www.wimjongman.nl

(homepagina)


Biden negeert de Palestijnse steun voor de terroristen

door Bassam Tawil - 4 oktober 2021

  • Het gepraat van de regering-Biden over het bereiken van een "twee-staten-oplossing" lijkt op veel Palestijnen geen indruk te maken. Zij geloven, volgens een recente publieke opiniepeiling, dat deze oplossing niet langer praktisch of haalbaar is. Deze Palestijnen, zo bleek uit de peiling, geven de voorkeur aan een "gewapende strijd" tegen Israël.

  • Met dergelijke standpunten kan men veilig aannemen dat de Palestijnse staat die de regering Biden naast Israël hoopt te vestigen, zal worden gecontroleerd door de door Iran gesteunde terroristen zoals Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad...

  • De resultaten van die opiniepeiling bevestigden dat een meerderheid van de Palestijnen Hamas en de andere terroristen blijft zien als hun helden en rolmodellen. De resultaten bevestigden ook dat een meerderheid van de Palestijnen blijft geloven dat geweld en terrorisme de beste en enige manier zijn om met Israël af te rekenen.

  • Uit hun vraag blijkt dat een overweldigende meerderheid van de Palestijnen geen vertrouwen heeft in Abbas en waarschijnlijk elk vredesakkoord dat hij met Israël ondertekent, zal verwerpen. Ten eerste zal iedereen die een vredesakkoord met Israël ondertekent als een verrader worden beschouwd en op dezelfde slechte manier worden beloond als de Egyptische president Anwar Sadat, die een vredesverdrag met Israël ondertekende en werd vermoord. Het is een consequentie waar Abbas mee bekend is.

  • Degenen die blijven praten over een "tweestatenoplossing" houden niet alleen zichzelf voor de gek, maar brengen ook de veiligheid van het Midden-Oosten in gevaar door te proberen nog een terroristische staat te vestigen, vooral zo kort na het debacle van de capitulatie van de VS voor de Taliban in Afghanistan.

  • Hier is een goedbedoeld advies voor Biden en andere wereldleiders: voordat u het idee van vrede en veiligheid koppelt aan het idee van een "twee-staten-oplossing", probeer dan eerst de Palestijnen te geloven wanneer zij zeggen dat zij de voorkeur geven aan "gewapende strijd". Probeer de Palestijnen te geloven wanneer zij zeggen dat zij op elke leider zouden stemmen die geweld en terrorisme tegen Israël steunt. Probeer maar eens te geloven, wanneer de Palestijnen zeggen dat zij vrede met Israël afwijzen, dat zij werkelijk menen wat zij zeggen.

( )

Het gepraat van de regering-Biden over het bereiken van een "tweestatenoplossing" lijkt op veel Palestijnen geen indruk te maken. Deze Palestijnen, zo bleek uit een recente opiniepeiling, geven de voorkeur aan een "gewapende strijd" tegen Israël. Met dergelijke standpunten kan men veilig aannemen dat de Palestijnse staat die de regering Biden hoopt te stichten naast Israël, gecontroleerd zal worden door door Iran gesteunde terroristen zoals Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad.
Afgebeeld: Toenmalig VS-vicepresident Joe Biden ontmoet president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit in Ramallah op 9 maart 2016. (Foto door Debbie Hill/AFP via Getty Images)

Ondanks het besluit van de regering Biden om de financiële hulp aan de Palestijnen te hervatten en te werken aan de heropleving van het "vredesproces" met Israël, blijven de meeste Palestijnen Hamas steunen, de Palestijnse terreurgroep die het bestaansrecht van Israël niet erkent.

Het gepraat van de regering-Biden over het bereiken van een "tweestatenoplossing" lijkt op veel Palestijnen geen indruk te maken. Zij menen, volgens een recente opiniepeiling, dat deze oplossing niet langer praktisch of haalbaar is. Deze Palestijnen, zo bleek uit de peiling, geven de voorkeur aan een "gewapende strijd" tegen Israël.

