www.wimjongman.nl

(homepagina)


Schendingen waar de VN-Veiligheidsraad zich niets van aantrekt.

door Khaled Abu Toameh - 3 augustus 2021

 • Dergelijke zittingen van de Veiligheidsraad zijn routine geworden en eindigen bijna altijd met verklaringen waarin Israël aan de kaak wordt gesteld na het aanhoren van klachten van PA-functionarissen over Israëls vermeende "schendingen" en "agressies".

 • Maar tijdens de vergadering van de Veiligheidsraad, zoals vorige week gehouden, werd met geen woord gerept over schendingen van de mensenrechten en agressies begaan door de PA op de Westelijke Jordaanoever en Hamas in de Gazastrook.

 • [Nizar] Banat, de anticorruptie-activist en uitgesproken criticus van de PA-leiding, werd naar verluidt op 24 juni doodgeknuppeld door meer dan 20 Palestijnse veiligheidsagenten.

 • Meer dan een maand is verstreken sinds zijn brute moord, maar de Veiligheidsraad heeft geen tijd gevonden om dit ernstige incident aan te pakken.

 • De Veiligheidsraad heeft ongetwijfeld niets gehoord over het geval van Emad Al-Tawil, een 27-jarige Palestijn die op 25 juni overleed nadat hij door Hamas-veiligheidsagenten was geslagen. Tawil was een inwoner van het vluchtelingenkamp Nuseirat in de Gazastrook.

 • De Veiligheidsraad en internationale mensenrechtenorganisaties en journalisten hebben hoogstwaarschijnlijk ook niets gehoord over het geval van Hassan Abu Zayed, een 27-jarige Palestijn uit de Gazastrook, die op 23 juli werd doodgeschoten door "grenswachten" van Hamas.

 • De Palestijnse schendingen van de mensenrechten en het hardhandig optreden tegen politieke activisten en journalisten worden niet alleen door de VN genegeerd, maar ook door de regering-Biden.

 • In plaats van druk uit te oefenen op de Palestijnse leiders om te stoppen met het opsluiten, martelen en vermoorden van hun mensen, zoekt de regering-Biden, absurd genoeg, naar manieren om het leiderschap van de PA te versterken.

 • Blijkbaar betekent het versterken van de leiders van de PA in de ogen van de regering-Biden dat men Palestijnse veiligheidsagenten toestaat politieke activisten dood te slaan, vrouwen in de straten van Ramallah aan hun haren mee te sleuren en journalisten gevangen te nemen en te intimideren. De leden van de Veiligheidsraad brengen intussen hun ongerechtvaardigde obsessie met Israël tot nieuwe hoogten terwijl Palestijnen door toedoen van de PA en Hamas naar de gevangenis of het kerkhof worden gebracht.
 • ( )

  De Palestijnse schendingen van de mensenrechten en het hardhandig optreden tegen politieke activisten en journalisten worden niet alleen door de VN genegeerd, maar ook door de regering-Biden. Afgebeeld: Veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit (PA) stellen zich op voor demonstranten in Ramallah op 3 juli 2021, tijdens een protest dat de PA aanklaagt voor de dood van activist Nizar Banat terwijl hij in hechtenis was van veiligheidstroepen van de PA. (Foto door Abbas Momani/AFP via Getty Images)

  Op verzoek van de Palestijnse Autoriteit (PA) werd de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opnieuw bijeengeroepen om een zitting te houden om de Israëlische "schendingen" en "agressies" tegen de Palestijnen te bespreken. De PA eiste ook dat de Veiligheidsraad het beweerde aanhoudende Israëlische "beleg" van de door Hamas bestuurde Gazastrook zou bespreken.

  Dergelijke bijeenkomsten van de Veiligheidsraad zijn routine geworden en eindigen bijna altijd met verklaringen waarin Israël aan de kaak wordt gesteld na het aanhoren van klachten van PA-functionarissen over de vermeende "schendingen" en "agressies" van Israël.

  Maar tijdens de vergadering van de Veiligheidsraad, zoals vorige week gehouden, werd met geen woord gerept over schendingen van de mensenrechten en agressies begaan door de PA op de Westelijke Jordaanoever en Hamas in de Gazastrook.

  De Veiligheidsraad hoorde niets over de meer dan 75 Palestijnse gebruikers van sociale media, politieke activisten en journalisten die de afgelopen weken door de veiligheidstroepen van de PA op de Westelijke Jordaanoever werden gearresteerd.

  De arrestaties kwamen er in reactie op wijdverspreide protesten over de dood van anti-corruptieactivist Nizar Banat, die naar verluidt werd doodgeslagen door Palestijnse veiligheidsagenten die een inval deden in zijn huis in de stad Hebron.

