www.wimjongman.nl

(homepagina)


ONVERGETELIJKE GEZICHTEN

Door Jonathan Brentner - 6 augustus 2021

()

Op 27 juni 1969 publiceerde het tijdschrift Life de foto's van de 242 Amerikaanse soldaten die in de periode van 28 mei tot 3 juni 1969 in het conflict in Vietnam waren gesneuveld. Ik was toen zestien jaar en tot op de dag van vandaag herinner ik mij het beklemmende effect dat de gezichten van die jonge mannen op mij hadden.

De opvallende vertoning bracht de verschrikkingen van de oorlog tot leven voor iedereen die de vertoning zag.

Vandaag bevinden we ons in het midden van een andere strijd die veel dodelijker is dan die in Zuidoost-Azië zo lang geleden. Het is Satan tegen de mensheid.

Het heeft ook zijn slachtoffers, gezichten die vaak over de sociale media flitsen voordat de censoren ze op de een of andere manier verwijderen.

Voor mij blijven veel van de beelden in dit conflict onvergetelijk.

GEZICHTEN IN DE OORLOG TEGEN BIJBELGELOVIGE CHRISTENEN

Hoewel het in de VS weinig aandacht krijgt, hebben moslims in Nigeria veel gelovigen in dit land gedood. Sommigen schatten dat ze alleen al in 2021 drieduizend martelaren hebben gedood. Ik herinner me een bepaald beeld op sociale media van mannen die de kisten dragen van hun gedode geloofsgenoten. Ik zal de uitdrukkingen van verdriet en vastberadenheid op hun gezichten niet snel vergeten. Ik herinner me ook de foto van een Nigeriaanse dominee die achter zijn bureau zat voordat radicalen hem van het leven beroofden omdat hij weigerde Jezus te verloochenen.

De oorlog tegen bijbelgelovige christenen in de VS ziet er op dit moment anders uit, maar kan ook dodelijk worden.

Als je naar de mainstream media luistert, krijg je waarschijnlijk de indruk dat het alleen evangelische christenen zijn die zich tegen het vaccin verzetten en daardoor als enige verantwoordelijk zijn voor het stijgende aantal COVID-doden. De realiteit is dat slechts de helft van de bevolking in Amerika de injecties heeft gekregen; het zijn niet alleen gelovigen die zich verzetten tegen het dringende verzoek om de prik te krijgen. Ik weet van velen buiten het geloof die fel gekant zijn tegen de mRNA-injecties.

De frustratie in de Amerikaanse regering neemt echter toe nu het verzet nog sterker wordt. Ik was getuige van de woedende houding van Joe Biden toen hij zich naar een microfoon haastte om luidkeels en herhaaldelijk te verkondigen dat de "ongevaccineerden mensen doden". Misschien weet hij niet dat een aanzienlijk percentage van de mensen die als gevolg van COVID in ziekenhuizen liggen, volledig gevaccineerd zijn!

Ik geloof dat uiteindelijk de schuld voor de COVID sterfgevallen zal vallen op Bijbel-gelovige Christenen, ongeacht hun vaccinatie status. Als er ooit een tijd was om Jezus' woorden in Mattheüs 10:16 in acht te nemen, dan is het nu: We moeten "wijs zijn als slangen en onschuldig als duiven." Efeziërs 6:10-18 vertelt ons dat we al deelnemen aan deze oorlog, maar het zal nog veel reëler worden naarmate de vijandigheid tegen ons toeneemt.

GEZICHTEN IN DE OORLOG TEGEN DE MENSHEID

Van alle gezichten die ik de laatste tijd heb gezien, zijn de meest beklijvende diegenen die zijn gestorven in een verwante strijd; zij gestorven zijn als direct gevolg van de mRNA-injecties. Ik heb tientallen van dergelijke foto's op de sociale media gezien en tientallen verhalen gehoord van rouwende dierbaren en van mensen die blijvend gehandicapt zijn geraakt als gevolg van het vaccin. In een paar gevallen die ik heb gehoord of waarover ik heb gelezen, zijn vroegere verwondingen of aanvallen van kanker teruggekeerd om de ontvangers van deze injecties te treffen.

De CDC zelf meldt dat 10.991 mensen in de Verenigde Staten zijn overleden als gevolg van de COVID-19 injecties tot begin juli 2021 en dat 9.274 ontvangers nu blijvend gehandicapt zijn als gevolg van deze injecties. (Het aantal doden in de Europese Unie staat momenteel op 20.525 als gevolg van de COVID-19 injecties).

Kunt u zich de impact voorstellen van een tijdschrift met foto's van de duizenden die zijn omgekomen als gevolg van het ontvangen van het vaccin in alleen al de Verenigde Staten?

De CDC probeert het hoge aantal doden te rechtvaardigen door te zeggen dat het om een klein percentage van alle geïnjecteerden gaat. In de media verschijnen verhalen over gelukkige ontvangers van het COVID-19-vaccin die anderen aanmoedigen om ook de geweldige injecties te nemen.

Stelt u zich eens voor dat in de zomer van 1969 de reguliere media de verspreiding van foto's in het tijdschrift Life hadden tegengegaan door te melden dat het wekelijkse dodental in Vietnam een zeer laag percentage van onze soldaten in Zuidoost-Azië vertegenwoordigde. Wat als ze interviews zouden publiceren met veteranen die veilig uit het conflict waren teruggekeerd als bewijs dat de oorlog lang niet zo gevaarlijk was als de nee-zeggers beweerden? De verontwaardiging over een dergelijke schandalige en kwetsende berichtgeving zou enorm zijn geweest, en terecht.

