www.wimjongman.nl

(homepagina)


Geboorte 2.0

Gary - 25 december 2021

Gegroet, broeders en zusters in de HEER

De dingen worden duidelijk heel interessant. Rusland staat op het punt van een grote invasie in Oekraïne. Evenzo bereidt China zich voor op een aanval op Taiwan, gesteund door hun recente politieke verovering van Hong Kong en het schijnbare gebrek aan weerstand van het leiderschap en het leger van de V.S. Belangrijker is dat we, vanuit een profetisch perspectief, de afgelopen decennia getuige zijn geweest van een Esther-terugblik, nu Israël en Iran (Perzië) steeds dichter bij een gewapend conflict zijn gekomen. De Iraanse junta heeft de capaciteit ontwikkeld om een nucleaire aanval op de Joodse staat uit te voeren. En nu staan de moderne galgen - in de vorm van kernkoppen - eindelijk op het punt van voltooiing. Volgens de meeste schattingen zal Iran in slechts een paar weken genoeg nucleair materiaal hebben voor 1-2 bommen. Het heeft decennia geduurd om dit crescendo te bereiken, maar we zijn er eindelijk. Israël bereidt zich voor op een aanval en Iran bereidt zich voor op een tegenaanval. Het staat allemaal op het punt te gebeuren.

En vanuit het oogpunt van de wereldwijde veiligheid van de Gemeente en het ontluikende beestensysteem, wordt de verenigde wereldwijde reactie op de COVID-19 pandemie (vooral de Omicron variant) met de dag concordanter en Orwelliaanser. Het is niet juist om te zeggen dat er een globaal systeem aankomt. Een globaal systeem is er al. Nu. We zijn misschien gewend geraakt aan internationale instellingen als de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Wereldbank, het IMF, het Internationaal Gerechtshof en het Internationaal Strafhof, maar vergeet niet dat deze instrumenten van mondiaal bestuur in de geschiedenis volkomen nieuw zijn. Zij zijn ontstaan in deze generatie, gelijktijdig met de vestiging van de natie Israël. De COVID-19 crisis is gebruikt door letterlijk globalistische schurken als Schwab, Gates, en Soros om deze instellingen "tanden" te geven in het leven van individuen over de hele wereld. En er is geen manier om de geest terug in de fles te stoppen. Dit geeft niet in de eerste plaats de schuld aan Satan, de veronderstelde Illuminati (in werkelijkheid geestelijke krachten in de hemelse gewesten: zie Ef. 6:12; Lc. 4:5-6), of zelfs Schwab, Gates, en Soros. Het zijn slechts symptomen. Symptomen die, natuurlijk, rechtvaardig en streng zullen worden aangepakt, dat verzeker ik u. Maar niettemin slechts symptomen. De mensheid zelf is de schuldige. De mensheid blijft de slechten de leiding geven. De mensheid blijft in opstand komen tegen een liefhebbende God die totale vergiffenis en eeuwig leven aanbiedt, zonder kosten. De mensheid is nog steeds verdeeld tussen de minderheid van de kinderen van het licht (de huidige beperkende kracht in het wereldgebeuren) en de meerderheid van de kinderen van de duisternis die het licht verwerpt en haat.

Als gevolg van de reactie op COVID-19 (niet het virus zelf), zien we nu een torenhoge inflatie, instortende toeleveringsketens, en een wereldeconomie op de rand van de afgrond. De bom is klaar om te ontploffen.

Maar als we even een stapje terug doen, is het allemaal heel logisch. De timing is perfect. Natuurlijk zouden we een wereldbestuur zien in dezelfde generatie waarin Israël opnieuw opkwam. Natuurlijk zouden we ongekende wetteloosheid zien. Natuurlijk zouden de technologie en de infrastructuur voor het Merkteken van het Beest, evenals de maatschappelijke aanvaarding ervan, vandaag bij ons aanwezig zijn. Natuurlijk zouden Israël en de Gemeente onder imminente dreiging komen - de eerste via Iran, en de laatste via de 2020-2022 Big Brother-ingreep. Het einde van het tijdperk is gekomen. En bij elke maatstaf staan we op de drempel van de 2000-jarige verjaardag van elke belangrijke gebeurtenis in het leven van Christus, evenals de oprichting van de Gemeente. Dat is een feit. Overweeg:

Het begin van Jezus' bediening...
circa 27-29 AD + 2.000 jaar = 2027-2029 AD

Jezus' dood, verrijzenis, hemelvaart, en de stichting van de Gemeente met Pinksteren...
circa 31-33 n.Chr. + 2.000 jaar = 2031-2033 n.Chr.

In de Evangeliën lezen we over de geboorte van Christus het Hoofd. Tekenen aan de hemel voorspelden het en bevestigden het. De magiërs volgden de ster. Zij zagen de tekenen. En een meedogenloze en slechte koning wilde het Kind vernietigen om de vervulling van de profetie te stoppen. Hij vermoordde een groot aantal jongetjes in een vergeefse poging om Christus te stoppen.

Hier en nu beleven wij de geboorte van het Lichaam van Christus. Wij zijn het lichaam. Tekenen in de hemel hebben het voorspeld en bevestigd. Wij die waken kennen de tekenen en zien de tekenen (vooral van november 2016 tot februari 2021). Een meedogenloze draak is erop uit om ons te vernietigen - het mystieke mensenkind uit Openbaring 12 (vgl. Gal. 3:29; Ef. 2:15). Deze draak, die zijn wereldomvattende systeem heeft gepositioneerd om de Gemeente te verslinden, staat op het punt te worden neergeworpen.

Het geboorteverhaal van Christus het Hoofd lijkt in een ander belangrijk facet op ons eigen geboorteverhaal: we ontsnappen allebei. Christus werd weggevoerd naar Egypte om te ontsnappen aan de woede van een dodelijke koning. Wij zullen worden weggevoerd naar de hemel om te ontsnappen aan de woede van de dodelijke slang (zie 1 Thess. 1:10; 4:17-5:9; Openb. 3:8-10; 4:1-4; 12:5, 10-12).

Heb je ooit een vlieg op de muur willen zijn om getuige te zijn van de grote verhalen van de Bijbel? Zou je terug in de tijd willen gaan om de Ster van Bethlehem te zien, of getuigen zijn van engelen die de komst van Christus aankondigen aan de herders? Zou je de pasgeboren baby in doeken willen zien? Dat hoeft je niet te wensen: je leeft nu in een bijbelverhaal - een verhaal dat 2000 jaar geleden is voorspeld. En als je bij God hoort door het geloof in Zijn Zoon, ben je meer dan alleen maar een vlieg op de muur. Je bent eigenlijk de hoofdrolspeler deze keer.

BENT JE KLAAR VOOR WAT KOMEN GAAT? Geloof in Jezus en wat Hij voor jou heeft volbracht is het enige dat je zal redden van wat komen gaat. Draag je nog steeds je zonden, of heb je geaccepteerd dat Hij stierf voor je zonden en weer opstond? Vandaag is de dag van verlossing. Morgen is je niet beloofd. Stap in de ark, want de zondvloed komt.

 A  dmit that you're a sinner.
Geef toe dat je een zondaar bent.

 B  elieve that Jesus Christ died for your sins and rose again.
Geloof dat Jezus Christus voor uw zonden is gestorven en is opgestaan.

 C  all on the Lord Jesus Christ to save you.
Roep de Heer Jezus Christus aan om je te redden.

Bron: Nativity 2.0 - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates