www.wimjongman.nl

(homepagina)


Gevolgen

Door Daymond Duck - 12 december 2021

()

Een lezer stuurde een link naar een TikTok video met informatie waarvan Glen Beck vindt dat iedereen het moet weten.

In 2015 (tijdens de regering Obama/Biden en voordat Trump president werd), was er een ondertekende vertrouwelijke overeenkomst tussen Moderna en de NIH (National Institutes of Health) van de Amerikaanse overheid.

In de video staat duidelijk dat de overeenkomst zegt: "mRNA Coronavirus Vaccin kandidaten, ontwikkeld en gezamenlijk eigendom van het NIAID en Moderna."

Beck vraagt: "Wist je dat de overheid mede-eigenaar is van het vaccin?... Dezelfde overheid die nu het gebruik ervan verplicht stelt, is eigenaar van het vaccin."

(Opmerking van de schrijver: Het feit dat de Amerikaanse regering mede-eigenaar is van het vaccin zou gedeeltelijk kunnen verklaren waarom de Amerikaanse regering het gebruik ervan verplicht stelt en het gebruik van Ivermectine, Hydroxychloroquine, etc., die de regering niet bezit, blokkeert).

Hier is een link naar de video:

https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/76354

Overweeg deze gebeurtenissen die erop kunnen wijzen dat we ons in de dagen van Noach bevinden (grote verdorvenheid).

 • Hillary Clintons campagne comité betaalde voor valse informatie om Pres. Trump ten val te brengen (zonder gevolgen).
 • Antifa en Black Lives Matter hebben openbare eigendommen beschadigd, bedrijven geplunderd en in brand gestoken, mensen verwond in grote Democratische steden, enz. (geen gevolgen).
 • Hunter Biden, en misschien ook president Biden (de "grote man" die in sommige van Hunters e-mails en op de "Laptop from Hell" wordt genoemd) heeft gelogen en mogelijk de wet overtreden in verband met zijn zaken in Oekraïne en elders (zonder gevolgen).
 • Georganiseerde en naar verluidt betaalde roofbendes plunderen grote bedrijven in rijke buurten in Californië - niet om te eten, omdat ze hebben honger hebben, maar voor diamanten, goud, en meer (zonder gevolgen).
 • Ondanks dat hij zei dat hij het niet zou doen, liet Biden tientallen Amerikaanse burgers achter vijandelijke linies achter toen hij Amerika's troepen terugtrok uit Afghanistan (geen gevolgen).
 • Ondanks dat hij zei dat hij het niet zou doen, heeft Biden Covid vaccinaties verplicht gesteld (geen consequenties).
 • Miljarden dollars aan wapens werden achtergelaten aan de Taliban in Afghanistan, en Amerika werd vernederd (geen consequenties).
 • Fauci loog tegen het Congres over winst van functie onderzoek (geen consequenties).
 • Merrick Garland loog tegen het Congres over het behandelen van ouders op vergaderingen van schoolbesturen als binnenlandse terroristen (geen gevolgen).
 • Illegale vreemdelingen, drugsdealers, terroristen, enz. komen onze grens over (geen consequenties).
 • George Soros geeft geld aan stichtingen die oproerkraaiers financieren, oproepen tot de doden van politie, beschuldigd van verkiezingsfraude, enz. (geen gevolgen).
 • Covid-19 vaccinaties hebben vele duizenden mensen gedood en verwond (geen gevolgen).
 • Onze regering is een vijand van ons volk geworden (burgers dwingen zich te laten vaccineren maar ongevaccineerde illegale vreemdelingen toelaten in het land; bedrijven en scholen sluiten maar het Congres vrijstellen; bewezen genezingen (Ivermectin, enz.) ontzeggen aan burgers en hen laten sterven; vaccinaties verplicht stellen die soms burgers doden of verwonden, enz. (zonder gevolgen).
 • Velen in de mainstream media zijn chronische leugenaars (zonder gevolgen).
 • Velen in de sociale media censureren de waarheid (geen gevolgen).

Hoewel er vandaag geen gevolgen lijken te zijn voor de goddeloosheid van velen, zullen er in de nabije toekomst wel gevolgen zijn (Zef. 1:14-18).

De periode van Verdrukking zal een demonstratie zijn van Gods gerechtigheid.

