www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het begrijpen van Gog en Magog (Deel 3 van 7)

31 maart 2021

()

Deel 1 - Deel 2

Algemene timing

Hoewel er veel debat is over de specifieke timing van de Gog-Magog-strijd, kan de bijbelstudent positief zijn over de algemene timing. De algemene timing wordt duidelijk uiteengezet in Ezechiëls verslag als gebeurtenissen die moeten gebeuren om de weg te bereiden voor de strijd.

1. De eerste algemene timing-aanwijzing is Ezechiëls gebruik van de termen "laatste jaren" en "laatste dagen" (Ezechiël 38:8,16 NKJV). De Gog-Magog-strijd moet plaatsvinden in het profetische schema van de eindtijd zoals het betrekking heeft op de natie Israël. Het sleutelvers dat het begrip ontsluit van wat deze termen betekenen kan gevonden worden in Deuteronomium: "Wanneer u in benauwdheid bent, en al deze dingen over u komen in de laatste dagen, wanneer u zich bekeert tot de Here, uw God, en gehoorzaam bent aan zijn stem" (Deuteronomium 4:30 NKJV). "Benauwdheid" wordt ook vertaald met "verdrukking". Het is de Verdrukking, ook wel Daniëls Zeventigste Week profetie genoemd (Daniël 9:20-27), die het Joodse volk als natie terugbrengt tot een geloof in Yahweh en later tot het aanvaarden van Jeshua als hun Messias. De Verdrukking die leidt tot de Duizendjarige heerschappij van Christus is wat de profeten van het Oude Testament consequent en herhaaldelijk leerden. En dus wijzen deze sleutelzinnen erop dat de Gog-Magog strijd plaatsvindt in relatie tot de Verdrukking en het Duizendjarig Rijk.

2. De tweede algemene timing-aanwijzing verwerpt de bewering dat de strijd al heeft plaatsgevonden in de geschiedenis. Nooit in de geschiedenis van het Midden-Oosten zijn de naties die in de coalitie worden beschreven, verenigd geweest in een gezamenlijke aanval tegen Israël. In geen tijden is zo'n specifieke groep naties vernietigd door guur weer. En, in geen enkele tijd in de geschiedenis heeft Israël een vallei Hamon Gog genoemd, noch heeft de aangrenzende stad genaamd Hamonah, bestaan waar de Joden de dode lichamen van hun indringers begroeven (Ezechiël 39:11-12,16). Gebrek aan historische ondersteuning laat alleen een toekomstig tijdstip voor de strijd over.

3. De derde algemene tijdsaanwijzing wordt gegeven in Ezechiël 36 en 37 en betreft de herverzameling van het Joodse volk terug naar hun thuisland "uit alle landen" van de wereld (Ezechiël 36:24 NKJV). Zoals de vallei van dorre beenderen gereanimeerd werd tot een levend persoon, zoals Ezechiël zich voorstelde, werd Israël inderdaad weer een natie. Van de 14,5 miljoen Joodse mensen in de wereld vandaag de dag, woont 47% in Israël, wat neerkomt op 6.841.000 (74%) van de bevolking die in het Heilige Land woont.[34] En de Joden moeten de controle hebben over "de bergen van Israël", die zij verkregen toen zij de controle over de bergen overnamen van de Jordaniërs tijdens de Zesdaagse Oorlog (Ezechiël 38:8 NKJV).[35]

4. De vierde algemene tijdsaanwijzing betreft de ontwikkelingen op nationaal gebied die moeten plaatsvinden om de naties van de coalitie zich te laten verenigen in een invasie van Israël. Twee factoren hebben deze coalitie vandaag de dag mogelijk gemaakt. De eerste is de religie van de Islam die deze naties verenigt in satanische haat tegen het Joodse volk. De tweede is de economische overvloed die Israël nu heeft met zijn herboren land en pas ontdekte gasvoorraden.[36] De coalitielanden zien nu een levensvatbare motivatie om zich te verenigen met als enig doel het plunderen van Israëls rijkdommen.

