www.wimjongman.nl

(homepagina)


Palestijnen: Waarom Bidens hulp geen vrede zal brengen

door Khaled Abu Toameh - 8 september 2021

  • De meeste Palestijnen zijn echter duidelijk niet onder de indruk van zowel de hernieuwde financiële hulp van de regering-Biden als de gebaren van de Israëlische regering.... Deze Palestijnen zeggen dat zij Hamas, de islamistische groepering die de vernietiging van Israël nastreeft, verkiezen boven Abbas.

  • "De regering Biden houdt zichzelf voor de gek door te veronderstellen dat Amerikaanse fondsen de harten en geesten van de Palestijnen kunnen veranderen." - Arabische Wereld voor Onderzoek en Ontwikkeling, 25 augustus 2021.

  • Degenen die willen dat de Oslo-akkoorden worden herroepen, zeggen ronduit dat zij tegen een vredesproces met Israël zijn. Zij zeggen ook dat zij het bestaansrecht van Israël niet erkennen.

  • Een andere cruciale bevinding waar de regering Biden rekening mee moet houden is dat uit de opiniepeiling bleek... dat een meerderheid van de ondervraagden van mening is dat Israël geen bestaansrecht heeft en vervangen moet worden door een Palestijnse staat, van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee.

  • Het geld van de Amerikaanse belastingbetaler zal de Palestijnen er niet toe brengen het bestaansrecht van Israël te accepteren. Hetzelfde geldt voor de Israëlische gebaren, die waarschijnlijk niet de hoop van de regering-Biden zullen waarmaken om het aanzien van de PA te versterken of de "tweestatenoplossing" te bevorderen.

  • De resultaten van de opiniepeiling zijn duidelijk: veel Palestijnen zijn zo succesvol geradicaliseerd door hun leiders dat zij Israël van de aardbodem verwijderd willen zien.

  • De enige manier om deze wrede realiteit te veranderen is door een halt toe te roepen aan de haatzaaiende boodschappen en de delegitimisering van Israël. Zolang dat niet gebeurt, zullen de Palestijnen geld blijven opstrijken van de VS en andere westerse donoren, terwijl zij tegelijkertijd dichter bij Hamas komen en verder verwijderd raken van enige vrede met Israël.

( )

De meeste Palestijnen zijn niet onder de indruk van de hernieuwde financiële hulp van de regering-Biden. Het geld van de Amerikaanse belastingbetaler zal de Palestijnen er niet toe brengen het bestaansrecht van Israël te accepteren. Veel Palestijnen zijn zo geradicaliseerd door hun leiders dat zij willen dat Israël van de aardbodem verdwijnt. De enige manier om deze wrede realiteit te veranderen is door een einde te maken aan de haatzaaiende boodschappen en de delegitimisering van Israël. Zolang dat niet gebeurt, zullen de Palestijnen geld blijven opstrijken van de VS en andere westerse donoren. Afgebeeld: Toenmalig VS-vicepresident Joe Biden ontmoet president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit in Ramallah op 9 maart 2016. (Foto: Debbie Hill/AFP via Getty Images)

Terwijl de regering-Biden haar inspanningen opvoert om de Palestijnse Autoriteit (PA) te steunen, lijken de Palestijnen steeds meer het vertrouwen in hun leiders te verliezen.

Ook het Palestijnse publiek lijkt het vertrouwen in een vredesproces met Israël te verliezen. Velen zeggen zelfs dat zij voorstander zijn van een nietigverklaring van de Oslo-akkoorden, die in 1993 tussen Israël en de PLO werden ondertekend, en dat het enige vredesproces dat zij zouden steunen er een is dat leidt tot de eliminatie van Israël.

De regering-Biden, die eerder dit jaar de betrekkingen met de PA heeft hersteld en heeft toegezegd de onvoorwaardelijke financiële hulp aan de Palestijnen te hervatten, gelooft kennelijk dat dergelijke maatregelen de weg zullen vrijmaken voor de hervatting van de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen over een "tweestatenoplossing".

Als onderdeel van het beleid om de PA te versterken, stuurde de regering-Biden onlangs CIA-directeur William Burns naar Ramallah voor besprekingen met PA-president Mahmoud Abbas en andere Palestijnse functionarissen over manieren om de bilaterale betrekkingen te verbeteren en vertrouwenwekkende maatregelen te nemen tussen de Palestijnen en Israël.