In zijn recente toespraak voor de 76e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zei de Amerikaanse president Joe Biden over het beleid van zijn regering ten aanzien van het Israëlisch-Arabische conflict:

"De toewijding van de Verenigde Staten aan de veiligheid van Israël staat buiten kijf. En een steun - onze steun voor een onafhankelijke, Joodse staat is ondubbelzinnig. Maar ik blijf geloven dat een tweestatenoplossing de beste manier is om de toekomst van Israël te verzekeren als een Joodse, democratische staat die in vrede leeft naast een levensvatbare, soevereine en democratische Palestijnse staat".

Ironisch genoeg, op dezelfde dag dat Biden zijn toespraak hield in de Algemene Vergadering van de VN, toonde een andere publieke opiniepeiling, gepubliceerd door het Palestijnse Centrum voor Beleid en Enquête Onderzoek op 21 september, opnieuw aan dat veel westerlingen geen flauw idee hebben van de werkelijke houding van het Palestijnse publiek.

De resultaten van die opiniepeiling bevestigden dat een meerderheid van de Palestijnen Hamas en andere terroristen blijft zien als hun helden en rolmodellen. De resultaten bevestigden ook dat een meerderheid van de Palestijnen blijft geloven dat geweld en terrorisme de beste en enige manieren zijn om met Israël af te rekenen.

Met dergelijke opvattingen kan men veilig aannemen dat de Palestijnse staat die de regering Biden hoopt te stichten naast Israël, zal worden gecontroleerd door de door Iran gesteunde terroristen zoals Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad, wier verklaarde doel is Israël te vervangen door een islamistische staat na het doden of verdrijven van zoveel mogelijk Joden uit hun thuisland.

De resultaten van de opiniepeiling leiden tot de onmiskenbare conclusie dat de Palestijnen Biden vertellen dat zijn voorgestelde "tweestatenoplossing" verre van de beste manier is om vrede en veiligheid in het Midden-Oosten te waarborgen.

De Palestijnen zeggen dat de "tweestatenoplossing" de beste manier is om hun missie van het vernietigen van Israël te vergemakkelijken en te bespoedigen. Helaas zou dat, althans in de nabije toekomst, hoogstwaarschijnlijk uitdraaien op een niet-oplossing die uiteindelijk zou kunnen leiden tot destabilisatie van het gebied en het aantrekken van de Verenigde Staten.

De Palestijnen maken met hun standpunten duidelijk dat een Palestijnse staat in een deel van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook zal worden gebruikt als lanceerplatform voor de "bevrijding" van het hele land, van de Jordaan tot de Middellandse Zee.

Wat belangrijk is om te onthouden, is dat er al een semi-onafhankelijke Palestijnse staat bestaat in de Gazastrook, waaruit Israël zich in 2005 volledig heeft teruggetrokken. Deze autonome staat, die sinds 2007 wordt gecontroleerd door Hamas en andere jihadistische groeperingen, is dit jaar al gebruikt als lanceerplatform om tienduizenden raketten en brandbommen op Israël af te vuren.

Als het Israëlische leger en de joodse kolonisten niet langer in de Gazastrook zijn, waarom blijven de Palestijnen dan raketten en andere projectielen op Israël afvuren? Het antwoord is eenvoudig: de Palestijnen willen de Joden niet alleen uit de Gazastrook verdrijven, maar uit heel Israël.

De belangrijkste bevindingen van de opiniepeiling omvatten een dramatische daling van de steun voor president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit en een stijging van de populariteit van Hamas, evenals een toegenomen steun voor terrorisme tegen Israël.

Deze ontdekking verbaast niet degenen die bekend zijn met de oorlogszuchtige anti-Israël retoriek die dag in dag uit door Palestijnse leiders, mediakanalen, moskeepredikers en politieke activisten wordt gebezigd.

Terwijl de regering-Biden met Abbas en zijn team praat, eist volgens de opiniepeiling bijna 80% van het Palestijnse publiek het aftreden van hun president.

