www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het begrijpen van Gog en Magog (deel 5 van 7)

6 april 2021 - door Nathan Jones

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4

Tijdens de Verdrukking

De volgende tijdstippen plaatsen de Gog-Magog-strijd tijdens de Verdrukking. De pro's en tegen's van elk timing-gezichtspunt zal verder worden behandeld.

In de eerste helft of het midden van de Verdrukking

Voorstanders van deze visie zijn John Walvoord, J. Dwight Pentecost, Charles Ryrie, Herman Hoyt, Charles Dyer, en Mark Hitchcock. Zoals Pentecost uitlegt: "De gebeurtenissen in het midden van de week plaatsen is de enige positie die consistent is met de chronologie van deze uitgebreide passages (Jesaja 30-35 en Joël 2-3)."[43]

Pro's:

1. De vijfde algemene timing-aanwijzing die vereist dat Israël nietsvermoedend en in vrede leeft vóór de Gog-Magog strijd zou gemakkelijk bereikt kunnen worden door het vredesverbond dat de Antichrist met Israël sluit en dat het zevenjarig aftellen van de Verdrukking begint (Ezechiël 38:11; Daniël 9:27).44

2. Met de meer gekerstende naties in flarden als gevolg van een Pre-Verdrukking Opname en de Islamitische wereld in puin als gevolg van de Gog-Magog strijd, zou de overgebleven Europese wereldmacht het vacuüm in het Midden-Oosten kunnen opvullen. Door een vredesverdrag met Israël te sluiten en gemakkelijk het land van de eens Midden-Oosten islamitische landen te veroveren, zou het Romeinse Rijk werkelijk opnieuw kunnen herleven zoals Daniël 2 en 7 profeteren. De enige overgebleven wereldmachten zouden Oost-Aziatisch zijn, en de Bijbel vermeldt hun voortbestaan, zij het onder de controle van de Antichrist, opkomend aan het einde van de Verdrukking (Openbaring 16:12).

3. Door de timing van de Gog-Magog strijd vroeg in de Verdrukking te plaatsen, zou de nederlaag en ontgoocheling van moslims wereldwijd de kracht van de Islam vernietigen. Met de Kerk verwijderd in een pre-Verdrukking Opname, zou het Christendom ook worden verwijderd. De daaruit voortkomende polytheïstische en pantheïstische godsdiensten zouden zich goed integreren in de afvallige één-wereld godsdienst die de Valse Profeet voorstaat (Openbaring 13:11-15). De enige monotheïstische godsdiensten die overblijven om de Antichrist te verwerpen zijn het Jodendom en de nieuw groeiende Jezus-beweging, die beide door de Antichrist tijdens de tweede helft van de Verdrukking sterk vervolgd worden (Openbaring 6:11).

Tegen's:

1. Ezechiël beschrijft Israël dat zeven jaar lang de wapens van de binnenvallende vijand verbrandt (Ezechiël 39:9). Het plaatsen van de Gog-Magog strijd op enig moment tijdens de Verdrukking zou de verbranding recht in het Duizendjarig Rijk duwen. Als Jezus dan aanwezig is om in ieders behoeften te voorzien, de vloek gedeeltelijk is opgeheven, en de aarde door aardbevingen opnieuw is ingedeeld, zou Israël geen wapens als brandstof hoeven te verbranden (Jesaja 11:8; Openbaring 6:12-14; 16:17-21).

2. De enorme vervolging van de Joden tijdens de tweede helft van de Verdrukking zou hen niet de vrijheid geven om zeven maanden lang de dode lichamen van de indringers te begraven, tenzij de Gog-Magog Slag eerder dan halverwege plaatsvindt (Ezechiël 39:12).

3. Als de Gog-Magog Strijd dichter bij het middenpunt plaatsvond, rijst de vraag waarom God Israël zo dramatisch zou redden van de Gog-Magog volken om Israël onmiddellijk over te leveren aan de intense vervolging door de Antichrist.

Aan het Einde van de Verdrukking (Armageddon)

Voorstanders van deze visie, zoals Louis Bauman en Charles Feinberg, geloven dat de Gog-Magog strijd en de eindstrijd van Armageddon één en dezelfde zijn.[45]

Pro's:

1. Zowel de Gog-Magog-Slag (Ezechiël 38-39) als de Slag van Armageddon (Openbaring 19:19) worden beschreven als plaatshebbend tijdens de eerste algemene tijdsaanduiding "laatste jaren" en "laatste dagen" van de Verdrukking (Ezechiël 38:8,16).

2. Ezechiël en Openbaring beschrijven beide dat de dode indringers worden opgegeten door vogels en wilde dieren (Ezechiël 39:4,17-20; Openbaring 19:17-18).

