www.wimjongman.nl

(homepagina)


En u dacht dat alles weer zal worden zoals het was? Lees!

Gezondheidspas

Een veilige weg naar wereldwijde heropening

9 februari 2021

De 'Good Health Pass'-beginselen zijn onderschreven door de volgende organisaties:

()

Deze organisaties, die een brede dwarsdoorsnede van het ecosysteem vertegenwoordigen, delen een gemeenschappelijk begrip van de kansen en uitdagingen van "goede gezondheidspassen". Zij onderschrijven de Good Health Pass Collaborative-principes en verbinden zich ertoe om constructief en collaboratief samen te werken om een blauwdruk te ontwikkelen die organisaties kunnen aannemen en implementeren in 2021.

Om meer te weten te komen over deze sectoroverschrijdende inspanning, om een volledige lijst van supporters te zien, en om mee te doen, bezoek onze website op www.goodhealthpass.org.

De Good Health Pass Collaborative is een wereldwijde samenwerking van gezondheids-, reis-, technologie-, overheids- en maatschappelijke organisaties om een blauwdruk te ontwikkelen voor privacy-beschermende, door de gebruiker gecontroleerde, wereldwijd interoperabele en universeel geaccepteerde digitale gezondheidspas-systemen.

Samenvatting

Regeringen over de hele wereld hebben verschillende beperkingen op mobiliteit en openbare bijeenkomsten aangenomen om de verspreiding van de COVID-19 te voorkomen. Hoewel dit noodzakelijk en gepast is om de volksgezondheid te beschermen, zijn de economische gevolgen - vooral voor de reis- en toerisme-industrie - onthutsend.

De grootste immunisatiecampagne in de geschiedenis is aan de gang. Maar de uitrol verloopt tot nu toe traag en ongelijk. Aangezien veel landen nog steeds niet in staat zijn vaccins aan te schaffen, zal het nog jaren duren voordat de 7,9 miljard mensen in de wereld gevaccineerd zijn. Dit onderstreept het belang van voortdurende, wijdverspreide tests als een essentieel instrument voor de volksgezondheid dat naast vaccinatie moet worden voortgezet om een rechtvaardige terugkeer naar het openbare leven te waarborgen.

Recente COVID-testresultaten zijn reeds vereist op sommige luchthavens en aan internationale grenzen. Overheden, werkgevers, onderwijsinstellingen, luchtvaartmaatschappijen, sport- en evenementenorganisatoren en anderen die geconfronteerd worden met tegenstrijdige eisen om de mobiliteit en de economische activiteit te herstellen en de volksgezondheid te beschermen, overwegen een bewijs van een recente negatieve test of vaccinatie als toegangsvoorwaarde.

De bestaande papieren referenties (bv. het "gele boekje", de COVID-19-vaccinatiecertificaten van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention en de COVID-testresultaten van laboratoria) raken gemakkelijk kwijt, geven onnodig gevoelige persoonlijke informatie prijs en zijn fraude- en namaakgevoelig, vooral wanneer er veel op het spel staat. Digitale gezondheidsreferenties daarentegen kunnen worden afgedrukt of opgeslagen op de mobiele telefoon van een individu, verhogen de privacy van de gebruiker en "binden" de identiteit van een individu aan een testresultaat of vaccinatiecertificaat om fraudebestendige digitale verificatie in real time mogelijk te maken.

Omdat tal van bedrijven over de hele wereld in de race zijn om digitale gezondheidsreferenties op de markt te brengen, is het onwaarschijnlijk dat één oplossing wereldwijd zal worden toegepast. Het is dus van vitaal belang dat oplossingen interoperabel zijn - zowel onderling als over institutionele en geografische grenzen heen. Dit kan alleen worden bereikt door middel van een reeks open normen waaraan alle digitale gezondheidspaspoortsystemen moeten voldoen. Als er geen werk wordt gemaakt van interoperabiliteit, kan de acceptatie, de goedkeuring en uiteindelijk het nut van digitale zorgpassen worden ondermijnd.