Uit hun eis blijkt dat een overweldigende meerderheid van de Palestijnen geen vertrouwen heeft in Abbas en waarschijnlijk elk vredesakkoord dat hij met Israël ondertekent, zal verwerpen. In de eerste plaats zal iedereen die een vredesakkoord met Israël ondertekent als een verrader worden beschouwd en op dezelfde slechte manier worden beloond als de Egyptische president Anwar Sadat, die een vredesverdrag met Israël ondertekende en werd vermoord. Het is een consequentie waar Abbas mee bekend is:

"Het verlaten van de kring van strijd tegen het zionisme is hoogverraad, en vervloekt is hij die een dergelijke daad begaat." (Hamas Handvest, Artikel 32)

Zij weten ook dat Abbas, die nu in het 17e jaar van zijn vierjarige ambtstermijn zit, geen mandaat heeft om met wie dan ook iets te ondertekenen. De resultaten van de opiniepeiling tonen aan dat de meeste Palestijnen Abbas zien als een onwettige leider die niet langer de meerderheid van zijn volk vertegenwoordigt.

Kortom, de Palestijnen vertellen de regering-Biden en de rest van de wereld dat het tijdverspilling is te vertrouwen op Abbas als leider om een vredesakkoord met Israël om het aan de man te brengen naar zijn volk.

Een andere cruciale bevinding die de regering Biden en andere internationale partijen in overweging moeten nemen: Hamas en de tegenstanders van Abbas zullen winnen in de nieuwe Palestijnse presidents- en parlementsverkiezingen.

Deze onthulling verbaast ook niemand die bekend is met de Palestijnse arena en is blijkbaar de reden waarom Abbas eerder dit jaar besloot de parlements- en presidentsverkiezingen af te gelasten die gepland waren voor 22 mei en 30 juli. Abbas heeft geen opiniepeiling nodig om hem te vertellen dat zijn rivalen in Hamas en andere Palestijnse groeperingen hem in het stemhokje met een verpletterende meerderheid zouden verslaan.

Abbas en zijn regerende Fatah-factie zijn nog niet hersteld van de verbluffende nederlaag die zij leden door toedoen van Hamas in de Palestijnse parlementsverkiezingen van 2006. Minder dan een jaar later gooide Hamas leden van Abbas' Palestijnse Autoriteit van de hoogste verdiepingen van hoge gebouwen in Gaza, waarmee ze Abbas en de PA terugdreven van de Westelijke Jordaanoever. Sindsdien kan Abbas niet alleen zijn huis in Gaza niet meer bezoeken, maar in 2014 probeerde Hamas een regelrechte staatsgreep tegen hem te plegen.

De resultaten met betrekking tot nieuwe verkiezingen zijn het beste bewijs dat een toekomstige Palestijnse staat zal worden gecontroleerd door een terroristische groepering wier handvest openlijk oproept tot het creëren van een islamitische staat door alle Arabieren en moslims:

"De Islamitische Verzetsbeweging is een vooraanstaande Palestijnse beweging, wier trouw aan Allah is, en wier levenswijze de Islam is. Zij streeft ernaar de banier van Allah te hijsen over elke centimeter van Palestina." (Artikel 6)

Het handvest van Hamas belooft ook de jihad (heilige oorlog) tegen Israël te voeren:

"De dag dat de vijanden zich een deel van het land van de Moslims toe-eigenen, wordt de Jihad de individuele plicht van iedere Moslim. In het aangezicht van de overweldiging van de Joden, is het verplicht de banier van de Jihad te hijsen." (Artikel 15)

"De gelederen zullen zich sluiten, strijders zullen zich bij andere strijders voegen en overal in de islamitische wereld zullen massa's naar voren komen in antwoord op de oproep van de plicht, luidkeels roepend: 'Heil aan de Jihad!' Deze roep zal de hemel bereiken en blijven weerklinken totdat de bevrijding is bereikt, de indringers zijn overwonnen en Allah's overwinning is behaald." (Artikel 33)

En om elke onderhandelde regeling af te wijzen:

"[Vredes]initiatieven, en zogenaamde vreedzame oplossingen en internationale conferenties zijn in strijd met de principes van de Islamitische Verzetsbeweging... Deze conferenties zijn niet meer dan een middel om de ongelovigen tot scheidsrechters te benoemen in het land van de Islam... Er is geen oplossing voor het Palestijnse probleem behalve door de Jihad. Initiatieven, voorstellen en internationale conferenties zijn slechts tijdverspilling, een oefening in futiliteit." (Artikel 13)

Als er vandaag presidentsverkiezingen zouden worden gehouden, zou Hamas-leider Ismail Haniyeh 56% van de stemmen krijgen, tegenover 34% voor Mahmoud Abbas.

Als Abbas niet zou meedoen aan de verkiezingen, zouden de Palestijnen stemmen op Marwan Barghouti, een terroristenleider die vijf levenslange gevangenisstraffen uitzit in Israël voor zijn rol in een reeks terreuraanslagen tegen Israël, waarbij bijna twee decennia geleden ten minste vijf mensen werden vermoord.

Haniyeh en Barghouti zijn populair bij de Palestijnen wegens hun betrokkenheid bij het terrorisme tegen Israël. De Palestijnen zijn blijkbaar ontevreden over Abbas omdat zij vinden dat hij niet genoeg doet om terroristische aanslagen tegen Israël uit te lokken.

Ook ironisch - het Midden-Oosten kan er heel wat van - terwijl Biden in de Algemene Vergadering van de VN sprak over zijn visie voor een "tweestatenoplossing", bleek uit de opiniepeiling (die werd gepubliceerd op dezelfde dag van de toespraak) dat 62% van het Palestijnse publiek gekant is tegen het concept van de "tweestatenoplossing".

Uit de opiniepeiling bleek ook dat 39% van de Palestijnen de voorkeur geeft aan het voeren van een "gewapende strijd" tegen Israël. Bovendien is een grote meerderheid van 61% tegen een onvoorwaardelijke hervatting van de Israëlisch-Palestijnse vredesonderhandelingen.

De grootste ironie is wellicht dat het besluit van de regering-Biden om de financiële hulp aan de Palestijnen te hervatten en de betrekkingen van de VS met Abbas en het Palestijnse leiderschap te hernieuwen, de Palestijnen niet in vervoering lijkt te brengen. Een grote meerderheid zegt dat ze helemaal niet willen dat de Palestijnse leiders met de Amerikaanse president en zijn team omgaan. Volgens de opiniepeiling is 58% van de Palestijnen absoluut gekant tegen een hervatting van de dialoog met de Amerikaanse regering onder leiding van president Biden. Bovendien gelooft 49% niet dat de verkiezing van Biden en de hervatting van de Amerikaanse hulp aan de Palestijnse Autoriteit de deur zou openen voor een terugkeer naar Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen in het kader van de "tweestatenoplossing".

De resultaten van de opiniepeiling onderstrepen eens te meer de brede kloof tussen de percepties en wensen van de regering-Biden en de internationale gemeenschap, en de realiteit van de Palestijnse situatie.

Degenen die blijven praten over een "tweestatenoplossing" houden niet alleen zichzelf voor de gek, maar brengen ook de veiligheid van het Midden-Oosten in gevaar door te proberen nóg een terroristische staat te vestigen, vooral zo kort na het debacle van de overgave van de VS aan de Taliban in Afghanistan.

Hier is een goedbedoeld advies voor Biden en andere wereldleiders: voordat u het idee van vrede en veiligheid koppelt aan het idee van een "tweestatenoplossing", probeert eerst eens de Palestijnen te geloven wanneer zij zeggen dat zij de voorkeur geven aan "gewapende strijd". Probeer de Palestijnen te geloven wanneer zij zeggen dat zij op elke leider zouden stemmen die geweld en terrorisme tegen Israël steunt. Probeer te geloven, dat wanneer de Palestijnen zeggen dat zij vrede met Israël afwijzen, zij dan werkelijk menen wat zij zeggen.

Bassam Tawil is een Arabische moslim in het Midden-Oosten.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Biden Ignores Palestinian Support For Terrorists :: Gatestone Institute