www.wimjongman.nl

(homepagina)


Heiligen en Haters

Door Hal Lindsey - 22 maart 2021

Haat, woede en onenigheid volgen de mens overal waar we gaan. Ze zijn normaal voor ons soort. Maar sommige perioden zijn erger dan andere. De laatste tijd lijkt het wel of de duivel een soort jeukpoeder in de nek van de mensen heeft gestrooid. We weten nooit wanneer er woede onder de oppervlakte schuilt van iemands onopmerkelijke interactie met een andere persoon. In bepaalde situaties kan het dragen van een masker of het niet dragen van een masker zorgen dat je hoofd wordt afgebeten.

Winkelbedienden zijn vaak in tranen vanwege de dingen die hun klanten zeggen. Op andere momenten zijn de klanten in tranen. Bekende mensen van allerlei pluimage worden bedreigd, vervloekt en lastiggevallen op een manier die hen doet vrezen voor zichzelf en hun gezin. Het is niet ongewoon dat kinderen van beroemdheden met moord worden bedreigd.

2 Timotheüs 3:1-5 somt veel van de houdingen op die de mensen in de laatste dagen zullen kenmerken. Hier zijn een paar punten uit die lijst - "...liefdeloos, onvergevingsgezind, lasteraars, zonder zelfbeheersing, wreed, verachters van het goede, verraders, eigengereid, hooghartig...."

Lees een artikel over bijna elk onderwerp en als de website commentaar toestaat, kijk dan naar het commentaar. Je zult meestal voorbeelden zien van liefdeloosheid, onvergevingsgezindheid, laster en de rest in volle en lelijke bloei. In Mattheüs 24:10 zei Jezus over de mensen in de laatste dagen: "Velen zullen beledigd zijn, elkaar verraden en elkaar haten."

We leven in het tijdperk van een opkomende vloed van haat. Hoe moeten wij daarop reageren?

In Psalmen 69:4 schreef Koning David: "Zij die mij haten zonder reden zijn meer dan de haren van mijn hoofd." Misschien leidt u een beschut leven, omringd door vriendelijke mensen die van u houden en niets dan het beste voor u willen. Maar je weet ook dat je eiland aan het inkrimpen is. Als je in onze tijd een volgeling van Jezus bent, geldt wat David over zichzelf zei ook voor jou. Zij die u zonder reden haten zijn talrijker dan de haren op uw hoofd.

We leven in een tijd van christenvervolging, en Amerika is niet vrijgesteld. Psalm 97:10 zegt tot allen die de Heer liefhebben: "Haat het kwade." Prediker 3:8 zegt: "Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten."

Is dit de tijd om mensen te haten? Nee! Dit is de tijd om lief te hebben!

Kijk naar de woorden van Jezus in Lucas 6:27-28. "Heb uw vijanden lief, doe goed aan hen die u haten, zegen hen die u vervloeken, bid voor hen die u mishandelen. Dat is het christelijke antwoord op een wereld die ziedend is van haat.

Efeziërs 4:26-27 zegt: "Weest toornig en zondigt niet; laat de zon niet ondergaan in uw toorn: en geef geen plaats aan de duivel." Er zijn goede redenen om boos te zijn. Maar leef niet in woede. Oneindige woede leidt tot frustratie, eenzaamheid, bitterheid en haat. Als het goed is om boos te zijn, wees dan boos. Maar laat die boosheid je niet tot zonde verleiden, en houd je niet vast aan de boosheid. Laat het gaan. Laat de zon niet ondergaan over je woede. Wanneer je je woede niet loslaat, geef je Satan een voet aan de grond in je leven.

In plaats van de weg van Satan, kies de weg van Christus. In plaats van haat, kies de liefde.

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey