www.wimjongman.nl

(homepagina)


Wat kwam, komt niet meer, het is er al

Door Dave Hodges - 17 februari 2021

Zoals Steve Quayle zegt: wat komt, komt niet meer, het is er al.

In slechts een paar korte weken begint het pad van onderwerping, waar Biden Amerika op heeft gezet, al duidelijk vorm te krijgen. In feite is het mijn stelling dat Biden niet langer optreedt als de Chief Executive van onze natie. Die plicht is vervallen tot Kamala Harris, nu is aangekondigd dat Biden niemand zal ontmoeten (bijv. militairen, buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, enz.). Wie leidt onze regering eigenlijk? Ongeacht wie werkelijk de touwtjes in handen heeft, is het duidelijk dat er lijsten worden opgesteld en dat de huidige regering zich duidelijk opstelt als vijanden van de staat. Hier zijn een paar van de bouwstenen van de huidige tirannie. Even kort over de vaccins. De FDA heeft de dierproeven overgeslagen. Júllie zijn de proefpersonen. We weten dat er grote aantallen slachtoffers zijn. Maar we weten de omvang niet, omdat het in de doofpot wordt gestopt. We kunnen makkelijk het ergste aannemen in deze atmosfeer van doofpot en censuur.

Waarom blijven de 60.000 troepen van de Nationale Garde in DC tot 2022

Het feit dat Biden en zijn mede-samenzweerder-verkiezingsfraudeurs moeten vertrouwen op zo'n groot aantal van de Nationale Garde om het Capitool te beschermen, betekent dat ze zich geen zorgen maken over MAGA, de Proud Boys en de Oathkeepers, het betekent dat Biden de militaire transitie niet heeft voltooid. Met andere woorden, Biden vreest de militairen omdat hij ze niet onder controle heeft en hij is duidelijk bezorgd over een tegencoup met de gestolen verkiezingen als reden.

Er is nog een andere dynamiek die hier ook speelt. Ik ben tot de overtuiging gekomen dat de reden waarom het leger niet met Biden samenwerkt, is dat ze bang zijn voor zijn Chicom-associaties. Voor het geval dat de Chinezen ooit een militaire macht op Amerikaans grondgebied zouden zetten. Veel van onze militaire leiders zouden worden geëxecuteerd en dat weten ze. Dit is de voedingsbodem voor een staatsgreep. Biden en de rest van de Democraten regeren, zoals het ook hoort, vanuit angst.

De Kerk blijft gecompromitteerd

Enkele jaren geleden interviewde ik dominee Walter Mansfield. Hij was een van de eerste pastors die werd gerekruteerd om deel te nemen aan het Novad programma van de DHS. We noemen dit meestal het Clergy Response Team waarin pastors optreden als agenten voor de Deep State agenda. Er zijn zeer duidelijke indicatoren, en ook bronnen die rustig zullen verklaren dat het programma duidelijk is geactiveerd.

Mansfield toonde de natie nauwgezet documenten die aantoonden hoe pastors werden gerekruteerd om toekomstige gedetineerden van de FEMA kampen aan te moedigen vreedzaam naar de kampen te gaan en naleving aan te moedigen omdat het deel uitmaakte van de Romeinen 13 vermaning om aan Caesar te gehoorzamen. Mansfield maakte echter duidelijk dat de predikanten niet mochten verwijzen naar de Bijbel en andere geschriften, omdat de Christelijke godsdienst in het verleden was gebruikt om Amerikanen te misbruiken en te onderdrukken. Deze anti-christelijke houding bracht Mansfield ertoe NOVAD te verlaten en zich uit te spreken tegen het programma in strijd met zijn ondertekende nationale veiligheidsovereenkomst.

Nogmaals, deze krachten worden ontketend als onderdeel van de aanloop naar een reeks valse-vlag-aanslagen. Christenen zullen in de komende weken veel voorgangers dezelfde preken zien houden, waarin de kudde wordt aangemoedigd zich aan alle regeringsgezag te onderwerpen omdat het Gods wil is. Door valse-vlaggen zal in dit land een nazi-Duitsland voet aan de grond krijgen.

Gewijzigde, economie-vernietigende Lockdowns gaan door

De elite werd moe van kleine bedrijven die hun collectieve hielen likten. Voorafgaand aan de zogenaamde pandemie, waren kleine bedrijven sterk, dankzij Trump, en vergaarden een groot marktaandeel in vergelijking met de elite's box-stores die later een voorkeursbehandeling kregen als "essentiële" bedrijven.

