www.wimjongman.nl

(homepagina)


Helaas, gezond verstand

Door Hal Lindsey - 15 augustus 2021

()

Gezond verstand... rechtlijnig denken... het voor de hand liggende zien. De hele wereld lijkt deze dingen steeds moeilijker te vinden. En de Bijbel vertelt ons waarom. 2 TimoteĆ¼s 3:8 spreekt over mensen die "de waarheid tegenspreken, mensen met een verdorven geest."

Dat is logisch. Hoe meer mensen zich verzetten tegen de waarheid, hoe moeilijker het wordt om helder te denken.

Romeinen 1:18-32 neemt datzelfde concept en werkt het uit op een grote schaal. Het spreekt over volken en naties die zich tegen God keren. Romeinen 1:18 zegt dat zij "de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken". Vers 21 spreekt over mensen die weigeren God te eren en dan "zinloos worden in hun speculaties". Romeinen 1:22 zegt: "Zich wijs noemend, werden zij dwaas."

Het 24e vers zegt dat vanwege hun besluiten om God te verwerpen ten gunste van het kwaad, "God hen in de begeerten van hun hart overgaf aan onreinheid." Vers 25 zegt: "Zij verruilden de waarheid van God voor een leugen." De verzen die volgen geven specifieke details over de soorten zonde waarin zulke verslechterende beschavingen vervallen.

Het trieste verhaal bereikt een hoogtepunt in Romeinen 1:28. "Toen zij het niet meer zagen zitten God te erkennen, gaf God hen over aan een verdorven geest."

De King James Version zegt: "verdorven geest." De New King James en de English Standard Versions zeggen: "verdorven geest." De New American Standard Bible en de New International Version zeggen: "verdorven geest." Het Grieks hier draagt de klank van "waardeloosheid."

Het verstand verliest zijn waarde omdat het niet langer zijn werk doet. Mensen zijn niet meer in staat om in hun eigen belang te denken. Denk aan grote kapitalistische bedrijven die socialisten proberen te paaien door socialistische retoriek en waarden over te nemen. Op de een of andere manier komt het nooit bij hen op dat het monster dat zij nu helpen voeden en laten groeien, hen op een dag als lunch zal zien.

Een ander voorbeeld zou zijn wanneer de meest vrije, eerlijke en welvarende natie in de geschiedenis van de wereld besluit zichzelf in stukken te scheuren omdat ze nooit perfect is geweest. De voorbeelden zouden de hele dag door kunnen gaan. Lees elke nieuwssite op elke dag. Overal zie je voorbeelden van individuen, bedrijven, naties en groepen naties die handelen tegen hun eigenbelang in.

Wanneer naties en mensen hun gedachten van God zuiveren, beginnen zij zelfvernietigend te denken.

Voor hen die vasthouden aan God en Zijn woord, kan dit alles ontmoedigend zijn. Hoe reageren wij? Worden we verontwaardigd of angstig? Nee. Toen Jezus zei dat Hij het Evangelie overal en aan iedereen moest verkondigen, rekende Hij juist deze mensen daartoe. Christus stierf voor hen. Hij hield zo veel van hen, dus moeten wij ook van hen houden.

1 Johannes 4:18 verklaart het verbazingwekkende resultaat van zulke liefde. "Volmaakte liefde drijft angst uit. 2 TimotheĆ¼s 1:7 zegt het als volgt. "God heeft ons niet gegeven een geest van vrees, maar van kracht en liefde en van bezonnenheid."

Bron: Hal Lindsey