www.wimjongman.nl

(homepagina)


Arabieren: Hamas en Iran veranderden Gaza in kerkhof voor kinderen

door Khaled Abu Toameh - 7 juni 2021

  • De Arabieren zijn zich ervan bewust dat Hamas er alleen maar belang bij heeft om de mullahs in Teheran gunstig te stemmen, om hen uit te melken voor meer geld en wapens. De Arabieren begrijpen dat dit gewoon weer een farce is van Hamas en vooral van Iran.

  • Het is ... verfrissend om te zien hoeveel Arabieren zich bewust zijn van de gevaren van Irans betrokkenheid bij Palestijnse terreurgroepen die eerst Israël willen elimineren en daarna hen.

  • "De Hamas-milities in de Gazastrook behoren tot Iran ... Iran wil de Palestijnse kwestie gebruiken als een winnende kaart bij de onderhandelingen in Wenen ... om de VS te dwingen de sancties tegen Iran op te heffen in ruil voor het beëindigen van de veiligheidsescalatie die Israël bedreigt. ... Irans wapens zijn voor vernietiging, niet voor opbouw." - Amjad Taha, prominent Arabisch journalist, Twitter, 27 mei 2021.

  • "Hoe meer doden en vernietiging, hoe meer de inkomsten van Hamas stijgen, terwijl de Palestijnen blijven lijden onder belegering en armoede." - Saeed Al-Kahel, Marokkaanse schrijver en politiek analist, Assahifa, 29 mei 2021.

  • "Iran heeft Hamas en de Islamitische Jihad alleen voor eigen gewin uitgebuit, en als het het belang van de Palestijnen wilde, zou het hebben bijgedragen aan de wederopbouw van de Gazastrook. ... Teheran heeft niet bijgedragen of donaties gedaan voor humanitaire of wederopbouwprojecten in Gaza." - Samir Ghattas, voormalig Egyptisch parlementslid en hoofd van het Egyptische Midden-Oosten Forum voor Strategische Studies, Al-Arabiya.net, 26 mei 2021.

  • De Egyptische expert [Muhammad Mujahid Al-Zayyat, een consultant bij het Egyptische Centrum voor Denken en Strategische Studies]... sluit zich aan bij andere Arabieren die de regering Biden en de Westerse mogendheden waarschuwen tegen het toestaan dat Iran wordt beloond voor de terroristische oorlog van Hamas tegen Israël.

  • Het valt nu te bezien of de regering Biden en de Westerse mogendheden deze waarschuwing ter harte zullen nemen of hun kop in het zand zullen blijven steken en zullen doen alsof de mullahs in Iran, in ruil voor massale steekpenningen van de VS, op magische wijze hun woeste strepen zullen veranderen. Dat hebben ze de vorige keer niet gedaan; wat zal er met de regio gebeuren als ze dat weer niet doen?
 

De bewering van Hamas dat het de laatste oorlog met Israël heeft "gewonnen", is het onderwerp geworden van spot en hoon door vele Arabieren, die zich ervan bewust zijn dat het enige belang van Hamas erin bestaat de mullahs in Iran gunstig te stemmen om hen uit te melken voor meer geld en wapens. Afbeelding: Irans "Opperste Leider" Ayatollah Ali Khamenei (rechts) begroet Hamas-leider Ismail Haniyeh in Teheran op 12 februari 2012. (Beeldbron: khamenei.ir/AFP via Getty Images)

De bewering van Hamas dat het de laatste oorlog met Israël heeft "gewonnen" is het onderwerp geworden van spot en hoon door veel Arabieren die niet bang zijn om de door Iran gesteunde terreurgroep aan te klagen voor het liegen tegen de Palestijnen en de rest van de wereld.

De Arabieren zijn ook niet bang om Hamas verantwoordelijk te stellen voor de massale vernietiging en het verlies van levens van onschuldige Palestijnen en Israëli's om de belangen van zijn meesters in Iran te dienen.