  De Veiligheidsraad heeft niet geluisterd naar de getuigenissen van velen van hen die door de veiligheidstroepen van de PA waren gearresteerd, noch naar details over de verschillende vormen van foltering waaraan zij tijdens hun opsluiting werden onderworpen. Vrouwen werden door veiligheidsagenten van de PA aan hun haren meegesleurd, blootgesteld aan seksuele intimidatie en geslagen met knuppels. Sommige vrouwen en journalisten klaagden erover dat de agenten die hen sloegen ook hun mobiele telefoons en camera's stalen om te voorkomen dat zij de protesten tegen de dood van Banat zouden documenteren.

  Banat, de anticorruptie-activist en uitgesproken criticus van het PA-leiderschap, zou op 24 juni zijn doodgeknuppeld door meer dan 20 Palestijnse veiligheidsagenten.

  Meer dan een maand is verstreken sinds de brute moord op de man, maar de Veiligheidsraad heeft geen tijd gevonden om dit ernstige incident aan te pakken. Waarom heeft de Veiligheidsraad tot nu toe geen spoedzitting gehouden om het Palestijnse leiderschap te veroordelen? Omdat Banat is gedood door veiligheidsagenten van de PA, niet door Israëlische soldaten.

  Aan de vooravond van de bijeenkomst van de Veiligheidsraad heeft de PA haar onderdrukking van de openbare vrijheden, met inbegrip van die van de media, opgevoerd, kennelijk in een poging om haar critici het zwijgen op te leggen en te voorkomen dat de wereld kennis neemt van de repressieve maatregelen van de Palestijnse veiligheidstroepen tegen hun eigen volk.

  Palestijnse veiligheidsagenten werden erop uitgestuurd om de kantoren te sluiten van J-Media, een particulier Palestijns persagentschap in Ramallah dat eigendom is van journalist Ala al-Rimawi. Als officiële reden voor de sluiting werd opgegeven dat het agentschap er niet in was geslaagd een vergunning te verkrijgen van het Palestijnse Ministerie van Informatie. Rimawi werd echter enkele weken geleden gearresteerd door de veiligheidstroepen van de PA op verdenking van deelname aan protesten tegen de moord op Banat en het "beledigen" van hooggeplaatste Palestijnse functionarissen.

  Aan de vooravond van de bijeenkomst van de Veiligheidsraad ontsloeg PA-president Mahmoud Abbas de directeur van de Palestijnse Nationale Bibliotheek, Ehab Bessaiso, omdat hij op de sociale media opmerkingen had geplaatst waarin hij de moord op Banat bekritiseerde.

  Bessaiso, een voormalig minister van Cultuur van de PA, had op zijn Facebook-pagina geschreven over de moord op de activist:

  "Niets rechtvaardigt het plegen van een misdaad. Het doden van een persoon is een misdaad, hoe vaag, dubbelzinnig en emotioneel het beeld ook lijkt. Verschil van mening is een ruimte voor interactie, discussie, vrijheid, woede, reflectie, ontwikkeling en correctie. Verschil van mening is geen epidemie, een noodsituatie, of een rechtvaardiging voor bloedvergieten en opruiing."

  De sluiting van het persbureau en het ontslag van de directeur van de Palestijnse Nationale Bibliotheek zijn uiteraard niet van belang voor de Veiligheidsraad of internationale mensenrechtenorganisaties.

  Palestijnse journalisten die onder de PA op de Westelijke Jordaanoever leven, blijven klagen dat zij regelmatig het doelwit zijn van en geïntimideerd worden door de Palestijnse veiligheidstroepen. Deze aanklacht wordt door de Veiligheidsraad of de Algemene Vergadering van de VN echter kennelijk niet beschouwd als een schending van de mensenrechten of een agressie. Waarom niet? De daders zijn Palestijnen, geen Israëli's.

  De Palestijnse Coalitie voor Verantwoording en Integriteit (AMAN) zei informatie te hebben ontvangen van PA-ambtenaren die spraken over bedreigingen en intimidatie wegens het uiten van hun mening in het openbaar.

  "Verschillende openbare instellingen hebben mondelinge instructies uitgevaardigd, volgens welke een aantal personeelsleden werden bedreigd met ontslag uit overheidsdienst," zei AMAN. "Deze onregelmatigheden treffen elke ambtenaar die commentaar levert op sociale medianetwerken of deelneemt aan vreedzame bijeenkomsten, waarbij de dood van de politieke en sociale activist Nizar Banat aan de kaak wordt gesteld."

  De groep zei dat het een brief heeft gestuurd naar PA-premier Mohammad Shtayyeh waarin het belang wordt onderstreept van het depolitiseren van het ambtenarenapparaat en het neutraal maken ervan. "Het recht van elke Palestijn op vrijheid van mening en meningsuiting moet worden gerespecteerd," schreef de groep in de brief. "AMAN en maatschappelijke organisaties volgen de ontwikkelingen die van invloed zijn op de openbare vrijheden in heel Palestina, in het bijzonder na de moord op de politieke en sociale activist Nizar Banat."

  Het behoeft geen betoog dat de waarschuwing van AMAN en andere Palestijnse mensenrechtengroeperingen de Veiligheidsraad of de pagina's van de westerse mainstream kranten niet haalde.