De inspanningen om deze systemen te ontwikkelen zijn grotendeels geleverd door en voor de reis- en toerisme-industrie. De immense complexiteit van het faciliteren van grensoverschrijdend reizen betekent echter dat voor dit doel ontwikkelde systemen voor digitale zorgpassen we een beroep moeten doen op een geheel nieuw ecosysteem van belanghebbenden, waaronder overheden en de reis-, gezondheids- en technologiesector.

Wij erkennen dat er reeds verschillende inspanningen worden geleverd - elk met een deel van deze uitdaging -.

De Good Health Pass Collaborative is niet bedoeld om deze inspanningen te vervangen, maar eerder om ze met elkaar te verweven en samenwerking te vergemakkelijken. Door het identificeren van de verschillende gebieden waar convergentie rond open standaarden nodig is - en het vullen van gaten waar ze bestaan - zal de Good Health Pass Collaborative de structuur en samenhang bieden die nodig is om deze lopende inspanningen hun belofte waar te laten maken.

Dit document - dat een aantal principes en een oproep tot actie schetst - is een kritieke eerste stap in de richting van normen voor wat wij "goede gezondheidspassen" noemen. Als we het hebben over "goede" digitale gezondheidspassen, bedoelen we dat ze voldoen aan deze beginselen en dat ze de privacy beschermen, door de gebruiker worden gecontroleerd, interoperabel zijn en algemeen worden aanvaard voor internationale reizen, en nog veel meer.

Wij erkennen ook dat technologie slechts een deel van de oplossing is. Het is noodzakelijk maar ontoereikend zonder het beleid dat de ethische uitvoering ervan ondersteunt. Wij hopen dat de beginselen die in deze nota - die de nadruk leggen op persoonlijke privacy en veiligheid, gebruikerscontrole en interoperabiliteit - ook een nuttige leidraad zullen zijn voor beleidsmakers wanneer zij wet- en regelgeving met betrekking tot digitale gezondheidsreferenties overwegen.

Als volgende stap zullen we gezamenlijk een blauwdruk ontwikkelen en uitbrengen over hoe we verwachten daar te komen. We nodigen beleidsmakers, bedrijven in de gezondheids-, technologie- en reissector en maatschappelijke organisaties uit om mee te doen aan deze inspanning om de mobiliteit te herstellen en de wereldeconomie weer op gang te brengen - en ervoor te zorgen dat gelijkheid, privacy en andere burgerlijke vrijheden worden beschermd tijdens het proces.

Kansen en uitdagingen

De wereldwijde inspanningen om vaccins voor COVID-19 te ontwikkelen en te verspreiden zijn in een verbazingwekkend tempo vooruitgegaan, voornamelijk als gevolg van een ongekende samenwerking tussen regeringen en de particuliere sector. Vandaag staan we aan het begin zijn van de grootste immunisatiecampagne in de geschiedenis van de mensheid.

"Nu is dit niet het einde. Het is zelfs niet het begin van het einde. Maar het is, misschien, het einde van het begin."
-Winston Churchill

Het wereldwijde karakter van de pandemie - en de noodzaak om een aanzienlijk deel van de 7,9 miljard mensen in de wereld te vaccineren - betekent dat testen in de nabije toekomst een essentieel instrument voor de volksgezondheid zullen blijven.

Vanwege de omvang, schaal, en ernst van de pandemie overwegen regeringen, luchtvaartmaatschappijen, werkgevers, onderwijsinstellingen, evenementen en anderen overwegen de ooit ondenkbare stap om de toegang tot bepaalde locaties of diensten afhankelijk te maken van de COVID- en/of vaccinatiestatus.

