www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het is Satan

Door Daymond Duck - 1 augustus 2021

()

De schrijver van dit artikel werd onlangs gevraagd: "Waarom nemen de globalisten, die verondersteld worden zeer intelligent te zijn, beslissingen die zo duidelijk fout zijn?"

De meesten beseffen het niet, maar Satan zit achter hun kwaad. Hij heeft hen zo verblind omdat ze niet geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Zij dringen aan op een goddeloze wereldregering, wereldgodsdienst, homohuwelijk, het volgen van iedereen, enz. omdat zij geen christenen zijn (ook al beweren sommigen ten onrechte dat zij goede katholieken zijn, enz.)

Velen zijn benoemd door gelijkgestemden, niet gekozen door kiezers of naties. Ze zouden geen verkiezingen durven houden omdat ze niet geloven dat ze verkozen kunnen worden.

De globalisten zien over het hoofd wat de Clintons en Bidens hebben gedaan, omdat ze vergelijkbare opvattingen hebben over de hierboven genoemde kwesties. Hun marionetten hebben tweemaal geprobeerd Trump af te zetten omdat hij tegen hun standpunten was.

Hun vervolging van Trump-aanhangers voor wat er gebeurde in de hoofdstad op 6 januari 2021, terwijl ze de rellen, plunderingen, vernieling van eigendommen, enz. door Antifa, Black Lives Matter, en anderen negeerden, zou elke conservatief en christen moeten verontrusten, omdat wanneer de globalisten de overhand krijgen (en dat zullen ze), ze de Amerikaanse grondwet zullen vernietigen, en degenen die het niet met hen eens zijn, zullen vervolgen en vernietigen.

Wanneer zij hun Antichrist macht geven, zal hij uittrekken om te veroveren en te overwinnen (Openb. 6:1-2; 13:4-7).

De volgende gebeurtenissen in de laatste jaren en laatste dagen geven aan dat, globalisme, wereldwijde pandemieën, voedseltekorten, vervolging, enz. achter de horizon liggen.

Eén, betreffende de strijd van Gog en Magog in de laatste jaren en laatste dagen: op 20 juli 2021 zei senator Lindsey Graham: "De Iraniërs vorderen (met hun ontwikkeling van kernwapens) in een gevaarlijk tempo." ... "Israël moet misschien preventief militaire actie ondernemen tegen Iran." ... "Ik ben nog nooit zo bezorgd geweest dat Israël militair geweld zal moeten gebruiken om het programma te stoppen als nu.

Twee, ook betreffende de Slag van Gog en Magog: op 21 juli 2021 werd gemeld dat Israëls militaire en buitenlandse inlichtingendienst zei dat Israël een verscheidenheid aan plannen nodig heeft om de ontwikkeling van Iraanse kernwapens te saboteren, te verstoren en te vertragen, en ze zullen waarschijnlijk vragen om het geld en de middelen om dat te doen.

Drie, ook met betrekking tot de slag van Gog en Magog: Israëlische premier Netanyahu en de Russische president Poetin waren overeengekomen dat Israël Rusland van tevoren op de hoogte zal stellen van Israëlische aanvallen in sommige gebieden van Syrië, en dat Rusland niet zal ingrijpen.

Israëlische straaljagers vuurden onlangs verschillende raketten af op Iraanse doelen in de buurt van Aleppo, Syrië, en een Russische functionaris zei dat Syrië antiraketsystemen van Russische makelij gebruikte om alle Israëlische raketten neer te schieten.

Op 24 juli 2021 meldde DEBKAfile, een Israëlische nieuwsbrongroep voor inlichtingen en veiligheid, dat een Russische functionaris bevestigde dat Rusland zijn beleid heeft gewijzigd om niet in te grijpen in Israëlische aanvallen in sommige gebieden van Syrië, omdat Rusland bevestiging heeft gekregen van het Witte Huis van Biden dat de VS de voortdurende Israëlische invallen niet goedkeurt.

Dus, terwijl de regering Biden openlijk zegt dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen, zegt zij tegen Rusland dat sommige van Israëls pogingen om dat te doen onaanvaardbaar zijn.

De Bijbel leert duidelijk dat de kooplieden van Tarsis en alle jonge leeuwen (waaronder misschien ook de VS) Israël niet zullen helpen tijdens de slag van Gog en Magog (Ezech. 38:13).

Corrupte wereldleiders, bedrog en liegen zijn ook tekenen van het einde van het tijdperk.

Vier, op 27 juli 2021, meldde i24NEWS dat Israël de regering Biden heeft laten weten dat Iran op het punt staat de nucleaire drempel te overschrijden, en dat het elk moment kan gebeuren.

