaardigen om ervoor te zorgen dat datzelfde leiderschap nooit meer terugkeert - in welke vorm dan ook. Deze plek was ooit een zeldzaam juweeltje van de deugden van de democratie. Nu niet meer.

De potentie en kracht van deze plek is nu uitgehold - aanzienlijk. Dat is echt geen verrassing. Onder al het snode gedoe zit een duistere agenda om de kracht en deugdzaamheid van deze plek af te breken. Het is zo duidelijk. Zelfs de politie hier beschermt de criminelen, terwijl ze de gezagsgetrouwe burgers beletten hun vrijheid van meningsuiting uit te oefenen. Dit is een van de vele zekere formules voor zelfvernietiging.

Zoals ik al zei, wat ooit boven was, is nu onder. Kwaad is nu goed. Het is allemaal ondersteboven en binnenstebuiten. De vijanden van deze plek watertanden. Ze ruiken een kans. Ze ruiken zwakte. Ze hadden het niet aangedurfd om iets pervers te proberen met het vorige leiderschap.

Maar nu? Oh, nu is het een heel ander verhaal. Reken er maar op. De talloze vijanden van deze plek hebben een vinger gekregen, en nu zullen ze een mijl nemen. Geruchten over oorlogen en conflicten rijzen al de pan uit.

Zoals mijn grootvader placht te zeggen, "Het is niet meer zoals het was." Maar het is zoveel erger dan dat. Het is een vijf-alarm tragedie.

Ken je deze plek, deze grote natie, dit eens zo trotse baken van democratie? Ik zal je één keer laten raden... Nee - je hebt het mis.

Het is Israel. Voor iedereen die er genoeg om geeft om de feiten te bestuderen, voor iedereen die het werk doet om voorbij de revisionisten te komen en naar de waarheid te graven - zij zullen de situatie ontdekken voor wat het ECHT is. Oh, ik weet het. Het is niet politiek correct om Israël in een juist perspectief te plaatsen. Het is niet met de massa meegaan om de Joodse staat te steunen of om ook maar een greintje waarheid over haar geschiedenis te vertellen. Maar dat verandert niets aan de feiten over wat er met deze plek is gebeurd en wat er nog steeds gebeurt. Geen enkele retoriek achter welke microfoon, welk podium, welke lessenaar, welke megafoon of welke preekstoel dan ook verandert de waarheid dat Israël het volste recht heeft op haar oude vaderland en op haar hoofdstad Jeruzalem. Geen enkele redenering kan Israëls recht om zichzelf te verdedigen tegen haar vele vijanden die haar volledig willen vernietigen, ontkrachten.

Waar het op neerkomt is dat geen enkele claim van welke beweging dan ook, geen enkele resolutie van wie dan ook en geen enkel wetsvoorstel van welke politicus dan ook iets kan afdoen aan de wetteloosheid die ALLE anti-Joodse sentimenten voedt.

Voor hen die beweren volgelingen van Jezus Christus te zijn, is de hele situatie er een die terecht de integriteit van hun geloof in twijfel trekt. De geschiedenis van Israël wordt in de Schriften zeer duidelijk uiteengezet, en de profetieën betreffende haar recente verleden en de nabije toekomst zijn overvloedig duidelijk. Men moet zijn verstand - en zijn hart - wel bij de deur laten om deze dingen te missen, of ze niet te willen aanvaarden.

Een juiste kijk op God leidt tot een juiste kijk op Israël en de Joden - en vice versa. Er is geen weg omheen. God beloofde dat Hij degenen zal oordelen die probeerden de Joodse staat te verdelen (Joël 3:2), en dat Hij hen zal vervloeken die de Joden vervloeken (Gen. 12:3), en dat Hij hen zal veroordelen die de Joden niet hielpen in hun tijden van grootste nood (Matt. 25:34-40).

Wat er nu in Israël gebeurt, blijft binnen Gods plan. Dat is geruststellend. Hij zal altijd de soevereine controle hebben over alle zaken, ook over wie, waar en waarom aan de macht komt (Daniël 2:21). Dat is waarom Hij God is en niemand van ons.

Dat verandert niets aan onze verantwoordelijkheid om op menselijk niveau de juiste keuzes te maken.

Dus wat zijn die van jouw?

Bron: A LAMENT FOR THE NATION - The Prophecy Watchers