>Maar is dat niet precies hoe de CDC en de media momenteel het lijden en de sterfgevallen behandelen die het gevolg zijn van de COVID-19 vaccins? Is dat niet precies wat de mainstream op dit moment aan het doen is? Dat is het zeker, zonder twijfel dat het zo is, even verachtelijk.

Dr. Peter McCollough, een professor aan de Texas A&M School of Medicine en één van de meest vooraanstaande cardiologen in heel Amerika, gelooft dat het aantal doden door de COVID-19 injecties al dichter bij de 50.000 ligt in de V.S. alleen. Hij beweert een bron binnen de CDC te hebben die dit aantal dodelijke slachtoffers bevestigt, wat opmerkelijk dicht ligt bij het aantal slachtoffers van de oorlog in Vietnam.

Moderna kreeg 300.000 meldingen van bijwerkingen van haar mRNA injectie in slechts de eerste drie maanden dat het beschikbaar was.

Waarom willen de machthebbers van vandaag dan zo graag dat iedereen de uiterst gevaarlijke mRNA injecties krijgt? Ja, de meesten zijn nog niet gestorven of hebben ernstige verwondingen opgelopen door deze "vaccins", maar zouden de hoge aantallen slachtoffers ons niet de mogelijkheid moeten geven om ze te weigeren? Waarom staan regeringen er zo op om deze injecties verplicht te stellen, terwijl ze een zeer reële mogelijkheid hebben om mensen te doden en we nog niet weten wat de langetermijneffecten ervan zijn, omdat ze nog niet getest zijn?

Overweeg het volgende citaat uit een artikel geschreven door Tyler Durden, een schrijver voor de website ZeroHedge. Hieronder verkent hij de redenen voor de over-the-top push om te zorgen dat iedereen, zonder uitzondering, de prik krijgt.

Als een grote populatie van miljoenen mensen na de komende jaren ongevaccineerd blijft, dan zullen zij een omvangrijke en onbetwistbare controlegroep vormen. Een controlegroep is een groep proefpersonen die fungeert als een zuiver monster dat onaangetast blijft door een geneesmiddel- of vaccinexperiment. Als de gevaccineerde groep ziek wordt of sterft aan specifieke aandoeningen en de controlegroep heeft diezelfde aandoeningen niet, dan is dat een vrij goed teken dat uw vaccin of geneesmiddel vergif is.

Mijn zorg is dat Klaus Schwab's reset-agenda onmogelijk op een permanente manier kan worden uitgevoerd, tenzij de menselijke bevolking in korte tijd (een generatie of twee) sterk wordt gereduceerd. Globalisten hebben het voortdurend over bevolkingsbeheersing en -vermindering. Elites als Bill Gates zijn er beroemd om. Is het verwonderlijk dat zij een plan zouden bedenken om dit in te voeren?

Wat als, zoals veel deskundigen hebben gesuggereerd, de bijwerkingen van vaccins deze de conditie zijn om een afnemende bevolking te creëren? Wat als dat de bedoeling is? We zullen het op zijn minst gedurende een paar jaar het niet zeker weten, omdat auto-immuunziekten en onvruchtbaarheid tijd nodig hebben om zichtbaar te worden in een bevolking.[i]

HET IS SATAN

Daymond Duck, in zijn artikel van 1 augustus op de Rapture Ready website, getiteld It's Satan, begon met deze woorden:

De schrijver van dit artikel werd onlangs gevraagd: "Waarom nemen de globalisten, die verondersteld worden zeer intelligent te zijn, beslissingen die zo duidelijk verkeerd zijn?"

De meesten beseffen het niet, maar Satan zit achter hun kwaad.

Hij heeft hen zo verblind dat ze niet geloven dat de Bijbel het Woord van God is.

De vijand van onze ziel zit achter de oorlog tegen Bijbel-gelovige Christenen en de waarheden van Gods Woord. Zijn moorddadige plannen en massale misleiding hoeven ons niet te verbazen; Jezus beschreef de duivel op deze manier in Johannes 8:44: "Hij was een moordenaar vanaf het begin, en staat niet in de waarheid, want er is geen waarheid in hem. Wanneer hij liegt, spreekt hij uit zichzelf, want hij is een leugenaar en de vader der leugen."

Er is echter buitengewoon goed nieuws voor ons allen die alleen in Jezus vertrouwen als onze Verlosser. De verhoogde activiteit van Satan die wij in onze wereld zien, vertelt ons dat wij in de laatste dagen leven van de menselijke geschiedenis zoals wij die kennen. Dit betekent dat de zevenjarige verdrukking vlak voor onze deur staat; we zien de schaduw ervan al met de dag donkerder worden.

En als de dag van de toorn van de Heer nabij is, betekent dit dat Jezus' terugkeer voor ons heel dichtbij moet zijn. Hij zal niet toestaan dat Zijn gemeente de oordelen van deze tijd ondergaat; Hij komt zeer spoedig voor ons.

Ja, er ligt veel dood en verderf in het verschiet voor de wereld waarin wij leven; we zullen er misschien meer van zien voordat wij de planeet aarde snel verlaten.

Maar onze uiteindelijke verwachting is de spoedige terugkeer van Jezus om ons naar de plaats te brengen die Hij voor ons bereidt (Johannes 14:1-3). Laat niemand die glorieuze verwachting van je stelen; de vervroegde opname is de gezegende hoop van het Evangelie (Titus 2:11-14).

Bron: Unforgettable Faces — Jonathan Brentner