Hoewel dergelijke maatregelen noodzakelijk kunnen zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan, creëren zij onvermijdelijk een omgeving die rijp is voor fraude - met mogelijk dodelijke gevolgen. Luchtvaartmaatschappijen maken al melding van gevallen waarin vervalste testresultaten worden aangeboden voor reizen, en naar verwachting zal het aantal gevallen drastisch toenemen naarmate de eisen verschuiven van testresultaten naar bewijzen van vaccinatie.

Digitale gezondheidspas-systemen - die identiteitsbewijzen en gezondheidsbewijzen (testresultaten en vaccinatiebewijzen) combineren - zullen het voor luchtvaartmaatschappijen en grenscontrolebeambten sneller en gemakkelijker maken om de COVID-19-status van een persoon te controleren, terwijl de kans op frauduleuze resultaten wordt verkleind en misbruik van persoonlijke gezondheidsgegevens wordt voorkomen.

Aankomsten van internationale toeristen (januari tot oktober 2020)

Hoewel de COVID-19-pandemie elk segment van de economie heeft getroffen, is geen enkele sector zo hard getroffen als de reis- en toerismesector. Met 10% van het mondiale bbp (1 beleeft de sector de grootste schok sinds de terroristische aanslagen van 11 september 2001. De cijfers zijn gewoonweg verbijsterend.

- Tussen januari en oktober (2020) is het aantal internationale toeristen met 72% (2 gedaald; - In 2020 zal de luchtvaartsector naar verwachting meer dan 118,5 miljard dollar verliezen en in 2021 (3 worden nog meer verliezen verwacht; en - De verliezen in de internationale reis- en toerismesector doen alle sectoren van de economie daveren, met een geraamd totaal verlies van meer dan 2 biljoen USD (4.

De hervatting van het reizen is belangrijk voor de wereldeconomie in het algemeen, en kan van bijzonder belang zijn voor kleine en middelgrote ondernemingen.

()

 • 1. World Travel and Tourism Council (WTTC): April 2020. https://wttc.org/Research/Economic-Impact#:~:text=In%202019%2C%20 Travel%20%26%20Tourism’s%20direct,10%20jobs%20around%20the%20world
 • 2. Wereld Economisch Forum (WEF): Januari 2021. www.weforum.org/agenda/2021/01/covid-19-vaccines-travel-airlines-international- internationaal-reis-toerisme/
 • 3. Internationale vereniging voor luchtvervoer (IATA), november 2020: https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-11-24-01/
 • 4. Wereldorganisatie voor Toerisme van de Verenigde Naties (UNWTO), december 2020: https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-

Als een stap in de richting van het herstel van het wereldwijde reizen zijn tal van organisaties begonnen met het ontwikkelen en testen van digitale gezondheidspas-systemen voor testresultaten, waarvan we verwachten dat ze uiteindelijk zullen worden uitgebreid voor het bewijs van vaccinatie. Wij juichen het snelle, doordachte werk van deze organisaties toe, die een antwoord hebben gevonden op de enorme uitdaging die voor ons ligt.

COVID-testresultaten zijn op veel luchthavens al verplicht en internationale grenzen. Hoewel de WHO momenteel afraadt een bewijs van vaccinatie te eisen van reizigers - vanwege bezorgdheid over de beschikbaarheid van vaccins en de behoefte aan meer bewijs van hun doeltreffendheid bij het verminderen van de overdracht - kan dit veranderen op basis van de toekomstige beschikbaarheid van vaccins en verdere studies over de overdracht van en bescherming tegen opkomende stammen. In de tussentijd kunnen landen hun eigen beslissingen nemen over het eisen van vaccinatie als voorwaarde voor binnenkomst en het is zelfs mogelijk dat landen zowel een bewijs van vaccinatie als een bewijs van testen eisen. Het is echter niet ondenkbaar dat de Internationale Gezondheidsregeling (IGR-2005) - die bepaalt welke vaccinaties landen kunnen eisen als voorwaarde van toelating - uiteindelijk kan worden gewijzigd om er de COVID-19-vaccinaties in op te nemen, zodra deze op ruimere schaal beschikbaar zijn.

