www.wimjongman.nl

(homepagina)


Interessante tijden

Door Hal Lindsey - 20 september 2021

Het is een vloek die meestal wordt toegeschreven aan de oude Chinezen. "Dat jij in interessante tijden mag leven." De "vloek" lijkt altijd te passen omdat tijden altijd interessant zijn, en de dingen die ze interessant maken meestal aanvoelen als een vloek. Alle generaties ervaren dat gevoel, maar mensen uit het verleden hebben nooit zoiets gezien als vandaag. Onze generatie is echt uniek in de menselijke geschiedenis. En ik kan het bewijzen met één enkel woord - technologie.

De som van de menselijke kennis verdubbelde eerst millennia, daarna eeuwen. In 1945 nam de kennis toe met een snelheid die elke 25 jaar verdubbelde. Nu wordt algemeen aangenomen dat de menselijke kennis elke 12 uur verdubbelt. Niemand van ons kan de nauwkeurigheid van dat getal kennen, maar we weten zeker dat de groei van de kennis nu een adembenemend traject volgt.

De toenemende kennis voedt de technologie die de wereld verandert.

De Taliban mag dan een organisatie uit de zevende eeuw zijn, maar zij maakt gebruik van het internet en de daarmee samenhangende technologie. Zij bezitten voor 85 miljard dollar aan geavanceerde Amerikaanse militaire uitrusting. De mannen van de Taliban richten hun leven in naar het voorbeeld van de moslims van de zevende eeuw, maar zij worden gesterkt door de communicatie- en wapentechnologie van de eenentwintigste eeuw.

Naarmate de technologie voortschrijdt, wordt zij goedkoper en gemakkelijker verkrijgbaar. Noord-Korea is een van de armste landen ter wereld. Ondanks die armoede heeft het een grote voorraad kernwapens (waaronder H-bommen) aangelegd, samen met een vloot raketten waarmee die wapens overal ter wereld naar toe kunnen worden vervoerd.

Wrede en opdringerige dictaturen zijn niet nieuw. Maar tirannen uit het verleden beschikten niet over de wapens van vandaag. Evenmin hadden zij de instrumenten voor manipulatie en controle die nu beschikbaar zijn. De toenemende technologie geeft ook criminelen en terroristen de middelen en de macht. Daardoor leven gewone burgers in toenemende angst. En die angst zet velen van hen ertoe aan om toezicht en controle door de overheid niet alleen te aanvaarden, maar zelfs te eisen.

Mensen zijn zondaars. De ijdelheid van onze tijd heeft miljarden overtuigd dat zij moreel superieur zijn aan vorige generaties. Tegenwoordig geloven velen dat zij de eerste generatie zijn die goed en kwaad begrijpt. Maar de Bijbel zegt wat we gemakkelijk uit de geschiedenis kunnen afleiden. Mensen zijn nog steeds zondaars. De morele verwaandheid van deze generatie maakt haar niet moreel meer. Het maakt deze gevaarlijker.

Voeg aan hun verontrustende trots de technologie toe. Technologie geeft aan de trotse en verdorven mensen van onze tijd, machtsniveaus die voorheen onvoorstelbaar waren. Deze technologie versterkt het destructieve potentieel van de menselijke zondigheid. Bedenk bijvoorbeeld hoe technologie de verspreiding van de woorden van een leugenaar of de reikwijdte van de hand van een moordenaar vergroot.

Dit zijn meer dan "interessante tijden." De Bijbel beschrijft duidelijk de dagen die voorafgaan aan de wederkomst van Christus. Die beschrijvingen komen in adembenemend detail overeen met onze tijd. En dat, lieve vrienden, is goed nieuws!


Voor meer zie Hal Lindsey