www.wimjongman.nl

(homepagina)


Hoe Israël de herbewapeningsplannen van Hamas kan verstoren

Col. (res.) Shaul Shay zegt dat een streng toezicht op de wederopbouw van Gaza en een strenge aanpak van materialen voor tweeërlei gebruik nodig zullen zijn om te voorkomen dat Hamas de opbouw van zijn wapenprogramma weer op gang brengt.

Door Yaakov Lappin - 24 mei 2021

( )

Terrorist

Nu de wapenstilstand in Gaza aanslaat, moeten Israël en de internationale gemeenschap meerdere benaderingen hanteren om te voorkomen dat Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) opnieuw gebruik maken van een rustige periode om zich te herbewapenen, zo heeft een voormalige Israëlische defensieambtenaar gezegd.

Col. (res.) Shaul Shay, die diende als plaatsvervangend hoofd van de Nationale Veiligheidsraad en vandaag een senior research fellow is aan het International Institute for Counter-Terrorism, vertelde JNS op maandag dat het stellen van dit doel een goed voorbeeld zou zijn van het vertalen van militaire successen tijdens de laatste escalatie.

Tot nu toe stond de geldende formule de terreurfacties van Gaza toe om wapenstilstanden te misbruiken om hun militair-terroristische capaciteiten op te bouwen, merkte Shay op, die ook diende als inlichtingenofficier voor het Zuidelijk Commando van de IDF.

"In het verleden was het principe dat rust zal worden beantwoord met rust, waardoor Hamas en PIJ immuun waren voor [Israël Defense Forces] aanvallen, zolang ze niet vuurden of een initiatief namen tegen Israël. Dus konden ze zelf beslissen wanneer ze het initiatief namen," zei Shay.

Hij riep op tot een nieuwe formule die een "bevriezing van de situatie in termen van de opbouw van geweld" in Gaza mogelijk maakt. Hoewel het streven naar demilitarisering van Gaza niet realistisch is, merkte hij op dat er voor Israël hefbomen zijn om de facties ervan te weerhouden zich te herbewapenen.

De eerste is een nieuw niveau van toezicht door Israël en internationale elementen die in Gaza actief zullen zijn op alle wederopbouwactiviteiten. Israël heeft weliswaar belang bij civiele wederopbouw, maar dit moet afhankelijk worden gesteld van een bevriezing van het wapenprogramma van Hamas, zei hij.

( )

Bombardement

"Om Gaza opnieuw op te bouwen, zullen materialen zoals cement, metalen en ander bouwmateriaal nodig zijn om vernielde gebouwen te vervangen. Maar deze zelfde materialen kunnen ook gaan naar de wederopbouw van de 'metro'," zei Shay, verwijzend naar het netwerk van honderden kilometers ondergrondse tunnels gebouwd door Hamas voor militaire doeleinden, waarvan Israël zo'n 100 kilometer (62 mijl) heeft vernietigd in het recente conflict.

"Er moet een internationaal mechanisme worden opgezet in Gaza dat toezicht houdt op de binnenkomst van materiaal en hoe het wordt gebruikt," voegde hij eraan toe.

Bovendien moet materiaal dat kan worden gebruikt om raketmotoren en kernkoppen te maken, uit Gaza worden geweerd door middel van een streng toezichtsysteem dat controleert wat de Strook binnenkomt. Dit mechanisme moet industrieel materiaal dat kan worden gebruikt om raketten te maken, identificeren en uitsluiten.

De derde component is volgens Shay de verdere beteugeling van de wapensmokkel naar Gaza, zoals anti-tank Kornet-raketten en Grad-raketten.

"Ook daar moet het toezicht worden verscherpt om tunnels te ontdekken die de Sinaï met Gaza verbinden," zei hij. "Egypte heeft op dit gebied uitstekend werk verricht in vergelijking met de afgelopen jaren, en de omvang van de smokkel is afgenomen, maar er zijn nog steeds enkele lacunes die verder moeten worden verkleind."

Hetzelfde geldt voor goederen die Gaza binnenkomen vanuit Israël, die de strengste inspectie vereisen, terwijl de Israëlische marine haar voortdurende inspanningen moet voortzetten om te voorkomen dat bootsmokkelaars materialen voor het bouwen van wapens binnenbrengen.

"Daarnaast moet er een bredere strategie komen, waarbij hulpgelden [voornamelijk uit Qatar] niet langer rechtstreeks naar Hamas gaan, maar naar de Palestijnse Autoriteit. Meer toezicht op dit geld is nodig, want als Hamas het krijgt, kiest het zelf waar het het aan uitgeeft," legde Shay uit. "Natuurlijk moet Israël voorkomen dat Iraanse en Turkse fondsen Hamas bereiken, en werken aan het verstoren van die financieringskanalen."

De Verenigde Staten en de Europese Unie kunnen helpen deze strategische verandering te leiden, waardoor een aanzienlijke verbetering van het leven in Gaza mogelijk wordt, investeringen in de bouw van industriële zones, en verbeteringen op het gebied van werkgelegenheid, gezondheid en energie; dit alles moet echter wel afhankelijk worden gesteld van een volledige stopzetting van terroristische activiteiten, zei Shaul.

"Deze infrastructuur is gebouwd met internationale financiering"

Volgens schattingen van de IDF is 90 procent van de knowhow over het bouwen van wapens onder Hamas- en PIJ-leden afkomstig uit Iran, waarbij wapentechnici in de afgelopen jaren naar Iran reisden en werden opgeleid in de productie. Die kennis werd vervolgens gebruikt om overal in de Gazastrook raketproductiecentra op te zetten.

De IDF heeft het aantal raketten in het arsenaal van elke organisatie nauwlettend in de gaten gehouden, evenals de reikwijdte en de kernkoppen.

Standaard explosieven zoals C4, TNT en RDX (royal demolition explosive) worden gebruikt in de kernkoppen. Rioolbuizen worden vaak gebruikt voor motoronderdelen, evenals glasvezel. De IDF heeft internationale hulporganisaties opgeroepen alleen plastic buizen Gaza binnen te brengen en alle metalen buizen te vermijden, die Hamas uit de grond hakt en gebruikt om raketten van te maken.

( )

Raketvuur

Raketstuwstof wordt vaak gemaakt van chemicaliën die in Gaza worden ingevoerd, waaronder het gebruik van zout.

Voor het uitbreken van de vijandelijkheden op 10 mei had Hamas naar schatting 15.000 raketten - de meeste gemaakt in Gaza - met een bereik van 12 tot 150 kilometer (tot 93 mijl). Het had ook een aantal projectielen geïmporteerd uit Iran, waaronder Grads en Fajr 4 en Fajr 5 type raketten, en M302 raketten die afkomstig zijn uit Syrië.

"Deze infrastructuur werd door de Hamas-leiding gebouwd met internationale financiering. In plaats van naar de bevolking van Gaza te gaan, ging het geld naar raketten," zei een IDF-functionaris vorige week. "Dit is hoe absurd de leiding van Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad zijn. ... Het gebeurt al sinds 2007," zei de bron.

Volgens cijfers van de onderzoeksafdeling van het Alma Research and Education Center kon Hamas voor het uitbreken van het jongste conflict gedurende langere tijd 400 tot 500 raketten per dag afvuren (Hezbollah kan er vier keer zoveel afvuren), terwijl PIJ ongeveer 150 raketten per dag kon afvuren.

Bron: How Israel can disrupt Hamas’s re-armament plans