Eén ding is duidelijk: in deze race naar de markt is het onwaarschijnlijk dat één enkele oplossing universeel zal worden toegepast - of zelfs in de hele reisindustrie.

In plaats daarvan verwachten we - en hopen we vurig - dat een verscheidenheid aan oplossingen keuzemogelijkheden zal bieden, zowel voor het publiek als voor de uitvoerders (bv. regeringen, luchtvaartmaatschappijen, werkgevers, onderwijsinstellingen, evenementenlocaties, enz.) Keuzevrijheid komt ten goede aan de gebruikers, die een oplossing kunnen kiezen die voor hen intuïtief aanvoelt, en bevordert de inclusiviteit, aangezien geen enkele oplossing universeel geschikt zal zijn.

Hoewel een open markt een aantal voordelen heeft, moeten deze oplossingen interoperabel zijn - zowel onderling als over institutionele en geografische grenzen heen. Technische en organisatorische interoperabiliteit kan alleen worden bereikt door de invoering van een gemeenschappelijke reeks open normen waaraan alle digitale gezondheidspassystemen moeten voldoen, met inbegrip van normen voor de accreditatie van nationale laboratoria en vaccinatoren en voor identiteitsbinding en -authenticatie.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft onlangs het Smart Vaccination Certificate Consortium opgericht om dergelijke normen vast te stellen en de aangesloten landen richtsnoeren te geven voor de specifieke invoering van digitale vaccinatiecertificaten. Wij kijken uit naar de ondersteuning van de resultaten van dit belangrijke werk, dat niet alleen van belang is voor COVID-19-vaccinaties, maar ook voor wereldwijde routine-immunisatieprogramma's.

Tegelijkertijd werken andere initiatieven, waaronder het Vaccination Credential Initiative (VCI) en het COVID Credential Initiative (CCI, onderdeel van de Linux Foundation Public Health), aan technische interoperabiliteit. Bovendien heeft CAPSCA, een sectoroverschrijdend programma dat door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) wordt beheerd en door de WHO wordt gesteund, een inspanning van verschillende belanghebbenden opgestart om een wereldwijd kader voor COVID-19-testcertificaten te ontwikkelen, met inbegrip van standaardisering van documentatie, interoperabiliteit van systemen en uitwisseling van gegevens.

Maar zonder onmiddellijke samenwerking om ervoor te zorgen dat duidelijke normen worden toegepast op zowel vaccinatie- als testcertificaten, bestaat er een aanzienlijk risico van fragmentatie. Als de interoperabiliteit - zowel technisch als organisatorisch - niet wordt aangepakt, kan dit de acceptatie, de goedkeuring en uiteindelijk de verwachte voordelen van digitale gezondheidspas-systemen voor de volksgezondheid en de economie ondermijnen.

Het lijdt geen twijfel dat internationaal reizen van cruciaal belang is voor de wereldeconomie. Maar dit mag niet worden geïnterpreteerd als zou reizen het enige - of zelfs het belangrijkste - toepassingsgebied zijn voor digitale gezondheidspas-systemen.

 

Op het eerste gezicht zou men kunnen denken dat alleen de bevoorrechte enkeling gebaat is bij herstel van het internationale reisverkeer. Gezien de verwoestende gevolgen voor de reis- en toerismebranche - en degenen die daarin werkzaam zijn - zijn de voordelen echter veel breder. En als we erin slagen de interoperabiliteit aan te pakken en een brede aanvaarding te bereiken van digitale gezondheidspas-systemen voor grensoverschrijdend reizen - met al zijn technische en juridische complexiteiten - dan kunnen we de lessen toepassen op een veel bredere waaier van toepassingen die voor iedereen relevant zullen zijn.

