www.wimjongman.nl

(homepagina)


Datums en feesten

21 september 2021

()

Er zijn verschillende kalenders in de wereld waarvan de Gregoriaanse de meest bekende is en over de hele wereld wordt gebruikt.

Maar om deze rden zijn er wel verschillende datums voor feesten ontstaan. In het Midden-oosten valt het nieuwe jaar op een heel andere datum dan in het westen. Voor moslims bijvoorbeeld vangt het nieuwe jaar aan op de eerste van de maand Muharram. Het Perzische nieuwjaar valt eind maart precies op de aanvang van de lente. In het verre oosten is het nog weer anders: daar is de wisseling in januari/februari. Maar in het westen hanteren we een willekeurige datum. Vroeger viel het nieuwe jaar op 1 April met de aanvang van de lente, wat later werd verschoven naar 1 januari na de maand waarin het Joelfeest werd gevierd.

Vandaag de dag wordt er voor het bepalen van de maanden niet meer gekeken naar het moment van de nieuwe maan, maar naar de zon om te bepalen in welke tijd we leven. Een berekende kalender, met een vooraf berekende kalender iets wat noodzakelijk is om vaste afspraken op een wat langere termijn te kunnen maken.

De joodse kalender kijkt wel naar de maanstanden maar niet consequent, ook daar heeft de berekende kalender de voorkeur gekregen, ook weer vanwege de noodzaak om tot geregelde afspraken te kunnen komen.

Men kan niet werken met een begin van de maand die onzeker zou zijn en het laten afhangen van het verschijnen van de nieuwe maan, als ineens zou blijken dat de eerste van een maand plotseling een dag later of eerder zou zijn. Ook daarom houdt men vast aan een gecalculeerde kalender.

Helder. Maar God zei dat aangaande Zijn feestdagen we wel degelijk naar de zon en maan moesten kijken. Dat de viering van het Pesach niet eerder kan gebeuren dan nadat de eerste maand was begonnen met het verschijnen van de nieuwe maan na de zonnewende en pas dan 14 dagen daarna het Pesach kon plaatsvinden. Ook was die maand het begin van het nieuwe jaar en niet de zevende. Deze verandering heeft plaatsgevonden na de Babylonische ballingschap, evenals de namen voor de maanden die allemaal heidens zijn. Voordien had alleen de eerste maan een naam 'Abib' en de maanden daarna kregen een nummer. Ook de jaartelling loopt helemaal fout doordat er in het verleden behoorlijk wat fouten zijn gemaakt, soms om een bepaalde voorspelling uit te laten komen.

In het verleden was het niet zo heel belangrijk welke dag de eerste van de maand was. Het levenstempo was vele malen trager en wanneer goederen dan precies werden aangeleverd was geen heikel punt, men keek niet op een dag, zeilschepen waren afhankelijk van de wind en de aankomst was onbepaald. Tegenwoordig is dat heel anders. Men wordt al boor als het uur niet wordt aangehouden.

Maar met het vieren van de Feestdagen van de Heer ligt dat natuurlijk heel anders. Daar dient men zich stipt aan te houden. Mensen waren aangesteld om daarop te letten en te melden wanneer ze de nieuw maan hadden gezien, wat door middel van vuurbakens vanuit Jeruzalem werd doorgegeven aan het hele land.
Ook nu gebeurt dat nog en men kan deze melding zien op When Is The New Moon

Dit is ook de site die aangeeft dat we verkeerd zitten met de datums van de feesten en we op dit moment met de reguliere kalender al een maand voorlopen op de feesten zoals aangegeven in de Bijbel.

Op de een of andere manier is men de juiste tijden kwijtgeraakt. We weten ook niet meer exact wanneer het Jubeljaar zou moeten plaatsvinden. Die tijdsaanwijzing is verloren gegaan.
Zie deze reeks artikelen over het jubeljaar op https://www.wimjongman.nl/geheime-jubeljaar.html

Maar dat is iets wat al in het boek Jubilee is voorzegd. In hfst 6:34-38 staat,

En alle kinderen van Israƫl zullen het vergeten en het pad van de jaren niet vinden, en ze zullen de nieuwe manen, en de seizoenen, en de sabbatten vergeten en zij zullen in de fout gaan net als in de hele orde van de jaren.
Want ik weet het en zal het u van nu af aan verklaren, en het is niet van mijn eigen denken; want het boek (ligt) geschreven voor mij, en op de hemelse tafelen is de verdeling der dagen verordend, opdat zij de feesten van het verbond niet vergeten en wandelen naar de feesten der heidenen na hun fout en na hun onwetendheid.
Want er zullen zijn die zeker waarnemingen van de maan zullen maken - hoe (het) de seizoenen verstoort en van jaar tot jaar tien dagen te vroeg komt.
Om deze reden zullen de jaren op hen komen, wanneer zij zullen verstoren (de orde), en een afschuwelijke (dag) maken, de dag der getuigenis, en een onreine dag zal een feestdag worden, en zij zullen alle dagen verwarren, de heilige met de onreine, en de onreine dag met de heilige; want zij zullen in de fout gaan met betrekking tot de maanden en sabbatten en feesten en jubeljaren.
Om deze reden gebied en getuig ik u dat u van hen zult getuigen; want na uw dood zullen uw kinderen (ze) verstoren, zodat zij het jaar niet driehonderdvierenzestig dagen maken, en daarom zullen zij in de fout gaan wat betreft de nieuwe manen en seizoenen en sabbatten en feesten, en zij zullen alle soorten bloed eten met alle soorten vlees.

Hier staat wat momenteel het geval is. De feesten worden veel te vroeg gehouden. Men is een maand ingelopen op de eigenlijke datums.

Pas na de zonnewende van 21 maart mag men dit als de eerste maand tellen en de zevende maand pas na 21 september. Als de zevende maand aanvangt, met het observeren van de nieuwe maan, is het Rosh Hashanah, ook wel bekend als het Bazuinenfeest of Yom Teruah.

Men is nu al zover uit de pas dat de voorjaarsfeesten in de winter plaatsvinden en de najaarsfeesten in de zomer.

Willem Jan Jongman