www.wimjongman.nl

(homepagina)


Caroline Glick: Bennett vertegenwoordigde Israël of het zionisme niet bij de VN.

Politiek analist zegt dat de Premier zich neerlegt bij het VS-stempel van goedkeuring voor het Iraanse nucleaire arsenaal, en niet Israël verdedigt tegen antisemieten.

29 september 2021

Politiek analiste en journaliste Caroline Glick, die scherpe kritiek uitte op het onvermogen van premier Naftali Bennett om zich af te zetten tegen de nieuwe Amerikaanse regering, legt aan Arutz Sheva uit welke inzichten in Bennetts beleid zij opdeed uit zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN eerder deze week.

Glick stelt om te beginnen dat de toespraak van de premier niet alleen niets heeft veranderd aan haar kritiek op hem, maar deze integendeel alleen maar heeft versterkt. "De grote dreiging die Iran tegenwoordig voor Israël vormt, komt tot uiting in de onwil van de Amerikaanse regering om iets actiefs te doen om te voorkomen dat Iran de laatste lijn naar onafhankelijke nucleaire capaciteit overschrijdt. In plaats van het op een echte manier aan te pakken, dat wil zeggen militair, doet de Amerikaanse regering er alles aan om de nucleaire besprekingen met de Iraniërs te hervatten, wat zal leiden tot Amerikaanse en VN legitimiteit voor een Iraans nucleair arsenaal."

In deze realiteit, zo benadrukt Glick, "heeft Naftali daar niets over gezegd. Hij heeft de gevaarlijke nucleaire overeenkomst niet veroordeeld, zelfs niet een klein beetje. Integendeel, zijn minister van Defensie zei dat Israël de Amerikaanse gesprekken prima vond die tot het nucleaire akkoord leidden."

"In de praktijk maakt het een beleid om zich niet langer te verzetten tegen een terugkeer van de VS naar een nucleair akkoord wat de weg vrij maakt voor Iran om een rijke kernmacht te worden, omdat alle economische sancties zullen worden opgeheven en het Iraanse plan ook een VN-zegel zal krijgen, ook al is het illegaal ontwikkeld.

Over het Amerikaanse verzoek van de Chinezen om geen olie van de Iraniërs te kopen, zegt Glick dat het geen betekenis heeft. "Wat zegt deze regering over de samenwerkingsovereenkomst tussen China en Iran? Niets. Wat doet zij betreffende de regering Biden die een van de hoofden van het bedrijf Huawei vrijliet in ruil voor twee Canadese gijzelaars die in China worden vastgehouden? Onze regering doet niets en de regering Biden doet niets. Tegelijkertijd doet hij niets tegen China of Iran."

"De Amerikanen volgen nu Iran en zetten Israël onder druk om de opening van een Amerikaans consulaat in Oost-Jeruzalem goed te keuren, wat betekent dat de Amerikaanse erkenning van de Israëlische soevereiniteit in Jeruzalem wordt ingetrokken, en de regering verzet zich daar niet in het openbaar tegen, als ze zich er al tegen verzet. Bennett verdedigde geen enkel Israëlisch belang. Van een Israëlische leider wordt verwacht dat hij de Israëlische belangen in de hele wereld behartigt, maar hij sprak de VN, de machtigste antisemitische organisatie ter wereld, aan als vrienden. Wat zijn dat voor vrienden als er in de VN een automatische meerderheid is voor elk antisemitisch en anti-Israëlisch voorstel. Hij bevond zich in de meest antisemitische zaal ter wereld en behandelde die alsof hij zich in een Israël-vriendelijke zaal bevond. Hij sprak over de Durban-conferentie en vermeldde niet dat het een VN-conferentie was. Het is een goede zaak dat 34 landen deze hebben geboycot, maar hij zei niet dat dit niet had mogen gebeuren en preekte geen moraal tegen de VN omdat zij het initiatief tot deze dingen hebben genomen. Hij moest van de internationale gemeenschap eisen dat zij ophielden met Israël neer te halen, dat soeverein is in het Land van Israël en in Jeruzalem."

Glick verklaart dat zij Bennett niet aan een hogere standaard houdt dan zijn voorganger, Benjamin Netanyahu. "Ik eis dat hij de belangen van Israël vertegenwoordigt. Hij heeft het zionisme en Israël niet vertegenwoordigd. Hij heeft ons niet verdedigd tegen onze bitterste vijanden, Iran en de Palestijnen. Hij heeft tegen niemand moraliteit gepredikt terwijl we vechten voor ons bestaansrecht."

In haar opmerkingen keerde Glick terug naar de fundamentele kritiek die zij op de premier en zijn regering had geuit: "Deze onwettige premier, die zich chanteerde om premier te worden voor zijn zes zetels, in strijd met alles wat hij vertegenwoordigde, is zonder enige legitimiteit. 95 procent kan er niet tegen dat hij premier is. Hij is daar gekomen en heeft niet de moeite genomen om het land te vertegenwoordigen waarvan hij premier wilde worden, dus waarvoor is hij premier ?"

"Hij heeft het over de regering die het hele volk vertegenwoordigt, maar die [regering] sluit zijn eigen kiezers uit. Bovendien vertegenwoordigde hij niet zijn kiezers of het volk van Israël. Wat vertegenwoordigde hij dan wel? Zijn standpunt tegen Sharon Alroy Preis en het ministerie van Volksgezondheid. Hij zei hoe fijn het is dat de Likoed niet aan de macht is en dat hij aan de macht is met de Moslim Broederschap en Meretz, dat is wat hij zei. Hij zei niets over kritiek op de internationale gemeenschap die het Iraanse nucleaire programma legitimiteit geeft. Hij heeft geen enkel pro-Israëlstandpunt naar voren gebracht. Als ons geduld op is, waarom zei Benny Gantz dan vorige week dat Israël rustig zou leven met de terugkeer van de Verenigde Staten naar een akkoord dat Iran een nucleair arsenaal zal geven?"

Glick voegt eraan toe: "Lapid en Gantz zeiden ongeveer anderhalve maand geleden dat Iran binnen 70 dagen het point of no return zal passeren, dus waar wachten ze nog op? Waar is de verdediging van Israël? Waar is de stap om te voorkomen dat Iran kernwapens krijgt? In de vorige regering waren er elke maandag en donderdag aanvallen op nucleaire installaties in Iran, en in deze regering gebeurt er niets omdat we de Amerikanen niet willen verrassen. Het geeft de Verenigde Staten een vetorecht over onze activiteiten."

Bron: Caroline Glick: Bennett didn't represent Israel or Zionism at the UN - Israel National News