www.wimjongman.nl

(homepagina)


Als de overheid het echte inflatiecijfer zou rapporteren, zou de markt crashen

Uit eigen ervaring weten we dat het inflatiecijfer niet de echte prijsstijgingen weergeven.

Door Andrew Miller - 4 Mei 2021

()

Veel economen, investeerders en gewone mensen worden nerveus over inflatie. Joe Biden heeft niet gezegd of hij een vierde covid-19 stimulansbetaling steunt, maar de regering van de Verenigde Staten heeft al meer dan $ 5,3 biljoen uitgegeven om de economische last van covid-19 lockdowns te verlichten. En de Federal Reserve heeft meer dan $4 biljoen in omloop gebracht. Dat betekent dat $1 van elke $5 die er bestaat is gecreëerd tijdens de covid-19 pandemie.

De Federal Reserve kan geen dollars uit het niets blijven creëren en verwachten dat de dollar zijn waarde zal blijven behouden. Daarom waarschuwde Fed-voorzitter Jerome Powell beleggers op 28 april dat de inflatie de komende maanden kan oplopen. Maar de situatie is eigenlijk een stuk slechter dan Powell wil toegeven.

De consumentenprijsindex steeg in maart met 0,6 procent ten opzichte van de voorgaande maand en met 2,6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat is de snelste jaar-op-jaar stijging sinds augustus 2018. Toch heeft iedereen die zijn uitgaven gedetailleerd bijhoudt waarschijnlijk gemerkt dat de kosten van goederen en diensten in de Verenigde Staten in de loop van de afgelopen 12 maanden met meer dan 2,6 procent zijn gestegen.

Dat komt omdat bureaucraten de statistieken manipuleren. Miljoenen ontvangers van sociale zekerheid, voedselbonnen, militaire veteranen en ambtenaren die met pensioen zijn, zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van de overheid. Hoe hoger het officiële inflatiecijfer, hoe meer geld de overheid aan deze mensen moet uitgeven om gelijke tred te houden met hun kosten van levensonderhoud. Dus drukt zij de inflatiecijfers de kop in om de kosten te drukken.

In de afgelopen 30 jaar heeft de regering de manier waarop zij de inflatie berekent meer dan 20 keer gewijzigd.

Een van de grootste veranderingen kwam in het midden van de jaren negentig. Volgens deze berekeningsmethode telt, als je een basismodel computer van $2000 koopt en hem drie jaar later vervangt door een basismodel computer van $2100 die twee keer zo snel werkt, de tweede computer slechts als $1.050 in de consumentenprijsindex. Hoe is dit mogelijk? De overheid zegt dat u, omdat uw nieuwe computer twee keer zo snel is, twee keer zoveel krijgt voor uw geld. Uw nieuwe computer is dus in waarde gedaald en het inflatiepercentage wordt verlaagd, ook al heeft u 100 dollar extra moeten uitgeven voor de computer die u nodig had.

Volgens shadowstats.com zou, als de inflatie berekend zou worden zoals in 1990, het inflatiepercentage vandaag meer dan 6% bedragen. En als de inflatie zou worden berekend op de manier waarop dat in 1980 gebeurde, zou die nu meer dan 10 procent bedragen.

Deze statistieken komen overeen met wat de gemiddelde persoon in de kruidenierswinkel ervaart, maar als de regering dit zou toegeven, zou zij moeten beginnen de begunstigden van de sociale zekerheid elk jaar een fikse verhoging te geven. De staatsschuld zou omhoogschieten, het hele socialezekerheidsstelsel zou onhoudbaar blijken en investeerders zouden een rendement op schatkistpapier eisen dat hoger is dan het reële inflatiepercentage.

De natie zou in een dodelijke schulden spiraal terechtkomen, waarbij elke nieuwe dollar die van externe investeerders wordt geleend, wordt gebruikt om de rentebetalingen op de staatsschuld te financieren. Dit zou op zijn beurt betekenen dat er meer geld moet worden bijgedrukt, en het reële inflatiepercentage zou steeds hoger en hoger worden.

Financieel historicus Niall Ferguson heeft gewaarschuwd dat naties vaak uiteenvallen wanneer de kosten van het aflossen van hun schulden hoger zijn dan de kosten van het verdedigen van hun grenzen. Op basis van de huidige begrotingsprognoses zal Amerika dit punt in 2033 bereiken, maar de stijgende inflatie zou de natie veel eerder aan de rand van de afgrond kunnen brengen.

De Bijbel zegt: "De goddeloze leent en kan niet terugbetalen" (Psalm 37:21; Herziene Standaard Versie), en: "Een goed mens laat een erfenis na aan de kinderen van zijn kinderen..." (Spreuken 13:22; rsv).

Amerikanen moeten de overheidsuitgaven halveren, of op de een of andere manier de belastinginkomsten verdubbelen, maar zij moeten niet doorgaan met het zondig beroven van toekomstige generaties door hun weg te drukken naar een hyperinflatiecrisis.

Om meer te leren over de voorspelde gevaren van het drukken van geld en uit de hand gelopen overheidsuitgaven, vraag ons herdruk artikel "De Grootste Bedreiging voor Amerika's Nationale Veiligheid," door Joel Hilliker.

Bron: If the Government Reported the True Inflation Rate, It Would Crash the Market | theTrumpet.com