www.wimjongman.nl

(homepagina)


Een visie van Gods gebroken hart voor Israël

Door Carolyn Hyde - 7 oktober 2021

()

Tijdens de aanbidding vanavond in Galilea, had ik het meest ongelooflijke visioen dat ik ooit heb gezien van Israël voor haar verloving. Ik zag haar geboorte en hoe ze daar lag, bloederig en verlaten onderweg. Ik zag hoe G-d haar reinigde en voor haar zorgde met zo'n teder mededogen. En ik zag haar opgroeien tot de mooiste jonge maagd - absoluut verbluffend. Haar ogen waren als juwelen en ze had zo'n blik van zuiverheid en onschuld.

Maar dan keken haar ogen naar anderen met een gevoel van hooghartigheid en er was een lichte grom op haar lippen als ze sprak. Deze kenmerken werden mettertijd geaccentueerd en ik zag hoe G-ds hart letterlijk brak toen Zijn geliefde de hoer begon te spelen met anderen om haar heen.

De kleuren in dit visioen waren zo levendig en helder, bijna als een film voor mijn ogen. Wat mij het meest bijbleef was te zien hoe Gods hart zo gebroken was door Israëls ontrouw.

Nadat ik Hem had gevraagd: "Hoe lang nog, Heer?", zag ik hoe Hij haar zachtjes de woestijn in lokte. En daar, ontdaan van al haar aardse schatten, zat ze op een rots op de grond en begon Zijn stem te horen. En daar in de woestijn (Openbaring 12) was de deur van hoop, wachtend om geopend te worden. En het beeld van die deur van hoop bleef hangen.

Biddend in die deur van hoop...

Bron: A vision of God's broken heart for Israel » Kehila News Israel