www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het begrijpen van Gog en Magog (deel 2 van 7)

30 maart 2021

In Deel 1 begonnen we grip te krijgen op welke naties precies betrokken zijn bij de profetische Gog-Magog-oorlog zoals geopenbaard in Ezechiël 38-39. Nu zullen we proberen te bewijzen dat het oude Rosh het hedendaagse Rusland is. Laten we verder gaan in deze academische presentatie gemaakt door evangelist Nathan E. Jones!

()

Deel 1

Het identificeren van Rosh

De laatste natie die moet worden onderzocht in Ezechiëls lijst is Rosh. Zou dat het hedendaagse Rusland kunnen zijn? Zoals een auteur zich afvroeg: "Zal de oude Russische Beer uit zijn winterslaap van een kwart eeuw komen en opnieuw een gebrul laten horen dat de wereld doet schudden?"[26] Een juiste identificatie van Rosh is belangrijk voor het identificeren van de timing van de Gog-Magog-strijd.

De Vertalingen

Het woord "Rosh" of "Ros" lijkt opvallend afwezig in de lijst van naties die door Ezechiël 38:3 in de King James Version, de New International Version, de English Standard Version, en anderen wordt gegeven. Rosh komt wel voor in Ezechiëls lijst van naties in de New King James Version, de New American Standard Version, de Amplified Version, de Darby Translation, en anderen. Waarom het verschil in vertalingen?

Het verschil is de uitdaging voor de vertalers om ofwel het Hebreeuwse woord "Rosh" te interpreteren als een zelfstandig naamwoord dat een feitelijke landmassa aangeeft, of als een bijvoeglijk naamwoord dat volgens de Hebreeuws-Griekse Key Word Study Bible "een verhevene" betekent, zoals een koning, sjeik, aanvoerder, hoofdman of prins.[27] De NAS vertalers kozen voor de zelfstandig naamwoord vorm van "Rosh," terwijl de NIV vertalers kozen voor de bijvoeglijk naamwoord vorm. Vertalingen gebaseerd op de Griekse Septuagint (LXX) volgen de zelfstandig naamwoord vorm, terwijl die gebaseerd op de Latijnse Vulgaat de bijvoeglijke vorm volgen.

Steun voor Rosh is gelijk aan Rusland

Steun voor het gebruik van de naamwoordelijke interpretatie van "Rosh" als een afzonderlijke landmassa identificeerbaar als het huidige Rusland wijst op de geldigheid van deze interpretatie om verschillende redenen:

1. Verschillende Hebreeuwse geleerden, zoals G.A. Cook, geloven dat de naamwoordsvorm van "Rosh" trouw is aan het oorspronkelijke Hebreeuws.[28]

2. Andere geleerden, zoals John Walvoord, leggen het zo uit: "In de studie van hoe oude woorden in de moderne taal zijn gekomen, is het heel gewoon dat de medeklinkers hetzelfde blijven en de klinkers worden veranderd. In het woord 'Rosh', als de klinker 'o' wordt veranderd in 'u' wordt het de stam van het moderne woord Rusland. "[29]

3. De Septuagint-vertaling (LXX) dateert 700 jaar vóór de Latijnse Vulgaat en is slechts drie eeuwen verwijderd van de tijd van Ezechiël, waardoor het een vertaling is die meer van dezelfde tijd is als Ezechiël.

4. Byzantijnse schrijvers uit de tiende eeuw, zoals Ibn-Fosslan, identificeerden een groep Scythen die in de noordelijke delen van Taurus aan de rivier de Wolga woonden als de Ros.[30]

5. Assyrische teksten uit de negende eeuw v. Chr. die dateren van voor Ezechiëls tijd verwijzen ook naar de Rosh of Rashu.[31]

6. Nog verder terug, tot 2600 v. Chr., vermelden oude Egyptische en andere Midden-Oosterse inscripties en teksten, zoals in Sargon's inscripties op een cilinder van Assurbanipal, in een nietigverklaring van Sennacherib, en vijf keer in Ugaritische tabletten, allen het bestaan van het Rosh/Rash/Reshu volk.[32]

7. De vroege Byzantijnse Kerk beweerde dat de Ros het volk was dat ver ten noorden van Griekenland leefde in het gebied dat nu bekend staat als Rusland.[33]

8. Rosh wordt verondersteld "uit de verste streken van het noorden" te zijn (Ezechiël 39:1-2 NKJV). Geen ander volk bestaat directer ten noorden van Israël en ligt verder weg dan het huidige Rusland.

9. Actuele nieuwsberichten tonen herhaaldelijk aan dat Rusland zeer snel economische en militaire banden heeft gesmeed met de naties die betrokken zijn bij de Gog-Magog coalitie. Rusland bouwt een kernreactor in Iran en bewapent islamitische naties. Rusland heeft door de Syrische burgeroorlog voet aan de grond gekregen in Syrië met het doel de enorme oliereserves van het Midden-Oosten in handen te krijgen. De gasvoorraden van Israël in de Middellandse Zee worden gezien als een directe bedreiging voor het monopolie van Rusland op de aardgasvoorziening van Europa.

10. Rusland heeft een lange en historische antisemitische gewelddadige inslag, die God niet zonder antwoord zal laten.

Wanneer alle argumenten voor Rosh als Rusland op tafel worden gelegd, is het duidelijk dat Rusland afstamt van het Rosh volk.

In het volgende deel van deze academische presentatie over de profetische Gog-Magog-oorlog van Ezechiël 38-39, zullen we de algemene tijdsaanwijzingen identificeren die de profeet ons heeft nagelaten.

Eindnoten

26. David Jeremiah, Is This the End? (Nashville, TN: W Publishing Group, 2016), 210.

27. Spiros Zodhiates, Hebrew-Greek Key Word Study Bible (Chattanooga, TN: AMG Publishers, 2008), 1133, 1960.

28. G.A. Cook, A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Ezekiel (Edinburgh, Scotland: T&T Clark, 1936), 408-409.

29. John F. Walvoord, The Nations in Prophecy (Grand Rapids, IL: Zondervan Publishing House, 1978), 108.

30. H.W.F. Gesenius, Gesenius’ Hebrew-Chalde Lexicon (Grand Rapids, IL: Eerdmans, 1957), 752.

31. Clyde E. Billington Jr., “The Rosh People in History and Prophecy (Part Two and Three).” Michigan Theological Journal 3:2, (Fall 1992): 172.

32. Thomas Ice, “Ezekiel 38 and 39, Pt 4” Pre-Trib Perspectives vol. VIII, no. 44 (April 2007): 6.

33. Billington, 49.

Bron: Understanding Gog and Magog (Part 2 of 7) | The Christ in Prophecy Journal