www.wimjongman.nl

(homepagina)


DEEL 2: ONTSTAAN VAN DE ANTI-HERO (Babel en het Beest)

Beschadigde beeltenis 2

()

Hoofdstuk 11: Nimrod als Gilgamesj

Nimrod de rebel kan ook bekend zijn onder de naam Gilgamesj. In het oude epos was Gilgamesj een halfgod uit Uruk, wat het bijbelse Erech is en het hedendaagse Irak. Volgens Genesis 10 "was het begin van [Nimrods] koninkrijk Babel, Erech, Accad en Calneh, in het land van Shinar" (Gen 10:10). Gilgamesj wilde graag naam maken en ging op avontuur met zijn half dierlijk, half menselijk hybride vriend, Enkidu, om aan Utnapishtim, een overlevende van de zondvloed, het geheim van onsterfelijkheid te vragen.

Het is interessant dat in het epos de Zondvloed wordt opgevat als een historisch feit. Er wordt geen uitleg gegeven over de Zondvloed, net zoals iedere Amerikaan weet dat 4 juli Onafhankelijkheidsdag is. Iedereen die het Epos van Gilgamesj leest, zou geweten hebben dat er een zondvloed was.

Gilgamesj' naam zelf betekent "voorouderheld", hetgeen ons terugvoert naar Nimrod, die een gibbor (een held) begon te worden. In een later gedeelte zullen we een ander gezicht van Nimrod beschouwen als Pabilsag, de stamvader, een naam die een aspect van Gilgamesj bevat (bilga "stamvader"). Volgens behindthename.com betekent Gilgamesh...

... mogelijk "de voorouder is een held", van Sumerisch (bilga ) betekent"voorouder" en (mes) betekent "held, jongeman"... Gilgamesj was waarschijnlijk gebaseerd op een echte persoon: een koning van Uruk die regeerde rond de 27e eeuw v. Chr. 224

Amar Annus heeft in zijn baanbrekende studie een verborgen detail in Gilgamesj' naam aan het licht gebracht dat een verband kan leggen tussen Ninurta en Gilgamesj. Ninurta's epitheton is vaak "opzichter van het evenwicht van het universum", terwijl Gilgamesj's esoterische naam, zoals afgeleid door S. Parpola, "hij die de boom van het evenwicht in evenwicht bracht" was, hetgeen verborgen is in de cryptografische tekens dGIŠ.GÍN.MAŠ, 225 Met andere woorden, Ninurta en Gilgamesj zouden wel eens dezelfde kunnen zijn.

Er zijn nog andere kenmerken van Gilgamesj die doen denken aan Nimrod en het idee dat hij een gigas, een reus, was. Volgens de geleerde A. Heidel is Gilgamesj "2/3 god en 1/3 mens. 226 Hij is afkomstig uit Uruk. Hij was een reus (11 el). Hij bouwt steden. Hij neemt vrouwen. Hij is een machtige jager, en hij is een "herder." 227

Alleen al uit deze lijst van overeenkomsten kunnen we concluderen dat "Zijn activiteiten dus lijken op de heldendaden van de Mesopotamische held Gilgamesj."228 Nimrod was een hybride, en was afkomstig uit Erech / Uruk. Hij bouwde steden, en zat waarschijnlijk achter de bouw van Babel en het religieuze systeem. Hij was een jager. We horen zeker luide echo's van Nimrod in het Gilgamesj epos, wat er sterk op wijst dat zij dezelfde historische held waren.229

Annus herinnert ons aan een belangrijk principe als we verder gaan op onze reis om Satans oude machinaties te ontmaskeren. Hij zegt: "Scheppingsmythen en conflictmythen zijn enigszins verschillende entiteiten, maar in sommige versies of contaminaties kunnen zij tot één mythisch verhaal worden verbonden."230 Met andere woorden, de verslagen van Gilgamesj, Ninurta en Nimrod zouden contaminaties van het origineel kunnen zijn, maar uiteindelijk leiden zij ons terug naar het oorspronkelijke verhaal.

