www.wimjongman.nl

(homepagina)


Over Messiaanse Tekenen

Auteur: Rabbi Ari Shvat (Chwat) | Gepubliceerd: 26 juli 2021

( )

Joodse mensen verzamelen zich op het strand waar Tel-Aviv nog moet worden gebouwd.

[Opmerking vertaler: Dit stuk laat zien hoe de rabbi, (anders dan de christenen die de opname verwachten) verwacht dat de Messias komende is.]

Vraag

Wat zijn de tekenen waar de Joden naar zullen zoeken om te weten dat de Messias komt?

Antwoord

Uw vraag over het identificeren van de ware verlossing is wat R. Abba en zijn collega-rabbijnen zo'n 1600 jaar geleden (Talmoed, Sanhedrin 98a) ertoe bracht om te zoeken naar het "geopenbaarde/duidelijke teken/tijdstip" van de verlossing - dat wil zeggen, in tegenstelling tot veel van de andere tekenen die door de profeten worden genoemd en die onduidelijk of "niet geopenbaard" zijn. Zij antwoorden: "Er is geen 'geopenbaarder/duidelijker teken/tijd' dan dat wat geschreven staat (Ezechiël 36, 8): 'En gij, bergen Israëls, geef uw takken voort en draag uw vrucht voort, want Mijn Natie Israëls komt/komt spoedig terug'. Rashi legt uit dat wanneer het Land Israël (dat zo lang onvruchtbaar was) zal terugkeren om overvloedig vruchten voort te brengen, dat het duidelijkste teken is dat de terugkeer van de Joodse Natie nabij is. Het bloeiende moderne Land Israël, nog maar 100 jaar geleden onvruchtbaar, spreekt voor zich! (zie foto van Tel Aviv 100 jaar geleden en vergelijk!:

Bovendien legt de Talmoed (Megilla 17a) uit dat de tweede fase van de verlossing, na de vruchtbare opleving van het Heilige Land, de massale aliya is, "kibboets galuyot" (= de nationale terugkeer naar het Land van Israël). De profetie zegt: "de derde (keer) zullen zij in haar (in het Land) blijven" (Zachariya 13, 8), waarop de Mondelinge overlevering (Midrasj Tanchuma P. Shoftim 9) uitlegt: dat Israël zich pas bij de derde verlossing weer in hun land zal vestigen. De eerste verlossing was de verlossing uit Egypte, de tweede verlossing was de verlossing van Ezra (het Tweede Gemenebest), de derde heeft geen einde". Merk op dat de negatieve taal die hier gebruikt wordt, zowel aan het begin ("zal zich pas (!) in hun land hervestigen in de derde verlossing") als aan het einde ("heeft geen einde") veel definitiever is dan andere, minder duidelijke, tekenen van verlossing. In Yalkut Shimoni (Hoshea, 518) verduidelijken de rabbijnen dat het aantal Joden in de laatste verlossing 600.000 zal bedragen, waarna er, zoals we hebben gezien, geen nieuwe ballingschap meer zal zijn. Vandaag, met ongeveer 7.000.000 (!) Joden in Israël (meer dan 100X het aantal in de tweede terugkeer: 42.360), hebben we duidelijk dat tweede teken ervaren, waarvan de rabbijnen ons leerden: er is "geen weg terug!" Statistisch gezien zal in het jaar 2020 het grootste deel (!) van het wereld-Jodendom in Israël wonen, voor het eerst sinds de ballingschap van de tien stammen bijna 3.000 jaar geleden.

Ten derde, de Rambam (Maimonides, Teshuva 8, 7; 9, 2, gebaseerd op Brachot 34b) definieert de "dagen van Mashiach", als wanneer de Joodse soevereiniteit terugkeert naar Israël, zoals we zien in de huidige Joodse Staat, voor het eerst in 2.000 jaar. Wat de Messias zelf betreft, vertelt de Talmoed (Megilla, ibid) ons dat hij pas in een later stadium van de verlossing zal komen, en de rabbijnen van die generatie zullen ons laten weten dat hij het is. Samenvattend, ja, we zijn duidelijk in de periode die "y'mot haMashiach" wordt genoemd, de dagen van de Messias, waarvan het tempo en de voltooiing afhangt van ons en onze daden, terugkeren naar het Land Israël en het versterken van onze religieuze observantie.

Rabbi Ari Shvat (Chwat)

Bron: Q & A about Messianic Signs by Rabbi Ari Shvat (Chwat) | Root Source