www.wimjongman.nl

(homepagina)


De hernieuwde "belofte" van Iran aan de Palestijnen

door Khaled Abu Toameh - 18 augustus 2021

  • De leiders van verschillende Palestijnse facties zoeken de steun van Iran voor hun jihad (heilige oorlog) tegen Israël.

  • Dit betekent dat Iran onder Raisi de Palestijnse terreurgroepen in de door Hamas bestuurde Gazastrook zal blijven voorzien van financiële en militaire hulp.

  • Iran heeft niet beloofd bij te dragen aan de wederopbouw van de Gazastrook in de nasleep van de 11-daagse oorlog tussen Hamas en Israël van afgelopen mei. Iran heeft niet beloofd nieuwe ziekenhuizen en scholen te bouwen in de Gazastrook. Iran heeft niet beloofd de twee miljoen Palestijnen in de Gazastrook te helpen het hoofd te bieden aan het stijgende aantal Covid-19 infecties.

  • De hernieuwde belofte van Iran om de Palestijnen te helpen in hun strijd tegen Israël toont aan dat de mullahs in Teheran zich gesterkt voelen door de waargenomen zwakte van de regering-Biden en andere Westerse mogendheden in hun aanpak van de Iraanse nucleaire dreiging.

  • Het stilzwijgen van de VS en de rest van de internationale gemeenschap ten aanzien van de jongste dreigementen van Iran en zijn Palestijnse volmachten is een teken dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de jihad van de Palestijnse terreurgroepen tegen Israël, hoogstwaarschijnlijk met de enthousiaste steun van Iran, weer zal oplaaien op een volkomen te verwachten wijze.

( )

De leiders van verschillende Palestijnse groeperingen zoeken steun bij Iran voor hun jihad (heilige oorlog) tegen Israël. Dit betekent dat Iran onder de nieuwe president Ebrahim Raisi de Palestijnse terreurgroepen in de door Hamas bestuurde Gazastrook financiële en militaire steun zal blijven verlenen. Op de foto: Hamasleider Ismail Haniyeh (2e R), schudt handen met de aftredende Iraanse president Hassan Rouhani tijdens de beëdigingsceremonie van Raisi in Teheran op 5 augustus 2021. (Foto: Atta Kenare/AFP via Getty Images)

Terwijl de regering Biden blijft praten over de noodzaak van vertrouwenwekkende maatregelen tussen Israël en de Palestijnen om een omgeving te creëren om een tweestatenoplossing te bereiken, zoeken de leiders van verschillende Palestijnse facties de steun van Iran voor hun jihad (heilige oorlog) tegen Israël.

Leiders van Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ), het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) en andere facties die onlangs Iran bezochten om de inauguratie van president Ebrahim Raisi bij te wonen, lijken tevreden te zijn met de belofte die zij van de mullahs in Teheran hebben gekregen.

De regering-Biden wil vertrouwenwekkende maatregelen tussen Israël en de Palestijnen bevorderen. De Palestijnse terreurgroepen en hun aanhangers willen echter vertrouwenwekkende maatregelen met elk land dat bereid is hen te steunen bij de verwezenlijking van hun droom Israël te vernietigen.

De regering-Biden kan waarschijnlijk enige vorm van vertrouwenwekkende maatregelen bevorderen tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit onder leiding van Mahmoud Abbas. De regering-Biden is echter geenszins in staat om dergelijke maatregelen tussen Israël en de Palestijnse volmachten van Iran te bevorderen.

Raisi en andere Iraanse functionarissen verzekerden de Palestijnse leiders dat Iran de Palestijnen zal blijven steunen in hun strijd tegen Israël. Dit betekent dat Iran onder Raisi financiële en militaire steun zal blijven verlenen aan de Palestijnse terreurgroepen in de door Hamas bestuurde Gazastrook.

Iran heeft niet beloofd bij te dragen aan de wederopbouw van de Gazastrook in de nasleep van de 11-daagse oorlog tussen Hamas en Israël in mei. Iran heeft niet beloofd nieuwe ziekenhuizen en scholen te bouwen in de Gazastrook. Iran heeft niet beloofd de twee miljoen Palestijnen in de Gazastrook te helpen het hoofd te bieden aan het stijgende aantal Covid-19 infecties.

Tijdens afzonderlijke ontmoetingen met de Palestijnse leiders onderstreepte Raisi dat de Islamitische Republiek "Palestina zal blijven steunen als de belangrijkste kwestie van de moslimwereld."

"We hebben nooit enige twijfel gehad en zullen nooit enige twijfel hebben over dit beleid," zei Raisi tijdens de ontmoeting met Hamas-leider Ismail Haniyeh. "Onze visie is dat Palestina de eerste kwestie van de moslimwereld is geweest en zal dat ook blijven."

Raisi prees de Hamasleider voor zijn optimisme over het uitschakelen van Israël. Hij zei dat de raketten en raketten die Hamas en PIJ tijdens de recente oorlog op Israël hebben afgevuurd, aantonen dat er een grote sprong is gemaakt in de strijd tegen Israël.