5. De vijfde algemene tijdsaanwijzing luidt: "U zult zeggen: 'Ik zal optrekken tegen een land van niet ommuurde dorpen; ik zal optrekken naar een vreedzaam volk, dat veilig woont, allen zonder muren en zonder grendels of poorten'" (Ezechiël 38:11 NKJV). Israël moet zonder muren leven, vredig, en niets vermoedend van een aanval. Israël leeft vandaag de dag in voortdurende angst voor een aanval en is altijd voorbereid op een invasie van de meer dan 60 miljoen vijandige moslims die hun grenzen omringen. Vanwege dit turbulente klimaat kan worden gesteld dat dit deel van de profetie nog moet worden vervuld.

Afgedankte tijdstippen

Op de vraag wanneer de Gog-Magog-strijd zal plaatsvinden, kunnen bij voorbaat twee voor de hand liggende antwoorden worden uitgesloten. Het eerste veronderstelt dat de strijd al heeft plaatsgevonden in de geschiedenis, maar dat moet historisch onjuist zijn. Dat de Gog-Magog-strijd in Ezechiëls tijd al werd vervuld door een invasie van de Scythen, Babyloniërs, of Grieken faalt in het vervullen van de lijst van naties die de Gog-Magog invasiemacht samenstellen. Het gaat ook voorbij aan de hoofdstukken 36-38 van Ezechiël, waarin een herverzameling van Joden naar Israël vanuit de hele wereld wordt geprofeteerd, gebruikmakend van de aanwijzingen die voor de eindtijd worden gegeven als de "laatste jaren" of "laatste dagen" (Ezechiël 38:8,16 NJKV). Een historische invasie in het verleden past gewoon niet in de beschrijving van Ezechiël 38-39.

De tweede concludeert dat de Gog-Magog-strijd nooit zal plaatsvinden, en dit kan ook als onjuist terzijde worden geschoven. Een letterlijke interpretatie die wordt vervangen door een metaforische interpretatie die stelt dat de beschrijving van Ezechiël 38-39 op de een of andere manier "apocalyptische symboliek" is die een strijd tussen goed en kwaad voorstelt, is een vergeestelijking van de vervangingstheologie.[37] Zoals Semitische talen-expert Charles Feinberg ooit zei: "Het is óf de grammaticale, letterlijke, historische interpretatie, óf we zijn stuurloos op een onbekende zee met ieder een norm voor zichzelf."[38] Profetie die vervuld wordt is altijd profetie die letterlijk vervuld wordt, en de profetie betreffende de Gog-Magog-strijd moet niet anders geïnterpreteerd worden.

In het vierde deel van deze academische presentatie over de profetische Gog-Magog Oorlog van Ezechiël 38-39, zullen we de argumenten onderzoeken die ondersteunen dat deze apocalyptische oorlog vóór de Verdrukking plaatsvindt.

Eindnoten

34. “Vital Statistics: Latest Population Statistics for Israel (2020),” Jewish Virtual Library, accessed October 1, 2020, https://www.jewishvirtuallibrary.org/latest-population-statistics-for-israel.

35. Mark Hitchcock, The End: A Complete Overview of Bible Prophecy and the End of Days (Wheaton, IL: Tyndale House, 2012), 310.

36. Luke Baker, “Israel Asks Itself the $150 Billion Question,” Reuters, (May 25, 2011), https://www.reuters.com/article/2011/05/25/us-economy-israel-steinitz-idUSTRE74O38R20110525.

37. Taylor, 247-248.

38. Charles Lee Feinberg, The Prophecy of Ezekiel: The Glory of the Lord (Chicago, IL: Moody Press, 1969), 219.

Bron: Understanding Gog and Magog (Part 3 of 7) | The Christ in Prophecy Journal