www.wimjongman.nl

(homepagina)


Gericht op de Heer

Door Hal Lindsey - 5 december 2021

()

Het is de laatste uren van de nacht. Je rijdt over een snelweg in oostelijke richting. Na een tankstop ga je weer de snelweg op, maar nu lijkt het alsof je naar het westen gaat. Het verkeersbord verzekert je dat je nog steeds naar het oosten gaat. Je kijkt op je navigatiescherm en ook daar staat dat je naar het oosten gaat. Maar het voelt verkeerd.

Wat doe je nu? Je gaat uit van feiten, niet van gevoelens. Je vertrouwt de verkeersborden en de GPS, zelfs als er iets in je hoofd omdraait.

Later, beginnen de eerste tekenen van de dageraad de oostelijke hemel te verlichten. Als de zon begint op te komen, is het niet langer een kwestie van verkeersborden. Nu weet je het. De opkomende zon in het oosten geeft je hersenen een nieuw, perfect gevoel van oriëntatie. Je gaat naar het oosten. Er is geen twijfel mogelijk. Je begint je af te vragen hoe je je ooit zo verward hebt gevoeld.

Gevoelens kunnen ons soms op een dwaalspoor brengen. We moeten ons oriënteren op wat we weten en wat waar is.

Volgens de National Transportation Safety Board, was John F. Kennedy Jr's vliegtuigongeluk in 1999 het gevolg van "ruimtelijke desoriëntatie." Encyclopaedia Britannica definieert "ruimtelijke desoriëntatie" als "het onvermogen van een persoon om zijn ware lichaamspositie, beweging en hoogte te bepalen ten opzichte van de aarde of zijn omgeving."

De jonge Kennedy was alleen gecertificeerd om te vliegen volgens de zichtvliegvoorschriften. Hij had geen instrumenten instelling. Hij moest op zicht vliegen. We raken gedesoriënteerd als we niets hebben om ons op te oriënteren, of als we ons proberen te oriënteren op iets wat niet klopt.

En dat is waar de wereld nu is. In vorige generaties hielden de meesten, zelfs niet-christenen, zich vast aan bepaalde waarheden. Maar in deze generatie wordt het allemaal op zijn kop gezet. Romeinen 1:18 spreekt van hen "die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken." [NASB] Dat gebeurt op dit moment.

Spreuken 22:28 zegt, "Verwijder niet het oude oriëntatiepunt dat uw vaderen hebben ingesteld." [NKJV] Dat vers gaat voornamelijk over eigendomsrechten. Verplaats de markering van de eigendomslijn niet. Maar het spreekt ook over hen die Gods morele standaarden wegnemen waardoor wij ons leven kunnen inrichten. Het verwijderen van de normen is vooral wreed voor kinderen.

In Jeremia 6:16 zegt de Heer: "Sta op de wegen en zie, en vraag naar de oude paden, waar de goede weg is, en wandel daarin; dan zult gij rust vinden voor uw zielen." [NKJV] Het is moeilijk om het goede pad te vinden als het oude oriëntatiepunt verwijderd is.

Soms moeten we als christenen op instrumenten vliegen. Ga niet op je gevoel af, maar op Gods woord. Doe wat juist is, ook als je er geen zin in hebt.

Het mooie voor de volgelingen van de Heer is dat we meer hebben dan instrumenten en oriëntatiepunten. We hebben Jezus. Hij noemde Zichzelf "de Goede Herder". Een herder wandelt met zijn schapen, leidt ze en houdt ze veilig.

Dus, in deze onrustige en verontrustende tijden, houd je vast aan Gods woord en wandel dicht bij de Goede Herder.

Bron: Hal Lindsey