De God die deze aarde schiep en haar verloste toen Zijn Zoon stierf aan het kruis zal optreden tegen de zonde, en de gevolgen zijn erger dan alles wat er ooit is gebeurd of ooit zal gebeuren.

Hier is een lijst van verhalen die onlangs mijn aandacht trokken:

Eén, op dag één van zijn regering, sloot Pres. Biden de Keystone XL pijplijn en sneed de olieproductie in sommige delen van de V.S. af.

De inflatie (inclusief benzine-, olie-, aardgas- en voedselprijzen) begon de pan uit te rijzen.

Begin november beloofde Biden 50 miljoen vaten olie vrij te geven uit de Amerikaanse Strategic Petroleum Reserve om de stijgende prijzen af te remmen.

Hij liet het klinken alsof hij het Amerikaanse volk zou helpen.

Maar het blijkt dat ten minste een deel van de olie die hij vrijgaf "sour crude" wordt genoemd, een laagwaardige olie met een hoog zwavelgehalte die Amerikaanse raffinaderijen niet gebruiken.

Dus in plaats van 50 miljoen vaten olie vrij te geven om de prijzen te verlagen en de Amerikaanse burgers te helpen, gaf Biden 50 miljoen vaten olie vrij, en een deel daarvan wordt verkocht in China en India.

(Opmerking: Inflatie doet de meeste burgers van de VS pijn. Het vermindert de koopkracht van spaarrekeningen, pensioenrekeningen, salarissen, en het is zeer hard voor de armen die de zogenaamde "partij van de armen" pretendeert te helpen. Maandenlang heeft de regering Biden beweerd dat het van voorbijgaande aard is. Ze hebben dat nu moeten herroepen).

Twee, op 3 december 2021 werd gemeld dat de regering Biden een signaal naar China heeft gestuurd dat de toekomst van Taiwan een prioriteit van de V.S. is.

Biden weigert Taiwan enkele van de nieuwste Amerikaanse wapens te laten kopen, maar hij heeft het aantal Amerikaanse personeelsleden in Taiwan verhoogd van 20 tot 39 personen (29 van de mariniers, 2 van het leger, 3 van de marine en 5 van de luchtmacht).

Het is moeilijk te geloven dat China zal worden afgeschrikt door nog eens 19 VS-medewerkers naar Taiwan te sturen.

Drie, op 4 december 2021 berichtte Amir Tsarfati dat Iran op het punt staat genoeg uranium van wapenkwaliteit te hebben om een kernbom te maken en ermee dreigt het tegen Israël te gebruiken.

Israël bereidt zich voor op een oorlog, en de regering Biden probeert Israël ervan te weerhouden Iran aan te vallen.

Biden wil dat Iran ermee instemt om te stoppen met het maken van kernwapens, maar de huidige Iraanse leiders houden zich niet aan hun afspraken, en er zijn geen consequenties voor het breken van de afspraken die ze maken.

Veel Bijbelprofetieleraren geloven dat een Israëlische aanval op Iran zal leiden tot de strijd van Gog en Magog en de vernietiging van Damascus (Ezech. 38-39; Jes. 17).

Het toneel lijkt klaar te zijn, en alle partijen lijken voorbereid te zijn.

(Meer: Op 5 dec. 2021 kondigde een Amerikaanse functionaris aan dat Iran zich heeft teruggetrokken van alle eerdere compromissen over een nucleaire deal - wat betekent dat Iran zich niet aan zijn woord houdt, en de onderhandelingen lijken nergens heen te gaan).

Vier, vanwege de oneerlijkheid en censuur van de sociale media tijdens de presidentiële campagne van 2020, zei president Trump dat hij een nieuw sociaal medium zal oprichten, Truth genaamd.

Op 4 dec. 2021 werd gemeld dat Trump meer dan een miljard dollar heeft opgehaald, en zijn bedrijf zal worden genoteerd aan de Amerikaanse beurs.

De opstart wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2022.

Sommige Democraten roepen al op tot een onderzoek naar het nieuwe systeem van Trump.

Vijf, de regering Biden heeft het mandaat gegeven dat alle militair personeel voor 28 november 2021 moet zijn ingeënt tegen Covid, of uit het leger moet worden gezet.

Op 3 december 2021 werd gemeld dat ongeveer 19.000 actieve mariniers en matrozen hieraan niet hebben voldaan.

Hen royeren zou het Amerikaanse leger verder verzwakken.

Zes, betreffende de ondergang van de VS en de komende satanische wereldregering: op 5 december 2021 werd voormalig president Trump geïnterviewd door Mark Levin op "Life, Liberty & Levin".

Volgens een bericht op Fox News waarschuwde Trump dat extremisme en steun voor een wereldregering in de Democratische partij "een punt zou kunnen bereiken waarop toekomstige gekozen functionarissen geen koerscorrectie meer kunnen uitvoeren en de republiek zoals die is gesticht, verloren zal gaan."

Dit is op zijn minst de tweede keer dat Trump de natie waarschuwt dat de Democratische Partij dicht bij het vestigen van een wereldregering is.

Als we dicht bij een wereldregering zijn, zijn we nog dichter bij de opname.

Zeven, over de komende wereldregering en wereldreligie: Rooms-katholiek aartsbisschop Vigano blijft zich er trouw tegen uitspreken.

Hier is mijn begrip van enkele dingen die hij zei in een interview dat Intercessors for America (IFA) plaatste op 7 dec. 2021:

 • Satan is de macht achter de komende wereldregering.
 • Satan stuurt aan op een wereldregering die het goede, zoals beschreven in het Woord van God, niet zal tolereren.
 • Satans wereldregering zal het kwaad legitimeren en de mensen dwingen het kwaad te accepteren en te begaan (goed zal kwaad genoemd worden en kwaad zal goed genoemd worden).
 • Satans wereldregering zal falen omdat Satans volgelingen het feit over het hoofd zien dat Jezus de Koning der koningen en de Heer der heren is.
 • Satan wil dat iemand met een antichristelijke geest over de wereld heerst om mensen te dwingen hem te aanbidden, te voorkomen dat zielen gered worden, en ervoor te zorgen dat zielen naar de hel gaan.
 • De NWO is Satans plan om het plan van God te vervangen, om het plan van verlossing en vrede te vervangen door een plan van wanhoop en onderwerping.
 • De onwetenschappelijke Covid-19 vaccinatiecampagne heeft twee doelen: 1) De implementatie van een opsporingsprogramma dat in de toekomst kan worden uitgebreid tot het Teken van het Beest-systeem, en 2) De transformatie van gezonde mensen met een natuurlijk immuunsysteem in ongezonde mensen met een gecompromitteerd immuunsysteem, zodat ze gedwongen kunnen worden om afhankelijk te zijn van de wereldregering voor hun overleving.

Vigano voegde eraan toe dat de globalistische elite (grote farmaceutische bedrijven, bedrijven in de gezondheidszorg, etc.) grote rijkdom verwerven door Satans NWO-plan.

Acht, betreffende een systeem om iedereen te volgen: begin december 2021 heeft het Huis van Afgevaardigden van de V.S. de Immunization Infrastructure Modernization Act of 2021 aangenomen.

Dit wetsvoorstel trekt $400 miljoen uit om een systeem te ontwikkelen en te implementeren dat de federale overheid, staten, steden, territoria en anderen kunnen gebruiken om iedereen te volgen die gevaccineerd is.

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Senaat voor een stemming.

Negen betreffende natuurrampen: in de eerste week van december 2021 werd voorspeld dat een ongewoon krachtige storm 10-15 inches regen (60 cm. in sommige gebieden) zou dumpen op Hawaï.

Ambtenaren riepen de noodtoestand uit en waarschuwden dat er "catastrofale overstromingen" konden zijn.

Tot slot, bent u klaar voor de opname?

Als u klaar wilt zijn voor de opname en naar de hemel wilt gaan, moet u opnieuw geboren worden (Johannes 3:3). God houdt van u, en als u dat nog niet hebt gedaan, geef dan oprecht toe dat u een zondaar bent; geloof dat Jezus de uit een maagd geboren, zondeloze Zoon van God is, die voor de zonden van de wereld is gestorven, is begraven en uit de dood is opgewekt; vraag Hem uw zonden te vergeven, u te reinigen, in uw hart te komen en uw Verlosser te zijn; zeg dan tegen iemand dat u dit hebt gedaan.

Bron: Consequences :: By Daymond Duck - Rapture Ready