Beelden van Palestijnen die de "overwinning" van Hamas vierden , ontketenden een golf van veroordelingen in de Arabische wereld, met name in de Golfstaten. De reacties van de Arabieren op de zelfverklaarde overwinning van Hamas tonen aan dat velen in de Arabische wereld zich niet voor de gek laten houden door de propagandamachine van de terreurgroep. De Arabieren zijn zich ervan bewust dat Hamas er alleen maar belang bij heeft om de mullahs in Teheran gunstig te stemmen en hen uit te melken voor meer geld en wapens. De Arabieren begrijpen dat dit gewoon weer een farce is van Hamas en vooral van Iran.

De prominente Arabische journalist Amjad Taha, een expert in internationale zaken en een populaire commentator op de media en sociale medianetwerken in de Golf, barstte in lachen uit toen hem tijdens een tv-interview werd gevraagd of hij dacht dat Hamas een "overwinning" had behaald tegen Israël.

"In de oorlog in de Gazastrook heeft niemand gewonnen," zei Taha. "De kinderen en vrouwen aan beide kanten hebben verloren. Betekent overwinning het gebruik van vrouwen en kinderen als menselijk schild? Betekent 'overwinning' de dood van 269 Palestijnen en de verwonding van 8900 mensen in de Gazastrook?"

Taha wees erop dat sommige Palestijnen die tijdens de 11-daagse oorlog werden gedood, slachtoffers waren van Hamas-raketten: "Van de 3700 raketten die Hamas [naar Israël] afvuurde, vielen 400 raketten op woonwijken in de Gazastrook en doodden vrouwen en kinderen."

"Hoe vreemd. We leven in een tijdperk waar nederlaag overwinning is geworden. Bon appetite voor [de in Qatar gevestigde Hamas-leider] Ismail Haniyeh voor de Mercedes-auto, het Rolex-horloge en het Armani-pak. Bon appetite aan Hamas voor het misbruiken van het bloed van onschuldige Palestijnen. Zoals gewoonlijk: Haniyeh won, het volk verloor."

Taha herhaalde de wijdverspreide overtuiging in de Arabische wereld dat Iran zijn Palestijnse handlangers, Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad, gebruikte om concessies te verkrijgen van de VS en andere wereldmachten tijdens de onderhandelingen in Wenen om het nucleaire akkoord met Iran van 2005 nieuw leven in te blazen, voegde Taha toe:

"De Hamas-milities in de Gazastrook behoren toe aan Iran. Wat deze milities onlangs deden, diende het Iraanse Revolutionaire Garde-korps. Iran wil de Palestijnse kwestie gebruiken als een winnende kaart bij de onderhandelingen in Wenen. En Iran wil de Palestijnse kwestie gebruiken om de VS te dwingen de sancties tegen Iran op te heffen in ruil voor het beëindigen van de veiligheidsescalatie die Israël bedreigt. De terrorist Ismail Haniyeh, die gevestigd is in Qatar, zei: "We danken Iran dat het ons geld en wapens geeft. Het geld van Iran is bedoeld om de huurlingen te helpen door te gaan met de handel in de Palestijnse kwestie. De wapens van Iran zijn voor vernietiging, niet voor opbouw."

De onderhandelingen tussen Iran en de wereldmachten over de nucleaire deal van 2015 zijn vorige week in Wenen hervat met als doel de VS weer bij de overeenkomst te betrekken.

Emirati journalist en schrijver Mohamed Taqi was nog botter in zijn kritiek op de vermeende overwinning van Hamas en haar alliantie met Iran:

"Gods vloek over allen die de al-Aqsa Moskee, de Palestijnse kwestie en het Palestijnse volk hebben uitgebuit in ruil voor persoonlijke glorie en geld," zei Taqi in een video die hij op Twitter plaatste. "Gods vervloeking over de verraders die de Palestijnse kwestie hebben verkocht om het op een presenteerblaadje aan de mullahs van Iran te geven."

Net als veel Arabieren hekelde Taqi de Hamas-leiders voor het leven in luxe in Qatar en Turkije, terwijl ze hun eigen volk in de Gazastrook opofferen om Iran gunstig te stemmen.

"Over welk 'verzet' heb je het, Haniyeh, als jij en je kinderen in hotels in Qatar en Turkije verblijven?" vroeg Taqi, zich richtend tot de in Qatar gevestigde Hamasleider die in Doha werd gezien reizend in een nieuwe Mercedes tijdens de gevechten tussen Israël en Hamas.