Aangepaste lockdowns zullen deel blijven uitmaken van het landschap voor de meeste staten, omdat de mensen nooit de kans zullen krijgen om te herstellen voordat de vaccins verplicht worden en de nieuwe reset, compleet met zijn digitale valuta wordt ingeluid. Deze factoren zullen inderdaad het "merkteken van het beest" gaan vormen. Op een toekomstig tijdstip zullen historici deze gebeurtenissen beschrijven als het voorwendsel voor de komende holocaust. Ik ben ervan overtuigd dat de lockdowns zijn ontworpen met het doel de economie te vernietigen en de wil van het Amerikaanse volk te breken.

Door niet-gereguleerde immigratie, importeert Biden een leger van terroristen

De meeste immigranten vormen geen bedreiging, en als ze de tijd krijgen, worden zij vaak productieve Amerikanen. Er zijn echter aanhoudende berichten over MS-13, de CJNG, Iraanse terroristen en nationale Chicoms die met regelmaat onze grens oversteken. Daarom zijn er wetshandhavers die geloven dat het huidige gedrag van de FBI, bestaande uit het oppakken en vrijlaten van nep MAGA aanhangers met pijpbommen en het vervolgens verwijderen van diezelfde terroristen van de watchlist, spreekt over de intentie van de criminele FBI in het toezicht houden op de komende valse-vlag-aanslagen om het uitrollen van de nieuwe "geheime Gestapo politie" te rechtvaardigen die zal beginnen met het oppakken van 80-100 miljoen Trump-aanhangers.

Deze grensovervallen zijn goed gedocumenteerd en de grenspatrouille, de DEA en de DHS voelen zich erdoor overrompeld. Een LEA vertelde me dat we het gevoel hebben dat we tegen Hitlers regering vechten wanneer we ons verzetten tegen de aanval van terroristen die het land binnenkomen.

De herziening van voedsel als een strategisch wapen tegen Amerikanen

Sinds de plandemie, heeft het volgende plaatsgevonden:

  1. Dankzij de vooraf geplande COVID, is de voedselketen van de wereld vernietigd.
  2. Dankzij nalatigheid, zijn de vleesverpakkingsfabrieken nog steeds gesloten. Dit veroorzaakt een kunstmatig voedseltekort dat later uitgebuit kan worden.
  3. De dollar zal binnenkort verdwijnen als Wereld Reserve Valuta. Hierdoor zal de dollar alle rugdekking verliezen en zal de dollar hyperinflateren. Voedselprijzen zullen snel onbetaalbaar worden.
  4. De komende economische crisis zal samen met de eigendomskwesties van boerderijen, leiden tot een verbluffende openbaring: De regering zal spoedig al het voedsel controleren. De Groene Nieuwe Deal zal geen tegenstand kennen. Ondersteunende factoren zijn (a) Bill Gates is de grootste individuele boerderijeigenaar in de VS; (b) de nieuwe vermogenswinstbelasting zal voorkomen dat de meeste boerderijen geërfd kunnen worden; (c) grote bedrijfsboerderijen nemen familieboerderijen over; en (d) de combinatie van deze factoren zal een situatie opleveren waarin de controle over al het voedsel geconsolideerd zal worden in de handen van enkelen.

Verhongering is een krachtig middel om de medewerking van het publiek te verzekeren in de deelname aan hun eigen ondergang.

Wapenconfiscatie zal de Amerikaanse zelfverdediging tegen een tirannieke regering verhinderen.

De geschiedenis toont duidelijk aan dat elke vorm van wapenconfiscatie de enige barrière wegneemt die staat tussen de verdediging van het volk tegen de tirannie van diegenen die de regering controleren. Deze dag is al aangebroken, alleen heeft het land zijn cognitieve dissonantie nog niet overwonnen. Je staat op een lijst en je enige verdedigingsmiddel is een doelwit geworden. Je wapen inleveren komt neer op toegeven aan de komende genocide.

Conclusie

Dit is slechts een korte schets en een overzicht van wat eerder op de CSS is gepresenteerd. Het is niet zo dat dit KAN gebeuren. Afgezien van een goddelijke interventie, is dit al een plan in uitvoering. Achter het plan zit, in aflopende volgorde, de hiërarchie van de globale elite, de Chicoms, een verschuivende EU, de Deep State en de regering Biden.

Bron: What Was Coming Is No Longer Coming, It Is Already Here | The Common Sense Show