www.wimjongman.nl

(homepagina)


VREDE, VREDE ALS ER GEEN VREDE IS.

18 juni 2021 - door BIBLE PROPHECY

Het grote nieuws deze week is de nieuwe regering in Israël. Benjamin Netanyahu is na 12 jaar Premier te zijn geweest, vertrokken, en Naftali Bennett en zijn coalitiepartners zijn binnen. Een bonte verzameling politici, variërend van een Arabische groep die voor het eerst in een coalitie zit, tot diverse rechtse en linkse partijen. Het enige wat deze groep buitenbeentjes gemeen hebben, is hun collectieve afkeer van Benjamin Netanyahu. Hoe ze samen zullen regeren laat zich raden.

Niet alleen is deze nieuwe regering blij met het einde van Netanyahu, maar dat geldt ook voor de vijandelijke staten rond Israël. Zowel Iran als de Palestijnse Autoriteit juichen de regeringswisseling in Israël toe. De Palestijnen zijn zelfs bereid een nieuw vredesonderhandelingsteam samen te stellen op aandringen van de regering van Joe Biden in Washington D.C.

Er bestaat geen twijfel over dat een regeringswisseling in Israël noodzakelijk was voor de vervulling van de bijbelse profetie over het toekomstige vredesakkoord van zeven jaar (Daniël 9:27). Benjamin Netanyahu was krachtig in het beschermen van Israëls belang in zelfbescherming; van het nee zeggen tegen de terugkeer van de grenzen van 1949, tot het verklaren dat Iran een existentiële bedreiging is voor de Joodse Staat. Netanyahu zou een belangrijk kloof zijn gebleven bij het maken van een deal die veel opgeeft ter wille van een stuk papier waarop staat "vrede en veiligheid". (De geschiedenis vertelt hetzelfde toen de voormalige Britse premier Neville Chamberlain zijn waardeloze document met de handtekening van Adolph Hitler erop omhoog hield).

Op een dag zal ofwel deze nieuwe regering, ofwel een nog linksere, progressieve en verzoenende regering bereid zijn om Israëls huidige diplomatieke houding en standpunten weg te onderhandelen voor het aanbod van een overeenkomst die een periode van bescherming en vrede garandeert, (zeven jaar volgens de profeet Daniël). Maar, zoals de geschiedenis laat zien, zal dit document niet het papier waard zijn waarop het is geschreven. Het zal worden verbroken door degene die de twee partijen tot overeenstemming heeft gebracht, (de toekomstige Antichrist). Zoals de passages uit de Schrift aangeven, zal de belofte van vrede helemaal geen vrede zijn, maar verwoesting en vernietiging.

Terwijl de mensen zeggen "Vrede en veiligheid", zal het verderf plotseling over hen komen, als barensweeën over een zwangere vrouw, en zij zullen niet ontkomen. 1 Thessalonicenzen 5:3 NIV

Zij bieden oppervlakkige behandelingen voor de dodelijke wond van mijn volk. Zij geven verzekeringen van vrede wanneer er geen vrede is. Jeremia 6:14 NLT

Uw verbond met de dood zal nietig worden verklaard; uw overeenkomst met het dodenrijk zal geen stand houden. Wanneer de overweldigende plaag voorbijtrekt, zult u erdoor worden neergeslagen. Jesaja 28:18 NIV

Kijk, hun dappere mannen huilen hardop in de straten; de gezanten van de vrede huilen bitter. De snelwegen zijn verlaten, geen reizigers zijn er op de wegen. Het verdrag is verbroken, zijn getuigen zijn veracht, niemand wordt gerespecteerd. Jesaja 33:7-8 NIV

En in ander nieuws deze week geeft een triest rapport aan dat zo'n 43% van de Millennials "niet weet, en er niet om geeft, of niet gelooft" dat God bestaat. Dit is precies dezelfde houding die heerste onder een hele generatie die opgroeide tijdens het bestaan van het oude Israël. Zij wisten niet wat God in het verleden voor hen had gedaan, of zij gaven er niet om Hem te erkennen. Dus gingen ze gewoon door met zondigen en het niet respecteren van God. Dat klinkt heel erg als onze huidige tijd, nietwaar?

Natuurlijk vertelt de geschiedenis ons wat er gebeurde met het oude Israël/Judea: God stuurde hen in gevangenschap en hun land, steden en tempel werden vernietigd als oordeel. Kunnen we vandaag iets anders verwachten? Het oordeel komt er weer aan en het wordt de Tijden van Jakobs Benauwdheid genoemd, ofwel: de Verdrukking.

Dat was het voor deze week. We bidden dat u waakt en wacht op de spoedige wederkomst van Jezus Christus. In de tussentijd, ga en geniet van Gods prachtige schepping, genaamd het buitenleven (als u daartoe in staat bent).

Blijf omhoog kijken, en moge God u zegenen.

Bron: Peace, Peace when there is no Peace.