De Good Health Pass Collaborative is niet bedoeld om de reeds lopende inspanningen te vervangen, maar eerder om te helpen deze inspanningen te verweven en samenwerking te vergemakkelijken. Door het identificeren van de verschillende gebieden waar convergentie rond normen nodig is - en het vullen van hiaten waar ze bestaan - zal de Good Health Pass Collaborative de structuur en de samenhang bieden die nodig is om deze lopende inspanningen hun belofte waar te laten maken.

Dit document - waarin een reeks beginselen en een oproep tot actie worden uiteengezet - is een kritieke eerste stap in de richting van normen voor wat wij "goede gezondheidspassen" noemen; passen die de privacy beschermen, door de gebruiker worden gecontroleerd, interoperabel zijn en universeel worden aanvaard voor internationale reizen en meer.

Uitpakken van de uitdaging

Grensoverschrijdend reizen is een van de meest complexe van alle mogelijke use cases voor digitale gezondheidspas-systemen, waarvoor uitgebreide samenwerking tussen meerdere sectoren en talloze jurisdicties nodig is.

Certificaten moeten ook volledig in digitale vorm kunnen werken, of ze nu persoonlijk worden overgelegd (zoals een mobiele instapkaart) of online (zoals bij het boeken via een online reissite). Ze moeten ook beschikbaar zijn in een beveiligde fysieke vorm (bv. een QR-code, enz.) voor wie geen toegang heeft tot een digitaal toestel of de optie wil hebben om beide te gebruiken. Er zijn ook normen nodig om de authenticiteit en integriteit van het legitimatiebewijs vast te stellen en de presentator met de vereiste mate van zekerheid aan de claim te binden.

De uitdaging is in feite zo veelzijdig dat geen enkel bedrijf, geen enkele bedrijfstak en geen enkele regering ze alleen kan aanpakken. Om organisatorische en technische interoperabiliteit tussen en een brede aanvaarding van referenties te bereiken, zal een nieuw ecosysteem van deelnemers moeten samenkomen - en snel.

Digitale gezondheidsreferentiesystemen voor internationaal reizen moeten aan vier primaire vereisten voldoen:

Grensoverschrijdend

Oplossingen moeten werken op luchthavens, in luchtvaartmaatschappijen, aanloophavens en aan grenzen overal ter wereld en moeten voldoen aan internationale en lokale regelgeving.

Brancheoverschrijdend

Oplossingen vereisen de samenwerking van de reis-, gezondheids-, overheids- en technologiesector.

Veilig en privacy-beschermend

Oplossingen moeten voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van beveiliging, privacy en gegevensbescherming, moeten worden ontwikkeld met ingebouwde privacy by design, en moeten de verstrekker van het legitimatiebewijs aan het legitimatiebewijs zelf kunnen binden met de vereiste mate van zekerheid.

Frictieloos

De oplossingen moeten naadloos aansluiten bij de test- en reisprocessen, waardoor de ervaring voor zowel individuele reizigers als luchtvaartmaatschappijen wordt verbeterd en gestroomlijnd. De oplossingen mogen geen nieuwe materiële kosten voor de reizigers met zich meebrengen. Optimaal zijn de validatieprocessen contactloos om de hygiëne te behouden of te verbeteren.

Het dichtst in de buurt komt het E-paspoort. E-paspoorten hebben het probleem van vertrouwd reizen over internationale grenzen opgelost. Ze werden ontwikkeld volgens strenge internationale normen en worden nu universeel aanvaard als bewijs van identiteit en burgerschap. Door het standaardiseren van het identificatiebewijs dat passagiers bij zich dragen wanneer zij reizen, en door ervoor te zorgen dat het identificatiebewijs sterk gebonden is aan individuele reizigers, stelde het E-paspoort elk land in staat zijn eigen regels en beleid voor aanvaarding toe te passen.