3. Ezechiël verklaart dat als gevolg van de nederlaag van de Gog-Magog invasie Israël God weer zal erkennen (Ezechiël 39:22,29). Deze verwijzingen, indien gekoppeld aan Zacharia 12:10, waarin een erkenning door Israël van hun ware Messias aan het einde van de Verdrukking wordt verklaard, zouden de Gog-Magog strijd en Armageddon één en dezelfde maken, als de erkenning van God de Vader en Jezus de Messias ook één en dezelfde zijn.

Tegen's:

1. De vreedzame voorwaarde waarin Israël nietsvermoedend en in vrede moet leven vóór de Gog-Magog strijd kan niet bestaan onder de Grote Verdrukking van Israël door de Antichrist (Ezechiël 38:11).

2. De naties in de twee veldslagen komen niet overeen. De Gog-Magog Strijd betrekt de specifieke naties Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Turkmenistan, Tadzjikistan, Rusland, Turkije, Iran, Soedan, Libië, en mogelijk Afghanistan, Azerbeidzjan, Armenië, Algerije, en Tunesië tegen Israël (Ezechiël 38:1-6). De verwijzingen naar Armageddon omvatten elke natie van over de hele aarde die tegen Israël is opgezet (Joël 3:2; Zefanja 3:8; Zacharia 12:3; 14:2).

3. De beschreven plaatsen in de twee veldslagen komen niet overeen. Armageddon vindt plaats in het dal van Jizreël bij de vlakte van Megiddo (Richteren 5:19; 2 Koningen 23:29; 2 Kronieken 35:22; Zacharia 12:11). Ezechiël beschrijft de Gog-Magog strijd als plaats hebbend op de "bergen van Israël" (Ezechiël 38:8).

4. De leiders van de legers zijn niet dezelfde. Gog is de vorst en heerser van Rosh, Meshech en Tubal (Ezechiël 38:3). De binnenvallende leider bij Armageddon is het Beest dat de hele aarde beheerst (Openbaring 13). Hoewel het bekend is dat Satan de Antichrist bezit, is het onbekend of Gog door Satan bezeten is (Openbaring 13:2).

5. De legers strijden tegen twee verschillende tegenstanders. De Gog-Magog indringers proberen een vreedzaam en nietsvermoedend Israël te veroveren (Ezechiël 38:11). De invallers van Armageddon verzamelen zich om oorlog te voeren tegen de teruggekeerde Koning - Jezus Christus (Openbaring 19:19).

6. De verslagen over de nederlaag van de indringers komen niet overeen. De Gog-Magog indringers worden verslagen door God die gebruik maakt van "overstromende regen, grote hagelstenen, vuur en zwavel," alsmede van gevechten (Ezechiël 38:21-22). De binnenvallende naties bij Armageddon worden verslagen door Jezus die "een scherp zwaard" uit Zijn mond gebruikt, waarmee Hij alleen woorden bedoelt (Openbaring 19:15).

7. Ezechiël beschrijft verschillende naties die protesteren waarom de Gog-Magog invasie plaatsvindt (Ezechiël 38:13). Bij Armageddon zijn alle volken van de wereld betrokken bij de invasie van Israël, en geen van hen protesteert (Joël 3:2; Zefanja 3:8; Zacharia 12:3; 14:2).

8. Ezechiël beschrijft Israël dat zeven jaar lang de wapens van de binnenvallende vijand verbrandt (Ezechiël 39:9). Het plaatsen van de Gog-Magog strijd aan het einde van de Verdrukking zou het verbranden recht in het Duizendjarig Rijk duwen. Met Jezus dan aanwezig om in ieders behoeften te voorzien, de vloek gedeeltelijk opgeheven, en de aarde opnieuw ingericht door aardbevingen, zou het voor Israël niet nodig zijn om wapens te verbranden als brandstof (Jesaja 11:8; Openbaring 6:12-14; 16:17-21).

In het zesde deel van deze academische presentatie over de profetische Gog-Magog-oorlog van Ezechiël 38-39, zullen we de argumenten onderzoeken die ondersteunen dat deze apocalyptische oorlog plaatsvindt in relatie tot het Duizendjarig Rijk.

Eindnoten:

43. J. Dwight. Pentecost, Things to Come: A Study in Biblical Eschatology (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1958), 354.

44. Charles C. Ryrie, Basic Theology (Wheaton, IL: Scripture Press Publications Inc., 1986), 477.

45. Louis Bauman, Russian Events in the Light of Bible Prophecy (Philadelphia, PA: The Balkiston Co., 1942), 174-175.

Bron: Understanding Gog and Magog (Part 5 of 7) | The Christ in Prophecy Journal