  De Veiligheidsraad en de rest van de internationale gemeenschap zullen niet alleen blijven negeren wat de PA haar bevolking op de Westelijke Jordaanoever aandoet, maar ook de mensenrechtenschendingen begaan door Hamas in de Gazastrook.

  Palestijnse slachtoffers en mensenrechtengroeperingen kunnen blijven schreeuwen zoveel ze willen, maar hun stemmen en grieven zullen nooit de zalen of gangen van de VN in New York bereiken.

  De Veiligheidsraad heeft ongetwijfeld nog nooit iets gehoord over het geval van Emad Al-Tawil, een 27-jarige Palestijn die op 25 juni overleed nadat hij door veiligheidsagenten van Hamas in elkaar was geslagen. Tawil was een inwoner van het vluchtelingenkamp Nuseirat in de Gazastrook.

  De Palestijnse Onafhankelijke Commissie voor Mensenrechten (ICHR) heeft Hamas opgeroepen een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden van zijn dood.

  Volgens ICHR ging op 25 juli om ongeveer 16.00 uur een politiemacht van Hamas, geschat op ongeveer 40 leden, naar het huis van Hosni Al-Tawil in het Nuseirat kamp.

  "Ongeveer 15 leden gingen het huis binnen en begonnen het volledig te doorzoeken, en het doorzoeken ging ongeveer een uur door," volgens getuigenissen verkregen door ICHR. "Tijdens de huiszoeking kwamen leden van de familie Al-Tawil en probeerden binnen te komen, maar de politie verhinderde hen, en ze mishandelden Emad Abdul Aziz Al-Tawil door hem te duwen, hem te slaan en hem met vuisten en stokken over het hele lichaam te slaan."

  Ongeveer 30 minuten nadat het geweld was vertrokken, begon Al-Tawil te klagen over pijn in zijn borst en moeite met ademhalen. Nadat hij had overgegeven, brachten familieleden hem naar een nabijgelegen kliniek, waar hij dood werd verklaard.

  "ICHR is van mening dat het gedrag van de politieagenten en de schending met betrekking tot het slaan van burgers op een ongerechtvaardigde manier, een ernstige herziening vereist om de uitvoering en het respect van de wet te verzekeren, en de uitgifte van de nodige besluiten voor het politiepersoneel om de mensenrechten te respecteren," zei de groep.

  De Veiligheidsraad en internationale mensenrechtenorganisaties en journalisten hebben hoogstwaarschijnlijk ook niets gehoord over het geval van Hassan Abu Zayed, een 27-jarige Palestijn uit de Gazastrook, die op 23 juli werd doodgeschoten door "grenswachten" van Hamas. Abu Zayed zat in een auto met twee van zijn vrienden toen de Hamas militieleden het vuur op hen openden onder het voorwendsel dat ze niet stopten bij een controlepost.

  ICHR heeft opgeroepen tot een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek in deze zaak. De groep heeft ook geëist dat Hamas mensenrechtenactivisten toestaat de vrienden van de overleden man te bezoeken, die door Hamas worden vastgehouden en die de belangrijkste getuigen zijn in het incident.

  Evenzo werd de Veiligheidsraad nooit opgeroepen om een spoedzitting te houden om de zaak van Shadi Nofal, 41, te bespreken, die op 5 juli in Hamas-detentie stierf.

  Volgens de documentatie van de ICHR verslechterde de gezondheidstoestand van Nofal en werd hij overgebracht naar het Al-Aqsa Martelarenziekenhuis, waar hij een hartreanimatie onderging alvorens te worden opgenomen op de intensive care afdeling. Twee dagen later werd hij ontslagen en bleef hij onder observatie. Hij werd teruggebracht naar de gevangenis en in de ochtend van 5 juli opnieuw opgenomen op de intensive care van het Al-Aqsa Martelarenziekenhuis, waar hij dood werd verklaard.

  De Palestijnse schendingen van de mensenrechten en het hardhandig optreden tegen politieke activisten en journalisten worden niet alleen door de VN genegeerd, maar ook door de regering-Biden.

  In plaats van druk uit te oefenen op de Palestijnse leiders om te stoppen met het opsluiten, martelen en vermoorden van hun mensen, zoekt de regering-Biden, absurd genoeg, naar manieren om het leiderschap van de PA te versterken.

  Blijkbaar betekent het versterken van de leiders van de PA in de ogen van de regering-Biden dat men Palestijnse veiligheidsagenten toestaat politieke activisten dood te slaan, vrouwen in de straten van Ramallah aan hun haren mee te sleuren en journalisten gevangen te nemen en te intimideren. De leden van de Veiligheidsraad brengen intussen hun ongerechtvaardigde obsessie met Israël tot nieuwe hoogten terwijl Palestijnen door toedoen van de PA en Hamas naar de gevangenis of het kerkhof worden gebracht.

  Khaled Abu Toameh is een bekroond journalist, gevestigd in Jeruzalem.

  Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

  © 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

  Bron: 'Violations' the UN Security Council Does Not Care About :: Gatestone Institute