Maar het heeft 50 jaar geduurd om de norm voor e-paspoorten van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) te ontwikkelen. De COVID-pandemie - en de daarmee gepaard gaande economische realiteit - creëert een dringende behoefte aan normen om de ontwikkeling van digitale gezondheidsreferenties en de bijbehorende systemen voor goede gezondheidspassen te sturen.

Deze inspanning zal samenwerking vereisen in een nieuw wereldwijd ecosysteem van actoren die niet allemaal even goed met elkaar vertrouwd zijn. Hieronder volgen de rollen die van elke actor worden verwacht:

 • Overheden: om beleid vast te stellen voor nationale en internationale reizen;
 • Gezondheidssector: om test- en vaccinatiediensten en -gegevens te leveren in overeenstemming met dit beleid;
 • De reissector: het beleid uitvoeren, op basis van de beschikbare gegevens, binnen zijn eigen kader van operationele processen; en -
 • De technologiesector: reageren en oplossingen leveren om aan deze behoeften te voldoen - snel en op grote schaal.

Deze vier sectoren moeten samenwerken in een digitaal vertrouwensecosysteem.

Gezondheidspas digitaal vertrouwensecosysteem

Privacy respecterende geloofsbrieven

()

 • Reizigers (houders)
 • Digitale portemonnee

 • Luchtvaartmaatschappijen (verificateurs1)
 • Systemen voor vertrekcontrole van luchtvaartmaatschappijen
 • Grenssystemen voor veilige zones op luchthavens
 • Instap- en geavanceerde passagierssystemen van luchtvaartmaatschappijen
 • Overheidsgrens systemen

 • Governance-instanties
 • Bestuurlijk kader

Verifieerbare gezondheidsreferenties die voldoen aan de normen van Good Health Pass Gezondheid

 • Laboratoria en aanbieders (verstrekkers)
 • COVID-19 testbeheerders
 • Eerste lijn zorgaanbieders, laboratoria, gezondheidszorg
 • Nationale gezondheidsstelsels
 • Andere uitwisselingen van gezondheidsgegevens

1. Dit kunnen ook andere reisverificateurs zijn (bijv. trein- of busmaatschappijen, autoverhuurbedrijven of hotels) of verificateurs in andere verticale markten waar acceptatie nodig is.

Good Health Pass-principes

De Good Health Pass Collaborative heeft de volgende principes opgesteld als een kritieke eerste stap in de richting van een interoperabel, vertrouwd kader en ecosysteem voor de uitgifte, het gebruik en het beheer van COVID-19 test- en vaccinatiecredentials voor internationale reizen. Deze principes trachten te definiëren wat nodig is voor een digitaal gezondheidspas-systeem om te worden beschouwd als een "Gezondheidspas."

Digitale gezondheidspas-systemen zijn van weinig nut als zij niet worden vertrouwd en geaccepteerd, zowel door individuele personen als door partijen die erop vertrouwen (bv. luchtvaartmaatschappijen, grenscontrole-instanties, enz.). Door ons op deze beginselen te baseren hopen wij ervoor te zorgen dat aan de operationele behoeften van de luchtvaartsector, luchthavenexploitanten, grenscontrole-instanties en volksgezondheidsinstanties wordt voldaan, en tegelijkertijd een klimaat te scheppen dat bevorderlijk is voor het vertrouwen en de acceptatie door het publiek.

Wij erkennen ook dat digitale gezondheidspas-systemen worden overwogen voor een breed scala van andere doeleinden, onder meer voor de terugkeer naar werkplekken, scholen en universiteiten, sport- en evenementenlocaties, en meer. Hoewel de wenselijkheid van dergelijke toepassingen buiten het bestek van dit document valt, zijn de beginselen zo ontworpen dat ze, indien nodig, kunnen worden uitgebreid tot andere toepassingen.