G. Smith en Jeremias waren enkele van de eerste geleerden die de theorie opperden dat Nimrod in feite Gilgamesj was:

Nimrod moet worden geïdentificeerd met de Babylonische held Izdubar of Gishdubar (Gilgamesj) ... gebaseerd op het feit dat Izdubar in het Babylonische epos wordt voorgesteld als een machtige jager, altijd vergezeld van vier honden, en als de stichter van het eerste grote koninkrijk in Azië. Bovendien zag Jeremias de mogelijkheid om in plaats van "Izdubar" - waarvan de juiste lezing nog niet was vastgesteld - "Namra Udu" (stralend licht) te lezen, een lezing die de identificatie met Nimrod vrijwel zeker zou hebben gemaakt.231

We moeten beseffen dat Gilgamesj geen fictief personage is; hij was een echte man. Zoals S.N. Kramer suggereert in History Begins in Sumer, de vroegste periode van het Mesopotamische 232 Deze periode is ook toen Nimrod bestond, volgens de Bijbel. En Nimrod de Rebel was zo'n lust voor het oog dat God het opmerkte!

HOE LANG WAS GILGAMESJ?

Er is opgemerkt dat Gilgamesj 11 el lang was.233 Hoe lang hij precies was varieert op grond van de waarde van de el, en de meting van een el lengte varieerde als:

  • Hebreeuws 17,5 in
  • Egyptisch 17,6 in
  • Babylonisch Lengte 19,8 in
  • Hebreeuws Lengste 20,4 in
  • Egyptische Lengte 20,6 in

Aangezien Gilgamesj uit het Babylonische gebied kwam, moeten we de Babylonische el gebruiken. Dus 19,8" x 11 el is gelijk aan 18,15 voet (5,53 m). Het is interessant zijn lengte te vergelijken met die van Og, koning van Basjan. Mozes schreef in Deuteronomium dat het bed van Og negen el lang was (Deut 3:11). Maar welke el moeten we gebruiken voor Og? De echte vraag is welke el Mozes, zou hebben gebruikt "en geleerd had in al de wijsheid der Egyptenaren," (Handelingen 7:22)? Natuurlijk, de Egyptische el.

( )

Figuur 29 Egyptische konings-el

Toen ik de kans kreeg om het British Museum in Londen te bezoeken, vroeg ik of ik de Egyptische (Koninklijke) el mocht zien, en zij gaven mij toestemming. Na ongeveer een half uur wachten, namen zij mij mee naar een kamer met veel laden. Zij openden er een en haalden er de Egyptische (Koninklijke) el uit, zoals afgebeeld in afbeelding 29. Ik moet toegeven, ik was erg opgewonden. Ik mat hem op, en hij was precies 20,63 inch. We hebben dus de exacte lengte van de standaardmaat die Mozes zou hebben gebruikt.

Over het bed van Og (of waarschijnlijk sarcofaag) wordt ons verteld dat "negen el daarvan de lengte was, en vier el de breedte, naar de el van een man" (Deut 3:11 JPS). We rekenen 20,63 inch maal negen el en komen uit op 4,716 m (15,47 voet) lang en de breedte is ongeveer 2,094 meter (6,87 voet); dat betekent dat Og ruwweg 4.75 meter lang was. Gilgamesj was ongeveer 5.45 meter lang. Deze beschrijvingen passen met de tweede tempel bronnen; Josephus vermeldt de oude reuzen die: "lichamen hadden zo groot, en gezichten zo totaal verschillend van andere mensen, dat ze verrassend waren om te zien."234 Het Boek Baruch vermeldt dat de reuzen "van zo'n grote gestalte waren, en zeer bedreven in oorlog."235

Het lijdt geen twijfel dat veel eigenschappen overeenkomen met zowel Nimrod als Gilgamesj en daarom kunnen we Gilgamesj niet afschrijven als een zuiver fictief personage. S.N. Kramer is het daarmee eens en wijst erop: "Enkele jaren geleden zou men sterk aan zijn (historisch) bestaan hebben getwijfeld ... wij hebben nu de zekerheid dat de tijd van Gilgamesj overeenkomt met de vroegste periode van de Mesopotamische geschiedenis.