Op aandringen van de regering-Biden heeft de Israëlische regering een reeks gebaren aangekondigd om de PA te versterken, waaronder plannen om 150 miljoen dollar te lenen aan de in geldnood verkerende PA-regering.

De gebaren zijn naar verluidt bedoeld om de PA te versterken en zo haar rivalen in de islamistische beweging van Hamas te ondermijnen.

De meeste Palestijnen zijn echter duidelijk niet onder de indruk van zowel de hernieuwde financiële hulp van de regering-Biden alsmede de gebaren van de Israëlische regering. Deze Palestijnen zeggen nee tegen de PA en Abbas, en tegen de VS en Israël. Deze Palestijnen zeggen dat zij de voorkeur geven aan Hamas, de islamistische groepering die de vernietiging van Israël nastreeft, boven Abbas.

Een opiniepeiling die op 25 augustus werd gepubliceerd door de Arab World for Research and Development, die zichzelf omschrijft als "een van de toonaangevende bedrijven in de Arabische regio die onze partners en cliënten een volledig scala aan advies- en technische diensten biedt voor substantiële ontwikkeling en staatsopbouw", geeft aan dat de regering Biden zichzelf voor de gek houdt door te veronderstellen dat Amerikaanse fondsen de harten en geesten van de Palestijnen zouden kunnen veranderen.

Volgens de resultaten van de opiniepeiling is 67% van de ondervraagden voorstander van een nietigverklaring van de Oslo-akkoorden, en is 61% van hen tegen de voortzetting van de veiligheidscoördinatie tussen de PA en Israël.

Degenen die willen dat de Oslo-akkoorden worden opgezegd, zeggen ronduit dat zij tegen een vredesproces met Israël zijn. Zij zeggen ook dat zij het bestaansrecht van Israël niet erkennen. Als onderdeel van de akkoorden tussen de twee partijen schreef PLO-voorzitter Yasser Arafat een brief aan de toenmalige Israëlische premier Yitzhak Rabin waarin hij beweerde dat de PLO "het recht van de Staat Israël erkent om in vrede en veiligheid te bestaan".

Uit de opiniepeiling, waaraan 1215 volwassen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever deelnamen, bleek dat als er vandaag verkiezingen zouden worden gehouden, de meeste Palestijnen niet op Abbas of een van zijn getrouwen zouden stemmen.

Uit de peiling bleek in feite dat een meerderheid van de Palestijnen zou stemmen op Hamas en Abbas-criticus Marwan Barghouti, een hooggeplaatste Fatah-leider die momenteel vijf levenslange gevangenisstraffen uitzit in een Israëlische gevangenis voor zijn rol in de moorden op vijf Israëliërs tijdens de Tweede Intifada (2000-2005).

"Bij een keuze tussen 10 lijsten krijgt een lijst onder leiding van Marwan Barghouti de meeste steun (28%), gevolgd door een Hamas-lijst onder leiding van Yahya Sinwar (19%)," aldus de resultaten van de opiniepeiling. Een door Abbas gesteunde lijst zou daarentegen slechts 15% krijgen.

De verkiezingen voor het Palestijnse parlement en presidentschap zouden respectievelijk plaatsvinden op 22 mei 2021 en 30 juli 2021. Abbas heeft de verkiezingen eind april echter afgeblazen, blijkbaar omdat hij besefte dat hij en zijn aanhangers zouden verliezen van Hamas en andere politieke rivalen.

Uit de opiniepeiling bleek ook dat Hamas een stijgende populariteit blijft genieten onder de Palestijnen, vooral na de 11-daagse oorlog met Israël in mei. Hamas en andere gewapende groepen kwamen als de grootste winnaars uit de bus, met 72% die hun positie/prestaties als "positief" beoordeelde. Slechts 11% beoordeelt de positie van Abbas als "positief".

Vierenzeventig procent van de ondervraagden is van mening dat de Palestijnen in mei "als overwinnaars" uit de strijd met Israël zijn gekomen.

