www.wimjongman.nl

(homepagina)


SANHEDRIN BEGINT OLIE TE BEREIDEN OM KONING MESSIAS/KOHEN GADOL TE ZALVEN

Door Adam Eliyahu Berkowitz | 8 november 2021

Maak hiervan een heilige zalfolie, een samenstelling van ingrediënten die vakkundig gemengd zijn, om als heilige zalfolie te dienen. Exodus 30:25 (De Israël BijbelTM

 

Olijven persen

Na een uitputtende studie van de details rond de olie die gebruikt werd om de Kohen Gadol (Hogepriester) en koningen van Israël te zalven, gaat het Sanhedrin verder met het bereiden van voldoende olie om de Messias uit het Huis van David te zalven die, wanneer hij terugkeert, over Israël zal regeren in het Messiaanse tijdperk.

De zalfolie werd in de Bijbel beschreven om gebruikt te worden bij de inwijding van de tabernakel:

Maak hiervan een heilige zalfolie, een samenstelling van vakkundig gemengde ingrediënten, om als heilige zalfolie te dienen. Exodus 30:25

Oorspronkelijk werd de olie uitsluitend gebruikt voor de priesters en de voorwerpen van de tabernakel, maar later werd het gebruik ervan uitgebreid tot de profeten en koningen:

Sjmoeël nam een kolf olie en goot wat op Sjaoel's hoofd en kuste hem, en zei: "Hasjem zalft u hiermee tot heerser over Zijn eigen volk. I Samuel 10:1

Het is uitdrukkelijk verboden volgens de Bijbel om de olie voor enig ander doel na te maken, strafbaar met kareth, de zwaarste straf die in de Bijbel beschreven staat. De ingrediënten zoals beschreven in Exodus 30:23-25 zijn als volgt:

  • Zuivere mirre, 500 shekels gewicht (ongeveer 6 kg)
  • Zoete kaneel, 250 sjekels gewicht (ongeveer 3 kg)
  • "Welriekend riet" (soms vertaald als kalmoes) 250 sjekels (ongeveer 3 kg)
  • Cassia, 500 sjekels (ongeveer 6 kg)
  • Speciaal bereide olijfolie, één hin (ongeveer 6 liter, of 5,35 kg)

Alle ingrediënten moeten in totale zuiverheid worden bereid. Het Sanhedrin heeft al toegezien op de productie van ritueel zuivere olijfolie, geschikt voor gebruik in de Tempel Menorah.

Normaal gesproken wordt olijfolie gemaakt door de olijven te pletten en vervolgens te persen. Volgens het Bijbelse gebod wordt olijfolie voor gebruik in de Tempel en voor zalving gemaakt door de olijven met de hand te pletten en de olie vervolgens enkele dagen te laten druppelen.

Gij zult verder de Israëlieten opdragen u heldere olie van geslagen olijven te brengen voor verlichting, voor het regelmatig aansteken van lampen. Exodus 27:20

Dit levert een zeer kleine hoeveelheid olie op, slechts ongeveer twee procent van het volume van de olijven in vergelijking met 20 procent door persing. Maar de in de Bijbel beschreven methode levert olie op die veel beter is dan die van welke andere methode dan ook. Bij de eerste proef die door de United Temple Movement werd uitgevoerd, werd ongeveer 450 pond olijven verwerkt, wat 25 liter olie opleverde. De schillen worden vervolgens geperst en de olie kan worden geconsumeerd of worden gebruikt om toe te voegen aan graanoffers.

De rituele zuiverheid van de olijven wordt zoveel mogelijk bewaard. Zodra de olijven worden fijngestampt, staan zij open voor onzuiverheden. Daarom worden ze verwerkt in een ruimte die open is voor de hemel en dragen de arbeiders chirurgische maskers, omdat speeksel onzuiverheden kan overbrengen. De hamers zijn van plastic en het oppervlak is van marmer, materialen die geen rituele onzuiverheden kunnen opnemen.

Het is belangrijk om op te merken dat de olie in het Hebreeuws שמן המשחה werd genoemd (shemen ha-mishchah), letterlijk vertaald als olie van zalving. Het Hebreeuwse woord voor Messias is משיח (Mashiach), letterlijk de gezalfde, hoewel deze term in de Bijbel ook gebruikt wordt voor iedereen die gezalfd is.

Rabbi Hillel Weiss, de woordvoerder van het Sanhedrin, kondigde het begin van het zalfolieproject vorige week aan, toepasselijk net voor de feestdag van Hannukah, in een preek die hij hield op de Tempelberg. Rabbi Weiss benadrukte dat een Kohen Gadol (Hogepriester) en Tempelgerei gezalfd zullen worden wanneer de Tempeldienst begint, waarvoor geen eigenlijke Tempelstructuur nodig is, alleen een altaar.

"De Tempel en de Tempeldienst komen ten goede aan alle volken," legde Rabbi Weiss uit. "Om die reden hebben we de aankondiging gedaan op de 27e Cheshvan, de dag dat Noach uit de ark kwam en een offer bracht aan God. Op dat moment sloot God een verbond met de hele wereld, met de belofte om nooit meer zo'n catastrofale vloed te brengen, maar ook met de eis dat de mensheid de zeven Noachide Wetten uitvoert."

Rabbi Weiss merkte op dat dit ook het einde is van het seizoen voor het oogsten van olijven en het begin van het bereiden van de olie.

"Om de Tempeldienst te laten terugkeren, moet de natie Israël beginnen met het naleven van de wetten die betrekking hebben op het land, waaronder de wetten van rituele zuiverheid," zei Rabbi Weiss. "Maar om de naties hieraan deel te laten nemen, moeten zij de zeven Noachide Wetten naleven."

"De naties moeten zichzelf zuiveren," legde Weiss uit aan Israel365 News. "Dit is een proces van het zuiveren van je gedachten van afgoderij. Het omvat ook het verwijderen van de zonde van moord uit hun midden, wat vandaag de dag tot uiting komt door abortus en euthanasie. Dit omvat ook seksuele zuiverheid."

"Het christendom is bijzonder vatbaar voor de onreinheid die welig tiert onder de afgoderij van het liberalisme. Het siert hen dat zij een diepe band hebben met chesed (liefdevolle vriendelijkheid). Het liberalisme is hieruit voortgekomen. Maar chesed kan te ver worden doorgevoerd. Christenen moeten zich bezighouden met rechtvaardigheid, wat een van de Noachide geboden is. Ze moeten oordelen dat sommige dingen onrein en onaanvaardbaar zijn."

"Vandaag kan een mens kiezen om goed of kwaad te doen. Maar in het einde der dagen zullen alleen zij overleven die ervoor kiezen om deel te nemen aan de Tempel," zei Rabbi Weiss, terwijl hij de profeet Zacharia citeerde.

Allen die overleven van al die naties die tegen Yerushalayim opkwamen, zullen jaar na jaar een pelgrimstocht maken om zich te buigen voor de Koning heer der heerscharen en om het feest van Sukkot te vieren. Zacharia 14:16

"We gaan nu de tijd in waarin de voorbereidingen voor de Tempel bijna voltooid zijn," zei Rabbi Weiss. "Nu is de tijd voor de mensen om te handelen, om te laten zien of zij deel zullen uitmaken van de Tempel of zich zullen verzetten tegen het weer verschijnen van Gods huis in Jeruzalem."


Voor meer zie Sanhedrin begins to prepare oil to anoint King Messiah/Kohen Gadol