www.wimjongman.nl

(homepagina)


Caroline Glick - 17 januari 2021

Israël gaat terug naar af

 

Joe Biden en Barack Obama in Springfield, Illinois, op 23 augustus 2008, net nadat Biden door Obama als zijn meelopende partner werd geïntroduceerd. Bron: Daniel Schwen via Wikimedia Commons

Israël was in staat om de onverbiddelijke druk en vijandigheid van Washington tijdens de Obama-jaren te weerstaan. Zal men hetzelfde kunnen doen na het aantreden van Joe Biden?

In een interview met The New York Times vorige maand herhaalde de president-elect Joe Biden zijn voornemen om terug te keren naar de nucleaire deal met Iran in 2015. Israël is tegen dit plan omdat het akkoord van 2015 ervoor zorgt dat Iran een nucleair bewapende staat wordt.

In de media zijn de afgelopen weken enkele plannen van Israël in detail besproken om de nieuwe regering te overtuigen om haar standpunt te heroverwegen. De regering is onder andere van plan om documenten uit het Iraanse nucleaire archief, dat Mossad-agenten in 2018 uit Teheran hebben gehaald, te gebruiken om Biden en zijn adviseurs te laten zien dat de overeenkomst van 2015 gebaseerd was op de onjuiste veronderstelling dat het Iraanse nucleaire programma defensief en burgerlijk was.

Het archief bewijst ontegenzeggelijk dat het nucleaire programma van Iran is bedacht met als doel en altijd is geweest om kernbommen te maken, geen medische isotopen, en dat het doel van dat nucleaire arsenaal niet is om zich te verdedigen tegen zijn vijanden, maar om ze uit te roeien.

Hoewel de zaak van Israël rotsvast is, is het onwaarschijnlijk dat het Biden-team overtuigd zal worden van een koerswijziging. Zelfs zonder het voordeel van het archief was er vijf jaar geleden al massaal bewijs dat de acties en intenties van Iran met betrekking tot zijn illegale nucleaire programma agressief waren. Israël deelde dat bewijs met de regering-Obama, en Barack Obama en zijn adviseurs gaven er niet om. Ze gingen voorwaarts en demoniseerden de Israëlische leiders en hun Amerikaanse aanhangers als oorlogsstokers.

Dezelfde mensen die toen het bewijs van Israël verwierpen, leiden nu het nationale veiligheidsteam van Biden.

Op dinsdag kondigde Biden aan dat hij William Burns zou benoemen tot CIA-directeur. De aankondiging volgde op Bidens besluit om Jake Sullivan te benoemen tot zijn nationale veiligheidsadviseur.

Obama benoemde Burns en Sullivan achter de rug om van de Amerikaanse bondgenoten Israël, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten door geheime kernbesprekingen met Iran te voeren. Die gesprekken leidden tot de overeenkomst die Iran een open weg bood naar een nucleair arsenaal tegen 2025. Hierdoor kon het regime uranium verrijken. Het trof niet het ballistische rakettenprogramma van Iran. Het gaf Iran de macht om te beslissen welke nucleaire locaties de inspecteurs van de Verenigde Naties mochten betreden. En het gaf Iran een directe uitbetaling van 150 miljard dollar, inclusief 1,7 miljard dollar in contanten.

Biden benoemde Wendy Sherman, die als hoofdonderhandelaar van de open nucleaire gesprekken met Iran fungeerde, tot zijn plaatsvervangend minister.

Burns was een logische keuze om geheime besprekingen met Iran te leiden omdat hij een lange staat van dienst had in het goed behandelen van Iran en slecht van Israël. Tijdens de regering van George W. Bush diende Burns als assistent-minister voor midden-oostelijke zaken. Volgens ambtenaren die met hem in die functie werkten, pleitte Burns tegen het sanctioneren van Syrië en Iran. Hij ondermijnde de sancties tegen Jemen. Hij probeerde ook de ontwikkeling van het Arrow-raketafweersysteem door Israël te verhinderen, door ten onrechte te beweren dat dit het Missile Technology Control Regime (MTCR) schond.

Dan zijn er nog de Palestijnen. In september 2000 lanceerden de Palestijnen een massale terreuraanslag op Israël die vier jaar duurde. Elke dag werden de Israëli's onderworpen aan moorddadige terreurdaden die varieerden van stenigingen langs de weg, schietpartijen en bombardementen tot massaschietpartijen, tot mortier- en raketaanvallen.

De Palestijnen begonnen hun terreuroorlog nadat ze het aanbod van Israël om vrede en een eigen staat te stichten op de Vredestop in Camp David in juli 2000 hadden afgewezen. Toch heeft Burns er in 2001 toe bijgedragen dat de toenmalige president Bush de eerste president is geworden die een Palestijnse staat steunt.