De Palestijnen prijzen in wezen Hamas en de in Gaza gevestigde terreurgroepen voor het afvuren van duizenden raketten en projectielen op Israël. De overgrote meerderheid (80%) gelooft dat Hamas sterker uit de bus kwam in termen van populariteit onder de Palestijnen na de oorlog, terwijl 4% gelooft dat de Palestijnse Islamitische Jihad (de tweede grootste terreurgroep in de Gazastrook na Hamas) de winnaar was.

Een andere cruciale bevinding waarmee de regering-Biden rekening moet houden - aangezien zij blijft spreken over haar "sterke gehechtheid aan een tweestatenoplossing via onderhandelingen als de beste weg naar een rechtvaardige en duurzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict" - is dat uit de opiniepeiling bleek dat 60% van de ondervraagden gekant is tegen het principe van een tweestatenoplossing. Indien zij de keuze hebben, is hetzelfde percentage (60%) voorstander van een "verenigde Palestijnse staat op historisch Palestina". Dit betekent dat een meerderheid van de ondervraagden vindt dat Israël geen bestaansrecht heeft en vervangen moet worden door een Palestijnse staat, van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee.

Dit is eigenlijk een bekrachtiging van het handvest van Hamas, waarin staat:

"... het land Palestina is een islamitische Waqf geweest door alle generaties heen en tot aan de Dag der Opstanding; niemand kan er afstand van doen of er een deel van afstaan, of het in de steek laten of een deel ervan... De bevrijding van dat land is een individuele plicht die alle moslims overal ter wereld bindt... Wanneer onze vijanden zich sommige islamitische gebieden toe-eigenen, wordt de Jihad [heilige oorlog] een plicht die voor alle moslims bindend is. Om de usurpatie van Palestina door de joden het hoofd te bieden, kunnen wij niet anders dan de vlag van de Jihad hijsen. We moeten de geest van de Jihad verspreiden onder de islamitische natie, de strijd aanbinden met de vijanden en ons aansluiten bij de rangen van de Jihad-strijders."

Terwijl de regering-Biden spreekt over de noodzaak van vertrouwenwekkende maatregelen tussen de Palestijnen en Israël en de mogelijkheid om de vastgelopen vredesonderhandelingen te hervatten, blijkt uit de opiniepeiling dat 54% van de ondervraagden zich verzet tegen de hervatting van de onderhandelingen met Israël op dit moment. Nog eens 53% verklaarde dat zij tegen economische en handelsbetrekkingen met Israël zijn.

De resultaten van de opiniepeiling zijn niet verbazingwekkend voor degenen die bekend zijn met de interne werking van de PA en de anti-Israël en anti-VS gevoelens in de Palestijnse straat.

De financiële steun van de VS kan de PA op korte termijn overeind houden en Abbas en zijn team in staat stellen nog enige tijd aan de macht te blijven.

Op de lange termijn echter zullen de Amerikaanse dollars het vertrouwen van de Palestijnen in Abbas of het leiderschap van de PA niet herstellen. De dollars van de Amerikaanse belastingbetaler zullen de Palestijnen er niet toe brengen het bestaansrecht van Israël te aanvaarden. Hetzelfde geldt voor de Israëlische gebaren, die waarschijnlijk niet de hoop van de regering-Biden zullen waarmaken om het aanzien van de PA te versterken of de "tweestatenoplossing" dichterbij te brengen.

De resultaten van de opiniepeiling zijn duidelijk: veel Palestijnen zijn zo succesvol geradicaliseerd door hun leiders dat zij Israël van de aardbodem verwijderd willen zien. De haat is zo succesvol verankerd dat zij hun volk liever zien lijden en sterven dan dat zij enige aanpassing aan Israël accepteren.

Deze gevoelens zijn het directe resultaat van tientallen jaren bloedige opruiing tegen Israël onder de Palestijnen en in de meeste delen van de Arabische wereld. De enige manier om deze wrede realiteit te veranderen is een halt toe te roepen aan de haatzaaiende boodschappen en de delegitimisering van Israël. Zolang dat niet gebeurt, zullen de Palestijnen geld blijven opstrijken van de VS en andere Westerse donoren, terwijl ze tegelijkertijd dichterbij Hamas komen en verder verwijderd raken van enige vrede met Israël.

Khaled Abu Toameh is een bekroond journalist, gevestigd in Jeruzalem.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinians: Why Biden's Aid Will Not Bring Peace :: Gatestone Institute