Omdat president Obama Iran tijdens zijn regering een vliegtuiglading aan geld heeft gestuurd en de gebeurtenissen in de regering-Biden lijkt te beïnvloeden, is het wellicht tijdverspilling om Biden op de hoogte te brengen.

Dit kan helpen om de overtuiging te verklaren dat de V.S. Israël niet zal helpen tijdens de slag van Gog en Magog (Ezech. 38:13).

Vijf, betreffende hongersnood: het is algemeen bekend dat de Covid-19 lockdowns de voedselketens in de wereld verstoorden (boeren en boerenknechten werden in quarantaine geplaatst; winkels raakten zonder wc-papier, sommige voedingsmiddelen, etc.; voedselverwerkers sloten of bezuinigden; sommige vrachtwagens stopten met rijden, etc.).

Op 23 juli 2021 werd gemeld dat er nog steeds kale schappen zijn in sommige levensmiddelenwinkels in het Verenigd Koninkrijk, dat de voedselvoorzieningsketens "op instorten staan", dat miljoenen werknemers opdracht hebben gekregen tot zelf-quarantaine, dat de levensmiddelenindustrie te weinig werknemers heeft om de winkels te bevoorraden, en dat het Verenigd Koninkrijk slechts een paar maanden verwijderd zou kunnen zijn van een grote crisis.

Onder het mom van het stoppen van de verspreiding van Covid, creëert de Britse regering misschien "voedseltekorten en massale hongersnood".

Opmerking: Onlangs werd gemeld dat de leider van de minderheid in de Senaat, Mitch McConnell, waarschuwde dat de VS opnieuw zal worden gesloten als de Amerikaanse burgers niet verstandig worden en zich laten vaccineren tegen Covid-19.

Tweede opmerking: Op 28 juli 2021, in een interview op "Fox & Friends," zei Stuart Varney dat een belangrijke bedrijfsgroep voorspelt dat de leveringstekorten zullen duren tot 2023.

Sommige profetie-leraren geloven dat Covid-19 een gecreëerde crisis is (een voorwendsel, een set-up, misschien een gemanipuleerde cluster van catastrofes) die globalisten gebruiken om de wereld voor te bereiden op een wereldregering.

Volgens de pro-liberty groep, Brighteon, zullen op 22 juli 2021 "zeer weinig mensen voorbereid zijn om een meerlagige, gemanipuleerde cluster van catastrofes te overleven die achter elkaar worden losgelaten."

Gods zegel-, bazuin- en schaal-oordelen tijdens de Verdrukkingsperiode zullen meerlagige catastrofen zijn (pandemieën, hongersnood, economische ineenstorting, etc.), achter elkaar, en zeer weinigen zullen overleven.

Opmerking: Deze schrijver gelooft dat we de ontwikkeling (vroege stadia) van deze meerlagige oordelen nu al zouden kunnen zien.

Zes, betreffende bedrog: op 20 juli 2021 zei Sen. Rand Paul in Sean Hannity's T.V. programma: "Ik zal een brief sturen naar het Departement van Justitie met het verzoek om een criminele verwijzing (van Dr. Anthony Fauci) omdat hij gelogen heeft tegen het Congres" (over de betrokkenheid van de National Institutes of Allergy and Infectious Diseases bij het onderzoek in China's Wuhan Instituut voor Virologie).

Opmerking: Deze schrijver weet niet hoe hij het volgende kan verifiëren, maar heeft berichten gezien dat Fauci aandelen bezit in een of meer van de bedrijven die zijn goedgekeurd om het Covid-19 vaccin te verkopen (Als dit waar is, profiteert hij er waarschijnlijk van om mensen te dwingen zich te laten vaccineren en zich te verzetten tegen het gebruik van Hydroxychloroquine en Ivermectin).

Tweede opmerking: Er is gemeld dat Fauci tot 5 jaar gevangenisstraf zou kunnen krijgen, maar het is de mening van deze schrijver dat de globalisten (ook wel de schaduwregering, Deep State, superrijke elitisten, enz. genoemd) hem zullen beschermen omdat ze pro-vaccinatie zijn. Ze willen dat hij zijn steeds veranderende nepwetenschap blijft gebruiken.

Zeven, betreffende wereldregering en open grenzen: op 21 juli 2021 werd gemeld dat het openhouden van de grens van de V.S. met Mexico ongeveer 3 miljoen dollar per dag kost aan opschortings- en beëindigingsbetalingen aan aannemers om staal, beton, en andere materialen die ze in de woestijn hebben te bewaken.

Acht, militante moslims zeggen dat Joden niet op de Tempelberg zouden mogen komen omdat de hele Tempelberg een islamitische plaats is en niets ervan aan Israël toebehoort.