"Vandaag zijn er tekenen van grote overwinning van de verzetsbeweging en Operatie Saif Al-Quds ["Zwaard van Jeruzalem," de naam die Hamas gebruikt om te verwijzen naar de laatste oorlog met Israël] was een van de tekenen van deze overwinning," voegde Raisi eraan toe.

Haniyeh van zijn kant verzekerde de Iraanse president en andere hoge ambtenaren in Teheran dat Hamas aan de zijde van Iran zal staan in elk conflict met de VS en Israël.

Tijdens een ontmoeting met PIJ secretaris-generaal Ziyad al-Nakhalah, "benadrukte Raisi het belang van steun aan het onderdrukte Palestijnse volk tegen de Israëlische agressie."

Nakhalah zei dat de Islamitische Republiek een model is van vreedzame machtsoverdracht in de wereld, terwijl er nog maar een paar maanden geleden een machtsconflict was in de VS.

In een andere ontmoeting met de secretaris-generaal van de PFLP, Talal Naji, en zijn plaatsvervanger, Abu Ahmad Fuad, zei de Iraanse president dat "Palestina en de bevrijding van Al-Quds (Jeruzalem) de belangrijkste kwesties voor de moslimwereld zijn".

Naji van zijn kant zei dat de strijd tegen Israël zal doorgaan "tot de uiteindelijke overwinning op het Israëlische regime". Ook verzekerde hij de Iraniërs dat de Palestijnse terreurgroepen "het Iraanse volk zullen bijstaan omdat de Islamitische Republiek de veiligheid van de hele regio wil beschermen".

De voorzitter van het Iraanse parlement, Mohammad Baqer Qalibaf, had ook een ontmoeting met de Palestijnse leiders en "bevestigde opnieuw de steun van Teheran voor Palestina tot aan de bevrijding van Jeruzalem".

Bovendien hadden de Palestijnse leiders een ontmoeting met de commandant van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), generaal-majoor Hossein Salami, die hen vertelde dat de "ondergang van het zionistische regime een realiteit is die spoedig kan worden verwezenlijkt". De "ondergang van het Zionistische regime" is een eufemisme voor de eliminatie van Israël, een openlijk en verklaard doel van de mullahs van Iran.

"Gezien de onmiskenbare realiteiten op het terrein, zijn wij ervan overtuigd dat de ondergang van het zionistische regime meer is dan een wens, een realiteit die in de nabije toekomst kan gebeuren," zei generaal Salami.

Hij benadrukte dat "alleen macht de opstandige zionisten tot zwijgen kan dwingen. Versterking van Palestina is een strategie en een weg die nooit mag worden gestopt."

Generaal Salami verwierp het idee dat Israël onoverwinnelijk is: "Dit idee [van onoverwinnelijkheid] stortte plotseling in met de Operatie Saif al-Quds, en deze strijd toonde aan dat het Palestina is dat machtig is geworden, en de ondergang en ineenstorting van het valse zionistische regime is definitief."

Aangemoedigd door de beloften die zij tijdens hun bezoek aan Iran hebben gekregen, lijken de Palestijnse factieleiders weerbarstiger dan ooit en voeren zij hun dreigementen op, niet alleen tegen Israël, maar ook tegen Arabische landen die hun betrekkingen met Israël trachten te normaliseren.

Dagen na het bezoek aan Teheran hebben verschillende Palestijnse facties opnieuw Arabieren aan de kaak gesteld voor het normaliseren van hun betrekkingen met Israël. De waarschuwing kwam als reactie op het recente bezoek van de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid aan Marokko.

De facties veroordeelden Lapids bezoek als een "misdaad" tegen de Palestijnen en riepen de Arabieren op "om normalisatie met de Zionistische entiteit te verwerpen".

De hernieuwde belofte van Iran om de Palestijnen te helpen in hun strijd tegen Israël toont aan dat de mullahs in Teheran zich gesterkt voelen door de waargenomen zwakte van de regering Biden en andere Westerse mogendheden in hun aanpak van de Iraanse nucleaire dreiging.

Blijkbaar zijn Raisi en zijn vrienden in Teheran ervan overtuigd dat het de VS en de Europeanen niet kan schelen of Iran wapens en geld blijft leveren aan Palestijnse terreurgroepen die verklaard hebben zoveel mogelijk Joden te willen doden en Israël te willen vernietigen.

De mullahs gunstig stemmen of hen niet ter verantwoording roepen voor hun voortdurende steun aan de terroristen zal leiden tot nog meer bloedvergieten in het Midden-Oosten. Het stilzwijgen van de VS en de rest van de internationale gemeenschap ten aanzien van de jongste dreigementen van Iran en zijn Palestijnse volmachten is een teken dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de jihad van de Palestijnse terreurgroepen tegen Israël, hoogstwaarschijnlijk met de enthousiaste steun van Iran, weer zal oplaaien op een manier die geheel te verwachten is.

Khaled Abu Toameh is een bekroond journalist, gevestigd in Jeruzalem.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Iran's Renewed 'Promise' to the Palestinians :: Gatestone Institute