Tot op heden zijn er weinig officiële richtsnoeren geweest om het scala van toelaatbare gebruikssituaties te bepalen voor digitale gezondheidspas-systemen. Wij verwachten van beleidsmakers dat zij bepalen onder welke omstandigheden aan personen kan worden gevraagd - of zelfs geëist - om bewijs te leveren van een recente test of vaccinatie en we moedigen sterk aan dat dergelijke overwegingen bijzondere nadruk leggen op het waarborgen dat gelijkheid en inclusie, privacy, fundamentele mensenrechten, en andere burgerlijke vrijheden worden beschermd.

Inclusion - Maatschappelijk

Choice - Keuze

Open

Privacy

Extensible - Uitbreidbaar

()

Centrum - Principes van een goede-gezondheid-pas

Controle

Trust - Vertrouwen

Interoperable - Uitwisselbaar

Urgency - Noodzaak

Societal - Maatschappelijk

Privacy en gegevensbeveiliging

Goede oplossingen voor de gezondheidspas moeten worden ontworpen en geïmplementeerd om de privacy te verbeteren, de minimalisering van gegevens en de controleerbaarheid te ondersteunen, en moeten voldoen aan de relevante regelgeving inzake gegevensprivacy. Oplossingen mogen niet bijdragen tot het creëren van nieuwe gecentraliseerde gegevensopslagplaatsen van gevoelige persoonlijke informatie.

Gebruikerscontrole

Goede oplossingen voor gezondheidspaspoort moeten individuen in staat stellen eigenaar te zijn van en controle te hebben over hun gezondheids- en identiteitsgegevens. Ze moeten transparantie bieden over hoe gebruikersgegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld. Individuen moeten kunnen bepalen waar, wanneer, met wie en voor welke doeleinden hun gegevens worden gedeeld.

Keuze en toestemming

Het gebruik van een goede gezondheidspas moet vrijwillig zijn en op toestemming berusten. Degenen die er een willen gebruiken, moeten kunnen kiezen tussen een reeks beschikbare oplossingen en het gebruik ervan op een mobiel apparaat, een beveiligde fysieke vorm (bv. een QR-code, enz.), of beide.

Vertrouwen

Goede gezondheidspasoplossingen moeten vertrouwd worden. Ze moeten worden ontworpen, geïmplementeerd en gebruikt volgens de hoogste normen voor privacy, veiligheid, integriteit en transparantie. Vertrouwenskaders die deze relaties regelen zijn nodig en moeten de inbreng omvatten van belanghebbenden uit de openbare en de particuliere sector, met inbegrip van - voor zover haalbaar - maatschappelijke organisaties die zich richten op gelijkheid en digitale privacy.

Inclusiviteit

Goede gezondheidspasoplossingen moeten zo worden ontworpen dat ze iedereen op een billijke manier bedienen, ook diegenen die mogelijk identiteitsgebonden, sociaal, financieel, digitaal of anderszins uitgesloten zijn. Er moeten alternatieve mechanismen beschikbaar zijn die een vergelijkbaar niveau van verifieerbaarheid bieden (bv. papieren referenties met gedrukte digitale handtekeningen).

Open normen

Oplossingen moeten voldoen aan breed geaccepteerde open standaarden en gebouwd zijn op open technologie om bij te dragen aan transparantie, compatibiliteit, interoperabiliteit en uitbreidbaarheid in het hele ecosysteem en om vendor lock-in te voorkomen.

Interoperabiliteit

Oplossingen voor een goede gezondheidspas moeten interoperabel zijn over institutionele, sectorale en geografische grenzen heen.

Uitbreidbaarheid

Principes en normen die zijn ontwikkeld voor goede gezondheidspasoplossingen om de verschillende complexiteiten van internationaal reizen aan te pakken, zullen gemakkelijk kunnen worden aangepast - en uitbreidbaar - naar andere gebruikssituaties voor het herstel van de COVID-19-pandemie en voor naadloos reizen en

sociale verantwoordelijkheid

Goede gezondheidspassen pakken een verscheidenheid aan sociale en economische kwesties aan die iedereen aangaan. Deze inspanningen moeten in overeenstemming zijn met de beginselen die in het VN Global Compact voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn uiteengezet.