( )

Figuur 30 Gilgamesj reliëf in Louvre Museum in Parijs

HET GEWICHT VAN GILGAMESJ

In het Louvre Museum in Parijs bevindt zich een reliëf, te zien in afbeelding 30 op de vorige pagina, waarvan wordt gedacht dat het van Gilgamesj is. Het kan toeval zijn, maar het reliëf is tussen de zestien en achttien voet hoog. Op de afbeelding is te zien hoe Gilgamesj een leeuw vasthoudt, zoals een vrouw haar chihuahua zou vasthouden. In Corrupting the Image Vol. 1 stelden we vast dat Og ongeveer 1.417 kg woog, aangezien hij 2,5 maal de lengte had van een gemiddelde man vandaag. Onze formule vereiste dat we de kubus van 2,5 maal 200 lbs. (91 kg). We gebruikten 2,5 omdat Og 15 voet lang was, wat 2,5 keer zo lang is als een gemiddelde man van 200 pond, wat 3.125 pond (1.417 kg) oplevert. Als we dezelfde formule toepassen: de kubus van 3 maal 200 lbs. op Gilgamesj, komen we op een gewicht van 5.400 lbs.(2.449 kg)! Iemand die zoveel weegt zou gemakkelijk een leeuw van vierhonderd pond237 kunnen vasthouden!

DE TOMBE VAN GILGAMESJ GEVONDEN

In 2003 berichtte de BBC dat archeoloog Jörg Fassbinder van het Beierse Departement voor Historische Monumenten in München een magnetisch beeldvormingssysteem gebruikte om een magnetogram te maken, of een digitale kaart van een gebied in de antieke stad Uruk. Fassbinder verklaart: "Het meest verrassende was dat we structuren vonden die al in Gilgamesh waren beschreven." Hij meent dat ze de graftombe van Gilgamesj hebben gevonden onder wat vroeger de bedding was van de rivier de Eufraat, waar deze door de oude stad Uruk stroomde. Fassbinder verklaart: "Ik wil niet met zekerheid zeggen dat dit het graf van koning Gilgamesj was, maar het lijkt erg op het graf dat in het epos wordt beschreven." De BBC zei verder: "Gilgamesj werd beschreven als begraven onder de Eufraat, in een tombe die kennelijk werd gebouwd toen het water van de oude rivier zich na zijn dood verdeelde." 238

Verbazingwekkend genoeg voorspelt Openbaring 9 dat vier engelen uit de rivier de Eufraat zelf tevoorschijn zullen komen. Gebonden in de grote rivier de Eufraat" (Openb. 9:14KJV). Zou Gilgamesj één van die wezens kunnen zijn?

Voetnoten:

224 https://www.behindthename.com/ namen / gebruik / sumerian-mythologie . Zie ook: http://psd.museum.upenn.edu/ nepsd-frame.html bilga [FRUIT] (4x: Ur III, Old Babylonian) wr. bil2-ga "vers fruit; mannelijke voorouder" - mes [HERO] ..."held; (zijn) mannelijk; jonge man" ... meš3=held.
225 Amar Annus, The God Ninurta in de mythologie en koninklijke ideologie van het oude Mesopotamië, Rijksarchief van Assyrische Studies, Volume XIV Helsinki 2002. Pg. 158
226 Volgens hoe genealogieën werken, Een god + een god = 100% god. Een god + mens = 50% god AKA een halfgod. Een god + halfgod = 100%+50%= 75% god +25% mens. Ten slotte, een god + 1/4 halfgod = 62,5%, wat ongeveer 2/3 god 1/3 mens is, wat Gilgamesj is.
227 Heidel, A. 1963 De parallellen van het Gilgamesj-epos en het Oude Testament. Chicago: University Press. pag. 17-18
228 GIBBORIM Het woordenboek van goden en demonen in de Bijbel, Eds. K. Van Der Toorn, Bob Becking en Pieter W. Van Der Horst (Boston, 1999).
229 Bijvoorbeeld, het oplossen van de tijdperken waarin ze leefden, is een van de hindernissen om te bewijzen dat ze dezelfde persoon zijn.
230 Ibid.
231 http://jewishencyclopedia.com/ artikelen / 11548-nimrod
232 Kramer, SN, ed. 1959 Geschiedenis begint in Sumer. Garden City NY: Doubleday. blz. 117
233 Heidel, A. 1963 De parallellen van het Gilgamesj-epos en het Oude Testament. Chicago: University Press. pag. 17-18
234 Josephus Oudheden van de Joden Boek 5:2:3.
235 (Baruch 3:26).
236 Kramer, SN, ed. 1959 Geschiedenis begint in Sumer. Garden City NY: Doubleday. blz. 117
237 https://animals.mom.com/ weight-height-lions-2378.html
238 http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/2982891.stm

Bron: Store | DouglasHamp.com