www.wimjongman.nl

(homepagina)


ISIS en zijn oorlog tegen de Taliban

Door Galit Truman Zinman - September 27, 2021

( )

ISIS-strijders na overgave aan de Taliban bij de Slag om Darzab, april 2018, afbeelding door Mirwais Bezhan VOA via Wikipedia

BESA Center Perspectives Paper No. 2.161, 27 september 2021

SAMENVATTING: De aanval van ISIS op de internationale luchthaven Hamid Karzai in Kabul eind augustus was gericht tegen zowel de Amerikaanse "kruisvaarders" als de Taliban, en demonstreerde de onwil van de groep om samen te werken met potentiële islamistische partners, evenals haar vastberadenheid om haar wereldwijde doelen ("Kalifaat Nu") helemaal alleen te bevorderen.


Bij een krachtige zelfmoordaanslag op de internationale luchthaven Hamid Karzai in Kaboel, Afghanistan op 26 augustus kwamen 13 Amerikaanse soldaten en 169 Afghanen om het leven, waaronder ongeveer 30 Talibanstrijders. De aanslag wees eens te meer op het grote operationele vermogen van ISIS, zelfs in een periode van laagconjunctuur, en op de starre en consistente ideologische lijn tegen alle "ongelovigen" waaraan ISIS sinds haar oprichting vasthoudt.

In tegenstelling tot andere islamistische terreurorganisaties die de neiging hebben zich te verenigen onder dreiging of gemeenschappelijk belang als dat nodig is, blijft ISIS trouw aan hun DNA en weigert het samen te werken met andere islamistische organisaties welke men niet goedkeurt. Zoals ISIS in juni 2014 verklaarde, moet de islam over de hele wereld worden opgelegd en afgedwongen "onder één vlag, de vlag van het geloof," en die vlag is uitsluitend de hunne. Iedereen die de islam niet praktiseert op de manier van ISIS is een gezworen vijand, "ongelovige", "kruisvaarder" of "verlater van de islam", met inbegrip van andere islamistische terreurorganisaties. Daarom ziet ISIS af van het aangaan van allianties met dergelijke organisaties, zelfs wanneer dit hun positie op verschillende plaatsen in de wereld zou kunnen versterken. De "oorlog tegen de ongelovigen" van ISIS is even intolerant jegens andere moslims als jegens joden en christenen.

In tegenstelling tot andere islamitische terreurorganisaties zoals Hamas, stond ISIS kritisch tegenover de machtsovername door de Taliban in Afghanistan en verwelkomde noch identificeerde ISIS zich met het succes van de Taliban. Onlangs werd in een ISIS-tijdschrift een artikel gepubliceerd waarin de samenwerking tussen de Taliban en de VS tijdens de machtsovername door de Taliban in Afghanistan met vuur en zwavel werd bestreden. Het beweerde dat de verovering van het land door de Taliban tot stand was gekomen in volledige overeenstemming en coördinatie met het Amerikaanse leger en derhalve niet getuigde van de indrukwekkende operationele capaciteiten van de organisatie. De duizenden "kruisvaarders" werden in goede verstandhouding en met wederzijds vertrouwen tussen de partijen geëvacueerd, terwijl zij volgens ISIS op schandelijke wijze en zonder voorafgaande onderhandelingen of afspraken hadden moeten worden uitgezet. In de ogen van ISIS was de Amerikaanse evacuatie van Afghanistan een machtsoverdracht van de ene vriend aan de andere en dus eerder een schande dan een triomf voor de Taliban.

Het was dus te verwachten (en er waren duidelijke waarschuwingen van inlichtingendiensten in die zin) dat de provincie ISIS-Khurasan haar kop zou opsteken en een gewelddadige koers zou gaan varen tegen de Taliban en hun "buitenlandse bondgenoten." De luchthaven van Kaboel, van waaruit tienduizenden Amerikaanse en westerse soldaten en burgers werden geëvacueerd, was het ideale terrein voor een terroristische aanslag. Op 26 augustus voerde ISIS daar een zelfmoordaanslag uit waarbij ten minste 182 mensen omkwamen, waaronder 169 Afghaanse burgers en 13 leden van het Amerikaanse leger. Op 30 augustus vuurde de organisatie raketten af op de luchthaven, die door het Amerikaanse leger werden onderschept.

Ondanks een aantal belangrijke ideologische raakpunten, zoals het instellen van de sharia, het voeren van de jihad en het veroveren van grondgebied, staat ISIS vijandig tegenover de Taliban vanwege wat zij beschouwen als de compromissen met het Westen. De aanslagen in Kaboel hebben opnieuw duidelijk gemaakt dat ISIS vasthoudt aan een compromisloze ideologische lijn en niet bereid is deel uit te maken van een islamitisch terroristisch bondgenootschap, zelfs niet als dat soennitische moslims omvat zoals de Taliban, die teruggrijpen naar de begindagen van de islam. Zoals wijlen ISIS-leider Abu Bakr Baghdadi het definieerde, staat het "kamp van de islam en het geloof" van ISIS stevig boven het "kamp van ketterij en hypocrisie" dat wordt vertegenwoordigd door de rest van de wereld, met inbegrip van islamistische terroristen die niet tot ISIS behoren.

Dr. Galit Truman Zinman, medewerker van het BESA Center, doceert aan de School voor Politieke Wetenschappen van de Universiteit van Haifa.

Bron: ISIS and Its War on the Taliban