Urgentie

De COVID-19-pandemie blijft zich in een alarmerend tempo verspreiden, met menselijke en economische verwoestingen in haar kielzog. Hoewel de ontwikkeling van normen doorgaans traag verloopt, is een sectoroverschrijdende inspanning dringend nodig om in 2021 goede-gezondheidspasoplossingen op de markt te brengen en wereldwijd op te schalen - met dezelfde urgentie die geldt voor de ontwikkeling van vaccins.

Oproep tot actie

Het heeft 50 jaar geduurd om een internationaal aanvaarde norm voor e-paspoorten te ontwikkelen. Nu we midden in de meest rampzalige pandemie van de vorige eeuw zitten, hebben we niet de luxe van tijd.

De Good Health Pass Collaborative werd opgericht om een blauwdruk te maken voor een betrouwbaar, algemeen erkend en interoperabel ecosysteem van digitale gezondheidspas-systemen die onze beste hoop bieden om het internationale reizen te herstellen en de wereldeconomie weer op gang te brengen.

Wij erkennen en prijzen het uitstekende werk dat reeds wordt verricht door organisaties zoals de WHO Smart Vaccination Certificate Working Group, het Vaccination Credential Initiative (VCI), en COVID Credential Initiative (CCI) - plus de standaardiseringsactiviteiten binnen de reisindustrie en de identiteitstechnologiegemeenschap.

De Good Health Pass Collaborative is niet bedoeld om deze inspanningen te vervangen, maar eerder om deze inspanningen met elkaar te verweven en samenwerking te vergemakkelijken. Door het identificeren van de verschillende gebieden waar convergentie rond normen nodig is - en het vullen van hiaten waar ze bestaan - zal de Good Health Pass Collaborative de structuur en de samenhang bieden die nodig zijn om deze lopende inspanningen hun belofte te laten waarmaken.

Vaccinatie Schema

Register (Vaccinatoren)

Schema testresultaten

Register (laboratoria)

()

ID Binding + Authenticatie

Interoperabiliteit standaarden

Vertrouwenskader

Richtlijnen voor implementatie

Succes in deze onderneming zal een ongekende focus, coördinatie en samenwerking vereisen tussen een geheel nieuw ecosysteem van spelers, waaronder beleidsmakers, overheidsinstanties (bijv. volksgezondheid en grenscontrole), en organisaties in de gezondheids-, reis-, en technologiesector. We kijken ernaar uit om samen te werken met onze partners om onze weg te vinden naar die betere toekomst.

Wat u kunt doen

1 Onderschrijven

Bevestig dat u of uw organisatie de principes van de Good Health Pass Collaborative onderschrijft op goodhealthpass.org.

2 Betrekken

Word lid van de Good Health Pass Collaborative - als individu of als organisatie - en neem deel aan een werkgroep om te helpen de 'Good Health Pass Ecosystem Blueprint' te definiëren en aan te nemen.

3 Onderwijzen

Bedrijven en individuen kunnen helpen beleidsmakers, de overheid en maatschappelijke organisaties voor te lichten over de noodzaak van goede zorgpassen om mobiliteit en economische activiteit te herstellen, gelijkheid te bevorderen en privacy en andere burgerlijke vrijheden te beschermen.

Beleidsmakers kunnen op hun beurt helpen hun collega's en kiezers voor te lichten over

de noodzaak van goede gezondheid passen - zowel individueel als door het ondersteunen van financiering voor publieke informatiecampagnes. Publieke voorlichtingscampagnes zijn een kans voor samenwerking en het opbouwen van vertrouwen tussen de overheid en maatschappelijke organisaties.

En u dacht dat alles weer zal worden zoals het was?

Bron: https://www.goodhealthpass.org/wp-content/uploads/2021/02/Good-Health-Pass-Collaborative-Principles-Paper.pdf