"Over welk 'verzet' heb je het als je je volk opoffert terwijl jij en je kinderen het goede leven leiden? Dan vraag je de Arabieren, die je van verraad hebt beschuldigd, om de Gazastrook opnieuw op te bouwen terwijl jij je 'overwinning' aan Iran presenteert?"

De Marokkaanse schrijver en politiek analist Saeed Al-Kahel beschuldigde Hamas ervan de Palestijnse kwestie in een "commerciële troef" te veranderen.

"Hamas", zo schreef Al-Kahel, "wil niet dat het Israëlisch-Palestijnse conflict eindigt omdat het politieke en financiële winsten wil behalen. Hamas heeft de Palestijnse kwestie veranderd in een commerciële troef die fondsen genereert uit verschillende bronnen en welvaart en rijkdom verzekert voor haar leiders."

Ook Al-Kahel deelt de mening dat Iran de terreurcampagne van zijn Palestijnse bondgenoten tegen Israël gebruikt om de VS zover te krijgen dat ze de sancties tegen Iran opheffen. "Hamas heeft het 'verzet' veranderd in een drukmiddel in de handen van Iran, dat men uitbuit in hun conflict met het Westen om de sancties over zijn nucleaire programma op te heffen," schreef Al-Kahel.

"Daarom zal Hamas, ongeacht de uitkomst van de gewapende confrontatie met Israël, niet zijn nederlaag verklaren. Integendeel, het zal er een overwinning van maken, zelfs als men het viert tussen de puinhopen en doodskisten. Hoe meer doden en vernietiging, hoe meer de inkomsten van Hamas stijgen terwijl de Palestijnen blijven lijden onder de belegering en de armoede. Wat erger is, is dat politieke islamitische organisaties trots zijn op de illusoire overwinning die Hamas heeft behaald. Geen van deze organisaties heeft gevraagd naar de aard van deze overwinning en de voordelen ervan voor de Palestijnen en hun zaak: hoeveel land werd bevrijd, hoeveel gevangenen werden vrijgelaten, en hoeveel [Palestijnse] vluchtelingen keerden terug? Niets van dit alles is bereikt, en zal niet worden bereikt zolang Hamas het Palestijnse besluitvormingsproces controleert. Palestijns bloed is goedkoop geworden voor Hamas, evenals voor de Islamitische Beweging [in Marokko], waarvan de leiders snel waren om de Hamas-leiding te feliciteren met een "duidelijke overwinning"."

Samir Ghattas, een voormalig Egyptisch parlementslid en hoofd van het Egyptische Midden-Oosten Forum voor Strategische Studies, waarschuwde ook voor de poging van Iran om Hamas te gebruiken om winsten te behalen bij de VS en andere wereldmachten tijdens de onderhandelingen in Wenen.

Ghattas merkte op dat Iran vanaf de eerste dag van de gevechten tussen Israël en Hamas heeft geprobeerd zijn aanwezigheid op het slagveld te doen gelden door verklaringen uit te geven ter ondersteuning van de Palestijnse terreurgroepen in de Gazastrook. De verklaringen, zei hij, omvatten een brief die generaal-majoor Esmail Qaani, hoofd van de Iraanse Quds Force, aan Hamas-archterrorist Mohammed Deif stuurde, waarin hij volledige steun toezegde aan de Palestijnse oorlog tegen Israël.

"Iran wil kwalitatieve en sterke vooruitgang boeken in de onderhandelingen in Wenen, en speelt de kaart van de facties en milities die loyaal zijn aan haar in de regio, Hezbollah in Libanon, de Houthi's in Jemen, Hamas en de Islamitische Jihad in Palestina om haar regionale kracht en gewicht te bevestigen," zei Ghattas in een duidelijke waarschuwing aan de Amerikaanse regering en de wereldmachten die onderhandelen met Iran. "Iran heeft Hamas en de Islamitische Jihad alleen in zijn eigen voordeel uitgebuit, en als het het belang van de Palestijnen wilde, zou het hebben bijgedragen aan de wederopbouw van de Gazastrook," zo voegde hij eraan toe.