De steun van Burns voor de Palestijnen wordt breed gedeeld door de leden van Bidens nieuwe team. Op woensdag kondigde Biden aan dat hij Obama's voormalige VN-ambassadeur Samantha Power benoemt tot beheerder van USAID.

Power speelde een centrale rol bij het bedenken en goedkeuren van resolutie 2334 van de Veiligheidsraad van de V.N. in december 2016, waarin de Israëlische gemeenschappen en installaties buiten de wapenstilstandslinies van 1949 in Jeruzalem en Judea en Samaria werden genoemd als "een flagrante schending van het internationale recht". Als USAID-administrateur zal Power verantwoordelijk zijn voor het verlenen van Amerikaanse financiële steun aan de endemische corrupte en terreurondersteunende Palestijnse Autoriteit en aan internationale organisaties die het terreurregime van Hamas in Gaza faciliteren.

Volgens bronnen in contact met Biden's transitieteam is Biden van plan om Obama's ambassadeur in Israël, Dan Shapiro, te benoemen om toezicht te houden op de Abraham-akkoorden. De bronnen maakten zich zorgen dat Biden met de benoeming het Palestijnse veto over de normalisering van de betrekkingen tussen Israël en de Arabische staten wil herstellen. Shapiro, die de ongekende stap heeft gezet om na zijn vertrek in Israël te blijven en actief te zijn in publieke zaken, zal naar verwachting in Israël blijven om deze functie op zich te nemen.

In afwachting van het herstel van Obama's beleid ten opzichte van Israël en de Palestijnen door de nieuwe regering, riepen de ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Egypte en Jordanië dinsdag Biden en zijn team op om de onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen te leiden in de richting van de zogenaamde "tweestatenoplossing", compleet met een Israëlische terugtrekking tot de wapenstilstandslinies van 1949. De ministers van Buitenlandse Zaken riepen Israël ook op om "alle nederzettingsactiviteiten, ook in Oost-Jeruzalem, volledig te beëindigen".

De linkse politieke groepering J Street deed een oproep aan Biden om officieel af te zien van het vredesplan van Trump. Het vroeg ook het nieuwe bestuur om de wetenschappelijke samenwerking met Israëlische instellingen die buiten de wapenstilstandslijnen van 1949 liggen te beëindigen, om een diplomatiek gezantschap te openen in Jeruzalem om de Palestijnen te dienen, en te beloven een Amerikaanse ambassade te openen in "Palestina" in de hoofdstad van Israël na het sluiten van een vredesakkoord.

De inspanningen van Bidens aanhangers om de acties en verworvenheden van de aftredende regering uit te wissen, strekken zich uit tot de strijd tegen het antisemitisme. Een van de belangrijkste successen die Israël en het jodendom van de diaspora in de afgelopen jaren hebben geboekt in de strijd tegen het antisemitisme is de overname door regeringen in de hele wereld van de definitie van antisemitisme die door de Internationale Alliantie voor het Herdenken van de Holocaust is bedacht.

De Trump-regering en belangrijke regeringen in Europa hebben met de IHRA-definitie de basis gelegd voor de strafrechtelijke vervolging van antisemieten en de bescherming van hun Joodse gemeenschappen.

De IHRA-definitie, die in 2016 werd aangenomen, definieert antisemitisme als "een bepaalde perceptie van Joden, die kan worden uitgedrukt als haat jegens Joden". Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme zijn gericht op Joodse of niet-Joodse personen en/of hun eigendommen, op Joodse gemeenschapsinstellingen en religieuze voorzieningen".

De definitie bevat voorbeelden van antisemitisme die integraal deel uitmaken van de definitie zelf. Onder de voorbeelden van antisemitisme noemt de IHRA-definitie "het ontzeggen van het recht op zelfbeschikking aan het Joodse volk, bijvoorbeeld door te beweren dat het bestaan van de staat Israël een racistisch streven is."

Met andere woorden, antizionisme is een vorm van antisemitisme.

In de aanloop naar de inauguratie van Biden begonnen Amerikaans-Joodse groeperingen die zich aansloten bij de dominante progressieve vleugel van de Democratische Partij te lobbyen bij de inkomende regering om de IHRA-definitie als basis voor de identificatie en verdediging tegen het antisemitisme in Amerika op te geven.

Americans for Peace Now, het New Israel Fund, J Street, Habonim Dror North America, Hashomer Hatzair World Movement, de Jewish Labor Movement, T'ruah, Partners for Progressive Israel en Reconstructing Judaism hebben deze week een gezamenlijke verklaring uitgebracht waarin zij zich verzetten tegen het gebruik van de IHRA-definitie, met name omdat daarin terecht wordt gewezen op het antizionisme als een vorm van antisemitisme. Daarmee vragen deze groepen de nieuwe regering om de Amerikaanse Joden de bescherming van hun burgerrechten tegen antisemitische aanvallen te ontzeggen, terwijl die aanvallen in retoriek zijn gehuld die tegen het bestaansrecht van Israël indruist.

()

De afdeling Burgerrechten van het Amerikaanse Ministerie van Justitie is de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de bestrijding van het antisemitisme. Deze week benoemde Biden Kristen Clark, een Afrikaans-Amerikaanse advocaat en pleitbezorger, om als hoofd van de divisie te dienen. Na haar benoeming meldde Tucker Carlson van Fox News de verontrustende bevordering van Clark van zowel raciale onverdraagzaamheid als jodenhaat.

Carlson meldde dat Clark als hoofd van de Black Studies Association op Harvard in 1994, een brief publiceerde aan de Harvard Crimson Universitei waarin ze betoogde dat zwarten biologisch superieur zijn aan blanken.

Een maand later ontving Clark een uitgesproken antisemitische samenzweringstheoreticus om op Harvard te spreken. Professor Tony Martin, toen op Wellesley College, had net een boekje met de titel "The Jewish Onslaught" gepubliceerd waarin hij een samenzweringstheorie over "de voortdurende Joodse aanval op zwarte mensen" uiteenzette. Martin heeft zijn antisemitisme aan de man gebracht bij Harvard-studenten tijdens zijn lezing.

Toen Clark werd bekritiseerd omdat ze Martin naar de campus had gebracht, zei ze tegen de Crimson: "Professor Martin is een intelligente, goed geïnformeerde zwarte intellectueel die zijn informatie baseert op onbetwistbare feiten."

Als dit door de Senaat wordt bevestigd, zal Clark verantwoordelijk zijn voor het vervolgen van antisemieten die Joden aanvallen, onder andere door hen lastig te vallen omdat ze Israël steunen.

Israël was in staat om de onverbiddelijke druk en vijandigheid van Washington tijdens de Obamajaren te weerstaan, mede door de massale steun aan de Joodse staat in het Congres. Israël was ook in staat om sterk te staan, omdat zijn aanhangers in de media en in het hele land bereid waren om het hoofd te bieden aan het bestuur toen het Israël strategisch ondermijnde, zoals het deed met de nucleaire deal met Iran.

Maar nu Biden in functie is, zijn de Democraten niet langer bereid het op te nemen tegen de progressieve vleugel van de partij, die diep vijandig staat tegenover Israël en zijn Amerikaans-Joodse aanhangers. In de Democratische voorverkiezingen van 2020 zagen enkele van Israëls meest standvastige congresbondgenoten zich uit hun ambt gezet door progressieven die zich openlijk vijandig opstellen tegenover Israël.

Republikeinen, van hun kant, zijn de heksenjacht aan het afweren.

De afgelopen week is de publieke sfeer in de Verenigde Staten er een geworden van ongekende angst. De beweging van sociale-mediabedrijven om president Donald Trump te deplatformeren vond plaats omdat mediakanalen en machtige politieke agenten vragen om de administratie van Trump op een zwarte lijst te zetten en zijn aanhangers te "deprogrammeren".

Deutsche Bank en Signature Bank sluiten de rekeningen van Trump. Republikeinse wetgevers die de resultaten van het kiescollege in betwiste staten in twijfel trokken, worden door grote bedrijven gedefinancierd en door hun democratische tegenstanders en de media voor censuur aangeklaagd.

Het social media free speech platform Parler breidde zich snel uit toen miljoenen conservatieven de zware en angstaanjagende censuur van hun opvattingen door social mediareuzen Facebook, Twitter, YouTube en Google ontvluchtten. Afgelopen weekend werd Parler vernietigd door Apple, Google en Amazon, die in een openlijke samenzwering handelden om het van het internet te verwijderen.

Een nieuwe regering onder leiding van mannen en vrouwen met lange verslagen van ongebreidelde vijandigheid jegens Israël en steun voor zijn vijanden neemt de teugels in handen, met hun partij in volledige controle over het Congres, hun ideologische bondgenoten in volledige controle over de sociale media, en te midden van een cancel-cultuur die afwijkende stemmen bestraft.

Amerikanen die Israël steunen zijn vandaag de dag minder vrij om hun verzet te uiten tegen een beleid dat Israël schaadt en antisemieten in Amerika aanmoedigt. En Israël zelf is onderworpen aan obsessieve demonisering door de dominante vleugel van de Democratische Partij.

Dankzij de buitengewone vriendschap van Trump is Israël veel machtiger dan toen Obama zijn ambt verliet, maar het is nog steeds kwetsbaar. Of het de macht heeft om Biden en zijn adviseurs te overtuigen het roer om te gooien is nog maar de vraag. Maar welke macht Israël wel heeft, zal gebruikt moeten worden om zichzelf te beschermen tegen de komende storm in zijn betrekkingen met de Verenigde Staten.

Caroline Glick is een bekroond columnist en auteur van "The Israeli Solution": Een eenstaatplan voor vrede in het Midden-Oosten."

Bron: Israel goes back to the future