www.wimjongman.nl

(homepagina)


Palestijnen: Nee tegen normalisatie met de "zionistische entiteit

door Khaled Abu Toameh - 3 februari 2021

  • De anti-normalisatie campagne, die ook door Palestijnen wordt gevoerd, betekent dat elke Palestijnse leider of onderhandelaar die wordt gezien terwijl hij met een Israëli zit, door Palestijnen en mogelijk andere Arabieren zal worden veroordeeld als een verrader... en beschuldigd van het plegen van verraad.

  • Het laatste wat een Palestijnse ambtenaar wil, is als verrader bestempeld worden, want in de wereld van Fatah en Hamas staat op zo'n misdaad de doodstraf.

  • Als... Abbas een dergelijk lot wil vermijden, moet hij een ommezwaai maken en een einde maken aan de anti-Israël ophitsing die in de eerste plaats afkomstig is van zijn eigen loyalisten.<
 

Als het Palestijnse journalisten verboden wordt Israëliërs te ontmoeten, hoe zullen de Palestijnen dan reageren op de dag dat zij president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit of zijn functionarissen aan een onderhandelingstafel met Israël zien zitten? De Palestijnse vertegenwoordigers zullen ongetwijfeld worden beschuldigd van het plegen van verraad, een misdaad waarop de doodstraf staat. Afbeelding: Palestijnse demonstranten dragen portretten van Abbas bij een demonstratie tegen het vredesakkoord tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein, in de stad Tubas, nabij de Jordaanvallei, op 27 september 2020. (Foto door Jaafar Ashtiyeh/AFP via Getty Images)

Als en wanneer de regering Biden erin slaagt om het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen nieuw leven in te blazen, zal ze er rekening mee moeten houden dat de Arabische campagne tegen normalisatie met Israël even agressief blijft als altijd.

De anti-normaliseringscampagne, die ook door de Palestijnen wordt gevoerd, betekent dat elke Palestijnse leider of onderhandelaar die wordt gezien met een Israëliër, door de Palestijnen en mogelijk andere Arabieren zal worden veroordeeld als een verrader.

Twee recente voorbeelden van de lopende campagne:

Op 6 januari gaf het Palestijnse Journalisten Syndicaat (PJS), een orgaan dat wordt gedomineerd door de regerende Fatah-factie van president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit en dat honderden Palestijnse journalisten vertegenwoordigt, een waarschuwing uit aan zijn leden om zich niet in te laten met normaliseringsactiviteiten met Israëli's.

De waarschuwing kwam er naar aanleiding van berichten dat de Israel Defense Forces Palestijnse journalisten had uitgenodigd om deel te nemen aan een Zoom-briefing over Israels maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Sommige Palestijnse journalisten die naar verluidt de uitnodiging hadden ontvangen, waarschuwden de PJS, die de waarschuwing snel aan al haar leden heeft doen toekomen.

Het is belangrijk te wijzen op de bewoordingen van de verklaring van de PJS, waarvan de hoofden als loyalisten van Abbas worden beschouwd:

"Het syndicaat, terwijl het uiting geeft aan zijn volledige afwijzing van dergelijke uitnodigingen, bevestigt dat deze conferenties en bijeenkomsten, gehouden door het bezettingsleger, gevaarlijk zijn, zelfs als ze betrekking hebben op gezondheidskwesties. Al deze bijeenkomsten, zelfs als ze worden gehouden via sociale media [platforms], leiden alleen maar tot normalisatie met de zionistische entiteit. Het syndicaat waarschuwt voor deelname aan deze bijeenkomsten."

Ten eerste zegt de Palestijnse groep dat het onderwerp van de bijeenkomst haar niet kan schelen, zelfs niet als het gerelateerd is aan een pandemie. Zij is tegen elke ontmoeting met Israëliërs omdat dat de normalisatie met Israël zou bevorderen. Als de journalisten fel gekant zijn tegen de medische samenwerking tussen Israël en de Palestijnen, waarom heeft de PJS de Palestijnse leiders dan niet veroordeeld omdat zij op 1 februari vaccins uit Israël hebben aanvaard? Waarom is het aanvaardbaar voor de Palestijnse Autoriteit om vaccins te ontvangen van Israël, terwijl Palestijnse journalisten geen toestemming krijgen om een door Israël gesponsorde Zoom-conferentie over het coronavirus bij te wonen?