"Teheran heeft niet bijgedragen of donaties gedaan voor humanitaire of wederopbouwprojecten in Gaza, maar in plaats daarvan bijgedragen aan de financiering van de aankoop van wapens en dergelijke om van Gaza een wapencentrum te maken dat een bedreiging vormt voor de veiligheid van de regio. De recente Gaza-oorlog en de soortgelijke oorlogen die eraan voorafgingen in 2008, 2012 en 2014 waren slechts kansen die Iran politiek en militair uitbuitte, enkel voor zijn eigen belangen, niet voor het belang van het volk van Palestina en Gaza, maar ten koste van hún bloed."

Muhammad Mujahid Al-Zayyat, een consultant bij het Egyptische Centrum voor Denken en Strategische Studies, zei dat de steun van Iran voor Hamas tijdens de oorlog met Israël bedoeld was om het Westen een boodschap te sturen dat de Palestijnse terreurgroepen een onderhandelingstroef zijn geworden voor Iran in haar omgang met het Westen.

De recente Gaza-oorlog, zo betoogde Al-Zayyat, is een nieuwe poging om kracht te tonen van de kant van Teheran en te laten doorschemeren dat het naar de onderhandelingen in Wenen zal gaan met een "overwinning" van Hamas in de hand om de sancties tegen het land op te heffen en te bereiken wat het wil in de Iraanse nucleaire deal.

De Egyptische deskundige sluit zich met andere woorden aan bij andere Arabieren die de regering-Biden en de Westerse mogendheden waarschuwen dat Iran niet mag worden beloond voor de terroristische oorlog van Hamas tegen Israël.

De Saoedische politiek analist Abdul Rahman Altrairi spotte ook met de bewering van Hamas dat het de oorlog heeft gewonnen. Hij wees erop dat de in Libanon gevestigde Iraanse terreurmilitie Hezbollah al eerder de overwinning op Israël had uitgeroepen, nadat ze de infrastructuur van Libanon massaal had verwoest tijdens de oorlog met Israël in 2006.

Altrairi herinnerde de westerlingen die hun best doen om Iran gunstig te stemmen eraan, dat de Iraniërs verantwoordelijk zijn voor "vernietiging en corruptie" in Irak, Libanon, Syrië en Jemen.

Altrairi waarschuwde het Westen dat een van de doelen van Iran tijdens de Gaza-oorlog was om de vredesverdragen tussen Israël en sommige Arabische landen te vernietigen en "Israël te herpositioneren als een vijand van de Arabieren".

Emirati-prediker Dr. Waseem Yousef veroordeelde ook Hamas voor zijn hypocrisie in de omgang met de Arabieren:

"Hamas vuurde raketten af vanuit de huizen van de mensen, en toen de [Israëlische] reactie kwam, riep en schreeuwde Hamas: 'Waar zijn de Arabieren, waar zijn de moslims.' Hamas veranderde Gaza in een kerkhof voor onschuldige mensen en kinderen. Hamas verbrandde de vlaggen van de meeste Arabische landen, beledigde alle Arabische landen, en respecteerde niemand."

Het is verfrissend om stemmen uit de Arabische wereld te zien die Hamas belachelijk maken met zijn uitroepen van de overwinning op Israël terwijl ze rampspoed brengen aan de Palestijnen in de Gazastrook. Het is ook verfrissend om te zien hoeveel Arabieren zich bewust zijn van de gevaren van de betrokkenheid van Iran bij Palestijnse terreurgroepen die eerst Israël en dan henzelf willen uitroeien.

De belangrijkste boodschap van veel Arabieren is er echter een die gericht is aan de regering-Biden en de westerse mogendheden, waarin zij worden geattendeerd op het feit dat Iran de recente oorlog in de Gazastrook wil aangrijpen om hen te intimideren om nog meer concessies aan Teheran te doen. Het valt nu te bezien of de regering-Biden en de westerse mogendheden deze waarschuwing ter harte zullen nemen, óf hun kop in het zand zullen blijven steken en zullen doen alsof de mullahs in Iran, in ruil voor massale steekpenningen van de VS, op magische wijze hun woeste streken zullen veranderen. Dat hebben ze de vorige keer niet gedaan; wat zal er met de regio gebeuren als ze dat opnieuw niet doen?

Khaled Abu Toameh is een bekroond journalist, gevestigd in Jeruzalem.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2021 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Arabieren: Hamas en Iran Turned Gaza in Begraafplaats voor kinderen :: Gatestone Instituut