www.wimjongman.nl

(homepagina)


Fraude met Covid-overlijdensgegevens

Door Dennis McGowan - 3 maart 2021

()

Ik had er genoeg van. De media blijven berichten over wat zij beschouwen als het dodental van het Wuhan-virus, ondanks het feit dat dit fictie is en indruist tegen de basisprincipes van wetenschappelijke integriteit. In oktober herhaalde senator Hirono opnieuw de statistiek van "meer dan 200.000" doden. Dit is een leugen. Ik zal u uitleggen waarom, maar laat me u eerst vertellen wat mij kwalificeert om te weten dat het een leugen is.

Van 1964 tot 1970, op de middelbare school en de universiteit, werkte ik als autopsie-assistent in het St. Vincent's Hospital op 12th Street in New York City, een paar blokken van mijn eigen adres op 14th. Na mijn huwelijk en enkele verhuizingen ging ik werken in het Medical Examiner's Office in Freehold, N.J., zowel als technicus als intern onderzoeker die forensische zaken behandelde. Van daaruit ging ik naar het State Medical Examiner's Office in Newark waar ik toezicht hield op verschillende disciplines. Tenslotte werd ik in 1992 aangesteld als hoofd-onderzoeker voor het Medisch Onderzoeksbureau in Fulton County, Georgia, in de stad Atlanta. Gaandeweg heb ik veel lessen gegeven in het onderzoeken van sterfgevallen en heb ik verschillende functies bekleed binnen het federale team dat reageerde op massale sterfgevallen.

Gedurende de meer dan 30 jaar dat ik aspecten van doodsonderzoek beheerde, was ik altijd vastbesloten om elk stukje informatie boven water te krijgen dat zou leiden tot het indienen van een accurate overlijdensakte. Dat brengt me bij de grote leugen. Overlijdensakten zijn vrij uniform in hun structuur, en ze vragen om strikte nauwkeurigheid in het vermelden van de relevante details. Er zijn vijf kritische regels in een overlijdensakte, elk met zijn eigen bijdrage aan de eindconclusie.

De eerste (bovenste) regel is "Onmiddellijke doodsoorzaak." Dit is waar de eigenlijke terminale gebeurtenis wordt opgetekend. Deze regel wordt gevolgd door drie andere, alle gelabeld "Als gevolg van", waar bijdragers aan de onmiddellijke oorzaak, in afnemende volgorde, worden vermeld. Een voorbeeld van deze structuur zou kunnen zijn: "Onmiddellijke doodsoorzaak" vermeld als "hersenbloeding", en de eerste regel als "gevolg van" zou "schotwond" kunnen zijn. Heel direct. In het geval dat er andere veroorzakers zijn in de cascade van doodsoorzaken, volgen die, in aflopende volgorde. Tot slot is er een regel met de naam "Andere belangrijke omstandigheden", die dient als verzamelnaam voor relevante, niet-dodelijke zaken. In het bovenstaande voorbeeld zou op deze regel "Ernstige Depressie" kunnen staan om uit te leggen waarom er een schotwond in het hoofd was.

U kunt zich voorstellen hoeveel overlijdensakten ik in mijn carrière heb gezien, maar u kunt zich niet voorstellen hoeveel overlijdensakten er frauduleus worden bijgehouden in deze huidige pandemie. Iemand in een of ander bureaucratisch kantoor heeft besloten dat als COVID ergens op een overlijdensakte staat, het wordt geteld als een COVID-dode, zelfs als het dat niet is. Als COVID op de Onmiddelijke doodsoorzaak-regel staat, is het duidelijk een COVID-dode. Als het op de eerste regel als gevolg van staat, kan het een COVID-dode sterfgeval zijn bij een persoon met een belangrijke comorbiditeit. Als het op de tweede of derde regel staat, kan het al dan niet een rol spelen bij het overlijden, maar als het op de regel Andere belangrijke aandoeningen staat, is het geen COVID-dode, maar wordt het wel als zodanig geteld. Een voorbeeld is de man die verongelukte met zijn motor en positief testte op COVID. Dit is fraude vermomd als wetenschap.

Hoeveel COVID-doden zijn er werkelijk geweest? Wie zal het zeggen? Vorig jaar, toen het publiekelijk bekendgemaakte aantal de 200.000 bereikte, werd er gespeculeerd dat het werkelijke aantal wel 10 of 12.000 zou kunnen zijn. Vandaag ligt het, gewoon op basis van statistische waarschijnlijkheid, zeker onder de 500.000 die in de media worden gemeld, en misschien wel veel minder. Twee publiekelijk gerapporteerde voorbeelden van deze fraude zijn de man in Florida die omkwam bij een motorongeluk maar eerder COVID-positief was geweest en als COVID-dode werd aangemerkt, en vervolgens de twee doden door schietpartijen in Colorado die COVID-doden werden genoemd omdat de overledenen weken daarvoor positief waren bevonden. Eén vrijgegeven studie met wetenschappelijke integriteit kwam uit Minnesota, waar werd vastgesteld dat het aantal COVID-positieven 40% te hoog was.

Als New Yorkse jongen die het grootste deel van mijn 72 jaar in het onderzoeken en documenteren van sterfgevallen heeft doorgebracht, zou ik graag alle overlijdensakten van 2020 in het land in handen krijgen en een studie uitvoeren om de zaken recht te zetten.

Iemand moet het doen. Sterven mét COVID en sterven áán COVID zijn twee totaal verschillende dingen.

Bron: COVID death data fraud - American Thinker