Ten tweede kan de waarschuwing zelf worden opgevat als een dreigement aan het adres van journalisten die deelnemen aan eventuele online conferenties met Israëliërs. Het dreigement houdt in dat de journalisten uit de PJS kunnen worden gezet of dat hun naam op een zwarte lijst wordt geplaatst, wat betekent dat zij door hun collega's zullen worden geboycot en als verraders zullen worden gebrandmerkt omdat zij met Israëliërs hebben opgetreden. In het verleden heeft de PJS opgeroepen tot het boycotten van de Israëlische media en haar leden verboden conferenties bij te wonen met Israëliërs waar dan ook, inclusief Europa en de VS.

Ten derde geeft de PJS, door naar Israël te verwijzen als de "Zionistische entiteit", te kennen dat zij, net als Hamas en Iran, Israël niet erkent. Zij beschouwen het woord "Israël" als een anathema, zozeer zelfs dat zij het niet kunnen opbrengen het te noemen.

Het is ook de moeite waard erop te wijzen dat de waarschuwing van de PJS laat zien dat er niet veel verschil is tussen Fatah en Hamas, vooral als het gaat om het noemen van Israël als de "Zionistische entiteit" en het verbieden van elke vorm van normalisatie met Israël.

Vorig jaar heeft Hamas in de Gazastrook verscheidene Palestijnse activisten gearresteerd op beschuldiging van verraad nadat zij hadden deelgenomen aan een "WE-conferentie" met Israëliërs. Het door Hamas gecontroleerde ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde de arrestaties als volgt: "Het houden van enige activiteit of contact met de Israëlische bezetting onder welke dekmantel dan ook is een misdaad die strafbaar is bij de wet en een verraad voor het [Palestijnse] volk en hun opofferingen."

Hoewel ze al 14 jaar in een bittere machtsstrijd verwikkeld zijn, hebben de Fatah-factie van Abbas en Hamas niettemin beide de vorig jaar ondertekende normalisatieakkoorden tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Soedan en Marokko afgekeurd. Fatah en Hamas zijn beide bereid hun bloedige vete opzij te zetten om zich te verzetten tegen elke vorm van normalisatie met Israël, niet alleen door de Palestijnen, maar ook door de Arabische landen.

Het tweede voorbeeld is dat de anti-normaliseringscampagne levend is en doorgaat: Palestijnse veroordelingen van een interview met de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz door het Egyptische tv-station Al-Ghad.

Het TV-station wordt nu veroordeeld door Palestijnen (en andere Arabieren) omdat het de normalisering met Israël zou bevorderen door een Israëliër te interviewen. Op Twitter roepen veel Palestijnen op tot een boycot van het station, en beschuldigen het van "verraad" aan hen.

Als het Palestijnse journalisten verboden wordt om Israëli's te ontmoeten, en als een Arabisch TV-station geen Israëli mag interviewen, wat zal dan de reactie van de Palestijnen zijn op de dag dat ze Abbas of een andere Palestijn aan een onderhandelingstafel met Israël zien zitten? De Palestijnse vertegenwoordigers zullen ongetwijfeld worden beschuldigd van het plegen van verraad.

Als het de regering-Biden ernst is met het hervatten van het Israëlisch-Palestijnse vredesproces, moet zij er rekening mee houden dat oproepen om Israël te boycotten of normalisatie-activiteiten te verbieden, elke Palestijn zal afschrikken om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten.

Zolang de anti-Israël stemmen en campagnes onder de Palestijnen woeden, zullen Abbas en zijn entourage zich wel duizend keer bedenken voordat zij ermee instemmen om tegenover een Israëliër aan tafel te zitten.

Het laatste wat een Palestijnse ambtenaar wil is als verrader worden bestempeld, want in de wereld van Fatah en Hamas staat op zo'n misdaad de doodstraf. Als Abbas daarentegen een dergelijk lot wil vermijden, moet hij een ommezwaai maken en een einde maken aan de anti-Israëlische ophitsing die in de eerste plaats afkomstig is van zijn eigen loyalisten.

Khaled Abu Toameh, een bekroond journalist uit Jeruzalem, is een Shillman Journalism Medewerker aan het Gatestone Institute.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Palestinians: No to Normalization with the 'Zionist entity'