www.wimjongman.nl

(homepagina)


Het einde van het Romeinse Rijk vertoont veel gelijkenissen met het huidige Europa en de VS

door Atul Kumar Mishra - 30 juni 2021

()

Het Romeinse Rijk was, naar alle schattingen, een van de grootste en machtigste rijken die ooit op deze planeet hebben bestaan. Het was onoverwinnelijk, onverslagen tijdens zijn glorieuze bestaan, welvarend en gaf de wereld het goede voorbeeld. Voor velen in die tijd was het het toppunt van menselijke beschaving. Maar raad eens wat? Het Romeinse Rijk is nu nergens meer te vinden. Zoals alle rijken en beschavingen buiten het Indiase subcontinent - is ook het Romeinse Rijk ten onder gegaan. Wat ooit als een goddelijk gewijd rijk werd beschouwd, begon af te brokkelen en werd ergens rond 476 na Christus op de knieën gedwongen.

Het Romeinse Rijk groef zijn eigen graf toen het besloot een groot hart te krijgen, en uit grootmoedigheid begon te proberen samen te leven met "culturen" en "etniciteiten" die indertijd ongeschikt waren voor beschaving. Wat Rome toen deed, doet het Westen nu. De Verenigde Staten van Amerika en Europa zijn hun eigen ondergang, of durven we zeggen, hun ruinering aan het plannen. Wat het Romeinse Rijk overspoelde, is wat nu het Westen is komen teisteren. Rome viel door wat 'Woke' was in de dagen van het rijk. De V.S. en Europa worstelen vandaag met een nog geavanceerdere versie van 'Wokeness', waardoor de grenzen tussen gezond verstand en waanzin zijn vervaagd als nooit tevoren.

De val van het Romeinse Rijk is een veelbesproken onderwerp in academische kringen. Maar de meesten zijn het eens over vier basisredenen: Verval door algemene malaise; Monocausaal verval; Catastrofale ineenstorting en Transformatie. Het Romeinse Rijk heerste over een uitgestrekt gebied. Het werd over het algemeen goed bestuurd en er was weinig verzet. Opstanden werden gemakkelijk neergeslagen. De kiem voor de ineenstorting van het Romeinse Rijk werd gelegd in wat de migratieperiode wordt genoemd. Rond de 3de eeuw opende Rome zijn poorten voor buitenstaanders.

Rome had eeuwenlang met Germaanse stammen gevochten, maar rond het jaar 300 waren "barbaarse" groepen zoals de Goten de grenzen van het Rijk binnen gedrongen. Goten konden zich nooit goed vestigen in het rijk en dit leidde tot twee succesvolle Gothische opstanden tegen het rijk. Het leidde ertoe dat Goten hoge posten bezetten in zowel de regering als de strijdkrachten.

Laat-Romeinse keizers richtten zich op een weelderige levensstijl. De culturele verloedering was op zijn hoogtepunt. Romeinse orgieën (daar komt het moderne woord vandaan) kwamen vaak voor, waarbij een groep jonge mannen en dames naar hartelust aten en dronken en zich overgaven aan allerlei ongeoorloofde praktijken. De Romeinse keizers bleven uitzonderingen maken voor binnenkomende hordes buitenstaanders, de kern van het rijk was nu onherkenbaar geworden. De ondergang was begonnen.

De genadeslag voor het Romeinse Rijk werd toegebracht door de Vandalen in 455 na Christus, die "de Eeuwige Stad" binnenvielen, een jaar nadat de Germaanse leider Odoacer een opstand had ontketend en keizer Romulus Augustulus had afgezet. Vanaf dat moment zou geen enkele Romeinse keizer ooit nog vanuit een positie in Italië regeren. Het Romeinse Rijk was daarmee van de kaart van de aarde gewist.

Het Westen had idealiter een les moeten trekken uit de val van het Romeinse Rijk. Maar het lijkt geen lering eruit te hebben getrokken, waardoor het een soortgelijk traject volgt, en tenzij een grote koerscorrectie wordt uitgevoerd, zullen Amerika en Europa niet in staat zijn hun fortuin te redden.

Het Westen is al geruime tijd een dominante macht. Door bijna de hele wereld te koloniseren, groeiden zij exponentieel. De industriële revolutie heeft hun opmars bevorderd. Ze stuitten op twee grote obstakels met de twee wereldoorlogen, maar hun dominantie bleef. Amerika werd de duidelijke winnaar, met een achtergebleven VK en de rest van Europa hinkend erachteraan. Bij het aanbreken van de 21e eeuw was Europa in een fase van decadentie beland, de laatste fase van elk imperium. Duitsland, Frankrijk en vele andere Europese landen openden hun deuren voor buitenstaanders die met hun ideologische bagage binnen kwamen.

De daaropvolgende regeringen moesten aanpassingen doorvoeren met het oog op inclusiviteit en gelijkheid. De buitenstaanders hebben echter een oorlog ontketend in Europa. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zien zich van binnenuit geconfronteerd met de grote tegenkracht van de islamistische krachten. De VS, een land gebouwd door buitenstaanders met zijn kapitalisme, bleef een ideaal land voor de wereld. Het had de Eerste Wereldoorlog van een afstand gadegeslagen en zijn handen gebrand aan de Tweede. Hoewel het open bleef staan voor buitenstaanders, hield het hen op een armlengte afstand.

Dit zou natuurlijk spoedig veranderen en de enorme toevloed van migranten veranderde de demografie van veel van haar staten, wat leidde tot een onvermijdelijke verandering in de politiek. De 44e president van de Verenigde Staten heeft Amerika (net als de Romeinse keizers) onherstelbaar veranderd. De 45e president - Donald Trump probeerde Amerika in een naar binnen gekeerd land te veranderen, maar werd weggestemd om redenen die de kiezers van Amerika het beste kennen. Vandaag delen de Ilhan Omars en Alexandria Ocasio Cortez'en openlijk de lakens uit in de Verenigde Staten.

Een woke-tsunami heeft Amerika en Europa overspoeld. Quotasystemen om een gelijke behandeling van ras en godsdienst te bereiken worden in het leven geroepen, terwijl de meritocratie [regering die men verdient] een langzame dood sterft. Omgekeerd racisme viert hoogtij in het Westen. De Wokeness zal de laatste nagel aan de doodskist ervan zijn - het einde van het Westen zoals wij dat kennen. Als men het bekijkt, zijn de parallellen tussen het gevallen Romeinse Rijk en het vallende Westerse Rijk gewoon te schril om te negeren.

Een afscheid van moraal, geloof en tradities en een overkoepelende aanvaarding van ontspoorde extreem-linkse agenda's, gekoppeld aan het enthousiasme om polaire tegenwerkende vreemden in de Westerse samenlevingen te pompen, belooft de dood van de Westerse beschaving te bewerkstelligen.

Bron: The end of the Roman Empire has many similarities with present day Europe and USA