Om deze reden hebben Joodse ambtenaren Joden toegestaan de Tempelberg op bepaalde tijden te bezoeken, maar zij hebben geen toestemming gekregen om op de Tempelberg te bidden.

Op 17 juli 2021, de vooravond van Tisha B' Av (een feestdag ter herdenking van de verwoesting van de eerste 2 Joodse tempels; 17-18 juli in 2021), werd gemeld dat Joden aan het bidden waren (en sommigen waren Torah aan het onderwijzen, een naam voor de Geschriften in de eerste 5 boeken van de Bijbel) op de Tempelberg.

Op 20 juli 2021 sprak Premier Bennett zich uit voor vrijheid van aanbidding voor Joden op de Tempelberg.

Dit kan leiden tot meer geweld, maar het is vermeldenswaard dat de Joden zijn gegaan van het niet mogen bidden op de Tempelberg naar het bidden en onderwijzen op de Tempelberg, en Israëls nieuwe premier steunt dit. Volgens de Bijbel zullen de Joden uiteindelijk toestemming krijgen om de Tempel te herbouwen.

Update: Op 25 juli 2021 werd gemeld dat de tijdelijke wapenstilstand tussen Israël en de Palestijnen broos is, mogelijk ontrafeld raakt, en dat een nieuwe oorlog aan de horizon zou kunnen liggen.

Negen, wat de ziekte betreft: op 22 juli 2021 zei de Israëlische minister-president Bennett dat vanaf 8 augustus 2021 Israëlische burgers synagogen en andere instellingen niet meer mogen betreden zonder een vaccinatiecertificaat of een bewijs van een negatieve Covid-19-test.

Amerikaanse burgers hoeven niet te bewijzen dat zij gevaccineerd zijn om gebedshuizen te bezoeken, maar sommige bedrijven eisen dat wel.

Tien, wat natuurrampen betreft: op 26 juli 2021 werd gemeld dat juni in Noord-Amerika "de heetste in de geregistreerde geschiedenis" was.

Record hoge temperaturen werden gebroken in verschillende westelijke staten. Op 28 juni 2021 was het 117 graden in Salem, OR; 110 in Redmond OR; 110 in Quillayute, WA; 110 in Olympia, WA enz. Het zuidwesten van de V.S. beleeft de ergste droogte in 122 jaar. Bijna 90% van het zuidwesten wordt door droogte geteisterd, en een groot deel daarvan is geclassificeerd als ernstige tot uitzonderlijke droogte.

Reservoirs en rivieren drogen op, vissen sterven, dieren in het wild hebben te lijden, boeren en veeboeren hebben het moeilijk, de productie van gewassen en vee daalt, sommige veeboeren en melkveehouders gaan failliet, waterrantsoenen beginnen in te treden, en meer dan 60 miljoen mensen worden getroffen. Lake Mead, een 112 mijl lang waterreservoir, staat op het laagste peil sinds het 85 jaar geleden werd aangelegd (het is nu nog maar voor 35% gevuld). Het Grote Zoutmeer in Utah heeft een laagterecord bereikt.

86 bosbranden branden in 12 staten, de droogte heeft ze verergerd, twee grote bosbranden zijn samengesmolten, en meer dan 10.000 huizen zijn in gevaar. De lange termijn voorspelling is dat de hoge temperaturen zullen aanhouden tot de herfst.

Noem het wat je wilt; sommige functionarissen wijten het al aan de opwarming van de aarde omdat het in hun globalistische agenda past. Maar natuurrampen zullen zijn als geboortepijnen (toenemen in frequentie en intensiteit) aan het einde van het tijdperk, en deze recordbrekende gebeurtenis lijkt daarvoor in aanmerking te komen.

Tot slot, begrijp dat de dingen zo slecht zijn als nu zijn, Satan en de Antichrist zijn beperkt of gedeeltelijk beteugeld (II Thess. 2:7-9).

Maar de tijd zal komen (de Verdrukkingstijd) dat Satan en de Antichrist niet langer in toom zullen worden gehouden, en de gebeurtenissen zullen erger zijn dan alles wat er ooit is gebeurd of ooit zal gebeuren (Matt. 24:22).

Tot slot, bent u klaar voor de opname?

Als u klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet u opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet gedaan hebt, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de maagdelijk geboren, zondeloze Zoon van God is, die stierf voor de zonden van de wereld, werd begraven en uit de dood werd opgewekt; vraag Hem uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; vertel dan iemand dat u dit gedaan hebt.

duck_daymond@yahoo.com

Bron: It's Satan :: By Daymond Duck - Rapture Ready